Délmagyar logó

2017. 07. 22. szombat - Magdolna 20°C | 34°C Még több cikk.

Magyar Anna újra a Csongrád megyei közgyűlés elnöke

Szeged - Tíz órakor elkezdődött a Csongrád megyei közgyűlés alakuló ülése. Magyar Annát újra elnökké választották. Három alelnöke lett a testületnek. Négy bizottságot alakítottak, és választottak aljegyzőt is.

14:01 Véget ért az alakuló ülés.

13:59 Ördögh Jánosnét és Szügyi Jánost Csongrád Megye Szociális Ellátásáért Díjjal tüntette ki a közgyűlés a zárt ülés keretében. A munka zárásaként Magyar Anna azt kérte a képviselőktől, egy perces néma felállással adózzanak a kolontári iszapkatasztrófa áldozatainak az emlékére.

13:53 Zárt ülés következik. Amint újra nyílt lesz a tanácskozás, folytatjuk.

13:52 Kovalcsik Andrea Vadász Csabát javasolja aljegyzőnek, aki be is mutatkozik a közgyűlésnek. Az aljegyzőt 19 igen, 0 nem és tartózkodással megválasztották.

13:51 A közbeszerzési szabályzatot is hasonló módon fogadták el.

13:50 A 17-es napirendi pontot hozzászólás, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 19 igennel elfogadták.

13:46 Máris a 16-os pontnál tartanak. Ehhez Piri József hozzászól, úgy emlékszik, szeptember 2-án ezt már tárgyalták, s akkor úgy döntöttek, nem adják el. Azt kérdezi, miért vették elő újra. Kovalcsik Andrea válaszol neki: "nem realizálódott a jogügylet, mert a vételár nem lett kifzetve" - mondta a főjegyző. Hozzátette: ez az ügy már 2005 óta húzódik. Piri József nem fogadja el a választ. Kovalcsik Andrea szerint az illetékhivatal rossz néven venné, ha egy öt évvel ezelőtt lefolytatott szerződést még csak most jegyeznék be. Végül 12 igen, 1 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadták a napirendi pontot.

13:45 Megszavazták a 15-ös napirendi pontot is, az arány 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

13:43 A 14-es napirendi pontról tárgyal közgyűlés. Egyhangúlag elfogadták.

13:41 Vissza kell vonniuk Kőrösi Tibor megbizatását iskolaigazgatói posztjáról, hiszen megválasztották Csongrád polgármesterének, így nem lehet a vezetője a megye által üzemeltetett összevont Csongrádi Oktatási Központnak. Egyhangúlag, 19 vokssal megszavazták.

13:38 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazták valamennyi bizottság elnökét, alelnökeit és tagjait.

13:33 A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása következik. A szociális, egészségügyi és kisebbségiügyi bizottság elnökének Gémes Lászlót, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnökének Orbán Imrét, a jogi és ügyrendi bizottság elnökének Pap Gabriellát, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének Gonda Jánost javasolja az elnök asszony. A személyekhez Gazdag János szól hozzá: az MSZP szerint nem mandátumarányos a bizottság helyek és posztok elosztása, mégis elfogadják azt.

13:32 19 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazták Csányi Lászlót, Ozgyin Mihály 18 igen, 1 nem és 1 tartózkodó voksot kapott.

13:30 Magyar Anna Csányi Lászlót magyar-magyar ügyek és külkapcsolatok tanácsnokának, Ozgyin Mihályt mezőgazdasági tanácsnoknak javasolta. Mindketten elfogadták a jelölést, a testület szokás szerint nem zárta ki őket a szavazásból.

13:28 A közgyűlés 19 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta Zakar Péter, és Vízhányó Ferenc tiszeletdíját és költségtérítését is elfogadta.

13:27 Zakar és Vízhányó a költségtérítésnél költségátalányt szeretnének alkalmazni. Ádok János mind a tiszteletdíjról, mind a költségtérítésről lemond. Ezután valamennyien bejelentették érintettségüket, és kérték a szavazásból való kizárásukat. A közgyűlés most sem kegyelmezett, 1 igen, 16 nem és 2 tartózkodás mellett nekik is szavazniuk kell saját magukról.

13:23 A frissen megválasztott alelnökök leteszik esküjüket, a szöveget Magyar Anna olvasta elő. Az alelnökök is aláírják esküokmányaikat. Most pedig az illetményükről tárgyal a közgyűlés. Magyar Anna azt javasolja, az alelnökök fizetése az elnök illetményének 95 százaléka, azaz 550 ezer 762 forint legyen.

A Csongrád megyei közgyűlés alakuló ülése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)


13:21 Pap Gabriella ismerteti a szavazás végeredményét. vízhányó Ferenc 15 igent kapott a 20 szavazatból, Ádok Jánosra 19-en szavaztak igennel, Zakar Péter 19/19 igen szavazatot kapott. Ezzel mindhárman alelnökök lettek.

13:17 Véget ért a titkos szavazás. Kovalcsik Andrea megyei főjegyző már a helyén, Magyar Anna is befejezte a nyilatkozatát a vtv-nek, így hamarosan megtudjuk, hogyan döntöttek a képviselők az alelnökök személyéről.

12:56 Pap Gabriella ismertette a szavazás menetét. A voksolás titkos, addig szünetet rendelt el Magyar Anna.

12:52 Mindezek után Magyar Anna Zakar Pétert javasolja az egyik megyei közgyűlési alelnöknek. Zakar ezt elfogadja, ahogy azt is, nyílt ülésen tárgyalják meg a személyét. A közgyűlés zakart sem zárta ki a szavazásból, 2 igen 17 nem, 1 tartózkodás mellett benntartotta. Másik alelnöknek Vízhányó Ferencet javasolja Magyar Anna, gazdasági ügyekkel kapcsolatos feladatai lennének. Elfogadja ő is a flekérését, az ő személyéről is nyilvánosan döntenek. Társadalmi megbizatású alelnöknek javasolja Magyar Anna Ádok Jánost. Ő róla is nyílt ülésen dönt a közgyűlés. Ádok is bejelentette érintettségét, és kérte kizárását a szavazaásból: ahogy korábban, zakart őt sem zárták ki, ugyanaz volt a szavazati arány, mint Zakar esetében.

12:51 A pontosítások után 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadták az új közgyűlés új szmsz-ét. Technikai jellegű rövid szünet következik: ez már le is zárult, hiszen annyi volt a technikai szünet, hogy az szmsz felkerült a megyei közgyűlés honlapjára.

12:45 Piri József az szmsz-szel kapcsolatban tesz fel kérdéseket Magyar Annának, amelyekre az elnök asszony és Kovalcsik Andrea közösen válaszolnak.

12:45 Négy bizottságot alakít az új közgyűlés: szociális, egészségügyi és kisebbségi; oktatási, kulturális és sport; jogi és ügyrendi; pénzügyi, gazdasági.

12:44 Újrakezdtük! Az szmsz módosítása következik.

12:30 Elkezdtünk beülni a terembe. Most körülbelül ugyanannyian vagyunk idebent, mint az aulában. Nem merem megtippelni, mikor is kezdjük valójában.

11:56 Magyar Anna szünetet rendel el, ezalatt a képviselők áttekintik a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát (szmsz). Hamarosan folytatjuk.

11:54 Simicz József korelnök átadja a közgyűlés vezetését Magyar Annának, és beül az MSZP-frakcióba. Magyar Anna megköszönte a megválasztását. Külön köszöni, hogy számos ellenzéki voksot is kapott.

11:48 Miután megválasztották a közgyűlés elnökének Magyar Annát, most az illetményéről fognak voksolni. 514 ezer 100 és 579 ezer 750 forint között lehet Magyar Anna fizetése. Csányi László szerint Magyar Annának legalább ugyanannyi fizetést kell kapnia, mint az előző ciklusban - a törvény szövege szerint. Az elnökasszony költségátalányt alkalmaz majd fizetésével kapcsolatban. Költségtérítésképpen Csányi László a 30 százalékos plafont javasolja. Magyar Anna rögtön utána bejelenti, nem kíván az illetményével kapcsolatos szavazásban részt venni. Magyar Anna fizetése a ciklusban 579 ezer 750 forint lesz költségtérítésként 173 ezer 925 forintot kap - mindezt egyhangúlag szavazta meg a közgyűlés.

Magyar Anna programbeszéde és eskütétele az újjáalakult Csongrád megyei közgyűlésben. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)


11:46 Állva hallgatjuk végig Magyar Anna eskütételét.

11:44 Simicz József felkérte Pap Gabriellát a szavazás eredményének ismertetése. A leadott 20 szavazatból 19 volt érvényes, ebből Magyar Anna 16 szavazatot kapott, 3 ellenszavazat ellenében.

11:43 Tévedtem...

11:41 Folytatjuk.

11:08 A szavazás idejére Simicz József szünetet rendel el. Amint vége, folytatjuk.

A Csongrád megyei közgyűlés alakuló ülése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)


11:06 Simicz József javaslatára megszavazták a jelölőbizottságot, amelynek elnöke Pap Gabriella, tagjai Piri József és Tóth Péter.

11:00 Magyar Anna ismreteti programját. Bízik abban, igazi csapatként tud működni ez a közgyűlés, ő mindent megtesz ezért. Beszédét Széchenyi István imájával zárta. Végül Széchenyit idézte: "Legyünk hazafiak, de nem szájjal, hanem inkább vállal."

10:59 Noha Magyar Anna azt kérte a közgyűléstől, a személyéről szóló szavazásból, a közgyűlés mégsem tette ezt meg, 16 ellenszavazattal ellenálltak, így neki is kell szavaznia saját magáról.

10:56 Magyar Anna hozzájárult ahhoz, hogy programját nyílt ülésen ismertesse, illetve a közgyűlés szintén nylt ülésen választhatja meg.

10:53 Csányi javaslatát 16 igennel, 4 tartózkodás mellett elfogadták, majd ugyanő Magyar Annát javasolta a közgyűlés elnökének. Senki mást nem javasoltak. Most arról fognak szavazni, hogy jelöltté válhat-e a korábbi közgyűlés elnöke. Így lett, egyhangúan 20 igen szavazattal támogatta a közgyűlés a korábbi elnököt választhatják újra.

10:49 Csányi László azt javasolja, legalább kilenc fő javasolja egyöntetűen közgyűlési elnököt.

10:47 A napirendi pontokat 16 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés. Piri képviselő Kovalcsik Andreának adott válaszában továbbra is azt hangsúlyozta: sok a napirendi pont, akár rendkívüli közgyűlést is össze lehetne hívni bizonyos kérdések megtárgyalására.

A Csongrád megyei közgyűlés alakuló ülése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)


10:42 Piri József szerint túl sok a napirendi pont, ezek többségét nem most kellene megvitatni. Kovalcsik Andrea megyei főjegyző felel meg neki.

10:39 Simicz József ismerteti  napirendet, amely itt megtekinthető.

10:36 A jelenléti ív alapján Simicz József korelnök megállapítja, határozatképes a közgyűlés, majd próbaszavazást tartanak, ennek eredménye: 17 igen, 1 nem, 2 tartózkodás... Működik a szavazógép!

A Csongrád megyei közgyűlés alakuló ülése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)


10:28 A fanfár után Oláh Ibolya Magyarország című dalát halljuk, miközben Pethő Zoltán egyesével adja át a megbízóleveleket, s kézfogással gratulál a megválasztottaknak. Az eskü szövegét állva hallgatjuk végig. A képviselők ezután aláírják az eskütételi dokumentumot, majd elfoglalják kijelölt helyeiket.

Oláh Ibolya: Magyarország (élő)


10:25 A megválasztott képviselők ábécésorrendben, fanfár közepette veszik át megbízólevelüket, majd esküt tesznek.

10:19 Pethő Zsolt, a területi választási bizottság elnöke ismerteti az október 3-i választások eredményét, majd átadja a képviselőknek a megbízólevelüket.

10:18 Simicz József levezető elnökként gratulált megválasztott képviselőtársainak, köszöntötte a jelenlévőket, majd megnyitotta a közgyűlést.

10:16 A Himnusz eléneklése után Juhász Gyula A tápai krisztus című versét hallgattuk meg.

10:10 Simicz József, az alakuló közgyűlés levezető elnöke elfoglalja helyét. Most már tényleg az utolsókat egyeztetik a képviselők, s hamarosan nekilátnak a munkának.

Akadémiai késéssel, és kedélyes beszélgetésekkel kezdődik a megyei közgyűlés alakuló ülése.

Korábban írtuk:

Csak ma, az alakuló ülés napján derül ki, hogy Magyar Anna kit szeretne második alelnöknek meghívni kívülről a közgyűlésbe.

Ilyen státusz korábban nem volt, most a törvény lehetőséget ad a létrehozására, és az már kiderült, hogy ez meg is történik a holnap 10 órakor kezdődő alakuló ülésen. Addig azonban a megyei önkormányzati választást megnyert Fidesz–KDNP listavezetője erről nem nyilatkozik.

Felére zsugorodott testület

A megyei közgyűlések létszámát érintette leginkább az országgyűlés takarékossági döntése: 40 képviselő helyett most már csak 20-at választottak. 12-en jutottak be a Fidesz–KDNP listájáról, 6-an az MSZP-től, 2 politikus szerzett mandátumot a Jobbik képviseletében.

Poór Csaba, a megyei önkormányzat sajtókapcsolati vezetője az elnök asszony nyilatkozatát továbbítva azt is mondta, nem lenne etikus, ha idő előtt szivárognának ki ilyen információk a megyeházáról.

„Ez ügyben teljes a hírzárlat", mondta az új közgyűlés korelnöke, Simicz József (MSZP) is, akire az ülés levezetésének feladata vár az elnök megválasztásáig.

Több képviselővel is beszélve úgy tudjuk, hogy az egyeztetések javában folytak még a belső alelnök személyéről is. Többen felhívták a figyelmet arra, hogy a megyei önkormányzat háza táján eddig is történtek meglepetések, és ez most is előfordulhat. Az elnök joga, kit kér föl a feladatra – miután őt megválasztották.

Olvasóink írták

49 hozzászólás
 • 49. őrgróf 2010. október 15. 09:40
  „okos Nahát! nem hallottam a válaszodat a fölvetésemre?! Éljenek az álláshalmozók, a költségtérítésükről le nem mondók! Láttad Te már közelről Anna asszonyt? Engem emlékezetet valakikre....de legyen a Tied! ( mármint a Te vezéred...olyan elvakult vagy, nem is érdemelsz mást. ( bár tudom, vakok között félszemű a császár...”
 • 48. Nahát! 2010. október 15. 09:21
  „44. 620829 2010.10.14. 14:54
  A POFONOFON VÉGE MI LETT....AZT NEM HALANI-PEDIG ÉRDEKELNE....

  Egészen pontos hír jött az "esetről":
  a bíróság másodfokon elítélte e Délmagyart valótlan közlés miatt.

  De ugye ez nem érdekel? Olyan jó mániásan éveken át fröcsögni a mocskot?”
 • 47. csak_pontosan 2010. október 15. 08:54
  „44. 620829 2010.10.14. 14:54 - "AZT NEM HALANI-PEDIG ÉRDEKELNE....."
  Olvasni kellene a DM-et, akkoriban megírta!
  De miért most probléma ez neked?”
 • 46. Nahát! 2010. október 15. 08:53
  „43. Giga 2010.10.14. 10:52, tanulságos pénzügyi-gazdasági elemzésed,
  meg hogy ez a kormányzat rosszul csinálja.

  Egy ici-pici kiigazítással helyre tudnád tenni e z t a balek kormányzatot.
  Légy szíves a 100 billió (10 a 14-en) forint adósságot megadni,
  és mindjárt nem lesz gond!”
 • 45. barkzso 2010. október 14. 21:42
  „A szocikat eltakarította a népakarat, helyes az irány - gratulálok Magyar Annának az újraválasztásához.”
 • 44. 620829 2010. október 14. 14:54
  „A POFONOFON VÉGE MI LETT....AZT NEM HALANI-PEDIG ÉRDEKELNE.....”
 • 43. Giga 2010. október 14. 10:52
  „42. hozzászólás Nahát! 2010.10.14. 10:34
  Végre hazánkban stabil és előrelátó kormányzás van.

  Ne röhögtess, ezt a 360 milliárdot amit tegnap jelentettek be, Te is fizetni fogod. Az előbb számoltam ki /fő-re mennyibe fog ez fájni. Az újszülött lányomtól kezdve a 95 éves dédig évente megközelítőleg 16E Ft-ot fognak áthárítani a multik a lakosságra, ilyen-olyan formában (telefon, kábeltv, interent, de még a szombati Tesco-s bevásárlásod után is). Vagy vegyük ezt inkább adóemelésnek???? egy négytagú családban ez évi ~64E forint ami 5E/hó. Tapsi-tapsi-tapsi! Köszönjük Emese!
  Ma reggel mondta a tv-ben Narasics, hogy _nincs_eszközük_ arra, hogy ezeknek asszegeknek az áthárítását megakadályozzák.
  Hebegett-habogott éles árversenyről pl.: a mobilszolgáltató körében. Érdekes, hogy rajta kívül mindenki tudja, hogy árkartell van ezen a téren is.”
 • 42. Nahát! 2010. október 14. 10:34
  „A kutya ugat, a karaván halad.

  Végre hazánkban stabil és előrelátó kormányzás van.
  Ennek része Csongrád megye is.”
 • 41. őrgróf 2010. október 14. 09:21
  „Az előbb azt olvastam, hogy Botka lemondott a költségtérítésről, mert azt mint országgyűlési képviselő kap.
  Magyar Annácska - mint orsz. gyűlési képviselő nem kap? Vagy csak nem mond le róla? Elgondolkodtató.”
 • 40. lácibetyár 2010. október 14. 08:43
  „Mindent megszavaz a jobbik, végre Tóth Pétör is kap hivatalos fizetést,mert még életében sem dolgozott,csak a kocsmákat járta.Toroczkai nem jobbikos és ugy tudom ő lemondott a fizujáról,szóval ne mossuk össze a Tóth Péterrel.Tóth Péter egy hazaáruló,megvehető, Toroczkai pedig NEM.”
 • 39. délikapu 2010. október 13. 21:46
  „23-nak. A fizetés adott volt, törvény van rá, a korábbi közgyűléshez lett igazítva, ezért volt egyhangú a szavazás. Ezen nincs értelme rugózni.”
 • 38. Nahát! 2010. október 13. 21:45
  „Itt nincs moderátor?

  Akit becsukhatnának a lipótmezői intézetbe
  (ha nem szűnt volna meg),
  az bátran írkálhat bármit sokféle néven?

  papesz46, dodó, fefeegy, crafty ... ?”
 • 37. antikos 2010. október 13. 21:35
  „Hónaljba csípte vagy mit csinált???”
 • 36. Nahát! 2010. október 13. 21:27
  „Valaki sokféle álarcban önti a fárasztóan unalmas mániáját!

  Nehéz dolog egyeseknek a demokrácia!
  Legalábbis a választási eredmények elfogadása.

  De legalább kiélheti magát a lerágott csontok újrarágásával!”
 • 35. utazó81 2010. október 13. 20:34
  „34 miért Csípős? megcsípte vagy megpofozta.”
 • 34. antikos 2010. október 13. 20:15
  „Ez hihetetlen! Megint törölték. Ez a szabad vélemény nyilvánítás! Ez cenzúra! Konkrétan tudjuk, volt bunyó, Csipős Nusi! Ha tetszik ha nem!”
 • 33. szegedix 2010. október 13. 19:38
  „Kibunyózta magának Panni ezt a helyet. Szegénynek nem elég a nyugdíja. Lehet hogy kis nyugdíjas. Vagy nála már felvitték 70 évre?”
 • 32. utazó81 2010. október 13. 19:24
  „A B Nagyné volt főjegyző ennek a B Nagynak a felesége?”
 • 31. k.elvis 2010. október 13. 19:21
  „Mennyi rosszindulatú, kretén szoci szavazó van még mindig.”
 • 30. Ferrer 2010. október 13. 19:00
  „Éljen Magyar anna? De vajon tényleg magyar?”
49 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

A dómban kapott áldást a szegedi Fidesz-KDNP frakció

Lelki útravalót adott, és megáldotta a szegedi Fidesz-KDNP frakció tagjait a dómban az alakuló közgyűlés előtt Kondé Lajos plébános. Tovább olvasom