Délmagyar logó

2017. 12. 16. szombat - Etelka, Aletta 0°C | 11°C Még több cikk.

A karácsony szimbolikája újraértelmezve - Jézus Krisztus új Napként születik

Krisztus-metafora az év maga liturgikus szempontból. „Ahogy az évben végbemennek az események, az az örök történelem és az ember megváltása szempontjából a Krisztus-történetekhez kapcsolódik"– véli Pál József irodalomtörténész, aki beszélgetőtársaival – Katona Márta gyermekgyógyásszal és Szatmáry Károly csillagásszal – a karácsony szimbolikáját újraértelmezi.
BETLEHEMI CSILLAG

„Az Újszövetségben Máté evangéliuma írja le, hogy a názáreti Jézus születésekor éles fényű égitest jelezte a napkeleti bölcseknek is, hogy megszületett a zsidók királya" – emlékeztet a csillagász. Szatmáry Károly hangsúlyozza: a betlehemi csillag mibenlétéről sokat vitáztak az emberek.

A legtöbben úgy vélik, üstökös vonulhatott át az égbolton.
Ám a csillagászok szerint – Kep-ler számolta ki először – e fé-nyes jelenség a Jupiter és a Sza-turnusz együttállása lehetett a Halak csillagképben. Az egyiket a királyok, a másikat a zsidók szimbólumaként tartották szá-mon, ezért gondolták, hogy a zsidók királya született meg. Ez az égi jelenség egy évben háromszor is bekövetkezett, de ez az esztendő az időszámításunk kezdete előtti 7. vagy 8. lehetett.

A názáreti Jézus születésekor éles fényű égitest jelezte a napkeleti bölcseknek is, hogy megszületett a zsidók királya.
A názáreti Jézus születésekor éles fényű égitest jelezte a napkeleti bölcseknek is, hogy megszületett a zsidók királya.


KISDED A CSALÁDBAN

„Izgalmas, várakozással teli idő a gyermek születése a családok többsége számára. Mi, akik beteg babákkal foglalkozunk a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján, nagyon sokszor szembesülünk a gyógyulás nagyszerűségével, de gyógyíthatatlan bajokkal is – mondja Katona Márta. – Látunk olyan családokat is, amelyek nagyon szeretnének gyermeket, de nem részesülhetnek ebben a fantasztikus örömben. Közülük azok, akik örökbe fogadnak, egyre többször visznek haza beteg babát. Ez különösen megható, mert egy gyereknek, különösen egy beteg újszülöttnek nagy szüksége van a szeretetre, a gondoskodásra."

„A krisztusi történet is arról szól, hogy a nem vér szerinti apa, József, aki Mária jegyese volt, nem hagyta el asszonyát amiatt,hogy gyermeket vár Istentől,amire égi jel hívta föl a figyelmét. Ez József részéről nagyfokú hitről, illetve az élet melletti hit erejéről is tanúskodik. Hasonlóképpen azokhoz a szülőkhöz, akik gondoskodásukba vesznek egy beteg, a vér szerinti szüleitől elhagyott gyermeket" – véli Pál József.


ARANY, TÖMJÉN, MIRHA

A kisdednek ajándékokat – aranyat, tömjént és mirhát – vittek a háromkirályok, a nap-keleti bölcsek, akik vélhetően – mai szóhasználattal élve – csil-lagászok lehettek. Ajándékaik kapcsolatbanállnakafölddelés az éggel, a teljességet jelentik.

„A mirháról tudni kell, hogy valójában balzsamfa, amelynek a kérgén, ha megsebesítik, fertőtlenítő hatású mézga kelet-kezik" – emlékeztet Pál József, majd hozzáteszi: a mirha hébe-rül: mór, azaz „keserű". Ez a szó szerepel a Mária névben, ami egyszerre jelent keserűséget, ál-dozatot és odaadást. A tömjén a papi mozzanatát erősíti Krisz-tusnak, a halhatatlansághoz kapcsolja.Azaranyagazdagság és az érték jele is. Illetve az aranykoré, amit az antikvitás-ban a Szaturnusz jelképez.

A középkori kisdedábrázolás érdekli a gyermekgyógyász Katona Mártát. A professzor kedves festménye Leonardo da Vincitől a Szegfűs Madonna.
A középkori kisdedábrázolás érdekli a gyermekgyógyász Katona Mártát. A professzor kedves festménye Leonardo da Vincitől a Szegfűs Madonna.

A SZERETET VONZÁSA

„Szabad szemmel is jól látható a Szaturnusz, ezért már az ókori emberek is megfigyelhették – emlékeztet a csillagász. – Cso-dálatosan szép bolygó a Szaturnusz: óriási gyűrűrendszerrel, amely törmelékszemcsék milli-árdjaiból áll. Keletkezését újab-ban azzal magyarázzuk, hogy e hatalmas tömegű bolygó befo-gott és maga körüli pályára állí-tott üstökösöket, amelyeknek a piszkos hógolyóhoz hasonlatos, nem túl masszív magját az ár-apály erejével szétaprította."

A karácsony szimbolikáját Pál József irodalomtörténész számára Pinturicchio Háromkirályok imádása című fest-ménye fejezi ki leginkább.
A karácsony szimbolikáját Pál József irodalomtörténész számára Pinturicchio Háromkirályok imádása című fest-ménye fejezi ki leginkább.

Fölfalja gyermekeit – rímel a csillagász megfigyelésére a Sza-turnuszhoz kötődő mitológiai történet. „A szülő nagyon sokat árthat a túlzó szeretetével. Ám sokkal gyakoribb példát látunk a szülői szeretet és a hit gyógyító erejére" – hangsúlyozza Katona Márta. Egy újszülöttől nem várható, hogy erős hite átsegítse a betegség nehéz periódusán.

„Ám az inkubátorba helyezett,rendkívül súlyos állapotú babának óriási segítség a mellette álló, neki beszélő és őt a szeretetével segítő anya. Óriási ereje van a hitnek, a szeretetnek!"


FÉNY ÉS SÖTÉTSÉG

A „győzhetetlen Nap" születésének ünnepe a téli napforduló idején, december 17-én kezdődött és 25-éig tartott.Ez az ókori Rómában a földműve Rómában a földművenusz tiszteletére rendezett szaturnália. Az új év érkezésére – mint ahogy a kisded születésére is – pozitív várakozással tekintettek: a fény le fogja győzni a sötétséget, a természet annyi termést ad, ami az élet fennmaradásához szükséges. A Római Birodalomban megjelent kereszténység épített a szaturnália hagyományaira.

„A fény születése is Jézus Krisztus születése. A világosság és a sötétség szembeállítása e születés legfontosabb misztériuma. Jézus: maga az élet. Krisztust Michelangelo a Sixtus-kápolna freskóján antik napistenként jeleníti meg, mögötte a Nap sárga korongjával. Krisztus új Napként érkezik: ő a győzhetetlen, az igazsághozó, a minden fölött uralkodó"–sorolja Pál József,aki szerint amit a csillagász mond a fényről, a Napról, az lényegében ugyanaz, mint amit a művészek és a teológusok mondanak Krisztusról. Így az életnek – a teremtmény ember számára – ez a legtökéletesebb perszonifikálódása, vagyis megszemélyesítése. Ez nem mond ellent azoknak a természeti törvényeknek, amelyek a kozmoszt is meghatározzák. Az egész esztendő – a Nap születése és lenyugvása – körforgás, a teljes történelmet magában hordozza.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Megégett napszámosok, elhunyt motoros rendőr, holtan talált édesanya

Év végi visszatekintésünk: júliusban a megégett napszámosok és a balesetben elhunyt motoros rendőr története érdekelte legjobban olvasóinkat. Tovább olvasom