Délmagyar logó

2017. 08. 18. péntek - Ilona 18°C | 32°C Még több cikk.

Gazdasági bűncselekményt gyanít az átvilágító bizottság a környezetgazdálkodásnál

Szeged - Hűtlen kezelés, a számvitel rendjének megsértése, és más gazdasági bűncselekmények gyanúját veti fel a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél végzett vizsgálat eredménye a Gyimesi László (Fidesz) vezette Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság szerint.

A bizottság közlemény útján tájékoztatta erről a sajtót.

A jelentés szerint a kft.-nél „az elmúlt évek során gyakorlattá vált, hogy a társaság különféle beosztású vezető tisztségviselői a saját, vagy rokonaik tulajdonában álló cégek útján gazdasági tevékenységet végeztek a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél." A bizottság megállapítása alapján ezek a társaságok olyan tevékenységet végeztek, ami egyébként a környezetgazdálkodás feladata lett volna, és amiért az érintett vezető tisztségviselők fizetést kaptak. Így ugyanarra a munkára munkabért és vállalkozói díjat is felvettek.

„A tevékenységek többsége azonban kézzel fogható eredménnyel nem járó feladatokat takar, mint például piackutatás, pályázat értékelés, ügyfelek felmérése, adatfelvétel, rendezvényszervezés" – olvasható a jelentésben.

Ezen kívül „számtalan esetben kötöttek szerződést külsős céggel olyan feladatok elvégzésére, amelyre saját kapacitással rendelkezett a társaság."

Ezen szerződések – állapítja meg a bizottság – összességükben több mint 50 millió forintjába kerültek társaságnak.

A jelentés kitér arra is, hogy kft. nyilvántartásában számos esetben nem találhatók meg – a cég tájékoztatása szerint sem - a 2002-es és 2003-as évek bizonylatai. Ezeket így nem tudták ellenőrizni a vizsgálók.

A vizsgálat megállapította azt is, hogy a kft.-nél a gépkocsi használati költségek elszámolása nem felelt meg sem a jogszabályi, sem a cég belső szmsz-e szerinti feltételeknek, és „az elszámolt kiküldetési költségek vélhetően színleltek".

A bizottság ezek miatt bejelentést tesz a Nemzeti Nyomozóirodánál. A jelentést a közgyűlés elé terjesztik.

Szabó Ferenc reakciója a Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság közleményére:

"A hír:

A Nemzeti Nyomozó Irodát kérte fel az átvilágító bizottság, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél folytasson vizsgálatot, mert a testület határozata szerint a cég gazdálkodásának vizsgálata során komolyan felmerült a számviteli és egyéb törvények megsértése is. A bizottság további tételes vizsgálatokat rendel el a cégnél.
A Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. gazdálkodásáról szóló jelentést tárgyalta meg zárt ülésen a Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság és határozatot hozott, hogy bejelentéssel él a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNYI) felé, kérik a nyomozó szervet, hogy ha kell rendeljen el nyomozást, mert a testület megállapítása szerint erős a gyanúja annak, hogy visszaélések történtek a környezetgazdálkodásnál. A testület továbbá elrendelte a cég elmúlt három évének tételes átvizsgálását a számlák befogadásának és a közbeszerzések lefolytatásának tekintetében.

A bizottság állítása szerint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló cégnél az elmúlt évek során gyakorlattá vált, hogy a társaság különféle beosztású vezető tisztségviselői a saját, vagy rokonaik tulajdonában álló cégek útján munkakörükbe tartozó, kézzel fogható eredménnyel nem járó gazdasági tevékenységeket végeztek.

Az eljárás:

Az állítólagos visszaéléseket felsoroló átvilágítási anyagot a 91.546-13/2010 (XII.20.) GPÁIB sz. határozat ellenére a mai napig nem kézbesítették az érintettek részére, annak tartalma pontosan nem ismert, így az észrevételek, védekezések, tények és bizonyítékok előterjesztésére a gyanúba hozott személyeknek semmilyen módja nem volt. A határozat 8 napos észrevételezési határidőt írt elő azzal, hogy az érintettek véleményét a szakvéleményben szerepeltetni kell.

Egy jogállamban a vádirat vagy keresetlevél, vagy bármely olyan irat amellyel szemben ellenvéleménynek van helye a másik fél részére ismertetendő, a másik - gyanúba hozott fél - nyilatkoztatása nem mellőzhető, elkerülendő a hamis vádat, a jóhírnév sérelmét.

A mai napon a bizottság ülésén megjelent a cég két vezetője – köztük a korábbi ügyvezető -, hogy nyilatkozatot tudjon tenni, a kérdésekre válaszolni tudjon, a bizottsági ülésről azonban kizavarták őket, nyilatkozatot szóban sem tehettek.

A gazdasági környezet:

Előzményként fontos megemlíteni azt, hogy 2006. június 30-a előtt Magyarországon általánosan alkalmazott gyakorlat volt, hogy az állami, önkormányzati és magáncégek, szervezetek és intézmények számlára fizettek ki bizonyos juttatásokat dolgozóiknak, alkalmazottaiknak, ezt hívták ú.n. „kettős foglalkoztatásnak.". Volt olyan gyakorlat is, hogy a teljes jövedelem kifizetésére rendszeresen és folyamatosan valamilyen bejegyzett vállalkozáson keresztül került sor. Ilyen foglalkoztatási forma terjedt el a különböző médiumokban, a felsőoktatásban a levelező oktatás területén, egyéb kutatói tevékenységek, az orvosi ügyeleti elszámolások esetében, és a piacorientált cégek is éltek a túlmunka kifizetésének ezzel a költségkímélő lehetőségével. A cégek bérköltsége így jelentősen csökkent, az alkalmazottak is jól jártak rövidtávon, hiszen a számlás árbevételhez kapcsolódóan költségeket tudtak elszámolni. A cégek törvényesen jártak el, csak a jogszabályi lehetőségeket használták ki.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. esetében 1999. után, a tulajdonos önkormányzat felé történő bejelentést követően került sor arra, hogy bizonyos munkatársak nem a főállású jogviszonyukban végeztek el munkakörükhöz nem tartozó többlet feladatokat és részükre ennek ellenértéke nem túlmunkaként és nem a szerződésük módosításával, hanem vállalkozási tevékenységként került kifizetésre.

Ez a típusú foglalkoztatás éves szinten a társaságnál legalább 10 millió Ft megtakarítást eredményezett.

A tények:

1./
Nem felel meg a valóságnak, hogy a megnevezett társaságok olyan tevékenységeket végeztek volna, mely az érintett vezető tisztségviselők munkakörébe tartozott. Az sem felel meg a valóságnak az, hogy ugyanarra a munkára több kifizetés történt volna.

A kifogásolt megbízási szerződések megkötésének alapvető feltétele volt, hogy az csak az érintett dolgozó munkaköréhez nem tartozó feladatokat tartalmazhat. Valamennyi elvégzett munka eseti megbízás, mely a cég működése szempontjából szükséges és hasznos volt és a piacról, vagy a kapacitás bővítésével csak sokkal jelentősebb ráfordítással lett volna megoldható.

A tevékenységek végzése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint folyt, a jogi lehetőségek figyelembevételével a jogszabályi előírások követésével. A kifizetés csak a teljesítés és a teljesítés szabályos igazolása után történt.

A kettős foglalkoztatás típusú jogviszonyok tekintetében 2006. június 30-ig moratórium volt érvényben, azaz ez időpontig kellett és lehetett jogkövetkezmény nélkül a cégeknek az ilyen típusú foglalkoztatást felszámolni. Így történt ez sok más céghez hasonlóan a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. esetében is, a határidő letelte után megszűnt ezt a gyakorlat.

Dr. Botka László polgármester kérésére a cég Felügyelő Bizottsága (melynek akkor a cég jelenlegi ügyvezetője is tagja volt), független könyvvizsgáló bevonásával vizsgálta a 2000 és 2003 közötti időszakot, de egyetlen egy esetben sem született elmarasztaló vagy szabálytalan szerződéskötésre utaló megállapítás.

Ismereteink szerint a vizsgálati anyag egyetlen pontja sem fogalmazott meg konkrét egybeesést, konkrétan azonosítható kifogást.

2./
Az az állítás, mely szerint több milliós értékben végeztettek edényzet felmérést az alábbiak fényében értelmezhető: Az edényzet felmérés vonatkozásában kiállított számlák 8 évre elosztva értendők, Csongrád megye 13 településére, 70.000 háztartásra, összesen 2.965.000.-Ft összegben. ( v.ö. BKV egy év alatt 19,2 millió )

3./
Nem felel meg a valóságnak az, hogy a tevékenységek többsége kézzel fogható eredményeket nem takart. A vizsgálóbizottság által kirendelt szakértő nem is kérte meg a teljesítés anyagait, így nem volt módja vizsgálni, hogy a szerződések alapján mi készült el, így nem volt módja egyes szerződések tartalmi összevetésére sem, nem vizsgálta a teljesítés okirati és egyéb bizonyítékait, amelyek rendelkezésre állnak.

4./
Nem felel meg a valóságnak, hogy a külsős cégek által elvégzett feladatra lett volna kapacitás, ilyen vizsgálatot az átvilágítók nem folytattak, erre adatokat nem kértek.

5./
A szerződések értékét tekintve a nevezett 50 millió forint összegű vizsgált szerződésállomány a vizsgált időszak közel 30 milliárd forint összegű forgalmához képest 0,166 %.

Soha sem került sor tízmilliós nagyságrendű kifizetésre. A legtöbb számla értéke nem haladta meg a 300 ezer Ft-ot.

6./
Nem felel meg a valóságnak az, hogy a számviteli szabályokat megsértette volna a társaság, a leselejtezett iratok a 8 éves selejtezési idő alá tartoztak ( Számviteli törvény 169 § (2) bekezdés szerint ), mely esetben a 2002. évet érintő selejtezés jogszerűnek tekintendő. A számviteli előírások szerint selejtezés időpontja szempontjából a bizonylat keletkezésének dátuma az irányadó. Azok iratok melyet a tv 169 § (1) bekezdése szerint 10 évig őrizendő, jelenleg is rendelkezésre állnak.

7./
A 2009 évi beszámoló közzététele határidőben megtörtént, melyet az átvilágítók felé is igazolt a társaság, az bárki számára hozzáférhető.

8./
A vizsgálat megállapította, hogy a cégnél a gépkocsi használati költségek elszámolása nem felelt meg sem a jogszabályi, sem a cég belső SZMSZ- e szerinti feltételeknek, továbbá, hogy az elszámolt kiküldetési költségek vélhetően színleltek.

A gépkocsi használat költségeire vonatkozóan az átvilágítók kizárólag kimutatásokat kértek, nyilatkozatot nem, úgy minősítenek színleltnek vidéki tárgyalásokat és ezzel kapcsolatos költségeket, hogy ezt tartalmilag nem vizsgálták, ezzel szemben a cég ezt igazolni tudja.

Összefoglalva:

Az átvilágítás objektivitását megkérdőjelezi az a tény, hogy a vizsgálatok kizárólag néhány vezető munkatárs állítólagos visszaéléseire fókuszáltak. Más jelentős pozíciót betöltő vezető munkatársak és azok vállalkozásai teljesen kimaradtak a jelentésből.

Mi akadályozta meg az elmúlt három hónap során az átvilágítókat abban, hogy a feltételezett jogsértéseket tételesen bizonyítsák, jogszabályi hivatkozásokkal alátámasszák?
Miért nem tudtak meggyőződni arról, hogy a vizsgált gazdasági események valósak, indokoltak és ésszerűek voltak-e?

Ez az egész eljárás csak arra jó, hogy megkíséreljenek teljesen kriminalizálni egy közönséges, egyszerűen értékelhető és elbírálható jogi-közgazdasági szakmai kérdést.

Szabó Ferenc
a Környezetgazdálkodási Non-profit Kft. ügyvezetője 1993-2010"

Keresztúri Farkas Csaba a Jobbik önkormányzati képviselője február 15-én tartott sajtótájékoztatót a témában.

Olvasóink írták

24 hozzászólás
12
 • 24. bánki 2011. március 13. 12:18
  „Elöbb utóbb csak elkapják Újhelyi tőkét is. Utána jön ,,Don Corneole " !”
 • 23. Hammada_Fleet 2011. március 06. 17:56
  „,,az elmúlt évek során gyakorlattá vált, hogy a társaság különféle beosztású vezető tisztségviselői a saját, vagy rokonaik tulajdonában álló cégek útján gazdasági tevékenységet végeztek a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél."

  Rossz hírem van. Az egész magyar gazdaság így működik. Nyugodtan le lehet tartóztatni bármelyik ügyvezetőt, előbb-utóbb találnak valamit, amivel indokolni tudják. Hogy ez pontosan kinek a felelőssége, azt is lehet tudni (a politikusoké), de sajnos az illetőket senki se fogja felelősségre vonni. Túl jó üzlet ez így nekik.”
 • 22. sadap12 2011. március 06. 14:13
  „városi, mielött fröcsögsz, tájékozódj! Kukásferi nem szoci, soha nem is volt! Fidesz tag, és önkormányzati képviselöjük is volt régebben!”
 • 21. hugyosjozsi 2011. március 05. 12:36
  „Érdekes,hogy a jelenlegi igazgató eddig benne volt az FB-ben. Leutóbbi ,kb 3 héttel ezelőtti nyilatkozata szerint eddig minden rendben ment a cégnél.A mostani vizsgálat komoly eseteket boncolgat.Ezekhez hasonlítanám az is,hogy külső cég volt a rendészet vezetője, aki a cég pénzén biztosíttatta a Maty-éri rendezvényeket, a Rókusi körút kivágott fáinak éjszakai őrzését, a Dugonics téri szökőkutat, külsős cég végezte a csatornatisztítást,ittuk-isszuk a "rokon" savanyú borát.....etc----etc...”
 • 20. Phaedra 2011. március 05. 10:57
  „Kicsinálják ezt a céget is, hogy aztán szépen privatizálják.... Köll a lóvé...”
 • 19. 3ikutas 2011. március 05. 08:58
  „Amerikai Népszava Online Orbánról szóló írásából a következő idézet!"Soroljam fel, miket mond ez az ember? És utána egyenként soroljuk fel, hogy ez is hazugság, az is hazugság, minden szava hazugság? Nézzétek meg, kik és miket írogattak neki a Facebook-on. Kik az ő tábora? Borzalmas népség. Kocsma színvonal. Ezek azt írták, hogy hol van már az elszámoltatás. Mikor veszik vissza az előző kormány embereitől azt, ami elraboltak? És mikor osztják szét azok között, akik nem kaptak belőle? Itt nyilván a levélíróra kell gondolni. Ezt szeretik ezek: vegyétek el tőlük, és osszátok szét nekünk. Mit mond erre a miniszterelnök? Hogy ez az igazságszolgáltatás dolga? Nem. Üzen az elszámoltatási kormánybiztosnak, a másik bérgazembernek, aki az ország legjobban fizetett embere, hogy iparkodjon, mert szükség van rá. Elképesztő. Egy miniszterelnök nem azt mondja, hogy a törvényes eljárásokat lefolytatják, és annak alapján felelősségre vonják azokat, akiket kell. Hanem majd leszállítják a megrendelésnek megfelelően a bűnbakokat, elveszik azoknak a pénzét, akik nem fideszesek, és akikre rá lehet mutatni, hogy miattuk van minden".No Comment!”
 • 18. JungHeinrich 2011. március 05. 08:49
  „,,az elmúlt évek során gyakorlattá vált, hogy a társaság különféle beosztású vezető tisztségviselői a saját, vagy rokonaik tulajdonában álló cégek útján gazdasági tevékenységet végeztek a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél."

  Nemááááááá,hihhetetlen, ki hitte volna? Családi vállalkozásként működik a politikai élet?Fiktív számlák és fiktív tevékenységek? Ezek az idióta szegedi fideszesek tényleg bukásra vannak itélve, azért még mindig vicces hogy bedől valaki ezeknek a műbalhéknak.Botka meg csak örülhet ezzel a fideszes gárdával a következő ciklust is lazán viszi.”
 • 17. tron 2011. március 05. 01:25
  „mindenki egy mocskos szemét, korrupt ,hazug hacsak abból az ügyletböl nekem nincs hasznom...”
 • 16. Freimann 2011. március 05. 01:01
  „Bizottsági álláspont 25 sor, Sz. Ferenc védőbeszéd 113 sor. Ennyit a DM objektivitásáról. Ez már szánalmas, kedves DM.”
 • 15. rozator 2011. március 04. 22:00
  „Ez a Gyimesi benne volt már egy-két feljelentésben, eddig egy sem jött be! Lassan lehetne kérni tőle a perköltségeket!”
 • 14. jozko 2011. március 04. 21:46
  „Bocs´ a 17 év:

  1993-2010 között...
  Szabó Úr nyilatkozata alapján.”
 • 13. jozko 2011. március 04. 21:43
  „Logaritmus :

  Félreértettél!
  Miért hagyta - 17 év alatt ?
  / 1997 - 2010 /

  Ha -szerinte/d/ - csaqk a vizsgáló bizottság feketítette be-
  híre sincs a bajnak!

  Tisztázza magát -és annyi!
  Közéleti személy-többet is ki kell bírnia!

  Van fogalmad arról, mit szívatnak egy-egy kis céget, kisvállalkozót a hatóságok, ha fogást keresnek rajta-
  akár rutineljárásból, akár egy "jóakaró" névtelen feljelentése alapján?!

  Ráadásul mindezt egy önkormányzati cégvezető javadalmazásának töredékéért viseli
  /a munkát és a szívatást egyaránt/.

  Egyszóval:
  "Fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni,
  Suhogni élivel..."”
 • 12. Logaritmus 2011. március 04. 21:18
  „"Más a helyzet, ha csak befeketítettek egy ártatlan embert. Akkor viszont miért hagyta!?"

  Tessék? Mai a hír, és mai a bejegyzés is, hogy szívesen feltárta volna a véleményét de NEM ENGEDTÉK NEKI A FIDESZESEK!”
 • 11. jozko 2011. március 04. 20:43
  „A szerecsen fekete marad akkor is, ha mosdatják....
  Más a helyzet, ha csak befeketítettek egy ártatlan embert.
  Akkor viszont miért hagyta!?

  Gondolom, környzetgazdálkodók a megmondhatói:
  minél mélyebbre túrnak egy kupacba, az annál büdösebb!”
 • 10. Logaritmus 2011. március 04. 20:30
  „Mennyire jellemző, hogy a fideszes bizottság az ex elnök szerint a saját határozatát sem követi. :) Meg sem szólalhat az érintett? Nem mondhat semmit a saját ügyében? Ez egy Kafka regény akar lenni vagy a hazug jobboldaiak stílusa?”
 • 9. almamagjani 2011. március 04. 20:30
  „Azért az érdekes, hogy egy ilyen horderejű cikk (bárkinek is legyen igaza) 7 és fél órája van fent a honlapon és képtelen volt rendesen címlapra kerülni...
  (A kommentek száma is mutatja, hogy már egyből hová került - a szerkesztők pontosan tudják, hogy melyik az a hely, ahol szinte senki sem olvassa. )
  Azért ezeket a honlapképeket érdemes lementeni, htha még jó lesz egyszer valamire...”
 • 8. jozko 2011. március 04. 20:11
  „Szemét ügyek-csakhogy a cég profiljánál mareadjunk...

  Egyébként meg jól csinálni -vagy jól kimagyarázni nem ugyanaz!
  Nevetséges azzal védekezni , hogy másutt is ez volt az elfogadott gyakorlat, vagy valami hasonló....

  Vezetőnek lenni-számonkérhető felelősség!
  A foglalkoztatási szerződés aláírásával, a tisztséggel járó javadalmazások felvételével
  a felelősség életbe lépett...

  Ha Szabó Úrnak a vezetői munkája ellátása során olyan kételyei támadtak volna , hogy a "bevett gyakorlat" követésével szabályt szeg-vagy törvényt sért:
  felállhatott volna reklamálni a tulajdonos Önkormányzatnál, vagy uram bocsá´ távozhatott volna!
  /otthagyva magas jövedelmet, prémiumot, befolyásos állást, várható magas nyugdíjat/

  Nem tette: vieselnie kell a vizsgálat rázós kérdéseit /állításait/ , majd ha a nyomozás tisztázza személyét és felelősségét:akkor hivatkozhat a jóhírén ejtett csorbára!
  Ha pedig elmarasztalják: viselnie kell a felelősséget, ezért fizették!
  Persze az igazgatói székből ez nem mindig látható ennyire tisztán...”
 • 7. varosi 2011. március 04. 20:10
  „Jaj a FÜGGETLEN, HITELES tájékoztatást papoló dm ismét nem okozott csalódást. A szoci szabóferit nem rakják ki a nyitóoldalra. Biztosan sulyokerzsike is szerti a ferit és a feri neje (keczergabika) mégiscsak a sulyokerzsike kolleganője volt, mielőtt a szadeszes rektor magához nem emelte.
  Hajrá Nemzeti Nyomozó Iroda!!! Hajrá FIDESZ!! Csak keményen. A munz meg majd megvédi a szabóferit, úgyis kapott busásan a semmiért az elmúlt években”
 • 6. Ajozsi 2011. március 04. 19:52
  „Nem volt még elég öngól ? Viktor mérges lesz !”
 • 5. dodó 2011. március 04. 18:00
  „Nem szegedi hír, de jó!
  "Az új országban is megtalálják helyüket a tolvajok: a BKV-ügy gyanúsítottja lett a CBA informatikai vezetője

  A CBA egy olyan munkatársat vett fel informatikai vezetőnek, aki informatikai vezetőként a gyanú szerint igen komoly összegek elsikkasztásában vett részt.
  Fuzik Zsolt, a BKV egykori informatikai igazgatója sokáig rejtőzködött a hatóságok elől. Később levelet írt az ügyészségnek, miszerint "belehalna", ha letartóztatnák. A férfit végül sikerült elfogni és előzetes letartóztatásba került, ahonnan tavaly májusban házi őrizetbe helyezték. A rács mögött töltött időt végül túlélte, a CBA pedig a segítségére sietett, felvették a CBA informatikai igazgatójának. Ezt az információt a CBA részéről többen megerősítették az Egyenlítő blognak.
  Az ügy érdekessége a CBA humán erőforrás politikája. Míg a CBA egyes üzleteiben az aprót számolgató pénztárostól megkövetelik az erkölcsi bizonyítványt, addig egy olyan munkatársat vesznek fel informatikai vezetőnek, aki informatikai vezetőként a gyanú szerint igen komoly összegek elsikkasztásában vett részt - számolnak be. (Egyenlítő, Hírszerző)”
24 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Konferencia a többnemzetiségű államokról

Szeged - A Közép-Európai Közlemények folyóirat szerkesztősége a Móra Ferenc Múzeummal közösen ma… Tovább olvasom