Délmagyar logó

2018. 05. 24. csütörtök - Eszter, Eliza 16°C | 27°C Még több cikk.

2-es villamos, ahogy a fiatalok sosem láthatták

Szeged – Egy városi közösségi közlekedéssel foglalkozó blogon tűnt fel néhány régi kép a valamikori kettes villamosról. Íme, a régi vonal története, Nagy István, az SZKT nyugdíjas oktatótisztje tollából.
A fotókat Peter Haseldine készítette a hetvenes években, a fotókat Varga Ákos Endre blogján találtuk.

A Szegedi Közúti Vaspálya Részvénytársaság vezetősége az 1910-es évek elején az utazási igények jobb kiszolgálása érdekében több módosítási javaslatot terjesztett elő. Ennek értelmében történt meg az 1884-ben épült Ártézi kút–Lippai-fűrésztelep vonalrész (a mai Tisza palota telke) Tisza Lajos körúti szakaszának átépítése. A Klauzál- (ma Radnóti-) gimnázium mellett a régi rendszerű lóvasúti kitérőt elbontották, helyette a Városi Gőzfürdő (ma Anna-fürdő) előtt új kitérő épült. E szakaszon a felsővezetéket is kiépítették, villamos közlekedésére tették alkalmassá.

1913. június 26-án a Szeged pu.–Pénzügyi Igazgatóság (ma Belvedere-palota) között új viszonylatot indítottak. A közvetlen viszonylat forgalma egyrészt nem érte el a remélt mértéket, másrészt a vonal egyvágányú szakaszán a villamosok lassan haladtak, mert sokat kellett várakozniuk a kitérőkben. A néha feltorlódó kocsik a fővonal forgalmát is zavarták, de a saját vonalukon is egyenetlenségeket okoztak. A villamosjáratot épp ezért 1926-ban megszüntették.1927-ben a Felső Tisza-parti – kizárólag teherforgalmi célokat szolgáló – vonalrészt villamos üzemre is berendezték, illetve személyszállításra is alkalmassá tették. A Lippai-féle fűrésztelepnél (Etelka sornál) végződő régi lóvasúti vágányt kiegészítették és a Molnár utcától a fűrésztelep végéig húzódó kitérővé építették át, így a tehermozdonyok könnyen körüljárhattak. A tápéi vámházig meghosszabbított vonalon a vágányt a körtöltésig még további 20 méterrel megtoldották. A terven felüli kiegészítésre azért volt szükség, hogy a végállomáson tartózkodó villamost a Somogyi- (ma Petőfi-) telep lejáró felől érkezők láthassák. A részvénytársaság az átadás előtt elhatározta, hogy az új szakaszon utasszámlálás céljából „próbajáratot" indít. Május 4-én – három napos ingyen próbaforgalommal – új viszonylatot helyeztek üzembe. A villamosok naponta 6 órától 20 óráig az Ártézi kút–Somogyitelep lejáró útja között közlekedtek. A próbaidő alatt a villamosokon kalauz nem volt, a menetjegyeket a vezető adta ki, és csak a kocsik vezető melletti ajtaján történt a le- és felszállás, a többi ajtót lezárták. A vonal végleges üzembevétele május 7-én történt meg. Ettől kezdve a villamosok teljes üzemidőben közlekedtek: a vonal belső szakaszán 15, a külső szakaszon 20 kilométer/óra legnagyobb sebességgel „száguldozhattak". A menetjegyek ára az egy szakasznak minősülő vonalon 16 fillér, a retúr- és átszállójegy 28 fillér volt. A vonal érdekességeként a fűrésztelepnél 600 milliméter nyomközű „szálfavontató görpályát" is volt, amelyen a Tiszán szállított farönköket drótkötél vontatta pőrekocsikkal húzták fel a telepre. Emiatt ezen a ponton a villamospálya meg volt szakítva. A Lippai-fatelep felvonó görpályája, az úgynevezett „Lippai-híd" 1928-ban tíznyílású vasbeton szerkezettel újjáépült. Ez a betonhíd napjainkban is majdnem teljes hosszban megvan.1943-ban megszűnt a Fodortelep Közvágóhíd közötti – a fővonal Széchenyi tér–MÁV Üzletvezetőség (ma Igazgatóság) közötti vonalrészét használó – közvetlen járat. Ehelyett a villamosok a két részre bontott vonalon a Somogyi telep–Vágóhíd, valamint a Széchenyi tér–Fodortelep útvonalon közlekedtek.

A villamosvonalakat ettől az évtől kezdve viszonylatszámokkal különböztették meg. A 2-es számot a Somogyitelep–Vágóhíd között közlekedő járat kapta. A vonal megállói: Somogyi telep végállomás, Lippai-fatelep, Molnár utca, Római körút, Sóház kitérő, Pénzügyi palota, Takaréktár utca, Ártézi kút, Mérey kitérő, Margit (ma Gutenberg) utca, Dugonics tér, Vitéz utca, Szivárvány kitérő, Vám tér, Vágóhíd végállomás voltak.

Pótkocsik a végállomáson

Érdekességként megemlíthető, hogy az 1952. március 15-én kiadott 9. számú szolgálati utasítás szerint a 2-es vonalon a pótkocsikat időnként csak a Szivárvány kitérőig járatták. Ezt a megoldást a vonal külső szakaszán a nem mindig azonos nagyságrendű utasszám indokolhatta. A napközben lecsatolt pótkocsikat a Petőfi telepi végállomáson állították ki.

1951-ben a Szabadkai úton, a Vágóhídnál végződő vágányt 350 méterrel meghosszabbították a vasúti átjáró lábáig és elkészült az új végkitérő is. Ezzel lehetővé vált pótkocsis szerelvények közlekedtetése a 2-es vonalon is.

1962-ben a 2-es vonal Ságváritelep (Szabadkai út) végállomás végkitérőjét elbontották. A forgalmat ezután szóló, illetve ikerkocsikkal, majd később csuklós villamosokkal bonyolították le. 1963-ban Petőfitelep végállomáson korszerű utasváró és jegypénztár épült. Az egyvágányú, kitérős rendszerű 2-es vonalon a villamosok a Sóház-, Mérey-, és Szivárvány kitérőben kerülték el egymást, ami 12 perces követési időt tett lehetővé.

A Lenin (ma Tisza Lajos) körút–József Attila sugárút csomópontot 1972-ben átépítették, az itt közlekedő villamosok vágányait is átrendezték. A 4-es vonal belvárosi szakaszán (a kiskörúton belül), a szűk Magyar Tanácsköztársaság útján (ma Stefánia sétány) és a Vörösmarty utcában a forgalmat megszüntették. A József Attila sugárúti vonalszakaszt a Radnóti Miklós gimnáziumnál bekötötték a 2-es vonal Lenin körúti ágába. Június 11-étől az új nyomvonalon haladó 4-es villamosok 6 kocsival a Tarján telep–Ságvári telep, a 2-es villamosok 2 kocsival a Radnóti gimnázium–Petőfitelep között közlekedtek. A Tanácsköztársaság útján és a Vörösmarty utcában a vágányokat augusztusban elbontották. Ezzel a változtatással visszaállt az állapot, ami a kezdeti időket jellemezte: a villamosokon utazók közvetlen eljutása vált lehetővé Fodortelep, illetve Tarján felől a Vágóhíd felé, csak nem a Széchenyi tér érintésével, hanem a kiskörúton át.A megkurtított – 1600 méterre zsugorodott – 2-es vonalon a villamosok 12 percenként követték egymást, átszállás a Radnóti-gimnáziumnál volt. Lakossági kérésre, a villamosvonalak közötti jobb átszállás érdekében a belső végállomást szeptember 14-étől az Anna-kúthoz helyezték át. Így villamosok egy megállóval hosszabb útvonalon, (továbbra is 2 kocsival) az Anna-kút–Petőfi telep között közlekedtek, újra megteremtve az átszállási kapcsolatot a fővonallal. A Radnóti gimnáziumnál, a két viszonylat elágazási pontjára a forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében elektromos váltóállító szerkezetet építettek be.

A 8/1971.(X.23.) KPM. sz. rendelet 3.§-a a városi közlekedéspolitikai koncepciójában foglalt célkitűzések megvalósítása, a tömegközlekedésen belül „helyes munkamegosztás" érdekében előírta azoknak az egyvágányú villamosvonalaknak a megszüntetését, amelyek várható csekély forgalmuk miatt kétvágányúsításra nem kerülnek.

A második szegedi Tisza-híd építési munkálatainak megkezdése miatt a Felső Tisza-parti vonalszakasz nem maradhatott üzemben. Szeged Mj. Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának 1977. január 20-án tartott 1. ülésén meghozott határozatával – már a híd és környékének tervezési szakaszában – a 2-es, Anna-kút–Petőfitelep viszonylaton a forgalmat február 28-án megszüntette. Március 1-jétől a 10. sz. Volán Vállalat 22-es jelzéssel új autóbusz járatot indított.A vonal Tisza-parti szakaszának érdekessége volt, hogy tulajdonképpen a sínek az árvédelmi töltésen haladtak, amelynek szintje a két körút között lévő kétsávos közút mellett-felett 0–1,5 méter közötti magasságban húzódott. A vonalrész Római körúton kívüli szakaszán az utasforgalom átlagos volt. Aki villamossal akart utazni, Tápéról, vagy Petőfitelepről, a közelben lakók kivételével igen hosszú utat tett meg a végállomásig. Nagyobb tömeg a vonal végállomásánál, illetve az Anna-kútig az akkori SZEAC-meccsek alkalmával jelentkezett. A több ezer szurkoló szállítása nagy megterhelést okozott az SZKV-nak. Előfordult, hogy egy irányba „villamos konvojok" haladtak, több villamos szerelvény egymás után. Olykor még az is előfordult, hogy két villamos mozdony két-három pótkocsit közrefogva közlekedett, ha nem volt elegendő motorkocsi. A villamosokról fürtökben lógtak az utasok, mai szemmel visszanézve, életveszélyes helyzetben. Meccsek után a Felső Tisza-parti járda és úttest szinte tele volt hazafelé tartó szurkolókkal.

A 2-es vonalon a Dugonics tér és a Tisza-parti Fűrésztelep között naponta előfordultak teherszerelvények, az SZKV villamos mozdonyai két-három, fával, szénnel megrakott MÁV tehervagont vonatva igencsak feltartották a villamosforgalmat. A Fűrésztelepnél az út másik oldalán húzódó iparvágányon történt a fel- és lerakodás. A Városi Gőzfürdő előtt lévő kitérőben a fürdő fa- és szénszükségletét elégítették ki, úgy, hogy a járdába épített csillesínek és fordítókorong segítségével a szállítmányt csillékkel juttatták az épületbe az udvari bejáraton keresztül. A különböző üzemek teherforgalommal történő kiszolgálása a Rókusi pályaudvar és a Nagyállomás mögötti Teherpályaudvar felől 1967-ig működött. A csörgő-sípoló mozdonyok ekkor tűntek el a város útjairól.

A hetvenes években egyre nagyobb mértékben kiépülő Felsőváros panelrengetege felől eleinte az új lakók még láthatták a Tisza-parton közlekedő villamost, különösen az esti órákban a sötét égbolt alatt a horizont magasságában elvonuló fénycsík formájában.

A Felső Tisza-parti villamos pár hónap híján 50 évig szolgálta a szegedi utazóközönséget. A megszüntetés „igen sürgős" volt, ezért a vonal Felső Tisza parti részén a leállítás előtti napokban már – eléggé veszélyes módon – a síncsavarok egy részét eltávolították, és sebességkorlátozást rendeltek el. A hatóság azt is előírta, hogy a villamos leállása után a vágányokat azonnal fel kell bontani. A sietség oka a Lenin körúti út- és villamospálya terv szerinti befejezésének közelgő határideje volt. A politikusok által várt lakossági „felzúdulás" a vártnál kevesebb volt.
1977–2012 között 35 éven át nem közlekedett Szegeden 2-es villamos.

Olvasóink írták

38 hozzászólás
12
 • 38. papagalya 2012. április 21. 09:48
  „Jó volt olvasni és egy kicsit nosztalgiázni. Régi szép idők. Akkor még volt valami biztos.”
 • 37. v.imre 2012. április 20. 15:04
  „36.andreasz 2012.04.20. 11:48

  Ha már mondod...: "az 5-ös villamos is megérne egy megemlékezést." 33. hozzászóló, Lucia már említett egyet. Telente, hóban, fagyban néha az utasoknak leszállva kellett feltoszogatni a hídra, mint a buszok egy-némelyikét. Nem szép emlék, de mondom. 1956 október végén anyámmal vonattal utaztunk Újszegedre, onnan az 5-s villamossal lehetett tovább utazni a Széchenyi térre. A liget most Liszt Ferenc sétányánál három 16 éves, az Ifjú Gárda Nevelő Otthonban élő fiatalember (gyerek) állította meg a villamost, egyiküknél orosz dobtáras gépkarabéllyal és halál komolyan leigazoltatta az utasokat. Az utasok pedig halál komolyan, halotti csendben tűrték a procedúrát. Az igazoltatás végén szó nélkül leszálltak, a kalauz megrántotta a jelző szíjat és mehettünk utunkra.”
 • 36. andreasz 2012. április 20. 11:48
  „Jó lenne olvasni a régi 7 villamosról is amely a dorozsmai templom és a rókusi I.kórház között járt.Megállók I.kórház,Marx tér(Mars tér),Kálvária tér (Boros J. utcai végénél a megálló talán még mindig megvan) - közös megállók a 3-assal a Textil Művekig - Belvárosi temető,Ikarus,Juta pálya (Postás sporttelep)Kollégiumi út és aztán a vasút után több Dorozsmai úti megálló mígnem dorozsmai templom végállomás.
  És a Széchenyi tértől a Belvárosi hídon át a ligetet megkerülve az újszegedi gyerekkórházig közlekedő (ha jól emlékszem az 5-ös) villamos is megérne egy megemlékezést.”
 • 35. pistimolnar 2012. április 20. 11:11
  „20. és 27. A beírásaidon érződik is a "Körössy" meg a tápai diszkó látogatása, különösen a kövidinka utóhatása...”
 • 34. v.imre 2012. április 19. 23:32
  „Érdekességként említem, hogy a SZEOL meccsek idején (60-s évek) ezek a villamosok "különjárat" felirattal közlekedtek (a menetrend szerint közlekedő járatok betétjárataiként), amelyen a bérletek nem voltak érvényesek, jegyet kellett venni mindenkinek. Pontosan nem emlékszem, de a jegy ára akkoriban talán 3 (azaz három) forint volt.”
 • 33. Lucia 2012. április 19. 21:39
  „Az első képen valamennyi látszik abból a rengeteg, gyönyörű és ÁPOLT rózsákból, amely miatt érdemes volt akár gyalog is kimenni egy SZEOL meccsre!
  Nekem van olyan fotóm (én készítettem), amelyiken a villamos megy a régi hídon. Mentünk az állomásra rajta és mindig szurkoltunk, hogy fel tudjon menni a hídra! Mindig felment, de nehezen...”
 • 32. v.imre 2012. április 19. 20:59
  „31.NP1 2012.04.19. 13:08

  :-)) Mind a 67 életévemmel csatlakozom a hozzászólásodhoz. :-)) Akkoriban minden alkalommal kint voltam a mérkőzéseken, vagy a villamossal, vagy gyalog azon a járdán mentünk vissza a Széchenyi térre...”
 • 31. NP1 2012. április 19. 13:08
  „Ebgondolat
  "De az olyan "fiatalok", mint én, sajnos nem láthatták vagy nem emlékezhetnek rá. :)" - na látod ez az egy előnyünk nekünk még meg van!
  Fogunk már nincs, hajunk már nincs, a Cavintont nem találjuk.... de ezt az "előnyünket" Ti tacskók nem tudjátok behozni..
  Bocs....”
 • 30. ráérő 2012. április 19. 12:00
  „Az előd cégnél(SZKV) forgatott Nyitrai Márton és Bredár Zsolt kisfilmje a szegedi villamosokon:
  ": http://www.youtube.com/watch?v=sip7puz_70g)"
  Ezt csak a zenéje miatt hallgatom elég gyakran:
  Egyik kedvencem a Másfél együttes " Villamos" albumárol a REMIZ cimü szám....”
 • 29. Mignon 2012. április 19. 11:37
  „A neten megtalaltam Varga Akos Endre nem is "blog"-jat, hanem
  egy nagyszerü "villamos-honlap" az!
  (külföldi es hazai fenykepekkel, szorakoztato irasokkal.
  Tenyleg jo!)

  De vajon ki lehet Peter Haseldine ur...?
  Milyen kötödese lehet Szegedhez?

  Öt nem talalom a neten.”
 • 28. H4cK3r 2012. április 19. 11:17
  „Nagyon jó cikk, jó volt olvasni!

  Többször is hallottam már róla, hogy Tápéra járt villamos, de képeket még soha nem láttam róla. Kicsit "fura" látni azt, hogy azon az úton, sőt a Felső-Tiszaparton is villamos járt a töltésen, ahol most a járda van.

  Köszönet a cikkért.”
 • 27. Mignon 2012. április 19. 10:49
  „1970-ben a tapai diszkoba is ezzel a villamossal mentünk.

  A vegallomasrol lent a Budai u.-ban meg eleg tavolsag a kulturhazig,
  de vittünk magunkkal egy üveg Kövidinkat...
  (6-8-an voltunk, mindenkinek jutott egy slukk)

  :)”
 • 26. Ebgondolat 2012. április 19. 09:53
  „6. NP1 2012.04.18. 20:48
  De az olyan "fiatalok", mint én, sajnos nem láthatták vagy nem emlékezhetnek rá. :)
  Mostanában (is) kifejezetten pazar látvány lenne, ahogy a modern 2-es vili elsuhanna a Tisza part mellett.
  Amúgy ez egy kifejezetten jó és érdekes, már-már történelmi cikk. Sokkal több ilyen kellene!”
 • 25. JABBA 2012. április 19. 09:34
  „A 70-es évek végén apámmal jártunk ki a SZEOL pályára meccsekre. Sajnos a villamosra már nem emlékszem. De viszont arra emlékszem, hogy mikor a régi hidat feujították, akkor azon (asszem az egyik május 1-i majális alkalmával) akkor szedték fel az újszegedre menő villamos sínjeit.”
 • 24. karaly 2012. április 19. 09:17
  „2. bzoli-41 2012.04.18. 17:31
  Sajnos ez már a korral jár.”
 • 23. Mignon 2012. április 19. 09:10
  „A SZEOL-palya villamosfelöli oldalan eleg magas feherre mazolt teglafal volt.

  A villamosrol lehetett latni a "keritesberletes" szurkolokat, hogy ott
  tucatjaval alltak a falhoz döntött bicikliejiken.
  De meg ugy is, pipiskedniök kellett, es a nyakukat nyujtogatni...!
  Csüngtek ott egymas mellett, mint a halak a füstölöben...
  (lodenkabatban, a divatosabbjainak mar "orkan-kabatja" volt, es a többsegük kalapban)

  :)))”
 • 22. öregvegyész 2012. április 19. 08:57
  „Csak egy gondolat: Voltak olyan meccsek ahová 30 000-nyi ember is kiment, ha ez még a mai ésszel elképzelhetó. Ezért kellett minden hadrafogható vontatmányt beállítani. pl. ilyen voltak a Szegedi Honvéd-Magyar Válogatott (Puskás.Kocsis....) 1:1 ,a Fradi(Kinizsi), Bp Honvéd, MTK (Vörös Lobogó)meccsek. No meg a kerítésbérletesek kintről.”
 • 21. ebessy 2012. április 19. 08:50
  „Elbontása legalább olyan értelmetlen volt, mint a mai 2-es építése. Emléke a forradalmi "szakértelem" tanúja. A vak, minden áron való modernizálás, dühös felforgató indulatok áldozata. Kár, hogy már nincs. A pártház még mindig ott van, a párt is, és itt van velünk a drága jó Botka is.
  (De most tényleg, micsoda baromság, hogy a híd építése miatt azonnal el kellett bontani az egészet!)”
 • 20. Mignon 2012. április 19. 07:32
  „Sokan csodalkoznak, hogy "je! jart ott valaha villamos?".
  En, meg azon csodalkozom, hogy mar nincs ott!
  (nem is tudtam! azt hittem meg mindig közlekedik...)

  A nosztalgiasok közül meg sokan jartak vele a Csonakhazba es a palyara.
  En is sokat utaztam vele, de inkabb a Körössy-be...

  :)”
 • 19. exdeus 2012. április 19. 06:54
  „Nagyon jó cikk! Én még nem éltem, mikor ezek a képek készültek, de jó volt látni, amit eddig csak hallottam.”
38 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Katolikus wikileaks: a főiskola reakciója

Kozma Gábor, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola rektor közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz: rendőrségi eljárást kezdeményeztek a blogfórum ellen, és belső vizsgálatot indítottak a megjelentek miatt. Tovább olvasom