Délmagyar logó

2018. 02. 19. hétfő - Zsuzsanna -3°C | 6°C Még több cikk.

Időutazás a Délmagyarral: Csövesek és forrongó fiatalok

Szeged - Huszonnyolc hét múlva lesz 100 éves az 1910. május 22-én útjára bocsátott Délmagyarország. Lapunk e jubileuma alkalmából, mintegy visszaszámlálásként, időutazásra hívjuk olvasóinkat: hétről hétre egy-egy esztendő újságtermését átlapozva fölvillantjuk, milyennek láttatta a világot, az országot, a régiót, Szegedet – a Délmagyarország.
„Korunk problémái a marxizmus–leninizmus fényében című témakörben fiatal oktatók, kutatók kétnapos országos tudományos konferenciája kezdődött tegnap, csütörtök délelőtt Szegeden" – tudatjuk január 9-én. Az erjedést, a fiatalok radikalizálódását érzékelve az egyetlen ifjúsági szervezet, a KISZ konferenciákon, vitákon, ifjúsági parlamenteken igyekezett kanalizálni a feszültségeket.

Gázblues

„A KISZ Központi Bizottsága Értelmiségi Fiatalok Tanácsának és a szegedi József Attila Tudományegyetem filozófiai tanszékének szervezésében több száz – filozófiai, politikai, gazdasági, szociológiai kérdésekkel foglalkozó – fiatal oktató és kutató érkezett Szegedre. Az egyetemek központi épületének aulájában tartották a plenáris megnyitó ülést." Ez a január eleji hivatalos program. De milyenek a valódi fiatalok?

„A csöves jelenség" címmel január 18-ától Tanács István ír lapunknak ötrészes riportsorozatot. Mert „az elmúlt nyáron Szegeden is elszaporodtak a csövesek. Délutánonként megszállták a Dugonics téri szökőkút környékét, fecsegtek, vihorásztak. Némelyikül utána köpött a társaságukat bizalmatlanul méregetőknek. Míg a hideg el nem zavarta őket, úgy hozzátartoztak már az egyetem környékéhez, mint a Trafalgar térhez a galambok."

A „kallódó ifjúság" ügye: „társadalmi kérdés". Ezért a „városi KISZ-bizottság vitát rendezett a csövesekről: erre meghívták a CPG nevű szegedi zenekart és a köréje gyűlt csoport néhány tagját. Jelen volt kéttucat középiskolai KISZ-vezető, a megyei KISZ- és pártbizottság képviselői" – tudósít az újságíró, majd összegez: „A vita végül alig hozott eredményt, mert mindenki mást várt tőle. (...) A CPG-s társaság nem tekinti csövesnek magát. (...) Ezek a szövegek versnek is, társadalomkritikának is primitív kísérletek. (...) Válaszul a dalszövegekre a megyei KISZ-bizottság első titkára felolvasott egy részletet a KISZ Központi Bizottság kongresszusi leveléből. Ez arról szólt, hogy ebben az országban gyakori a korrupció, protekciózás és elvtelen összefonódások léteznek. (...) A zenekar vesztét éppen a túladagolt hatások okozták. Van egy számuk, bizonyos Gázblues, amelynek első soraiban zsidószagról és Auschwitzról esik szó. (...) A zenekar mindössze egy hatásos metaforával akart élni (...), azt sugallván, hogy ebben az országban a hozzájuk hasonló bátor társadalombírálók az auschwitzi áldozatok sorsára jutnak. A hatás nem maradt el. A zenekar – érthető – nem léphet fel többször. (...)"

„A CPG-ügy csak a vízből kiálló része a csöves jelenség jéghegyének, amely megmarad jéghegynek akkor is, ha a víz alá nyomjuk" – jelenti ki Tanács István, majd kísérletet tesz a csöves jelenség megfejtésére a következő lapszámokban jelentkező, a „Lumpenek bőrnadrágban", a „Szent Györgyöcskék és sárkányocskák", a „Beilleszkedési válság" és végül a „Tenni valamit – ha tudunk" fejezetekben.

A végső állítás egyben hit és remény is: „E bizalmát vesztett nem túl széles, de értékes réteget, ezeket az alapvetően jó szándékú, jobbítani akaró, romantikus, de megalkuvás nélkül ítélkező ifjú megváltókat megvédheti a KISZ a különböző szekták, obskurus közösségek, az álszabadság vonzásától, ha megkísérli megérteni gondjaikat, ha programot tud adni számukra, ha az ifjúság érdekképviseleti szerveként a gyakorlatban is tudja bizonyítani érvei igazát, érvényt tud szerezni érveinek."

Forró ősz

Eszközzé lesz az ifjúsági parlamentek sora: olyan fórummá, ahol az ifjú titánok kiengedhetik a gőzt. Az egyik legforróbb pont a „Bölcsészek parlamentje". „M. E.", vagyis Mag Edit írásából kiderül: „Október utolsó hetében meglehetősen zsúfolt a József Attila Tudományegyetem oktatóinak, hallgatóinak délutáni programja. A hét elején, 26-án a matematika–fizika szakosok, 27-én a vegyészek, 28-án a földrajz szakosok, 29-én pedig a bölcsészek, jogászok és a biológusok tartották ifjúsági parlamentjüket."

„Mindenki alábecsülte az érdeklődést" – állapította meg a bölcsészek parlamentjén „dr. Serfőző Lajos dékán". A meghívón szereplő kisebb teremből átvonultak, s „az Ady téri épület nagy előadója ismételten jó szolgálatot tett. Percek alatt megteltek a padsorok." Röviden szól a dékán, majd „Deák Ágnes kari KISZ-titkár szintén röviden, lényegre törően ismertette a KISZ-vezetőség állásfoglalását, az oktatás korszerűsítésével, a szociális kérdésekkel, s a munkahelyi demokráciával kapcsolatban."

A hallgatók? „Az óra múlásának, a bölcsésztől elvárható pallérozott stílusnak, a rendezett gondolatoknak gyakran kíméletlenül fittyet hányva emelkedtek szólásra a hallgatók. Hosszas vita alakult az oktatás korszerűsítéséről.

„A krónikus tankönyvhiány orvoslására, jegyzetek írására kérték fel tanáraikat, (...) hiányolták a külföldi ösztöndíjakat, táborokat. (...) A diákok szerint nincsenek kihasználva a nyelvi laboratóriumok, az oktatási segédeszközök – talán, mert a tanárok nem ismerik azok kezelését. Sok szó esett a speciálkollégiumok helyzetéről, (...) a tanárok választhatóságáról, az esztétika és a marxista tantárgyak korszerűsítéséről". Mivel egy sor kérdésre, „így a munkahelyi demokráciára, a hallgatói kedvezményekre, a szociális helyzetre csak néhány perc jutott", az „ösztöndíjról már nem esett szó", úgy határoztak: „két hét múlva, november 12-én folytatás következik".
Vitaanyag született az ösztöndíjról – tudósít „M. E." november 12-én. Két nap múlva vállalati ifjúsági parlamentekről ír összegzést „A fiatalok megbecsülése nem pénzkérdés" címmel. November 19-i hír: „Fiatalok tanácskozásai", merthogy a „Csongrád megyei úttörőelnökség" és a „KISZ szegedi járási bizottsága" is ülésezik. A „textiles diákok parlamentje" – „M. E." szerint ugyancsak élénk, mert a híradás címe: „Pergő vita, érdemi hozzászólások".

Csúcsnak számít, ami az „Egyetemisták parlamentjein" hangzik el: „Lecke demokráciából", amit „T. L.", vagyis Tandi Lajos tapasztal. Szerinte „a magyar oktatásügy jelenlegi helyzetének éppúgy pontos hőmérője volt a József Attila Tudományegyetem minap megtartott ifjúsági parlamentje, mint ahogy lemérhették a küldöttekkel legalább azonos számú érdeklődők azt is, miképpen állunk jogokkal és kötelességekkel, a szocialista demokrácia lehetőségeivel".

A több mint 100 „küldött közül az állami vezetés beszámolójához, illetve az egyetem KISZ-bizottságának előterjesztéséhez harmincan szóltak hozzá tolmácsolva kétezer társuk véleményét".

„Két dolog jellemezte a hozzászólásokat. Egyrészt az egyetemi élet iránti felelősség. (...) A másik arra utalt, hogy az egyetemisták mennyire bezártan élnek, mennyire nincs valóságismeretük, rálátásuk az egész társadalom életére, gondjaira, az ország mai helyzetére" – minősít a tudósító. A forró hangulatú fórum akkor nem kimondottan, de évek múlva visszagondolva, utólag sokakat emlékezett 1956. október 16-ára, a MEFESZ megalakulására.

A hozzászólók nagy része az egyetemi oktató-nevelő munka korszerűsítési törekvéseivel foglalkozott. 1983-ra készítik el a felsőoktatás távlati fejlesztési tervét. (...) Voltak, akik kész programmal érkeztek. (...) Egyikük konkrét követelésekkel lépett fel, társa (...) az együttgondolkodást, a folyamatos információcserét javasolta".

„Diagnózis receptek" címmel „M. E." úgy ítéli meg: az orvosegyetemen a „közel 1700 diákot képviselő 100 küldött túlzásoktól mentes hozzászólással reális, gyakorlatias szemléletre engednek következtetni".

Válaszoló könyvtár

„Az ifjúsági parlamentek félidei tapasztalatai" címmel Mag Edit úgy összegez, hogy megkérdezi „Novákné Halász Annát, a KISZ Szeged városi bizottságának első titkárát, és Juhász Gábort, Csongrád megye tanácsának ifjúsági titkárát". „Melyek voltak a legfontosabb (...) kérdések?" Juhász szerint „Csupa ismert dolog: lakás, pályakezdés, szakmai felkészítés, differenciált bérezés, erkölcsi elismerés, szabad idő, az ötnapos munkahét kérdései, a tankönyvellátás, a jegyzetellátás gondjai". Így simítja össze és semmivé december 13-ára a hatalom a forró ősz hullámait. A diákság is visszatér munkájához és munkahelyére: a vizsgaidőszak közeledtével a könyvtár melegébe, a könyvek bölcsességéhez.

A régi Somogyi-könyvtár. Az egyetemisták és főiskolások kedvelt tanulóhelye kiürült a forró ősz, az ifjúsági parlamentek idején. Fotó: Somogyi Károlyné
A régi Somogyi-könyvtár. Az egyetemisták és főiskolások kedvelt tanulóhelye kiürült a forró ősz, az ifjúsági parlamentek idején. Fotó: Somogyi Károlyné

A tanulási körülmények korszerűsödéséhez hozzájárul, hogy új épületbe készül a Közművelődési palotából a Somogyi-könyvtár. E témát járja körbe február 1-jei riportjában Horváth Dezső. „A könyvtárosok bíznak benne, hogy a Somogyi-könyvtár mostani épületében való megnyitásának századik évfordulóját már az új könyvtár nyitásával ünnepelhetik. (...) Fontosnak tartja az igazgató megjegyezni, hogy nem luxuspalota épül a Dóm téren, olyan válaszoló könyvtárat akarnak létrehozni Szegeden, amelyik a megnyitása napjától újabb száz évig tudja szolgálni a betűben lakó bölcsesség iránt érdeklődőket."

Fotó: Somogyi Károlyné
Fotó: Somogyi Károlyné

Kronológia: 1981

Március 11–április 4.: Albán nacionalista tüntetések Koszovóban. Április 12.: A Columbia űrrepülőgép az első újrafelhasználható űreszköz, amely a világűrbe jut. Augusztus 19.: megalakul a brit Pet Shop Boys. Október 1.: Romániában számos termékre jegyrendszert vezetnek be. November 18.: Ronald Reagan amerikai elnök bejelenti az új fegyverzetcsökkentési kezdeményezését, beleértve a közepes hatótávolságú és a hadászati atomeszközöket is. December 13.: Lengyelországban bevezetik a szükségállapotot (Stan Wojenny).

Arcél: Chikán Ágnes (1946–)

Chikán Ágnes 1946-ban született Szőregen. Tanulmányait Szegeden végezte, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar–történelem szakos diplomát szerzett. Első munkahelyén, a Délmagyarország szerkesztőségében újságíró-gyakornok lett 1970-ben, közben elvégezte Budapesten a MÚOSZ kétéves újságíró-iskoláját. Ezután munkatársként, majd több mint 10 éven át főmunkatársként írt főként egészségüggyel, szociálpolitikával kapcsolatos cikkeket, a szegedi életet bemutató riportokat, egészen 1995-ig. „Fél életem töltöttem a szerkesztőségben, amikor – máig sajgó érzésekkel – megváltam a laptól, a szegedi olvasóktól, az akkorra jórészt szétszéledt, egykor összetartó, egymás sikereinek is örülő, egymást inspiráló kollegáktól" – emlékezik vissza Chikán Ágnes a negyedszázados „délmagyaros" évek végére. Azóta új fejezet kezdődött az életében, belekóstolt a szabadúszó újságírók nehéz kenyerébe: országos lapoknál kopogtatott cikkeivel.

Chikán Ágnes
Chikán Ágnes

Az SZBK megbízta sajtófelelősi feladatokkal: tudományközelbe kerülvén évek óta rendre jelennek meg ismeretterjesztő írásai – egyebek között – a Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Szabad Föld, a Heti Válasz, a Magyar Tudomány hasábjain. Eddig hét könyvet írt: Elmentem világgá – Barangolások egy kutató oldalán (1996), Az MTA Szegedi Biológiai Központjának története (2000), Aranycsapat a világkupában – interjúkötet a 30 éves SZBK-ról (2001), A sikér biológiájától a siker lélektanáig – interjúkötet Barabás Zoltán akadémikus emlékére (2002), Levelek a tudás fájáról – beszélgetések hívő természetkutatókkal (2005), Biológia mindenkinek – szegedi kutatók az élővilág titkairól (2008), A talajon nemcsak állsz, hanem élsz is – interjúkötet az MTA hatvanéves Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetéről (2009). Chikán Ágnest a Magyar Tudományos Akadémia a tudományos eredmények ismertetésében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért 2008-ban Akadémiai Újságírói Díjban részesítette.

Épül a Liget termáluszoda

„A 'Tíz év – tíz medence' fürdőprogram keretében épül az újszegedi Tisza-parton a Liget termáluszoda" – írjuk január 6-án. „A Tarnai István építészmérnök csoportjának Déléptervnél készült tervei alapján az 'esernyő' kupolájú épületben két úszó- és két ülőmedence épül, összesen ezerhatvannégy négyzetméter vízfelülettel. Az átadást az 1981-es idény kezdetére tervezik." Somogyi Károlyné felvétele akkor készült, amikor a fürdőzők már birtokba vették a „gombának" becézett termáluszodát.

A fürdőzőké a Liget termáluszoda
A fürdőzőké a Liget termáluszoda.

Házgyári csarnokavató

Szeged. „Tíz évvel ezelőtt, 1971. november 13-án a nagy októberi szocialista forradalom évfordulójának tiszteletére ünnepélyesen üzembe helyezték a szegedi házgyárat. Két évvel később, 1973 végére a gyár elérte tervezett kapacitását – 2500 lakás elemei készültek a gyártósor gépein –, s azóta ezt már jelentősen túl is szárnyalta: jelenleg háromezer lakás elemei készülnek évente Szegeden" – emlékeztetünk a november 6-i címlapon.

Az új csarnokban vízszintes rendszerű szovjet panelgyártó gépsort helyeztek el. fotó. Somogyi Károlyné
Az új csarnokban vízszintes rendszerű szovjet panelgyártó gépsort helyeztek el.
Fotó. Somogyi Károlyné

„Tegnap, csütörtökön délután (...) a november 7-e tiszteletére rendezett vállalati ünnepség keretében felavatták a házgyári rekonstrukció első ütemében elkészült új gyártócsarnokot, amely lehetővé teszi, hogy a második ütemben tervezett korszerűsítéseket termeléskiesés nélkül lehessen majd végrehajtani. Az új csarnokban úgynevezett vízszintes rendszerű szovjet panelgyártó gépsort helyeztek el, a meglévő régi csarnokban pedig több gépet cseréltek ki. (...) Sipos Mihály, a Délép vezérigazgatója mondott ünnepi beszédet: (...) A jól koordinált közös munka eredményeként a mai napig hozzávetőlegesen 25 ezer lakást állítottunk elő gyártósorainkon, hetvenezer ember kaphatott új otthont a nagy hatékonyságú technológia révén. bebizonyosodott, hogy hozzáértő kezekben a gyárszerű termelés és az esztétikai színvonal nem egymást kizáró fogalmak. (...) 1971-ben a vállalat halmozott termelési értéke nem érte el a 800 millió forintot – ma ez 3,5 milliárd forint értékű. És a fejlődés nem áll meg."

Fotó: Somogyi Károlyné
Fotó: Somogyi Károlyné

Napi hírek

Első hónap. „Ma már több mint egy hónapot tudhatnak maguk mögött a Szeged Nagyáruház dolgozói. S nem rejtik véka alá: örülnek, hogy átestek a tűzkeresztségen. A ruházati osztály harmadéves tanulója, Nagymihály Katalin" elmondta: „december végéig 95 millió forint értékű áru talált a 160 milliós nyitókészletből gazdára" (január 11., vasárnap).


Sokol-akció. „A Szegedi Elektromos Szövetkezet Lenin körúti Elektron áruházából az utcára vitte a portékát, mégpedig egy, a járókelőket megállásra késztető állvánnyal. Hírverést csapván a töltőkészülék nélkül, kedvező áron kapható Sokol rádióknak" (február 5., csütörtök).

Nyugati turné. „Tegnap elutazott egy hónapos nyugati turnéjára a szegedi operatársulat. Egészen pontosan csak a műszak és az első szereposztás, amellyel már holnap, pénteken eset bemutatják a nyugat-németországi Fürthben Verdi A trubadúr című operáját. (...) A szegedi művészek Nyugat-Németország, Belgium és Hollandia városaiban viszik színre A trubadúrt egy hónap leforgása alatt 21 alkalommal" (február 19., csütörtök).

Bábjubileum. „A Szegedi Bábszínház alapításának 35. évfordulójára rendezett bábnapokon, a szombaton és vasárnap megtartott hét előadás mindegyikén tolongtak a gyerek. Telt házak előtt játszottak a vendégegyüttesek" (március 10., kedd).

Woolmark. „Tiszta élő gyapjú. Woolmark. Semmi sem hasonlít hozzá. Árusítás és bemutató a Szeged Nagyáruház konfekcióosztályán, Férfiöltönyök, zakók, blézerek nagy választékából. Természetes elegancia" (március 24., kedd).

Papp Laci. „Papp László, a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi kapitánya élménybeszámolót tart holnap, szerdán 3 órai kezdettel Szegeden, az olajipari dolgozók Lenin krt. 47. szám alatti klubjában" (március 31., kedd).

Több troli. „Október 10-étől már összesen 16,2 kilométernyi trolivezetékhez kapaszkodnak a piros és bordó kocsik. (...) A meghosszabbított 5-ös vonalon csúcsidőben 10 kocsi jár majd ötpercenként, csúcson kívül pedig hat troli követi egymást 10 percenként – hajnali 4 óra 30 perc és éjjel 23 óra 20 perc között" (október 4., vasárnap).

Eszter néni. „Gémes Eszter (...) életének hosszabbik felét dacos akarattal és egyedül élete, most egy ország érdeklődése öleli körül. Nyolcvanadik születésnapját ünnepli az a parasztasszony, aki az őszeszéki tanyából belépett az irodalomba. (...) Éjjel ír, nappal dolgozik. Ismerősei, rokonai nem sokra becsülték ambícióit, későbbi pártfogói inkább példákkal kínálták, ami szerint írnia kellett volna. Egyikkel sem törődött. (...) Két könyve jelent meg eddig – a Mindig magam és a Történetek Rúzsa Sándorról –, pult alól se lehet kapni egyiket se. Stílusa a természetes egyszerűség, makulányi szürkeség nélkül" (október 11., vasárnap).

Lézerek kutatása. „Kétnapos országos tanácskozás kezdődött tegnap, hétfőn Szegeden, a Technika Házában a lézerek kutatásának, fejlesztésének és alkalmazásának időszerű kérdéseiről. (...) Magyarországon a KFKI-ben az Egyesült Izzóban, A József Attila Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetében jelentős kutatómunka folyik a lézerek fejlesztése érdekében. Nálunk azonban felhasználásuk egyelőre elmarad a lehetőségektől" (november 3., kedd).

Lyukasztó. „Január 18-ától az autóbuszokon automata helyett lyukasztó." Ugyanis „az autóbuszokon rendszeresített kétforintos ellenében menetjegyet adó automaták a vártnál gyakrabban hibásodnak meg." Ezeket „december 13-ától – folyamatosan – a Volán valamennyi szegedi autóbuszáról leszerelik. (...) Egyben hozzálátnak a jegyérvényesítő gépek felszereléséhez" (november 4., szerda).

Ellenforradalom. „Az 1956-os ellenforradalom áldozatairól szerdán kegyelettel emlékeztek meg a fővárosban. Koszorúzási ünnepséget tartottak a Köztársaság téren a budapesti pártszékház védelmében elesettek emléktáblájánál (...)" (november 5., csütörtök).

Diákhajlék lesz. „A Zrínyi és az Eötvös utca sarkán alapozzák a SZOTE 240 személyes, ötszintes kollégiumát, amely a VI. ötéves terv egyetemi építkezéseinek egyik figyelemre méltó épülete lesz. A Délép tervezte és az általa építendő diákhajlék nemcsak egyetemistáknak okoz majd örömet, a stílusában környezetéhez illeszkedő épület minden bizonnyal esztétikai élményt nyújt a városlakóknak is" (november 5., csütörtök).

Fontos-tárlat. „Fontos Sándor szegedi festőművész alkotásaiból rendez kiállítást a kisteleki Szabadság művelődési ház a Kossuth utca 18. szám alatti munkásklubban" (november 6., péntek).

Hídavató. „A Tiszán, Szentes és Csongrád között fölavatták az új hidat. Már 1973-ban elérte átbocsátó képességének felső határát a század elején épült, azóta javítgatott közös közúti-vasúti híd a 451-es úton. (...) A közúti és a vasúti forgalom kettéválasztására négy évvel ezelőtt új Tisza-híd építéséhez kezdtek hozzá, hatszáz méterrel délebbre a régitől. Kétsávos, két oldalán gyalogosjárdával szegélyezett útján tegnap, hétfőn délután megindulhatott a közúti forgalom. (...) Hegyi János őrmester virággal köszöntötte az első autóst, Dibernardó Ferencet" (november 10., kedd).

Rekordfogás. „A néphit is úgy tartja, hogy Katalin napján szögre akaszthatják a hálót a vízi emberek. (...) November végéig a Tisza halászati szövetkezet eredménye 1070 tonna hal volt. (...) A halászszerszámok is pihennek majd tavaszig" (december 5., szombat).


5 napos munkahét. „Ebben az évben 470 ezer dolgozó tért át az ötnapos munkahétre, s ezzel mintegy 900 ezerre bővült a rövidebb munkahétben dolgozók köre – hangzott el pénteken az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatalban" (december 12., szombat).

Olvasóink írták

 • 5. Mil 2009. október 31. 18:22
  „"ebben az országban gyakori a korrupció, protekciózás és elvtelen összefonódások léteznek"

  És ez így volt már 45 előtt is, lásd Rokonok..”
 • 4. exdeus 2009. október 30. 20:57
  „"tolongtak a gyerek"”
 • 3. szatyi 2009. október 30. 19:27
  „"ebben az országban gyakori a korrupció, protekciózás és elvtelen összefonódások léteznek." Először azt hittem, hogy mostani a hír. Mintha most is aktuális lenne. Mondtam én mindig, hogy nem beszélhetünk rendszerváltásról.”
 • 2. eva45 2009. október 30. 19:15
  „"ebben az országban gyakori a korrupció, protekciózás és elvtelen összefonódások léteznek."
  Ez azóta is csak fokozódik”
 • 1. gedeon 2009. október 30. 11:13
  „Ez egy érdekes cikk. Sok gyermekkori emlékem elevenedett fel általa.”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Iskolák orvos nélkül?

Számos iskolaorvos abbahagyná a munkáját, mert elterjedt, hogy annyiért kell megújítaniuk a működési engedélyüket novemberig, amennyit egy faluban évente kapnak ezért a feladatért. Tovább olvasom