Délmagyar logó

2017. 04. 30. vasárnap - Katalin, Kitti 5°C | 16°C Még több cikk.

Időutazás a Délmagyarral: Iskolák a határon

Szeged - Negyvenöt hét múlva lesz 100 éves az 1910. május 22-én útjára bocsátott Délmagyarország. Lapunk e jubileuma alkalmából, mintegy visszaszámlálásként, időutazásra hívjuk olvasóinkat: hétről hétre egy-egy esztendő újságtermését átlapozva fölvillantjuk, milyennek láttatta a világot, az országot, a régiót, Szegedet – a Délmagyarország.
A magyar vidék legpatinásabb lapja sorozatának ötvenhatodik állomása: 1965.

„Ötös névadóra érkeztek az újdonsült kis polgárok. Az anyakönyvvezető – Wágner Ádámné – az ünnepélyesen és szívhez szólóan köszöntötte őket, szüleiket és névadó szüleiket. (...) Nagygyörgy Mária, a szegedi kenderfonó igazgatónője és Tóth Ilona KISZ-titkár a vezetőség nevében kívánt minden jót az öt apróságnak. Sorra köszöntöttek mindenkit. Gáspár József géplakatos leányát Katalint, Elek László segédművezető leányát Évát, Farkas Ferenc művezető kisfiát Ferencet, Kardos Ferenc igazgatóhelyettes kisfiát Pétert, és Szabó Ferenc művezető kisfiát Ferencet" – válik november 2-án is hír az új szokásból. Merthogy a hatvanas évek propagandájában mindenek elé sorolódik a gyerek, illetve a pedagógia, a nevelés ügye.

Programozott oktatás

Ez az új kísérleti módszer neve. Ezt is megtanulhatják olvasóink Dér Endre július 3-ai cikkéből, minthogy központi témává lesz még a módszertan is. Megtudjuk: „az új iskolai tanterv lényeges elvként hangoztatja a korszerű tartalomnak az elsajátítását a tanulók önálló alkotókészségének minél nagyobb fokú aktivitásának fokozásával". De azt is, hogy „a nevelők iparkodnak ma már az osztály egészét aktivizálni, s úgynevezett 'szimultán feleltetést' alkalmazni." „Fokozott súlyt" kapott „a tanulók írásban való feleltetésének módszere" ugyanúgy, mint „széleskörű gyűjtőmunkára való" inspirálása, illetve „a tv-adások és filmvetítések adta lehetőségek" kiaknázása, a „csoportos munkavégzés elterjedése", a gyengébb tanulók segítése. A szegediek közül „példamutató a matematika tekintetében a Zalka Máté, a rókusi és a Dózsa György iskola, földrajzból pedig a Mező Imre, a Rózsa Ferenc sugárúti, a Zrínyi és a Rókusi Általános Iskola."

Kísérletképpen vezették be az úgynevezett programozott oktatást „a rókusi, Juhász Gyula, Zrínyi Ilona, Móra Ferenc, Szilléri és Hámán Kató iskolában" – az „V. osztályokban, a tizedes törtek tanításánál".

Csupa jelessel zárta egyetemi tanulmányait is, emlékgyűrűt kapott (balról jobbra) Leindler László matematikus és Ruszoly József jogász. Fotó: Somogyi-könyvtár
Csupa jelessel zárta egyetemi tanulmányait is, emlékgyűrűt kapott (balról jobbra) Leindler László matematikus és Ruszoly József jogász. Fotó: Somogyi-könyvtár

„Nőtt a tanulókísérletek, a munkáltató órák száma. A 'bizonyító' kísérleteket felváltották a tanulókkal közösen végzett, 'rávezető' kísérletek."

Ideológiai irányelvek

Az újítás végigsöpört az óvodától az egyetemig. „A József Attila Tudományegyetem pártbizottsága legutóbbi ülésének határozata alapján rövidesen az oktatók számára a Nevelési Bizottságok mindhárom karon összoktatói értekezletet szerveznek – az ideológiai irányelvek gyakorlati alkalmazásának első lépéseként. (…)

A reformtanterv bevezetésével összefüggésben felülvizsgálnak egyes tematikákat, hogy a tematikán belül nagyobb hangsúly essék az ideológiai problémák illusztrálására, megvilágítására. Felülvizsgálják a párttag előadók – patronáló tanárok – politikai képzettségét, tevékenységét. (…) Azon oktatókat, akik a hároméves marxizmus-leninizmus esti egyetemet elvégezték, az esti egyetem szakosított tanfolyamainak elvégzésére ösztönzik" – ez az október 28-án közzétett ukáz.

Kultúrforradalom az ország házában

„Élénk vita az országgyűlésben az oktatási reformról" – kezdődik a november 13-ai tudósítás.

„A vitában elsőnek Cseterki Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a Központi Bizottság titkára szólalt fel. A munkára nevelést helyezi előtérbe az érettségi mítoszát lerombolja. „Az oktatási refomtörvény feladatunkká teszi, hogy (…) minden iskolatípusból biztosítanunk kell az utat az egyetemekhez és főiskolákhoz. (…) Az oklevélnek és a diplomának éppen az legyen az óriási jelentősége, hogy tényleges tudást igazoljon. (…) Az érettségi ma már a befejezettségnek csak illúzióját keltheti, hiszen csak közbülső állomás az egyetemi tanulás, illetve a munkába állás között. (…) Két éve új felvételi rendszert vezettünk be és a származás szerinti kategorizálást megszüntettük. (…) Úgy kell továbbfejleszteni, hogy a pályázók tehetsége és felkészültsége, rátermettsége és magatartása egységben legyen elbírálható."

Nincs elfecsérelt idő A Csongrád megyei országgyűlési képviselők közül Halmágyi Pálné makói általános iskolai igazgató elmondta: „Szegeden az általános iskolát végzettek 56 százaléka jár középiskolába, a megyében ez az arány 41 százalék, az iparitanuló-iskolák iskolázási tervüket teljesíteni nem tudták. A középiskolai munkára nevelés nem egyenes vonalúan fejlődött. A gimnáziumi 5+1-es oktatás szervezésében túlhajtás mutatkozik. (…) A szocialista pedagógiával összeegyeztethetetlen az elfecsérelt időtöltés. (…) A szülők többsége olyan iskolába akarja adni gyermekét, melynek elvégzése után elhelyezkedést nyerhet. (…)"

„Az egyes iskolatípusok profiljának kialakításánál figyelembe kell venni a lányok elhelyezkedésének problémáit. A megye középiskoláiban 1408 első osztályos tanulóból 891 lány, 707 gimnazistából 508. A népgazdaság nem nélkülözheti a nők munkáját."

„Zsúfolt tantermek, kevés szabadidő" címmel foglalja össze a lap dr. Petri Gábor Csongrád megyei képviselő hozzászólását. „Az egyetemi felvételi rendszerről szólva megállapította, hogy e rendszer jobb, méltányosabb, emberségesebb, mint bármelyik korábbi.

A képviselő vitába szállt azokkal a nézetekkel, amelyek hangoztatják: a felsőoktatásnak elméletben és gyakorlatban egyaránt kész szakembereket kell produkálnia. Mindenkinek világosan kell látnia, hogy az adott körülmények között ez a kívánalom nem reális.

A felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói egyaránt panaszkodnak – nem ok nélkül – a túlterhelésre. Kétségtelen, hogy a tanrendek zsúfoltak, a hallgatóknak kevés a szabadidejük, nem érnek rá elegendőt olvasni, könyvtárakba járni, gondolkodni. Sok helyütt sajnos az egyetemi tanulás ahhoz közeledik, hogy átalakuljon magolássá, vizsgákra való alkalmi, rohamszerű előkészületté ahelyett, hogy aktív, teremtő, vagy legalábbis újra teremtő szellemi tevékenységgé válnék. A felsőoktatás tartalmi reformjának elsősorban ezen kell gyökeresen segítenie, változtatnia."

Glasgowból pillantva „A Szegedi Orvostudományi Egyetem kölcsönösen kapcsolatot teremtett a skóciai Glasgow orvosegyetemével is. Ennek eredményeként a Kulturális Kapcsolatok Intézetének vendégeként két hetet töltött Magyarországon és látogatást tett Szegeden is James Aitchison glasgow-i orvosprofesszor. Látogatásáról hosszabb cikkben beszámolt a The Dental Magazine című angol nyelvű lap magyar számában." Cikkét dr. Pósa Péter fordításában közli a szegedi napilap. „(...)Csodálatra méltó megjegyezni, milyen hálás hangon emlékeznek ezek a fiatalok az oktatásról, amelyben részesülnek. (…) Szegeden diákszállóban laktam és összebarátkoztam néhány fogorvos hallgatóval, akik örültek annak, hogy angolul beszélhetnek. A félév utolsó napján voltam ott, közvetlenül a fogorvosi záróvizsgák előtt, és el voltam ragadtatva, látva az utolsó évfolyam hallgatóit, amint díszítették a tantermet, és feliratokat festettek. Megköszönték az oktatóknak a tanítást, amelyet kaptak egyetemi éveik alatt..."

Kronológia: 1965.

Március 18.: Alekszej Leonov végrehajtja az első űrsétát a Voszhod–2 űrhajó fedélzetéről. Június 3. : Az első amerikai űrséta – Edward White, a kétszemélyes Gemini–4 körül lebeg a rakétapisztolyával. Június 30.: Hivatalba lép a Kállai-kormány. Október 22.: A Minisztertanács új elnöke, Kállai Gyula Csongrád megyébe látogat, többek között Szeged legfiatalabb üzemét, a gumigyárat is megnézi. November 27.: 35 ezren tüntetnek Washingtonban a vietnami háború ellen.

Arcél: Dér Endre (1922–2004)

Békéscsabán, 1922. július 7-én született Dér Endre. A békéscsabai evangélikus Rudolf Főgimnáziumban érettségizett, majd 1945-ben a soproni evangélikus teológiai karon szerzett diplomát. 1964-ben Szegeden a magyar szakot is elvégezte. 1945-től 1950-ig a mezőtúri, majd Budapesten a józsefvárosi evangélikus gyülekezetek lelkésze volt. 1953-tól a Magyar Írók Szövetsége dél-magyarországi csoportjának titkára Szegeden, 1963-tól a Szegedi Egyetem című lap szerkesztője. 1965-ben a Dél-Magyarország, 1966-tól a Tiszatáj, 1971-től az Építőmunkás és 1982–83-ban a békéscsabai Új Auróra munkatársa. 1983-tól szabadúszó prózaíróként, valamint cseh és szlovák nyelvi műfordítóként tevékenykedett – olvasható az internetes szabadlexikonban. Dér Endre író, evangélikus lelkész 2004. május 21-én hunyt el.

Vörös gyöngysor

„Húszezer paprikafüzér húszezer vörös gyöngysorhoz hasonló. Színe, simasága tökéletes" – kezdődik az október 16-i beszámoló. – „A Szegedi Új élet Tsz központi majorjában sütkérezik az idei gazdag paprikatermés harmadik szedése. Nagy István tsz-elnök egy szóba sűríti véleményét: kifogástalan. Háromszázhat hold termése bőségesen visszafizette idén a mihálytelki emberek paprikaszeretetét és hozzáértését a közös földeken. Naponta mintegy 150–200 ember szüreteli a paprikát. Eddig 12–13 vagon árut takarítottak be."

MÁVAUT pályaudvar

„Tegnap, szombat délelőtt ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének a Marx téren épült új autóbusz-pályaudvart" – kezdődik a november 14-ei tudósítás.

MÁVAUT pályaudvar. Fotó: Somogyi-könyvtár
MÁVAUT pályaudvar. Fotó: Somogyi-könyvtár

Az ünnepségen a MÁVAUT vezérigazgatója, Hidasi György, valamint „Dianóczky János mérnök, az autóbusz-pályaudvar tervezője" is megjelent a megyei és városi párt és tanácsi vezetők mellett. Tapolczai Kálmán, a KPM Autóközlekedési Vezérigazgatóság vezérigazgatója „hangsúlyozta Szeged nyereségét, amellyel most bekapcsolódik a kulturáltabb közlekedésbe".

Dianóczky János mérnök tervezte Szeged új autóbusz-pályaudvarát. Fotó: Somogyi-könyvtár
Dianóczky János mérnök tervezte Szeged új autóbusz-pályaudvarát.
Fotó: Somogyi-könyvtár

Az új pályaudvart „a legkorszerűbb vezérlő berendezéssel állítanak forgalomba. A többi között fényjelző berendezés közli az utasokkal a járatok indulását, s ugyancsak fényjelzővel adnak jelt a kocsik indulására. A távolsági járatok 19 kocsiállásból indulhatnak, a helyi járatok számára pedig a nagykörúton létesítettek úgynevezett leállósávokat. Az első távolsági autóbuszok ma, vasárnap 0 órakor indultak ki az új létesítménytől. A helyi forgalmat bonyolító autóbuszokat december 5-én indítják innen útra..."

A Béla utca a dóm tornyából

„A Belváros szíve, az Oskola utca környéke egészen új képet mutat, a templomtoronyból nézve szinte csak a múzeum őrzi e városrész korábbi jellegét – olvasható a november 18-ai, csütörtöki címoldalon. Somogyi Károlyné felvételén is jól látszik: „A tömbbelsőben egymás után sorakoznak a modern házak, s közöttük új utak, járdák kígyóznak. A házak némelyikét már lakják..."

Az Oskola utca a dóm tornyából. Fotó: Somogyi-könyvtár
A Béla utca a dóm tornyából.
Fotó: Somogyi Károlyné

Napi hírek

Csillag tér. „A Csillag tér szomszédságában a Tarjántelep kiépítésének többéves programja kezdődött azzal, hogy itt épül Szeged egyik talán legkorszerűbb, 60 férőhelyes bölcsődéje" (január 5., kedd).

Téli kikötő. „Tiszaburától Szegedig minden vízi jármű: gőzösök, uszályok, valamint pontonok, a tanyahajók és a Szőke Tisza vízi szálloda is elfoglalták helyüket a tápéi téli kikötőben. A hajójavító telep dolgozói pár hónap alatt elvégzik rajtuk a szükséges karbantartási munkákat" (január 13., szerda).

Iskolavízió. „Hégely Gábor, a fiatal gyógypedagógus hat éve tanít Szegeden a Siketnémák Intézetében. (...) Jelenleg több tanártársával együtt a hangnevelés, a beszédérthetőségi vizsgálatok eredményének feldolgozásán munkálkodnak" (február 13., szombat).

Képregény. „újpesti partizánok. Írta Hunyady József. Rajzolta Friedrich Gábor" (február 25., csütörtök)

Totófőnyeremény. „A totó 9. játékhetén Szegeden – magát megnevezni nem akaró – öttagú kis csoport 13+1 találatot ért el. A főnyereményhez 14 darab 13 forint 20 filléres kollektív szelvénnyel (bontással) jutottak. (...) A játszó kollektíva nyereménye – más szelvényük kisebb nyereményével együtt – 69 ezer 78 forint" (március 9., kedd).

Nyelvi labor. „Tegnap délelőtt a Szegedi Tanárképző Főiskola orosz nyelvű tanszékén nyelvi laboratóriumot adott át rendeltetésének dr. Szabó László, a főiskola igazgatóhelyettese" (március 17., szerda).

Jégszállítás. „Április 15-től kezdve jég szállítását rendelje meg. (...) Universal KTSZ, Gogol ,u. 28. sz." (április 7., szerda).

Gumigyár épül. „A gumigyári építkezés újabb szakaszának befejezési határideje október 31., Előreláthatóan teljesítik kötelességüket az építők, a beruházók. Az étterem, a konyha építése befejezés előtt áll. A gépészeti berendezések már megérkeztek, még az első félévben megkezdi a konyha üzemelését, az Alföldi Üzemi Vendéglátó Vállalat" (április 18., vasárnap)

Vágottbaromfi. „Szentesen a jelenlegi 290 vagonos évi vágottbaromfi-termelést 435 vagonra növelik" (május 1., szombat).

Gregor a Normában. „Szerdán este mutatkozott be a Szegedi Nemzeti Színház Norma előadásának két új szereplője: Varga József és Gregor József. (...) Gregor József Orovesója méltóságteljes főpap volt. A fiatal művész sajátos, szép hangja jól illett ehhez a szerepformáláshoz, s erőben, határozottságban is kifejezte azt, ami egyik lényeges vonása ennek a figurának: a rómaiakkal való szembenállás, a nép szabadságáért küzdő ember pozíciója" (május 14., péntek).

I. Délalföldi Tárlat. „A Dél-Magyarországi Képzőművészek Szervezete – melybe Szeged város, Csongrád és Békés megye legjobb festői, grafikusai és szobrászai tartoznak – egy esztendei megalakulása után most hozta létre első kollektív tárlatát. A kiállítás vásárhelyi premierjét követően, ezúttal Szegeden, a Horváth Mihály utcai képtárban került bemutatásra" (június 5., szombat).

Zsebpénz. „Az ÁFOR budapesti központja szegedi kirendeltségéhez" küldött levele szerint: „A szolgálatban lévő kútkezelő 100 forintnál több saját készpénzt nem vihet be magával a töltőállomásra" (június 17., csütörtök).

Határtalálkozó. „Az Országos Béketanács, a Hazafias Népfront Csongrád megyei és Szeged városi bizottságának elnöksége, a Csongrád megyei és Szeged dm. j. városi tanács végrehajtó bizottsága, valamint a Jugoszláv Békeliga tegnap, szombaton Szegeden egész napos jugoszláv–magyar határtalálkozót rendezett" (július 4., vasárnap).

Fényújságunk. „A Dél-Magyarország fényújságjával gazdagodik Szeged (...) a Klauzál téren, a DÁV épületének homlokzatáról". Ez lesz az ország második fényújságja, „de technikailag jóval korszerűbb, mint az első, a budapesti" (július 15., csütörtök).

Igazi fesztiválnap. „Az eddigi legszebb fesztiválnap ígérkezett szombatra (...) – hétezer vendég érkezett, háromezer külföldi". „Szeged vendége Konsztantyin Szimonov is" – „Az ember tragédiája bemutatóján" (augusztus 1., vasárnap).

Igazi fesztiválnap. Fotó: Enyedi Zoltán
Igazi fesztiválnap.
Fotó: Enyedi Zoltán

Tábor az iskolában. Öt napközis tábor működik „az újszegedi gyermeküdülőben, a Móricz Zsigmond, Hámán Kató és gedói iskolákban, valamint egy kisegítő tábor várja egyenként majd másfél száz főnyi kis tagságát július 1-től augusztusig 27-ig" (augusztus 5., csütörtök).

Dinnyeszezon. „Szakértő dinnyetermesztők a kübekházi szövetkezeti gazdák. Idén még két híres dinnyekertészt is szerződtettek az ország távoli vidékéről. Bár az időjárás nem kedvezett, 13 hold sárgadinnyéjük kiváló termést (80-100 mázsát) hozott holdanként" (szeptember 2., csütörtök).

Neon. „Mintegy másfél hónapig tartó munka után elkészült a Csongrád Megyei Húsipari Vállalat szegedi szalámigyárának impozáns neon-transzparense" – „több mint 200 ezer forintos költséggel. (...) Az egyméteres, duplakontúros betűkből készült 'Szalámigyár' felirat sárga színű, a földgömb fehér és a gyár termékét jelző neoncsövekből készült 8 méteres szalámirúd piros színben tündököl. Mintegy kéttonnányi vasszerkezetre dolgozták rá a 22 ütemű fényjátékkapcsoló berendezést" (szeptember 3., péntek).

Irodabútor. „A Tisza Bútoripari Vállalat szegedi gyára az ország egyetlen állami üzeme, ahol irodabútor készül. Az idén azonban a tavalyinak a felét rendelték csak meg tőlük, úgyhogy az év elején igen keserves kilátásokkal indultak a terv teljesítésére. Ha azonban összeadjuk a már eltelt három évnegyed eredményét, 102 százalék jön ki" (október 9., szombat).

Rekorderek. Az országos motorcsónak szövetség a soroksári Duna-ágban csúcskísérleti versenyt rendezett azokban a kategóriákban, amelyekben világrekordot tartanak nyilván. A küzdelemben a szegedi Spartacus négy versenyzője is részt vett és a sporthajók osztályában mindegyik új országos csúcseredményt ért el. 175 kcm: 1. Besze László 51,2 kilométer, a régi csúcs 49,63 km. 250 kcm: 1. Kertes János 64,6 km, a régi csúcs 55,5 km, eredménye mindössze 0,4 kilométerrel gyengébb a jelenlegi világrekordtól. 350 kcm: 1. Dr. Kovács Béla 78,6 km, a régi csúcs 73,13 km. 500 kcm: 1. Vasvári Miklós 86,3 km, a régi csúcs 80 km" (október 13., szerda).

Filmesztétika. „Érdekes színfolttal bővült az ország 64 középiskolájában az első osztályosok tanterve. A magyar irodalmi órák anyagába filmesztétikai oktatást is beiktattak – Európában nálunk először, úttörő kísérletként." A JATE „Ságvári Endre gyakorló" gimnáziumában „a négy első osztályban folyó filmesztétikai órák mellett egyébként is működik egy hasonló nevű szakkör" (november 3., szerda).

Bevonulók. „Szegeden tegnap délelőtt bevonuló fiatalokkal telt meg a MŰV művelődési otthonának nagyterme. Szegedről, a szegedi járásból és a megye többi részeiből jöttek. Közöttük sokan olyanok, akik az MHS-ben tanulták meg a gépjárművezetést, amit a hadseregben is hasznosítani tudnak. A bevonulókat, s az őket elkísérő szülőket, hozzátartozókat bensőséges ünnepségen köszöntötték. (...) Aztán a honvéd zenekarral az élen elindultak a vasútállomásra a bevonulók, immár katonák. hogy egységükhöz vigye őket a vonat" (november 13., szombat).

Sorszám kocsira. „A Merkur Személygépkocsi Értékesítő Vállalat az idén csak két típusra vett fel megrendelést, mégpedig 11400 Moszkvicsra és 19100 Trabantra, s csupán 5356 igénylőt elégítettek ki. Ezenkívül egyéb típusra mintegy háromezerötszázan jelentkeztek, az igénylőket azonban kocsi hiányában elő sem jegyezték." Elterjedt a mondás: „Még nincs itt, de már elfogyott" (november 14., vasárnap).

Ionesco-bemutató. „Eugéne Ionesco román származású francia drámaíró (...) A király halódik című drámája" az egyetemi színpadon került színre – „kéthónapos munkával, több mint 30 próbával készült. Paál István, a darab fiatal rendezője". „Nagy Zoltán főiskolai hallgató a király szerepében" „igen komoly teljesítményt nyújtott" (november 30., kedd).

Emléktábla a törzsasztalnak. „A közelgő sajtónap alkalmából" „délben a Dél-Magyarország szerkesztősége emléktáblát avatott az egykori haladó szegedi újságírók – közöttük Juhász gyula – emlékére a Tisza Szálló éttermében, ahol 1920–30 között az újságírók törzsasztala állt. (...) A falba helyezett márványtábla mellett Juhász Gyula rézdomborítású portréja, Tóth Sándor szegedi szobrászművész alkotása áll" (december 5., vasárnap).

Női vasasok. „Csongrád megye és Szeged vasas üzemeiben 4650 fő dolgozik, s ebből 1578 nő, vagyis az összlétszám 33,9 százaléka. (...) Az elmúlt két év alatt 450 új dolgozót vettek fel a vasas üzemekbe, s közülük 252 női munkaerő volt" (december 29., szerda).

Olvasóink írták

  • 1. TELSTAR 2009. július 11. 23:19
    „A fényújság... talán másfél évig ha működött, aztán teleszarták a madarak és leszerelték...”
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Varázslatos lányokat kerestek a Magic Boysba

Szeged - Angolul kellett bemutatkozni, az optikába mosolyogni, majd szexi táncot lejteni – női… Tovább olvasom