Délmagyar logó

2018. 01. 22. hétfő - Vince, Artúr -3°C | 3°C Még több cikk.

Folytatódnak a devizahiteles perek

Kedden minden ítéletben az államnak adott igazat a bíróság.
Tizenkét pénzügyi intézmény állam ellen benyújtott keresetét utasította el első fokon a Fővárosi Törvényszék kedden, egy perben elhalasztották a határozathirdetést.

A nyáron elfogadott törvényben rögzített vélelem szerint a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek 2004 és 2014 közötti egyoldalú módosítását - kamat-, költség-, illetve díjemelését - megengedő általános szerződési feltételek tisztességtelenek. Ezt a vélelmet azonban a pénzintézetek az állam ellen indított perekben megdönthetik, ha bizonyítják, hogy általános szerződési feltételeik (ászf) megfelelnek a jogszabályban rögzített hét elvnek, ezek közé tartozik az átláthatóság, az egyértelműség, az objektivitás, az arányosság, a szimmetria.

Kedden első fokon, nem jogerősen elutasította a Fővárosi Törvényszék a Sberbank Magyarország Zrt., a Porsche Bank Zrt., a Kinizsi Bank Zrt., a Lombard Ingatlan Zrt., a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt., a Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt., a Budapest Autófinanszírozási Zrt., az Aegon Magyarország Hitel Zrt., az UniCredit Leasing Immotruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt., UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt., az Erste Lakáslízing Zrt. és az Örkényi Takarékszövetkezet keresetét.

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet perében szeptember 30-ra halasztotta a döntést a bíróság.

Eddig a bíróság összesen 42 ítéletet hozott, ebből 39 felperesi keresetet utasítottak el teljesen, 3 esetben részben helyt adtak a keresetnek. Egy pénzintézet visszalépett, három pert pedig felfüggesztettek azért, mert a bíró az Alkotmánybírósághoz fordult.

A visszalépő a Banco Primus Fióktelep Magyarország volt, részlegesen pedig a K&H Bank Zrt., az UCB Ingatlanhitel Zrt. és a Magyar Cetelem Bank keresetét hagyták jóvá. Az Alkotmánybírósághoz az Eger és Vidéke Takarékszövetkezet, az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank összevont perében, valamint az OTP Ingatlanlízing ügyében fordul a Fővárosi Törvényszék.

További három pénzintézet keresetét utasította el a bíróság

Elutasította az Aegon Magyarországi Hitel Zrt., a Budapest Autófinanszírozási Zrt. és az Örkényi Takarékszövetkezet magyar állam ellen benyújtott devizahitelekkel kapcsolatos keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

Az Aegon által indított per ítélete szerint a pénzintézet üzletszabályzata és általános szerződési feltételei nem feleltek meg a közelmúltban elfogadott jogszabálynak, ugyanakkor az egyoldalú szerződésmódosítás kikötései közelítettek a megfelelési ponthoz.

A határozat szóbeli indoklása szerint a vizsgált kezdeti időszakokban nem volt biztosítva a fogyasztónak a felmondhatóság lehetősége. A törvényszék szerint az objektivitás elve sem teljesült a feltételekben, mert a forrásköltség meghatározására az árazási elvekben került sor, amelyek üzleti titkot képeznek, így nem lehet a szerződés része és jogszerűen nem hathat ki a módosításra.

A bíróság a felperes kérelmének helyt adva, eltúlzottnak tartotta a 8,5 millió forintos ügyvédi díjat, ezért azt mérsékelte és bruttó 635 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte a pénzintézményt.

A Budapest Autófinanszírozási Zrt. ítélethirdetése során a bíró rögzítette, hogy az általános szerződési feltételek egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő pontjai nem feleltek meg a tételes megfogalmazás elvének, a módosítás lehetséges feltételeinek taxatív felsorolása helyett csupán példákat említ a szerződés, így nem felelhetett meg az objektivitás és az arányosság elvének sem.

A bíró rámutatott: a közelmúltban elfogadott jogszabály szerint, ezen elvek konjuktívak, tehát amennyiben akár egyetlen elvnek nem felelnek meg a vizsgált szerződések, azok érvénytelenek és tisztességtelenek, még akkor is ha jelen esetben a pénzintézet általános szerződési feltételei minden időpontban eleget tettek a felmondhatóság, a szimmetria és az egyértelműség elvének.

A bíróság elutasította a pénzintézet indítványát az eljárás felfüggesztésére és az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Bíróság bevonására, és kötelezte 1,938 millió forint perköltség megfizetésére. A felperes pénzintézet jogi képviselője a tárgyalás után, újságírói kérdésre úgy nyilatkozott: valószínűleg fellebbeznek.

A törvényszék szintén elutasította az Örkényi Takarékszövetkezet keresetét, amelyben a törvényi vélelem megdöntését és az általános szerződési feltételek egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötések tisztességességének elismerését kérte.

A döntés szóbeli indoklása szerint egyetlen kikötésük sem felel meg maradéktalanul a jogszabályban rögzített kritériumoknak, a felperes részleges megfeleleltségre irányuló indítványa pedig megalapozatlan.

A bíróság elutasította a pénzintézetnek az eljárás felfüggesztésére tett indítványát, ahogy azt is, hogy a bíróság Alkotmánybírósághoz, illetve az Európai Bírósághoz forduljon, és a felperest 400 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte.

Első fokon elutasította a Credit House, a Porsche Bank és a Lombard Ingatlan keresetét a Fővárosi Törvényszék

Első fokon, nem jogerősen elutasította a Lombard Ingatlan Zrt., a Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. és a Porsche Bank Zrt. devizahitel-szerződések egyoldalú módosításával kapcsolatos kereseteit három perben a Fővárosi Törvényszék kedden.

A felperesek annak a törvényi vélelemnek a megdöntését kísérelték meg az állam ellen indított perekben, amely szerint tisztességtelenek és érvénytelenek a bank általános szerződési feltételeiben a devizahiteles szerződések egyoldalú módosítását - kamat-, díj- és költségemelést - lehetővé tevő 2004 és 2014 közötti kikötések.

A Lombard Ingatlan Zrt. ügyében kihirdetett elutasító döntés szóbeli indoklása szerint nem felel meg a nyáron elfogadott devizahiteles törvény követelményeinek többek között az, ha nem világos a terhek fogyasztóra történő áthárításának módja és mértéke, ha a fogyasztó nem tudhatja, hogy egyes feltételek változása esetén milyen tehernövekedésre számíthat, illetve, ha semmi nem kényszeríti a pénzügyi intézményt a fogyasztó terheinek csökkentésére.

A bíróság mellőzte a felperesnek azt az indítványát, melyben azt kérte a bíróságtól, hogy függessze fel az eljárást és forduljon az Alkotmánybírósághoz (Ab) az alkalmazandó törvény alaptörvénybe ütközése miatt.

A Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. ügyében elhangzott szóbeli indoklás szerint nem felel meg a nyáron elfogadott devizahiteles törvény követelményeinek többek között az, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás felperes által meghatározott általános szerződési feltételei nem egyértelműek. Ugyanis olyan túl tág megfogalmazásokat használnak, mint például a szabályozási környezet változása, vagy a piaci viszonyokra történő utalás.

A bíró kiemelte, hogy ezekben a perekben csupán az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő általános szerződési feltételek tisztességességét vizsgálják, magát a tényleges szerződési gyakorlatot nem.

A bíróság elutasította a pénzügyi intézménynek az eljárás felfüggesztésére és Ab-hoz fordulásra irányuló indítványát is.

A Credit House többek között azért kérte az Ab-hoz fordulást, mert álláspontja szerint a nyáron elfogadott törvény 2004-ig visszaható hatállyal követeli meg bizonyos feltételek teljesülését, ami sérti a jogbiztonság, jogállamiság alkotmányos elvét. Ezzel kapcsolatban a bíró arra mutatott rá, hogy a szerződéses gyakorlatban korábban is meg kellett felelni a tisztességesség elvének, a devizahiteles törvényben rögzített hét kikötés - az érthetőség, egyértelműség, az átláthatóság, a ténylegesség és arányosság, a tételes meghatározás, a szimmetria, az objektivitás, valamint a felmondhatóság - pedig csupán ennek az általános elvárásnak a kibontása.

A Credit House a per felfüggesztését arra hivatkozással is kérte, hogy már három másik hasonló perben az Ab-hoz fordult az eljáró bíró, és az Ab döntése jelen perre is kihatással lehet. A Credit House perében eljáró bíró azonban úgy döntött, hogy más ügyekben benyújtott alkotmánybírósági indítványok miatt ez az eljárás nem függeszthető fel.

Elutasította a bíróság az Örkényi Takarékszövetkezet keresetét

Elutasította a Fővárosi Törvényszék az Örkényi Takarékszövetkezet magyar állam ellen benyújtott devizahitelekkel kapcsolatos keresetét keddi, elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A döntés szóbeli indoklása szerint a felperes részleges megfeleleltségre irányuló indítványa megalapozatlan, a takarékszövetkezet egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötései nem felelnek meg a törvényben rögzített kritériumnak, így azok tisztességtelenek és érvénytelenek.

A bíróság elutasította a pénzintézetnek az eljárás felfüggesztésére tett indítványát, ahogy azt is, hogy a bíróság az Alkotmánybírósághoz, illetve az Európai Bírósághoz forduljon, és a felperest 400 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte.

A Fővárosi Törvényszék elutasította az UniCredit Leasing keresetét

A Fővárosi Törvényszék kedden első fokon elutasította az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. keresetét.

A bíróság a hitelintézet valamennyi szerződési feltételét tisztességtelennek tartotta, egyúttal visszautasította azt, hogy az Alkotmánybírósághoz, valamint az Európai Bírósághoz forduljon az ügyben.

Elutasította az Erste Lakáslízing Zrt. keresetét a Fővárosi Törvényszék

Elutasította az Erste Lakáslízing Zrt. devizahiteles szerződések egyoldalú módosításának tisztességességével kapcsolatos keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A felperes annak a törvényi vélelemnek a megdöntését kísérelte meg az állam ellen indított perben, amely szerint tisztességtelenek és érvénytelenek a bank általános szerződési feltételeiben (ászf) a devizahiteles szerződések egyoldalú módosítását - kamat-, díj- és költségemelést - lehetővé tevő kikötések.

A bíróság szerint azonban az Erste Lakáslízing Zrt. általános szerződési feltételei nem feleltek meg a törvényben rögzített elveknek.

Első fokon elutasította a Porsche Bank Zrt. keresetét a Fővárosi Törvényszék

Elutasította a Porsche Bank Zrt. devizahiteles szerződések egyoldalú módosításának tisztességességével kapcsolatos keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A felperes annak a törvényi vélelemnek a megdöntését kísérelte meg az állam ellen indított perben, amely szerint tisztességtelenek és érvénytelenek a bank általános szerződési feltételeiben a devizahiteles szerződések egyoldalú módosítását - kamat-, díj- és költségemelést - lehetővé tevő kikötések.

A Fővárosi Törvényszék elutasította a UniCredit Leasing Immotruck keresetét

A Fővárosi Törvényszék keddi tárgyalásán elutasította az UniCredit Leasing Immotruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által benyújtott keresetet, mely a devizahitel szerződései tisztességtelenségét kimondó törvényi vélelem megdöntésére irányult.

Az állam által indított perben a bíróság elutasította a cég igazságügyi szakértő kirendelésére szóló kérelmét, továbbá elutasította azt is, hogy az Alkotmánybírósághoz, valamint az Európai Bírósághoz forduljon.

Az Alkotmánybírósághoz azért nem fordul a törvényszék, mivel a felperes lízingcég által a törvényben megjelölt részeket nem alkalmazta a bíróság, így azok esetleges alkotmányellenessége nem befolyásolta az ítéletet. A bíróság által alkalmazott törvényhelyeket pedig nem tartotta alkotmányellenesnek a törvényszék. A bíróság az ítélet indoklásában kifejtette, hogy a szerződésekben, illetve az általános szerződési feltételekben alkalmazott kamat-, költség- és díj tisztességtelenségének a vélelmét kellett megdöntenie a társaságnak, egyéb feltétel - így például a hatálybalépés vagy az adós javára történő szerződésmódosítás - nem lehetett a per tárgya.

Minden vizsgálandó szerződési kikötés hét feltételnek kell, hogy megfeleljen egyidejűleg. Ezek közül az átláthatóság a legfontosabb, és a bíróság is ezt vizsgálta elsődlegesen, vagyis az átlagos fogyasztó a szerződés megkötésekor tudhatta-e azt, hogy milyen feltételek változása, mennyire hat ki az ő törlesztőrészletére. Egyebek mellett ez volt az a pont, ahol a törvény által kimondott tisztességtelenséget nem tudta megdönteni a lízingcég.

Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az ellen nyolc napon belül fellebbezni lehet.

Elutasította a Sberbank keresetét a bíróság

A Fővárosi Törvényszék elutasította a Sberbank Magyarország Zrt. keresetét a pénzintézet magyar állam indított perében.

A keddi ítélethirdetésen a bíró kifejtette, hogy a Sberbank által alkalmazott szerződéses feltételek nem feleltek meg például az objektivitás, ténylegesség és arányosság elvének.
A törvényszék délelőtt tárgyalta a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet magyar állam ellen benyújtott keresetét is. Ebben az ügyben szeptember 30-ra halasztotta a döntést a bíróság.

Elutasították a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. keresetét is

Elutasította a Fővárosi Törvényszék a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. a devizahitel-szerződések ügyében az állam ellen indított keresetét kedden elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A bíróság egyben 1 millió 270 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte a felperes pénzintézetet. Az ítélet szóbeli indoklásában elhangzott: a szimmetria törvényben előírt elv nem érvényesül, ha a pénzügyi intézményt semmi sem kényszeríti arra, hogy csökkentse a fogyasztó terheit, azaz ha a terhek csökkentése csak jogosultsága, nem kötelezettsége a hitelezőnek. Hozzátette: sérti az átláthatóság elvét, ha a díjak és költségek módosítását felsoroló feltételek mellett nincs szó arról, hogy milyen mértékben kerülhet sor a terhek módosítására. A fogyasztónak előre kell tudnia mérlegelni, milyen terhekre számíthat a jövőben. A bíró rámutatott: nem felel meg az egyértelmű és érthető megfogalmazás elvének, ha egy-egy szerződéses kikötés értelmezésénél a fogyasztót a pénzügyi intézmény összeolvasásra kényszeríti. Sérti a törvényben nevesített elveket, ha a különböző dokumentumokból illetve részeket szerkesztve határozza meg azokat a feltételeket, amelyek bekövetkezésekor a szerződéses költség, kamat vagy díj egyoldalúan, a hitelező részéről módosul. A bíró kiemelte: átláthatatlan az a szerződéses kikötés, amely egy részről látszólag referenciakamathoz köti a kamat mértékének változását, másrészről a kamaton belül a kamatláb tekintetében egyoldalú módosításra ad lehetőséget a hitelező számára.

Elutasította a bíróság a Budapest Autófinanszírozási Zrt. keresetét

Elutasította a bíróság a Budapest Autófinanszírozási Zrt. magyar állam ellen benyújtott devizahitelekkel kapcsolatos keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A bíróság az ítélet szóbeli indoklásában rögzítette, hogy az általános szerződési feltételek egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő pontjai egyetlen viszgált időptartamban sem feleltek meg a tételes megfogalmazás elvének, a módosítás lehetséges feltételeinek taxatív felsorolása helyett csupán példákat említ a szerződés, így nem felelhetett meg az objektivitás és az arányosság elvének sem. A bíró rámuttott: a közelmúltban elfogadott jogszabály szerint, ezen elvek konjuktívak, tehát amennyiben akár egyetlen elvnek nem felelnek meg a vizsgált szerződések, azok érvénytelenek és tisztességtelenek, még akkor is ha jelen esetben a pénzintézet általános szerződési feltételei minden időpontban eleget tettek a felmondhatóság, a szimmetria és az egyértelműség elvének. A bíróság elutasította a pénzintézet eljárás felfüggesztésére és az Alkotmánybírósághoz, illetve az Európai Bírósághoz fordulásra vonatkozó indítványát, és kötelezte 1,938 millió forint perköltség megfizetésére. A felperes pénzintézet jogi képviselője a tárgyalás után, újságírói kérdésre úgy nyilatkozott: valószínűleg fellebbeznek.

Eutasította a Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. keresetét a Fővárosi Törvényszék

Elutasította a Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. devizahiteles szerződések egyoldalú módosításának tisztességességével kapcsolatban az állam ellen benyújtott keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A szóbeli indoklás szerint nem felel meg a nyáron elfogadott devizahiteles törvény követelményeinek többek között az, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás felperes által meghatározott általános szerződési feltételei nem egyértelműek. Ugyanis olyan túl tág megfogalmazásokat használnak, mint például a szabályozási környezet változása, vagy a piaci viszonyokra történő utalás.

A bíróság elutasította a felperes pénzügyi intézmény eljárás felfüggesztésére és Alkotmánybírósághoz fordulásra irányuló indítványát is.

Elutasította a Lombard Ingatlan Zrt. keresetét a Fővárosi Törvényszék

Elutasította a Lombard Ingatlan Zrt. devizahiteles szerződések egyoldalú módosításának tisztességességével kapcsolatban az állam ellen benyújtott keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A szóbeli indoklás szerint nem felel meg a nyáron elfogadott devizahiteles törvény követelményeinek többek között az, ha nem világos a terhek fogyasztóra történő áthárításának módja és mértéke, ha a fogyasztó nem tudhatja, hogy egyes feltételek változása esetén milyen tehernövekedésre számíthat, illetve, ha semmi nem kényszeríti a pénzügyi intézményt a fogyasztó terheinek csökkentésére.

A bíróság mellőzte a felperes indítványát az eljárás felfüggesztésére és Alkotmánybírósághoz fordulásra.

Devizahitelek - Eutasította a Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. keresetét a Fővárosi Törvényszék

Elutasította a Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. devizahiteles szerződések egyoldalú módosításának tisztességességével kapcsolatban az állam ellen benyújtott keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A szóbeli indoklás szerint nem felel meg a nyáron elfogadott devizahiteles törvény követelményeinek többek között az, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás felperes által meghatározott általános szerződési feltételei nem egyértelműek. Ugyanis olyan túl tág megfogalmazásokat használnak, mint például a szabályozási környezet változása, vagy a piaci viszonyokra történő utalás.

A bíróság elutasította a felperes pénzügyi intézmény eljárás felfüggesztésére és Alkotmánybírósághoz fordulásra irányuló indítványát is.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Csekély árfolyammozgás a forintpiacon

A kora reggeli 314,47 forint után délután négy órakor 314,29 forinton jegyezték az eurót. Tovább olvasom