Délmagyar logó

2017. 09. 24. vasárnap - Gellért, Mercédesz 12°C | 17°C Még több cikk.

Adó: változó határidők

Az adóreform óta (1988) most változtak először az adózók széles körét érintően a bevallási határidők.

A Kisalföld összeállításával az eligazodásban igyekszik segíteni. Az APEH megyei igazgatóságá tól kapott információk szerint is a változás „kedvezményezettjei" a magánszemélyek, akik az eddigi március 20. helyett két hónappal később, május 20-ig kötelesek be nyújtani adóbevallásukat. Ugyan csak a magánszemély adózók szá mára változás, mégpedig az admi nisztráció könnyítése, hogy idén először kérhetik, hogy bevallás he lyett az APEH számolja ki adóju kat.

Az adóhatósági adómegállapí tás keretében az APEH a munkál tatói, kifizetői és adókedvezmé nyekre vonatkozó adatszolgáltatá- sok és a magánszemély kiegészítő nyilatkozata alapján kiszámolja a fi zetendő vagy visszajáró adót. Ha ez zel az érintett egyetért, nincs más dolga, mint a kiközölt összeget befi zetni vagy a visszajáró adót a postás tól vagy a bankszámláról felvenni. Időrendben a legfontosabb határidők a következők:

Január 31.

Munkáltató és kifizetői kont rolladatok (K30, K32) és adóked vezményekre jogosító igazolások ról (K51) benyújtandó adatszol gáltatások. Újdonság: minden adatszolgáltatást minden adózó nak és nonprofit szervezetnek mágneses adathordozón kell telje síteni. Az adatszolgáltatás kitölt hető az internetes nyomtatvány kitöltő programmal, ami biztosít ja az átfordítást az adathordozóra. Adathordozót az APEH nem biz tosít az adatszolgáltatók részére. Munkavállalók nyilatkozata a munkáltatók részére, hogy az ön adózást vagy a munkáltatói adó elszámolást választják. Ebben nincs változás.

Február 15.

Egyéni vállalkozók éves bevallása. Gazdálkodó szervezetek, társa dalmi szervezetek, nonprofit szervek 2004. évi költségvetési kapcsolatainak elszámolása a 0403-as bevalláson. Éves áfabevallás a 04651-es nyomtatványon (nincs változás). Magánszemélyek nyilatkozata az adóhatósági adómegállapítás (adam) választásáról, amelyet az APEH-hez kell benyújtani a kitöl tött 04530-as nyomtatványon.

A nyomtatvány elérhető az interne ten és az ügyfélszolgálati irodák ban. Fontos, hogy ehhez kell csa tolni az 1+1%-os rendelkező nyi latkozatokat is a megszokott, zárt borítékban. (Teljesen új, korábban nem volt az adamra lehetőség.)

Május 20.

Magánszemélyek 0453-as szja-bevallási határideje (korábban március 20. volt). Munkáltatói adóelszámolás a munkavállalóval és munkáltatói elszámolások adatszolgáltatása az APEH felé (M29). Korábban márc. 31. és április 20. volt. Az adóhatósági adómegállapítás eredményének kiközlése a magán személy részére. Teljesen új, koráb ban nem volt ilyen lehetőség.

Visszatérítések, befizetések

Adó-visszatérítések kiutalási határideje: a bevallás beérkezésé től számított 30. napon – de március 1. előtt nem történik utalás, akkor sem, ha valaki ko rábban nyújtotta be bevallását. (Eddig a beadástól számított 30 nap volt.) Adam esetében ez a határidő június 20.

A befizetési határidők: 0453-as esetén május 20. (koráb ban március 20. volt), adam ese tén június 20. A február 15-i határidőhöz kapcsolódó befizetési kötelezett ségek rendje nem változott. Az aktuális tudnivalókról folyamato san tájékoztatást ad az adóhivatal, il letve az információk és a kitöltési programok elérhetők az APEH inter netes honlapján.

Helyi adók

Az önkormányzati helyi adók nál az építményadó-változást (amennyiben tulajdoni változás volt) január 15-ig kell bevallani. A befizetési határidő március 15. és szeptember 15. Az iparűzési adó bevallási ha tárideje május 31. A befizetésé március 15., az elszámolási kü lönbözeté május 31., a második félévé szeptember 15. A gépjárműadóban (tavaly óta) nincs bevallási kötelezettség, az adóiroda a BM központi nyil vántartása szerint küldi ki a csek keket. A befizetési határidő itt is március 15. és szeptember 15.

Idén új a talajterhelési díj, ame lyet azoknak kell fizetniük, akik ve zetékes ivóvizet használnak, de szennyvízcsatornára nem kötöttek rá. A befizetési határidő március 31. Változás, hogy az adóigazolási eljárási illetéket nem bélyeggel kell leróni, hanem csekkes befize téssel. Az összeg 2200 forint, a másolaté 600 forint.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Jótékony fotók

A Victoria’s Secret szupermodelljét, Petra Nemcovát, thaiföldi kórházi ágyán kapták… Tovább olvasom