Délmagyar logó

2018. 06. 25. hétfő - Vilmos 12°C | 22°C Még több cikk.

Helyreigazítás

Helyreigazítás egy ATV.hu forrással megjelent cikkünkkel kapcsolatban.

Helyreigazítás: Valótlanul, megalapozatlanul, bizonyíték nélkül híreszteltük azt, hogy „Az atv.hu információink szerint már a párt vidékre látogató vezetőitől is elszigetelik Kiskunfélegyháza fideszes polgármesterét"

Híreszteléseinkkel szemben az igazság az, hogy Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Tiszakécske fideszes országgyűlési képviselőjével Kapus Krisztián polgármester 2012. május 19. napján, a Korona utcai főszínpadon együtt köszöntötte a Városalapítók ünnepségén Kiskunfélegyháza város polgárait. Másnap, május 20. napján, Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, Bácsalmás fideszes országgyűlési képviselője Kapus Krisztián mellett foglalt helyet a ünnepi képviselő-testületi ülésen, a városvezetői karzaton. Kapus Krisztián polgármester Bányai Gáborral – a cikkünket megelőzően is – 2012. március 22-én a térség polgármestereinek tartottak Kiskunfélegyháza város dísztermében területfejlesztési fórumot. Két nappal később, Petőfiszálláson Kapus Krisztin polgármester együtt ültetett fát a megyei közgyűlés elnökével, valamit a település polgármesterével. Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára is több ízben is hivatalos vendége volt Kiskunfélegyháza polgármesterének. Mihalovics Péter, ifjúsági kormánybiztos 2012. március 7-én volt a Diákparlamenti ülésen Kapus Krisztián vendége. A melléklet fotó épp ezen az ülésen készült, ahol Mihalovics Péter mellett Halász János parlamenti államtitkár is tiszteletét tette a Városházán.

Vezér Ferenc pálos szerzetes újratemetési szertartásán, 2012. április 30-án a Petőfisztállás-Pálosszentkúti kegyhelyen együtt vett részt Kapus Krisztián Lezsák Sándorral, az Országgyűlés alelnökével, Soltész Miklóssal, a szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkárral, Dr. Kövér Lászlóval, az Országgyűlés Házelnökével.

2.) Valótlanul, megalapozatlanul, bizonyíték nélkül híreszteltük azt, hogy, „Kapus írta alá azt a titkos szerződést, ami alapján a helyi vagyonkezelő zrt. vezérigazgatója három hónapon keresztül plusz gázsit (mintegy kétmillió forintot) vehetett fel a várostól, miközben az önkormányzati cégtől is megkapta járandóságát ugyanarra a feladatra."

Híresztelésünkkel ellentétben a valóság az, hogy nem volt kettős fizetése a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának az önkormányzat terhére. A Zrt. kapcsán 2011. május 25-én hozott a képviselőtestület döntést (101/2011. kt. határozat) arról, hogy megalapítják a Kiskunfélegyházi Nonprofit Vagyonkezelő Zrt.-t. A határidő 2011. szeptember 1. napja. A képviselőtestületi döntés és a Zrt. megalapítására a határozatban szereplő határidő között, a cég megalapításának előkészületi munkáira lett megbízva Gyarmati Menyhért egy 3 hónapra szóló, határozott idejű megbízási szerződéssel. Az önkormányzat kizárólag erre a 3 hónapra fizetett. Ugyancsak a fent idézett határozatban választotta meg Gyarmati Menyhértet a Zrt. elnök vezérigazgatójává 2011. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 30-áig. A megbízási szerződés létrejöttekor cég tehát még nem is létezett, így nem is kaphatott Gyarmati Menyhért ugyanarra a 3 hónapra, ugyanarra a feladatra megbízási díjat. A cég megalapításának elhatározásával egyidejűleg Gyarmati Menyhértet a képviselő-testület választotta meg a társaság leendő ügyvezetőjének. A cég létrehozásának előkészületi munkáinak elvégzésére megbízást adó szerződés tervezetét a jegyző készítette el, és magát a szerződést a jegyző ellenjegyzésével, előzetes törvényességi kontrolljával írta alá Kapus Krisztián polgármester, amely szerződés nem volt titkos, azt bármelyik képviselő megismerhette. A teljesítés igazolásához szükséges dokumentumokat is a jegyzőnek adta át havonta Gyarmati Menyhért, a jegyző szakmai jóváhagyását követően, a jegyző aláírása mellett szerepel Kapus Krisztián polgármester aláírása is minden egyes kifizetésen.

3.) Ugyancsak valótlanul, megalapozatlanul, bizonyíték nélkül híreszteltük azt, hogy „Az ATV hozta nyilvánosságra azokat a fotókat is, amelyek bizonyítják, hogy Kapus Krisztián rendszeresen saját zsebre autózott a hivatali Skoda Octaviával - az utóbbi két ügy miatt a Központi Nyomozó Főügyészség is nyomoz."

Ezzel szemben az igazság az, hogy az atv.hu nem tudja dokumentumokkal igazolni azt, hogy Kapus Krisztián polgármester jogszabályellenesen használná a hivatali autót. Az atv.hu ez ügyben írt, valótlan állításokat cikkei miatt Kapus Krisztián polgármester már helyreigazító közlemény közzétételét kérte, melynek határidőben történő nem teljesítése esetén sajtópert fog indítani.

4.) Az Atv.hu eredeti cikkben – amit ekként híreszteltünk - való tényeket hamis színben tüntettek fel akkor, amikor azt írták, hogy „A beszerzési eljárás keretében kiírt tendert három cégnek küldték el, mégpedig – az elektronikus tértivevény szerint – 2011. november 28-án 14:18 órakor. Meglehetősen érdekes, hogy a cégek által küldött ajánlatok dátuma viszont november 18. (két esetben), illetve november 22. volt - vagyis az érintettek 6, illetve 10 nappal korábban komplett ajánlatot tudtak írni az elvileg még nem is ismert kiírásra."

Az teljes valóság azonban az volt a sugalmazásokkal szemben, hogy nem is volt, nem is kellett közbeszerzési eljárást tartani, mert ez a szolgáltatás a 8 millió forintos értékhatár alatt volt. A hivatalos tenderkiírás keretében pedig szabályosan történt meg a szerződéskötés. A 3 beérkező ajánlat a tenderkiírásnak megfelelően, 2011. november 29. napján érkezett be a Jegyzői Titkárságra. A beérkezett pályázatok bontása után a jegyző vizsgálta át a beérkezett ajánlatokat. Az esetleges dátumozási elírások, formai hibák megítélése, a tenderkiírást érvénytelenítése nem a polgármester kompetenciája. A jegyző feladata ugyanis minden önkormányzatnál a jogi ellenőrzés, így a hivatalos jogszabályi kontroll után ő is készítette elő a nyertes pályázóval kötendő szerződéstervezetet aláírásra. A cikkben említett cég és a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a jegyző jogi és törvényességi felügyelete mellett kötött tehát szerződést.

5.) A cikkünkben az alábbi, hamis színben feltüntetett tényeket híreszteltük: „A tendert egyébként a jegyző írta ki, de a szerződést már Kapus Krisztián polgármester kötötte meg a nyertes Bácskomplex S.R. Kft.-vel, ahogy az ajánlatok is az ő nevére szólnak."

Az teljes valóság azonban az, hogy valóban Kapus Krisztián polgármester írta alá a jegyző által előkészített szerződést, hiszen a szerződéskötő fél az önkormányzat volt, akinek képviseletében – a jegyző ellenjegyzése mellett – ő, mint polgármester ír alá. Természetesen ezt a szerződést is ellenjegyezte a jegyző.

6.) Ugyancsak valótlanul, megalapozatlanul, bizonyíték nélkül híreszteltük azt is, hogy: „Őt helyben mint a polgármester barátját és jobbkezét ismerik."

Ezzel szemben a valóság az, hogy: hogy Fődi Róbert úr nem Kapus Krisztián fideszes polgármester jobbkeze.

7.) Továbbá valótlanul, megalapozatlanul, bizonyíték nélkül híreszteltük „A polgármester barátja" alcím utáni bekezdésében azt, hogy: „A rendőrség előtt Fődi magára vállalta a zaklatást, annak ellenére, hogy az ügyet ismerők szerint szinte kizárt, hogy ő lett volna az elkövető (a telefont a polgármester használta, és előfordult, hogy a "néma" telefonhívás után fél perccel már a volt feleséget hívta ugyanarról a számról maga Kapus)."

Ezzel szemben a valóság az, hogy a cikkben szereplő személy nem telefonált Kapus Krisztián polgármester magántulajdonú mobiltelefonjáról. Ugyanakkor soha nem vállalta magára sem a cikkben említett személy, sem más azt, hogy száznál többször hívta éjszakánként Kapus Krisztián mobiltelefonjáról a polgármester volt feleségének új partnerét. Tehát az állítólagos hívások nem Kapus Krisztián polgármester magántelefonjáról történtek és senki nem vállalt magára semmilyen ügyet, hanem azt a cikkben szereplő személy követte el, mely ügy már lezárult.

8.) Ugyancsak valótlanul, megalapozatlanul, bizonyíték nélkül híreszteltük azt, hogy „Sajátos momentum az ügyben, hogy bár a kiírás és a szerződés csak a polgármesteri hivatal őrzésére vonatkozott, azt a felek - Kapus és Fődi - más városi intézmény(ek)re is érvényesnek gondolták."

Ezzel szemben az igazság az, hogy a tenderkiírás kizárólag a Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmi feladatainak ellátásáról szólt és csak erre vonatkozóan született szerződés, így azt más városi intézményekre a felek nem gondolták érvényesnek és ilyen tárgyú szerződés megkötésére nem került sor.

9.) Valótlanul, megalapozatlanul, bizonyíték nélkül híreszteltük azt is, hogy: „Jellemző, hogy a városba vagy a környékre látogató pártvezetőket „elszigetelik" tőle, és már egyértelmű, hogy az újrarajzolt választókerületben 2014-ben narancssárga színekben nem ő, hanem Lezsák Sándor fog indulni a parlamenti mandátumért."

Ezzel szemben az igazság az, hogy a pártvezetőket nem szigetelik el Kapus Krisztián polgármestertől (ahogy azt a helyreigazító közlemény 1. pontban már részletesen kifejtettük), s nincs eldöntve hivatalosan az, hogy 2014-ben ki fog indulni a parlamenti mandátumért, hisz Kerényi János regionális pártigazgató 2012. április 24-ei MTI-s közlése szerint az új országgyűlési választókerületek elnökei lehetnek a Fidesz képviselőjelöltjei a 2014-es országgyűlési választáson, de a kinevezés nem jelenti azt, hogy a választókerületi elnök automatikusan képviselőjelölt lesz, a végső döntést a pártelnök hozza meg.

10.) Szintén valótlanul, megalapozatlanul, bizonyíték nélkül híreszteltük azt, hogy „Év elején már a félegyházi Fidesz-frakció is lemondásra szólította fel, kilátásba helyezve, hogy amennyiben ezt nem teszi meg, előjönnek a talonba helyezett „kínos ügyekkel"."

Ezzel szemben az igazság az, hogy Kapus Krisztián polgármestert nem szólította fel lemondásra a félegyházi Fidesz-frakció. Ilyen jogosítványokkal nem is rendelkezik a frakció. Csak és kizárólag a képviselő-testületnek van joga magát feloszlatni, de erre vonatkozóan semmilyen kísérlet sem történt. Balla László alpolgármester - aki a félegyházi Fidesz-frakció vezetője is egyben - a sajtónak tett nyilatkozatában leszögezte: „nem tud arról, hogy bármilyen iratot is letétbe helyezett volna a frakció ügyvédnél." Így tehát semmilyen talonba helyezett, a cikkünkben megfogalmazott „kínos ügy" nem létezik. A valótlan, egyúttal sérelmes híresztelések miatt Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza Város polgármesterétől elnézést kérünk.

Olvasóink írták

 • 3. Mozimasiniszta 2012. június 26. 09:28
  „még a DM-nek is fenntartásokkal illene fogadni a "jeles " cucillista hírforrások anyagait !!!”
 • 2. kopkop 2012. június 26. 06:01
  „Az újságnak abba kellene hagyni az alaptalan vádaskodásokat!”
 • 1. StencilAtya 2012. június 25. 23:39
  „2/3 van.

  oszt jónapot”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Őszre elköltözik a Petőfi Sándor általános iskola

Várhatóan már szeptemberben a Kertészeti Főiskolai Kar épületében kezdi a tanévet a főiskola… Tovább olvasom