Délmagyar logó

2018. 06. 20. szerda - Rafael 20°C | 30°C Még több cikk.

Időutazás a Délmagyarral: Szent-Györgyi Albert Szegedre látogat

Szeged - Harminchat hét múlva lesz 100 éves az 1910. május 22-én útjára bocsátott Délmagyarország. Lapunk e jubileuma alkalmából, mintegy visszaszámlálásként, időutazásra hívjuk olvasóinkat: hétről hétre egy-egy esztendő újságtermését átlapozva fölvillantjuk, milyennek láttatta a világot, az országot, a régiót, Szegedet - a Délmagyarország.
A magyar vidék legpatinásabb lapja sorozatának hatvannegyedik állomása: 1973.

„Szeptember 16-án ünnepeljük Szent-Györgyi Albert, a világhírű Nobel-díjas magyar származású tudós 80. születésnapját" - közüljük szeptember 16-án.

Tudós polgár

Rögzítjük azt is: „1931-től 1945-ig a szegedi egyetem professzora, s itt kapta meg a Nobel-díjat 1937-ben, a C-vitamin felfedezéséért. A háború alatt részt vett a fasizmusellenes mozgalmakban. 1945-47 között a budapesti egyetem biokémiai professzora, 1947 óta az Egyesült Államokban dolgozik." Megírjuk: a jubileum alkalmából Magyarországon is kiadják A tudós polgár című legújabb könyvét.

„Az élet szolgálatában - Levéltári dokumentumok Szent-Györgyi Albertről" - írjuk október 7-én. A témát magyarázva a szerző, Perneki Mihály hozzáteszi: „Szent-Györgyi Albertet Szegedre várjuk".

A legismertebb díszpolgár

„Szeged városa 1937. október 29-én értesült arról, hogy a tudomány akkori, egyik legelőkelőbb nemzetközi testülete, a stockholmi Karolin Akadémia Szent-Györgyi Albert szegedi egyetemi tanárnak ítélte oda a tudomány legnagyobb elismerését jelentő Nobel-díjat". „Szeged város polgármestere a díszpolgárrá választáshoz véleményeket kért." Most mi is közöljük „az orvostudományi kar akkori dékánja, Rusznyák István" a levéltárban fellelhető levelének részletét.

„Szent-Györgyi Albert díszpolgárrá választására Szeged Törvényhatósági Bizottságának rendkívüli díszközgyűlését 1937. december 1-jére - déli 12 órára - hívták össze." A polgármester „a következő szavak kíséretében adta át" Szent-Györgyinek „a díszpolgári oklevelet: 'Professzor Úr kutatásainak külön nagy értéke az, hogy tudásának erejét nem a gyűlölet, halál és pusztulás, hanem az élet szolgálatába állította, és az emberiség javára érvényesítette'..."

A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert öregbíti Szeged és egyeteme hírét. Másodszor is díszdoktorrá fogadják. Fotó: Enyedi Zoltán
A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert öregbíti Szeged és egyeteme hírét.
Másodszor is díszdoktorrá fogadják. Fotó: Enyedi Zoltán

A levéltár őrzi a Nobel-díjas tudós beszédét is. Ebből idézzük, hogy kijelentette: „eddig azt hittem, hogy a legtöbb, amit ember elérhet, az egy tisztes sírhely, de nekem a sors ennél sokkal többet juttatott: egy helyet polgártársaim szívében, akik engem szívükbe zártak éppúgy, mint ahogyan magam is már rég szívembe zártam ezt a várost".

Szegedet és önmagát azzal is összekapcsolta, hogy azt mondta: „ez a város élő bizonyságát adta az én hitvallásomnak, hogy az önvédelem egyetlen biztos fegyvere a mások iránti jóakarat, hogy jóléthez csakis munka, becsületes, önzetlen munka, építés és összefogás, nem pedig kurjongatás, civakodás és rombolás vezet, hogy az egyetlen, ami bennünket felemelhet, létjogosultságunkat a nagy világ előtt szegénységünkben is bebizonyíthatja, az a kultúra, a tudás, a tudomány és a művészet, amelyben egyforma szava van kis és nagy nemzeteknek..."

Végül megvallotta: „ha én lennék a tudomány zászlóvivője - úgy ennek a városnak, amiért a legnagyobb áldozatok árán megnyitotta kapuit a tudás, az új igazságok pártatlan keresői előtt -, meghajtanám a zászlómat a város előtt..."

Ismét Magyarországon

„Szent-Györgyi Albert Budapesten" - híreljük október 9-én. „A Magyar Tudományos Akadémia meghívására hétfőn, tegnap többnapos látogatásra Magyarországra érkezett Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus, az Egyesült Államok Woods Hole-i izomkutató intézetének igazgatója. A neves vendéget - aki a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja - Straub F. Brunó akadémikus vezetésével küldöttség fogadta a Ferihegyi repülőtéren."

Fotó: Enyedi Zoltán
Fotó: Somogyi Károlyné

Az október 12-i címlapon Somogyi Károlyné felvétele, amelyen látszik: az MTA szegedi biológiai központjának avató ünnepségén az első sorban ül: Szent-Györgyi. A tudósító szerint a „Nobel-díja biokémikus, az Egyesült Államok Woods Hole-i izomkutató intézetének igazgatója lépett a szónoki emelvényre. Szólott a tudomány feladatáról és három arculatáról, az alkalmazott tudományokról, az alkalmazott tudományokról és a tudományról mint művészettel egyenértékű tevékenységről. Megállapította, a tudomány soha nem lehet öncélú, mindig a népet kell szolgálnia."

Sokszoros díszdoktor

Nem címlapsztori az október 13-i lapban a díszdoktoravató. Somogyiné két fotója mellett a semleges hangvételű tudósításból kiderül: „A Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsa, az általános orvosi kar javaslatára úgy határozott 1973. október 5-i ülésén, hogy Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas professzort, a Marine Biological Laboratory (USA, Woods Hole) tudósát, az orvostudományban elért nemzetközileg is kiemelkedő eredményeinek elismeréséül, a szegedi egyetemhez fűződő kapcsolatainak erősítéséül díszdoktorrá fogadja.

Az avatási ünnepséget tegnap, péntek délelőtt tartották meg a Központi Egyetem aulájában. A világhírű tudós tiszteletére népes közönség sereglett egybe, s már az épület előtt százan és százan köszöntötték, az aula pedig zsúfolásig megtelt tisztelőivel, a szegedi egyetemek és főiskolák tanáraival, a tudományos élet képviselőivel, egykori tanártársaival és tanítványaival..."

Fotó: Enyedi Zoltán
Fotó: Somogyi Károlyné

„Dr. Berencsi György rektorhelyettes mondott megnyitót, és ismertette az egyetemi tanács határozatát. Beszédében summázta Szent-Györgyi Albert tudományos és emberi érdemeit: biokémiai kutatásaival, az élet alapvető problémáinak, a sejt légzésének, az izom mozgásának, a rákos daganatok mibenlétének tisztázásával és megértésével világra szóló eredményeket ért el, és ezzel önmagának, hazánknak és egyetemünknek is hírnevet és dicsőséget szerzett.

Ezután dr. Guba Ferenc, az általános orvosi kar dékánja ismertette a kitüntetett életpályáját, tudományos és közéleti tevékenységét. (...) A szegedi egyetemre 1928-ban kapott kinevezést, s az orvosi vegytani intézetben kitűnő fiatal kutatógárdát, és az akkori idők modern felszerelését hozta össze, ami lehetővé tette a sejtlégzés, és ezen belül a C-vitamin intenzív kutatását. Itteni kutatási eredményei megbecsüléseképpen nyerte el a legnagyobb tudományos elismerést, a Nobel-díjat 1937-ben. De az intenzív tudományos munka soha nem vonta el figyelmét a világ eseményeiről. Így magát nem kímélve hallatta hangját az emberiséget fenyegető katasztrófáról. Mint a szegedi egyetem rektora, a legnehezebb időkben is óvta az egyetemi ifjúságot a fasiszta befolyástól, és az igaz emberség kritériumainak felismerésére nevelt. Ugyanez a mély humanista magatartás jellemzi azóta is..." Kiderült: „a Sorbonne, a párizsi, a páduai, a cambridge-i és a szegedi tudományegyetem díszdoktora".

Kíváncsi kutató

„Sosem tettem többet, mint teljesítettem kötelességemet, mint kutató pedig kielégítettem saját kíváncsiságomat" - mondja a díszdoktori diploma átvételét, a nagy tapssal kísért ünneplést követően, köszönetképpen a neves tudós. Az elismerést „a megbecsülés és a szeretet" jeleként értékeli. „Saját egyetememtől és hazámtól különösen kedves, a legkedvesebb ez a megtiszteltetés, mert magyar ember vagyok, és ide tartozom, ha máshol dolgozom is."

„- Örömmel jöttem hazámba, látni akartam itthon azokat a helyeket, ahol dolgoztam, és meg akartam győződni, hogy tanítványaim mivé fejlődtek. És volt egy titkolt kíváncsiságom is. A tudós képtelen dolgozni, ha nem kapja meg a társadalom támogatását. Itt lépten-nyomon tapasztalom a tudomány nagy társadalmi megbecsülését, s ezt az érzelmi battériát jöttem feltölteni. Ezen túl erősíteni kívánom azokat a szálakat, amelyek Magyarországhoz és a szegedi egyetemhez fűznek."

Fotó: Enyedi Zoltán
Fotó: Somogyi Károlyné

Az ünnepség után „gratulációkkal és virágokkal" elhalmozott Szent-Györgyi további programjáról megtudjuk: „a Szegedi Orvostudományi Egyetem fogadást adott új díszdoktora tiszteletére. Délután az MTA Szegedi Biológiai Központjában tudományos kerekasztal-beszélgetést rendeztek a Nobel-díjas tudós részvételével. Este a JATE KISZ-klubjában diákfiatalokkal találkozott (...), majd megtekintette az egyetemi színjátszók előadását." E programokról azonban nem számolunk be.

Kronológia: 1973

Január 27.: Párizsban az Egyesült Államok és Vietnam képviselői aláírják a békeszerződést, ezzel véget ér a vietnami háború. Április 8.: A franciaországi Cannes város közelében lévő Mougins községben, életének 92. évében elhunyt Pablo Picasso. Július 13.: Megjelenik a Queen együttes Queen című nagylemeze. Augusztus 18.: Az amerikaiak 44 százalékát nem győzi meg Nixon elnök Watergate-magyarázata. December 18.: VI. Pál pápa üresnek nyilvánítja az esztergomi érseki széket, és Mindszenthy József bíboros-hercegprímást nyugállományba helyezi.

Arcél: Veress Miklós (1942-)

Veress Miklós költő és műfordító 1942. január 13-án Barcson született. Szegedre az egyetem vonzotta: 1960-65 között magyar-orosz szakosként tanult. Diploma után a Szegedi Egyetem munkatársa lett, 1965-66 között újságíró-iskolát is végzett. A Délmagyarország szerkesztőségét 1969-74 között erősítette riportjaival, kulturális témájú írásaival. Innen az Élet és Irodalom szerkesztőségébe csábították újságírónak, 1975-81 között a Mozgó Világ felelős, majd főszerkesztője; 1981-86: az Élet és Irodalom főmunkatársa; 1986-88: az Írószövetség főtitkára. Szabadfoglalkozásúként dolgozik 1988-tól. Még szerkesztőségünk munkatársaként kapott először, 1973-ban József Attila-díjat, amelyet 1985-ben is elnyert. Első verseskötete, az 1972-ben megjelenő Erdő a vadaknak című is a szegedi korszakhoz kötődik. Műfordítóként is ismert. Legutóbb 1999-ben jelentek meg költeményei Gombolós Gimbele címmel - a Biográf Ki kicsoda 2002 életrajzi lexikon szerint. Ott hobbijának a könyveket, a gyerekeket, a kutyákat és a madarakat jelöli meg. A lapunk szerkesztőségében eltöltött időszakról 2002 novemberében Hollósi Zsoltnak azt nyilatkozta, hogy a főszerkesztő, „Nagy Pista a maga buldózer természetével ösztönösen olyan csodálatos társaságot hozott össze, amit szét sem lehetett robbantani. Jóban-rosszban együtt voltunk, a napi hajsza ellenére is jól éreztem magam, mert szinte meghaltunk volna egymásért és a lapért. Miután átvette a Délmagyarország irányítását, a lap példányszáma egy év alatt 20 ezerről 44 ezerre ugrott. (...) Akkoriban a Délmagyarország a szabadság élményét adta számomra..."

Tápai Antal műhelyében

„Szeged kalapácsos krónikása, Tápai Antal rézbe álmodott szobrait állította ki a Sajtóház Művészklubjában a tegnap este megnyílt kamaratárlatán" - kezdődik a május 5-i tudósítás. Aztán „Műhelymunkámról" címmel maga Tápai Antal vall munkájáról az október 7-én megjelenő lapban. Azt írja: „József Attila, Juhász Gyula, Madách Imre. Móra Ferenc, Kodály Zoltán, Dante, Michalengalo, Erkel Ferenc, katona József ott sorakoznak a polcaimon. Néztem és éreztem őket, és éreztem az enyészet kegyetlenségét. Arasznyi létükben az érzések és gondolatok felső fokán éltek. (...) Beidegzett mozdulatokkal, sikeres kalapácsütésekkel fejlesztettem tovább Madách vonásait, hogy a Madách Imre Általános Iskola 100. évfordulójára készítsek az iskola tanulóinak egy iskolájuk stílusába illő szép, hiteles Madách-fejet."

Az alkotó. Tápai, Szeged szobrásza. Fotó: Somogyi Károlyné
Az alkotó. Tápai, Szeged szobrásza.
Fotó: Somogyi Károlyné

Megnyílt a Szegedi Biológiai Központ

„Ma, csütörtökön adják át rendeltetésének a Magyar Tudományos Akadémia legújabb kutatóbázisát, a csaknem 350 millió forint költséggel létesített szegedi biológiai központot" - írjuk október 11-én. „Az alkalomból Straub F. Brunó akadémikus, az MTA biokémiai intézetének igazgatója, a szegedi biológiai központ főigazgatója" lapunknak is nyilatkozik. „A biológiai kutatóközpontot az építők határidőre elkészítették, s a beruházás 315 millió forintba került. A laboratóriumi épületben emeletenként 20-25 laboratórium és 12-15 dolgozószoba várja a kutatókat. A központi szárnyban előadóterem, tanácsterem, tudósklub, étterem és konyha van. A biológiai központ könyvtára 50 kötetes. (…)" - rögzítjük október 12-én. Somogyi Károlyné felvétele néhány évvel később készült.

Megnyílt a Szegedi Biológiai Központ. Fotó: Somogyi Károlyné
Megnyílt a Szegedi Biológiai Központ.
Fotó: Somogyi Károlyné

Napi hírek

Csordultig a MERKUR-telep. „Kibelezett, agyongyötört masinák sorakoznak, dugig megtöltve a MERKUR szegedi használtkocsi-telepét. (...) A többség Warsawa és Volga márkájú. Egy Warsawát adtak el 4000 forintért." Míg egy „Tátra 603-as, viszonylag újszerű kocsi 160 ezerért, Polski FIAT 85 ezerért vagy újszerű Volga 110 ezerért" (január 5., péntek).

Fedett piac. „Az utolsó simításokat végzik a munkások a Marx téri új vásárcsarnokon. A műszaki átadás már hétfőn befejeződött, s a hónap végén a vásárlók is birtokukba vehetik a régóta várt fedett piacot" (január 14., vasárnap).

Technika háza. „Szeged egyik legszebb épületegyüttese készül el év végére a Bajcsy-Zsilinszky és a Kígyó utca sarkán. A DÉLÉP munkatársai javában dolgoznak az MTESZ Csongrád megyei szervezetének székházán. A Tarnai László tervezőmérnök és Szekeres Mihály belsőépítész által tervezett háromemeletes épületben nemzetközi tudományos konferenciák rendezésére is alkalmas, 200 személyes előadóterem, műszaki klub, könyvtár, olvasóterem is lesz, valamint jó néhány iroda, s négy kisebb tanácskozóterem" (január 17., szerda).

Szentes újdonsága. „A Dél-magyarországi Építő Vállalat kivitelezésében elkészült Szentes legszebb lakóháza, amelyet már műszakilag átadtak rendeltetésének. A mintegy 30 millió forint költséggel épült hatemeletes ház kilencvenhat -túlnyomórészt kétszobás - otthonába rövidesen beköltöznek a családok. Még hátravan a földszinti üzletsor kialakítása, amely az elkövetkező hónapok feladata" (január 31., szerda).

Szűcs kerestetik. Híres mesterség - Szűcstanulókat keres a Pannónia Szőrmekikészítő és Szőrmekonfekció Vállalat szegedi gyáregysége. (...) A fő szakaszban így alakul a kereset: szűcsök 2500-2800, szabók 2400-2600, szortírozók 2500-2800" forint (február 16. péntek).

Csapó. „Hosszú vajúdás után született meg a döntés: Csapó Géza, a 22 éves, sokszoros válogatott kajakos, az SZMTE volt versenyzője a jövőben a SZEOL színeiben versenyezhet" (február 25., vasárnap).

Sütőüzem. „A Hétvezér utcában készül Szeged új, korszerű sütőüzeme. A liszttároló silótornyot már felépítette a DÉLÉP, most a kétszintes mellékszárnyat emelik. Ebben kapnak majd helyet a kemencék és a kelesztőgépek. Az új kenyérgyárat - ahol naponta 32 tonna kenyeret sütnek - a tervek szerint a jövő év első negyedévében adják át rendeltetésének" (március 9., péntek).

Orvosegyetemi építkezések. „Befejeződött két fontos egyetemi építkezés a városban. Az egyik által teljesen új létesítményt nyert a Szegedi Orvostudományi Egyetem, a másik révén visszakapják Eötvös utcai otthonukat a gyógyszerésztudományi kar intézetei és hallgatói. Új épülettel zárult le a múlt év végére a klinikasor a Somogyi utca felől: a DÉLÉP kivitelezésében elkészült az orvosegyetem biológiai intézete. (...) A biológiai intézet társbérlője lesz tehát a Somogyi utcában az egyetemi számítóközpont is. (...) Az Eötvös utcában egy négy éve húzódó felújítás (...) a bauxitbeton födémek megerősítésével, a széntüzelésű helyett automatikusan működő gáztüzelésű kazán elhelyezésével végződött..." (március 11., vasárnap).

Hetedik torony. „A szegedi olajmezőn, az épülő gázfeldolgozó üzem területén tegnap, csütörtökön emelték helyére a hetedik acéltornyot. A toronyóriás a maga 64 méterével a korábban fölállított hat társa közül is messze kiemelkedik. Súlya 120 tonna. Alapját, hogy biztonságosan álljon a lábán, 18 méter mélyre süllyesztették" (március 23., péntek).

KISZ klub. „Két és fél millió forint, a diákok 15 ezer óra társadalmi munkája, 700 négyzetméter hasznos alapterület és másfél év." „Megnyitották a JATE új KISZ-klubját." „Dr. Márta Ferenc az új klub bejáratánál átvágja a szalagot" (április 1., vasárnap).

Választások. „Megválasztották a tanácsok tagjait. Közel hét és fél millió állampolgár szavazott..." (április 17., kedd). A szegedi lakosság 141 tanácstagot választott, s mindegyik jelölt megkapta a szükséges szavazattöbbséget. A városi tanácsba 97 férfit és 44 nőt választottak: a tanács 110 tagja már korábban is működött a városi vagy a Szegeddel egyesült községek tanácsában, az új tanácstagok száma pedig 31" (április 20., péntek).

Marx. „Egész életét, minden energiáját és alkotóvágyát a munkásosztály felszabadításának szentelte, világnézetet adott egy osztálynak, amely a jövő forradalmi, világot átformáló osztálya lett - Marx Károly volt ő, akinek 155. születésnapjáról emlékezik meg a haladó emberiség" (május 5., szombat).

Tudósok köszöntése. „Tegnap este a Magyar Tudományos Akadémia szegedi székházában ünnepélyes keretek között köszöntötték az Állami Díjjal kitüntetett dr. Petri Gábor egyetemi tanárt, valamint az Akadémia nemrég megválasztott öt szegedi levelező tagját, dr. Dénes Géza egyetemi tanárt, az MTA Szegedi Biológiai Központja Biokémiai Intézetének igazgatóhelyettesét; dr. Fodor Géza egyetemi tanárt, a JATE halmazelméleti és matematikai-logikai tanszékének vezetőjét; dr. Garay András professzort, az MTA Szegedi Biológiai Központja Növényélettani Intézetének igazgatóhelyettesét; dr. Leindler László egyetemi tanárt, a JATE természettudományi karának dékánját, dr. Mérei Gyula egyetemi tanárt, a JATE magyar történeti tanszékének vezetőjét. Az eseményen megjelent dr. Márta Ferenc, az MSZMP KB tagja, a JATE rektora és dr. Straub F. Brunó, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének tagja. (...) Az ünnepségen dr. Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus mondott beszédet" (május 17., csütörtök).

Dzsessz. „Szombaton és vasárnap éjszaka a dzsesszé volt az Auditórium Maximum. A Szegedi Ifjúsági Ház, tapasztalva és megértve a műfaj iránt mind jobban megnyilvánuló igényt, itt rendezte meg a második szegedi dzsessznapokat" (június 12., kedd).

Kis VIT. „Július 27-től 30-ig kis VIT Szegeden. Tízezer fiatalt várnak az ifjúsági napokra" (június 16., szombat).

Csipkeházak. „Befejeződött Makón az új városközpont déli részének építése, ahol öt úgynevezett 'csipkés' háztömb kapcsolódik egymáshoz. Az érdekes formájú lakóházak földszintjén összesen 2 ezer négyzetméter alapterületű üzletsor kapott helyet" (június 22., péntek).

Csatorna. „A Keletmagyarországi Vízügyi Építő Vállalat szegedi építésvezetősége (...) a napokban adta át a Makkos-erdő mellett elkészült 422 méter hosszúságú főgyűjtő csatornát, amely nem kör alakú, hanem hasábszelvény: magassága 180 centiméter, szélessége pedig 270 centiméter, tehát egy személygépkocsival nyugodtan végig lehetne hajtani benne" (július 17., kedd).

Végállomás. „Augusztus 1-jétől (...) a városi tanács és a Volán 10. sz. Vállalata között kötött megállapodás alapján a tarjáni autóbusz-végállomást, 'decentrumot' a százas házaktól a víztoronyhoz helyezik át" (július 28., szombat).

Továbbtanulók. „Az általános iskola után száz fiatal közül 90 továbbtanul" (augusztus 9., csütörtök).

MIRKÖZ. „Már egy hete tart a Csongrádi Napok rendezvénysorozata." „Az esti órákban került sor a MIRKÖZ ipari szövetkezet csongrádi gyáregységének avató ünnepségére (...) Rév Istvánnak, a MIRKÖZ elnökének üdvözlő szavai után..." „Építésére 52 millió forintot fordítottak. A MIRKÖZ csongrádi üzeme idén 180 millió forint értékű különféle árut ad" (augusztus 18., szombat).

Partfal. „Kedvező a vízállás. Jól halad a partfal építése. Látványos és szép munka folyik Szeged előtt a Tisza mentén, a Lenin körúttól a közúti hídig: a rakpart teljes rekonstrukciójának egy része a nagyszabású munkálat, amelyet az ATIVIZIG végez" (szeptember 5., szerda).

Gyakorló iskola. „Szeged egyik legkorszerűbb oktatási intézménye lesz a József Attila Tudományegyetem Április 4. úti, új gyakorló iskolája. Építésének első szakasza már befejeződött, a meglévő épületszárny mellett a napokban kezdték újra a munkát. Az új iskolában 16 tanterem, öt korszerű előadóterem segíti majd a színvonalas oktató-nevelő munkát. A biológiai, kémiai, fizikai előadótermen kívül a rajz tanításához is jól felszerelt különtermet, valamint nyelvi laboratóriumot is építenek itt. Súlyos gondokat enyhít majd a hatalmas tornacsarnok... A korszerű, 25 millió forint értékű iskola 1975 szeptemberében készül el..." (szeptember 7., péntek).

Névadós jubileum. „Tegnap Szegeden megkezdődött az az ünnepségsorozat, amellyel az általános iskolai tanárképzés 25. évfordulójára és a Szegedi Tanárképző Főiskola 100 éves jubileumára emlékeztek..." (október 6., szombat). „Munkáskultúra lesz az eljövendő ... nem kiváltságos lesz, hanem egyetemes. Juhász Gyulának ezek a gondolatai díszítették a Szegedi Nemzeti Színházban tegnap délelőtt megrendezett díszünnepség színpadát. (...) Az Elnöki Tanács határozata értelmében ezen az ünnepségen veszi fel a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola nevet..." (október 7., vasárnap).

Új szakmunkásképző. „Tegnap, szerda délelőtt ünnepélyesen felavatták a 600. sz. Móra Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet Tolbuchin sugárúti új épületét, amely határidőre, Szeged felszabadulásának 29. évfordulója tiszteletére készült el" (október 11., csütörtök).

Petőfi rock. „Fesztivál Wroclawban. A Szegedi Egyetemi Színpad sikere." „A fesztiválra 1972-73-ban készült produkciókat hívtak meg a Szegedi egyetemi színpad Petőfi rock című műsorát mutatta be." A „Festival Kurir" az előadásról azt írta: „A XIX. század romantikus forradalma a mai fiatalok szerint. Színes erős, poetikus, 'nyitott' előadás. És bátor..." (november 2., péntek).

Bulgakov-bemutató. „Rein mérnök álma" - „a Szegedi Nemzeti Színház színpadán most Magyarországon elsőként" (november 18., vasárnap).

Orosz tanszék: 25 év. „Az 1948 őszén megindult oktatást dr. Erdődi József docens szervezte meg, majd 1958-ban dr. Juhász József docens alakította ki sajátos profilját. Az elmúlt 25 éve alatt 658 hallgató végzett a nappali tagozaton." A szegedi orosz nyelvi tanszék „állandó kapcsolatot tat az odesszai és a leningrádi egyetemmel" (december 2., vasárnap).

Családi eseményes iroda. „Tegnap, hétfőn a Lenin körút és a Dugonics tér sarkán lévő új helyiségben megnyílt a családi- és társadalmi eseményeket rendező iroda" (december 18., kedd).

Olvasóink írták

 • 2. Léni 2009. szeptember 07. 10:27
  „Szent-Györgyi Albert megérdemelné, hogy egy normális szobrot készitsenek Róla!
  A Dóm téren látható vörös szinű akármi, nem méltó Szent-Györgyi Alberthoz.
  Még azt is megkockáztatom, hogy ha nincs rá pénz, rendezzünk gyűjtést, jótékonysági műsort,
  akármit, szerintem sokan résztvennének rajta, aki szereti Szegedet és tiszteli Szemt-Györgyi Albertet!”
 • 1. Léni 2009. szeptember 07. 10:20
  „Reméljük a Délmagyarország ezen a fontos évfordulón nem feledkezik meg a munkatársairól sem!
  Ilyen alkalom legközelebb 100 év mulva adódik ujra. Ez vonatkozzon minden dolgozóra aki becsülettel
  végzi Önöknél a munkáját. Beszéljek az angol lorddal?”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Félórás várakozás Röszkénél, a belépő oldalon

Röszke - A délutáni órákra a várakozási idő további növekedésére lehet számítani. Tovább olvasom