Délmagyar logó

2018. 07. 22. vasárnap - Magdolna 20°C | 29°C Még több cikk.

Delmagyar.hu Extra adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

A Lapcom Zrt., (székhelye: 9021 Győr, Újlak u. 4/a., cégjegyzékszáma: 08-10-001860, adószáma: 11932642208, e-mail cím: ) mint adatkezelő a jelen Adatvédelmi irányelvek útján az alábbiakról tájékoztatja a felhasználókat:

A Delmagyar.hu weboldalon a Delmagyar.hu Extra tartalom online előfizetéséhez, valamint a Délmagyarország napilap online előfizetéséhez vagy ezek ingyenes kipróbálásához a Felhasználóknak regisztrációs űrlapot kell kitölteniük. A regisztráció során a Lapcom Zrt. a hozzá eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvja a jogosulatlan hozzáféréstől. Harmadik félnek való kiadásuk csakis a törvényben előírt esetekben történhet meg.
 
 • A Felhasználók által megadott, valamint egyes, a Felhasználókra vonatkozó adatok tekintetében a Lapcom Zrt. adatkezelőnek minősül.
 • A Felhasználó önkéntesen szolgáltatja személyes adatait a Lapcom Zrt. részére. Az adatok megadásának célja, hogy a Felhasználó előfizetőként beazonosítható legyen és számára eljuttatható legyen az online tartalom vagy a nyomtatott napilap. A Lapcom Zrt. a Felhasználók adatait más, eltérő célokra nem használhatja fel.
 • A Delmagyar.hu Extra tartalom online előfizetéséhez, valamint a Délmagyarország napilap online előfizetéséhez a Lapcom Zrt. az OTP Simple Pay fizetési kaput veszi igénybe. A fizetési tranzakciók információi (pl. bankkártya-adatok) semmilyen körülmények között sem kerülnek a Lapcom Zrt. birtokába, így nem is tartoznak a kezelt személyes adatok körébe.
 • Adatkezelés alá a Felhasználók által a regisztráció során megadott személyes adatok köre tartozik. Ezek pedig a következők: név, e-mail-cím, telefonszám, szállítási és kézbesítési cím.
 • Az adatkezelés időtartama  az előfizetési szerződés tartama, valamint annak megszűnésétől számított öt (5) év.
 • A Délmagyarország napilap előfizetői adatbázisa a Lapcom Zrt. tulajdonát képezi. A Lapcom Zrt. ugyanakkor vállalja, hogy az adatbázis tartalmát szigorúan bizalmasan kezelni, és megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy ahhoz harmadik személy ne férhessen hozzá, kivéve a törvényben rögzített eseteket.
 • A Lapcom Zrt. megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében is, hogy az adatbázisban szereplő adatok ne vesszenek el, ne módosuljanak.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Lapcom Zrt. által értékesített Delmagyar.hu Extrára és a Délmagyarország napilapra vonatkozó terjesztési adatok a Lapcom Zrt. által harmadik személy részére adott megbízás alapján folyamatosan auditálásra kerülhetnek. Az auditálás azonban nem jelenti a személyes adatokhoz való hozzáférést.
 • Azokat az információkat, amelyek a Felhasználók egyedi elérésére alkalmasak (mint például az e-mail címeket) a Lapcom Zrt. csakis a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy külön hozzájárulása esetén a Lapcom Zrt. a saját marketing céljaira felhasználja, így a Delmagyar.hu Extra online tartalommal, illetve a Délmagyarország napilappal kapcsolatos ajánlatairól e-mailben informálja.

Cookie szabályzat

A Cookie-k használatára azért van szükség, hogy a látogatók által az oldalunkon használt szolgáltatásokon javíthassunk. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak Cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépén tárolódnak. Vannak helyi Cookie-k, melyek egy-egy kampány részei és a kampány ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak Cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:
 • Néhány különleges szolgáltatás, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül.
 • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
 • Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót, s amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során.
 • Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást
 • Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.
 • Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.
 • Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Módosítás

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a www.delmagyar.hu weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a weboldal regisztrált Felhasználói részére a weboldalon elérhető felhasználói fiókon vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a weboldal használatához szükséges internet hozzáféréssel és a weboldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

A Felhasználó nyilatkozata

A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott e-mail címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben juttatja el.

(a) Tájékoztatás
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzatban található e-mail címre kérjük eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti.

(b) Törlés
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó a lenti c) pontra tekintettel – kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és még hatályos szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzatban található e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A törlés minden esetben költségmentes.
Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

(c) Zárolás
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(d) Megjelölés
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozási jog és jogorvoslati jog

(a) Tiltakozási jog
A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

(b) Jogérvényesítés
A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.
Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Gyakran ismételt kérdések a Delmagyar.hu Extráról

A Delmagyar.hu Extra a Lapcom Zrt. új, előfizethető szolgáltatása. A Délmagyarország napilap… Tovább olvasom