Gyűjtse össze az érdekes cikekket a címek mellett lévő később elolvasom ikonokkal!

Szeged - delmagyar.hu

2014. 10. 22. szerda - Előd

Még több

Gyászközlemények


Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik drága szerettünk
IGAZ IMRE
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család

Megemlékezés

A megemlékezés technikai okok miatt ma jelenik meg. ,,Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az égen Nektek ragyogok! Elmentél s veled a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen szívetekben jó helyen vagyok."
JANCSIKA KLAUDIA NIKOLETTA
halálának 1 éves évfordulójára emlékezünk. Szüleid és Keresztapád

Gyászhír

,,Csillag volt, mert szívéből szeretett, s mi úgy szerettünk, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, minta lenyugvó nap, de szívünkben él és mindörökre ott marad." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, HÓDI ISTVÁN FÜTYKÖS 61 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2014. október 28-án 15 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben. Gyászoló család

Gyászhír

,,A szeretethez nem emlék, hanem szeretet kell s, akit szeretünk, azt nem feledjük el." Mély fájdalommal, és megrendülve tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk és dédmamánk,
BERTA ANTALNÉ VAJAS ANNA
mihályteleki lakos, életének 75. évében váratlan hirtelenséggel itt hagyott bennünket. Szerettünktől 2014. október 28-án, kedden 13 órakor veszünk végső búcsút az Alsóvárosi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat utolsó útjára elkísérik, s mély gyászunkban velünk éreznek. Emlékét örökké őrizzük. A gyászoló család

Megemlékezés

,,Valaki hiányzik, elment, csendben távozott, nem búcsúzott, de emléke örökre szívünkbe záródott." Fájó szívvel emlékezünk,
SÜLI FERENCNÉ
PÁL ERZSÉBET elvesztésének 14. évfordulóján. Szerető családja

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
VÉR IMRE
temetésén megjelentek és mély fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család

Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk
PATKÓS FERENC
életének 81. évében elhunyt. Kérésére szűk családi körben búcsúztunk tőle. Gyászoló szerettei

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szerettünk,
SZABÓ JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Sándorfalva

Gyászhír

,,Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben élsz és mindörökre létezel." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk
SZÉL JÁNOSNÉ
GÁBOR ERZSÉBET 86 éves korában elhunyt. Temetése 2014. október 28-án 13 órakor lesz a Dugonics temetőben. Gyászoló család

Gyászhír

,,Csendesen elment tőlünk, de szívünkben él és örökké ott marad." Szomorúan tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk
ÖZV. KÁLMÁN JÁNOSNÉ
VERES ILONA volt tanító néni 89. életévében hosszan tartó betegségben elhunyt. Szűk családi körben búcsúztunk tőle. Ezúton mondunk köszönetet a Bálint Sándor Otthon vezetőinek és dolgozóinak az érte végzett áldozatos munkájukért. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak, a hozzátartozók munkatársainak, akik drága szerettünk,
DEÁK KÁLMÁN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet az onkológia orvosainak és ápolóinak odaadó, lelkiismeretes munkájukért. Gyászoló családja

Megemlékezés

Fájdalommal emlékezünk
KRUPICZER FERENCRE
a Hód-Modell Ruházati Szövetkezet volt elnökére halálának 20. évfordulóján. Jóságos szíved pihen a föld alatt, Nem feledve, az idő bárhogy is halad. Szerető felesége és családja

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
MESZLÉNYI FERENC
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet az I. belgyógyászati klinika, a II. belgyógyászat kardiológia, a szegedi szívsebészeti klinika, az urológiai klinika, a szegedi SBO, a bőrklinika, a szegedi Debreceni utcai háziorvos, a neurológiai klinika, a pszichiátriai klinika orvosainak, azok családtagjainak, a nővéreknek, a betegápolóknak, a mentőszolgálat dolgozóinak, a gyógytornászoknak, a házi ápolóknak áldozatos munkájukért. A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
SÁRI MIHÁLY
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család

Gyászhír

Álmodtunk egy öregkort, csodálatos szépet, de a sors mindent összetépett. Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat. Könnyű ide bejutni, de nincs kijárat. Csak a szél hangja töri meg a csendjét. Fejemben kúszik egy bús, fájó emlék. Te voltál az életem, te voltál az álmom. Amíg élek, örökké vigyázom álmod. Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk
MEZEI ANTAL
Mindszent, Bereczki J. u. 42. szám alatti lakos 67 éves korában elhunyt. Temetése október 22-én 15 órakor lesz a mindszenti temetőben. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett testvérem
HEGYI FERENC
(nyugalmazott tűzoltó) búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmamban velem együtt éreztek. Gyászoló testvére családjával

Gyászhír

A hirdetés technikai okok miatt ma jelenik meg. Fájó szívvel tudatjuk, hogy
GONDA ISTVÁNNÉ
BALOGH ERZSÉBET 82 éves korában elhunyt. Sírtól való búcsúztatása október 22-én 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
FARSANG LÁSZLÓNÉ HEGEDŰS MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja

Gyászhír

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, rokon,
TERHES ANTAL
84 évesen elhunyt. Temetése október 24-én 11 órakor lesz a sándorfalvi Alsó temetőben. Gyászoló család

Megemlékezés

A közlemény technikai okok miatt ma jelenik meg. ,,Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az égen Nektek ragyogok! Elmentél s veled a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen szívetekben jó helyen vagyok."
JANCSIKA KLAUDIA NIKOLETTA
halálának 1 éves évfordulójára emlékezünk. Szüleid és Keresztapád

Gyászhír

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy Szeretett Férj, Édesapa, Nagyapa,
SIMON KÁLMÁN
2014. 10. 16-án eltávozott. Végső nyughelyére 2014. 10. 28-án 14 órakor helyezzük a Kiskundorozsmai temetőben. A gyászoló család

Gyászhír

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
FARKAS ISTVÁNNÉ
K. TÓTH ERZSÉBET 84 éves korában elhunyt. Temetése október 22-én 15 órakor, az Üllési temetőben. Gyászmise 14 órakor. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk
ÖZV. KOVÁCS LÁSZLÓNÉ NAGY-GYÖRGY ERZSÉBE
T temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak, sírját a kegyelet virágaival elhalmozták. Köszönjük a Nagytiszteletű Úrnak és kedves Feleségének a szívhez szóló búcsúztatást és a szép énekeket, háziorvosának, a temetkezés munkatársainak lelkiismeretes munkáját. Gyászoló család

Megemlékezés

,,A bánat a fájdalom örökre megmarad. Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájó szívvel emlékezünk
KATONA SÁNDOR
halálának 5. évfordulóján. Szerető Családja

Gyászhír

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
CSÁKÓ LÁSZLÓNÉ DÖMSÖDI BORBÁLA
fábiánsebestyéni lakos, 88 éves korában elhunyt. Temetése október 22-én, 15 órakor lesz a fábiánsebestyéni temetőben. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, jó szomszédoknak és ismerősöknek, akik szerettünk,
BALATONI LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk osztoztak. Gyászoló család

Gyászhír

Tudatjuk, hogy szerettünk
RÉVÉSZ ISTVÁN
szegedi lakos 72 éves korában elhunyt. Hamvszórásos temetése október 27-én 11 órakor lesz a Belvárosi temetőben. Gyászoló család

Gyászhír

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
GONDA ISTVÁNNÉ
BARTA ERZSÉBET 82 éves korában elhunyt. Sírtól való búcsúztatása október 22-és 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben. Gyászoló család

Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
DR. GÉCSEG FERENC
életének 76. évében hosszú, türelemmel és méltósággal viselt szenvedés után elhunyt. Kérésére szűk családi körben búcsúztunk tőle. Gyászoló szerettei

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk KÁDÁR JÓZSEF BÉLÁNÉ CSÁPENSZKI MÁRIÁRA halálának 1. évfordulóján. Férje, Lánya, Fia és Családjaik
bezár
asdasd
Kérem várjon, jelentkezését rögzítjük...