Délmagyar logó

2018. 07. 21. szombat - Dániel, Daniella 19°C | 30°C Még több cikk.

Újabb pályázati lehetőségek nyíltak meg

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére - a gazdaság szereplői pályázatok benyújtásával érhetik el, hogy kedvezményezettek legyenek.
Fehér Éva ügyvezető igazgató Asszony az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. vezetőjének tájékoztatása szerint az alábbi nyitott pályázatok tekinthetők meg a www.intelligensregio.hu oldalon:

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

o   KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

·        GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

o   VÁLLALKOZÁSOK

·        VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

·        VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

o   KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

·        TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

o   KIZÁRÓLAG MEGYEI JOGÚ VÁROSOKNAK (GFO 321)

·        TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

o   NEM KIZÁRÓLAG MEGYEI JOGÚ VÁROSOKNAK

·        EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

·        ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. - OFA

·        KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM - KEHOP

·        KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP)

Az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások, a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők, kis-méretű mezőgazdasági termelők indulási vagy működési támogatása, jövedelemszerzésének és stabilitásának erősítése szignifikáns a magyar gazdaság jövőjének alakulása szempontjából.

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére az előbbiekben említett intézkedések véghezvitelére. A gazdaság szereplői pályázatok benyújtásával érhetik el, hogy egyes intézkedések kedvezményezetteivé váljanak. A közelmúltban megjelent vagy hamarosan benyújthatóvá váló pályázati felhívásokra különös tekintettel felhívom a figyelmet:

1. GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása

A felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 1 millió és 24 millió Ft között, az igényelhető kölcsön összege 1,25 millió Ft és 37,5 millió Ft között lehet, úgy, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 40%-a lehet.

A felhívás keretében lehetőség nyílik információs technológia-fejlesztésre (informatikai eszközök, immateriális javak beszerzésére), szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj elszámolására és tanácsadás, szolgáltatás, betanítás igénybevételére.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. február 27-től

2. GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017.01.25- 2019.01.25.

3. GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro- kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez.

 A támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44. § szerinti munkahelyi bölcsődék létrehozásához igényelheti a foglalkoztató, munkáltató. A támogatás legalább 5, legfeljebb 73 fő 3 éven aluli gyermek rendszeres bölcsődei ellátásának megszervezéséhez igényelhető.

A támogatás igénybe vehető a szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez és foglalkoztatásához (bér és szociális hozzájárulási adó), a munkahelyi bölcsőde létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségekhez, valamint a szolgáltatás helyszínének kialakításához és az ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez. Ezenkívül a munkáltató támogatást igényelhet a munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzéséhez, kompetencia-fejlesztéséhez is (ez az elem önállóan nem, csak a bölcsődei ellátás kialakítása mellett támogatható).

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően: max. 70%


4. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 5 millió és 50 millió Ft között, az igényelhető kölcsön összege 10 millió Ft és 145 millió Ft között lehet, úgy, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

A felhívás keretében lehetőség nyílik új eszközök, gépek beszerzésére, információs technológia-fejlesztésre, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére (ehhez kapcsolódó gyártási licenc, know-how beszerzésére) és infrastrukturális és ingatlan beruházásokra.

A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től lehetséges.

5. GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése

A korábbi fejlesztési időszakban az üzleti infrastrukturális háttér kiépítésében elért eredményeket továbbfejlesztve a 2014-20-as fejlesztési időszakban alapvető cél az ipari parkok mennyiségi fejlesztése helyett elsősorban a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében. Ezen fejlesztések közvetetten hozzájárulnak a kkv-k tevékenységének fejlődéséhez, elősegítve ezzel versenyképes működésüket és növekedésüket a meglévő és az új piacaikon.

Támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 17-től 2018. május 17-ig lehetséges.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke a szabad vállalkozási zónák12 területén működő, támogatást igénylő ipari parkok esetén az összes elszámolható költség 70 %-a, míg a szabad vállalkozási zónákon kívül fekvő ipari parkok esetében az összes elszámolható költség 50 %-a.


6. GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

A felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től 2019. február 15-ig lehetséges.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.
Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.


 7. GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 3 millió és 50 millió Ft között, az igényelhető kölcsön összege 3 millió Ft és 50 millió Ft között lehet, úgy, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 45%-a lehet.
A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól lehetséges.


8. GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása

A felhívás célja, hogy a gazdaság bizonyos szegmenseiben tapasztalható munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális módszereken alapuló képzési programokat támogasson. A program egyúttal tartósan álláskeresők szakképzettséghez jutását és munkatapasztalat szerzését is támogatja a tranzit foglalkoztatási programok módszereire és tapasztalataira építve.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 27. naptól 2017. év szeptember hó 15. napig van lehetőség.

9. GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a


 10. VP6-6.4.1–16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

A felhívás célja a vidéki térségben élő természetes személyek, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésének támogatása.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be: 1. Az a vidéki térségekben élő természetes személy , aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: - 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy; - a támogatást igénylő lakhelye / életvitelszerű tartózkodási helye a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében szereplő településen található; - rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval; 2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: - székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. , 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van; - a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében szereplő településen található; - agroturisztikai tevékenységet folytat ; - a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; - rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval;

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. napjától 2019. január 28. napjáig van lehetőség.

 11. VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

A felhívás célja az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő, változatos tartalmú és formájú ismeretszerzési lehetőségek biztosítása szakmai képzéseken való részvétel keretében.

A felhívás keretében az agrárágazat humán hátterének fejlesztését célozzuk, ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági növekedéséhez, a mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdálkodásának elősegítéséhez, továbbá a vidéki területek népesség-megtartó képességének erősítéséhez. A termelők versenyképességét alapjaiban határozza meg a meglévő tudásszint minősége, azaz korszerűsége, alkalmazhatósága, mélysége. A szakmai képzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új többlettudás emeli a termelés, szolgáltatás minőségét.

Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 27. napjától 2019. március 26. napjáig lehetséges.

12. VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 14. napjától 2019. március 13. napjáig van lehetőség.

13. VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 31. és 2019. április 1. között van lehetőség.

Pályázási szándék esetén érdemes mihamarabb megkezdeni a felkészülést és benyújtani a támogatási kérelmet, hiszen a pályázatok benyújtása a végső határidőkig vagy forráskimerülésig lehetséges!

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Szerdán érkeznek a sárga ötezresek

Szerdán érkeznek a sárga ötezresek
Szerdától itt vannak velünk az új, megváltozott dizájnú 2000 és 5000 forintos bankjegyek. Tovább olvasom