Délmagyar logó

2018. 06. 24. vasárnap - Iván 12°C | 21°C Még több cikk.

Megszavazták az Orbán-Magyar megállapodást

Szeged - Rendkívüli megyei közgyűlésen név szerinti szavazással a képviselők utólag rábólintottak Orbán Viktor és Magyar Anna megállapodására a megyei vagyon állami kézbe adásáról és az adósság átvállalásáról.
Érzelmektől, személyeskedésektől sem mentes vitában név szerinti szavazással végül megszavazták a Fidesz által megállapodástervezetnek, az ellenzék szerint szerződésnek nevezett Magyar-Orbán megállapodást. Az ülés ezután sem nyugodott meg teljesen de a végén az MSZP-frakció kivonult, sajtótájékoztatót tartani, így akkor már könnyen, gyorsan megszavazták előbb a nyílt ülésen, majd a zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokat is.


11:16 Újra nyílt az ülés, Magyar Anna bejelenti, hogy valamennyi zárt ülési napirendi pontot elfogadták. Vége a közgyűlésnek. Jó étvágyat mindenkinek!

11:13 A 4-es, az 5-ös a 6-os és a 7-es napirendi pontokat villámgyorsan elfogadták. Most zárt ülésen tárgyal a közgyűlés.

11:00 Tóth Péter azt kérte, hallgassák meg a DKMT vezetőjét!

10:57 A hármas napirendi ponttal folytatják: A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos ügyek
A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 2011. október 18-ára taggyűlést hívott össze. A taggyűlést megelőzően azonban szükséges, hogy az alábbi ügyekről a Közgyűlés is tárgyaljon.
- Triplex Ipari Park
A Duna-Körös-Maros-Tisza euroregionális együttműködés az eurorégió stratégiájával összhangban Triplex Ipari Park létrehozását tervezi a magyar-román-szerb hármashatár-pont körül. A három közvetlenül érdekelt tagmegye – a Csongrád Megyei Önkormányzat, a Temes Megyei Tanács és Vajdaság Autonóm Tartomány – megegyezett arról, hogy közös megvalósíthatósági tanulmányt dolgoztat ki a DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. koordinálásával, és ehhez 30-30 ezer eurót, 8-8 millió forintot irányoz elő.
- A Temesvár–Szeged vasútvonal helyreállításáról szóló projekt
A Közgyűlés a 2011. április 27-ei, május 27-ei, valamint június 24-ei ülésén tárgyalt a DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsönkérelméről a Temesvár–Szeged vasútvonal helyreállítására vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítéséről szóló pályázati projekt előfinanszírozása céljából. A vasútvonal helyreállítására vonatkozó célkitűzésével továbbra is egyetért a közgyűlés, de a finanszírozásában a megyei önkormányzat nem tud szerepet vállalni. Erről a Közgyűlés elnöke a Temes Megyei Tanács elnökét is tájékoztatja.
- Tagi hozzájárulás a DKMT működéséhez
A DKMT számára fizetendő tagmegyei befizetési kötelezettség a DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. működési költségeire és a DKMT együttműködés titkársági feladatainak ellátására fizetendő hozzájárulásokból áll. A Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi fizetési kötelezettsége 6 millió 797 ezer 487 forint, amelynek fedezetét a 2011. évi költségvetés tartalmazza.

10:56 Visszataláltak a napirend elejére, a kettes napirendi pont jön: A Rendezvényház Nonprofit Kft. átalakításával kapcsolatos döntések
A közgyűlés 2011. júliusi rendkívüli ülésén egyetértett azzal a koncepcióval, hogy a megyei önkormányzat fenntartásában működő, a Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek- és Felnőtt Üdülője nevű intézmény feladatait a jövőben a Rendezvényház Nonprofit Kft. vegye át az érintett dolgozók továbbfoglalkoztatása mellett. Az Üdülők átszervezésével párhuzamosan a Közgyűlés elindította a Rendezvényház Nonprofit Kft. és a Megyeszolgálat Nonprofit Kft. egyesítésének folyamatát is, az azt lezáró döntést a Közgyűlés – a két társaság összeolvadásának a kimondásával, közhasznú szerződés elfogadásával – a következő rendes ülésen hozhatná meg. Csakhogy az önkormányzati feladatellátás átalakításával kapcsolatos kormányzati munka időközben előrehaladottabb állapotba jutott – lásd az egyes napirendi pontot – így célszerű az Üdülőkkel kapcsolatos döntések végrehajtását felfüggeszteni, a kérdést pedig a szükséges tárgyalások lefolytatása után, várhatóan már az önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi változások ismeretében, a gazdasági társaságokra vonatkozó végleges döntéssel egyidejűleg ismét napirendre venni. Fentiek végrehajtásához szükséges az Üdülők átszervezéséhez kapcsolódó határozatokat hatályon kívül helyezni, és rendeletben dönteni arról, hogy a vagyonrendelet módosításáról szóló jelenleg még nem hatályos rendelkezések nem lépnek hatályba.

10:54 Az elnök lezárja a vitát. Magyar elmondja: az előterjesztés arról szól szerinte, hogy az átalakítás után is megmaradhasson az intézmények pályázati lehetősége. A határozati javaslatot 13 igen 2 nem és 1 tartózkodással elfogadták.

10:53 Tóth visszautal az első napirendi pontra: "Ha az államkincstárhoz át kell vinni a számlánkat, akkor miért nem ismerik már el, hogy ez egy szerződés volt, amit utólag fogadtattak el velünk? Miről beszélünk?!"

10:50 Szirbik hozzászólása nem várt vitát generált. Teljesen máshogy látja a Fidesz és az ellenzék a finanszírozás kérdését, egyúttal Szirbik vezetésével többször is visszautalnak az egyes napirendi pontra: ha akkor politikai jellegű szándéknyilatkozatot szavazott meg a megye, akkor ezzel most pont azt szegi majd meg a közgyűlés a napirendi pont esetleges megszavazásával.

10:43 Szirbik hozzászól: ne az intézményi költségvetésből, hanem hitelből legyen meg a forrás, a kórházak költségvetése épp elég szűkös. Gémes úgy tudja, pont a kórházak kérték ezt.

10:41 Visszafelé haladnak, a 10-es következik: Sürgősségi indítvánnyal, kiegészítésként beadva: Hozzájárulás a DAOP-4.1.2/B-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázat beadásához, a pályázók körének meghatározása
A pályázati jogosultsággal rendelkező konzorciumban a tervezettek szerint a Csongrád Megyei Önkormányzat vesz részt, mint a Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház, valamint a Dr. Bugyi István Kórház fenntartója. A közgyűlés tudomásul veszi, nyertesség esetén a projekt megvalósításhoz szükséges önerőt a Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház, valamint a Dr. Bugyi István Kórház saját költségvetésből biztosítja.

Rendkívüli közgyűlés a megyeházán. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

10:40 A tizenegyedik napirendi pontot előre vették: Sürgősségi indítvánnyal, kiegészítésként beadva: A Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetést érintő egyéb rendeletek módosításáról szóló 4/2011. (II. 14.) rendelet módosítása
A költségvetés módosítását négy fontos tétel indokolja:
- az önkormányzat a költségvetési rendelet legutóbbi módosítását követően 155 millió 604 ezer forint összegű támogatás igénybevételére jogosult,
- az önkormányzat költségvetésén belüli átcsoportosítások, amelyekhez többletforrás bevonása nem indokolt,
- a Tiszatáj Alapítványnak folyósítandó 2012-re kétmillió forintnyi támogatás biztosítása,
- illetve az előterjesztés tartalmaz egy a költségvetési szervek által kezdeményezett előirányzat változtatásokat és létszám-átcsoportosítást.

Megszavazták.

10:37 Kovalcsik Andrea ismerteti a név szerint szavazás menetét. Majd kezdi: Ádók János: igen, Bedő Tamás: nincs itt, Buzás Péter: hiányzik, Csányi László, Dobák Lászlóné igen Gazdag nem, Gémes, Gonda, Kovács, Mágori, Magyar, Orbán Ozgyin, Papp igen, Piri, Simicz, Szirbik, Toroczkai, Tóth nem, Zakar igen.

10:36 Tóth ügyrendi javaslatként név szerinti szavazást kér. A Demokratikus Koalíció kinti sajtótájékoztatóján elhangzottak jelentős része a Jobbik keresztül "bejutott" a közgyűlésbe. A név szerinti szavazást elfogadták.

10:35 Magyar Anna: "Mi itt valójában lehetőséget kaptunk arra, hogy meghatározzuk a megye stratégiáját! Ehhez fel kell nőnünk, de szerencsére a képviselők többsége erre készen áll. Nem látom, hol kellene a megyét siratni!"

10:30 Ádók ugyan nem frakcióvezető, a Fidesz nevében mégis ő beszél: "Társadalmi vita, amit Simicz képviselő említett már nincs lehetőség, sokkal rosszabb a helyzetünk! Ha nem kezeli az adósságállományunkat, akkor automatikusan csődhelyzetbe kerülünk! Jobb egy ilyen irányított konszolidáció, mint bármilyen más csőd!"

10:29 Tóth Péter elköszönt az önkormányzati vezetőktől.

10:28 Ügyrendi kérdésként Szirbik arra kéri Magyart, válaszoljon valamennyi feltett kérdésére.

Rendkívüli közgyűlés a megyeházán. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)


10:24 A frakció-hozzászólások következnek. Minden frakció ismertetheti a frakció állásfoglalását. Gazdag János kezdi: "Gémes László következtetése nem helytálló. Nem állami vagyon a most még önkormányzati vagyon!" Egyúttal sajnálja azt is, hogy nem kaptak választ a konkrét kérdésekre. "Ragaszkodunk ahhoz, hogy mielőtt átadjuk a vagyont, mérjük azt föl!"

10:22 Gonda János: "Fontosnak tartom, hogy a megállapodás elveit senki nem vonta kétségbe. Ha ezzel egyetértünk, akkor már csak a jogalkotásnak kell hozzátennie a magáét. (...) Eltelt 21 év látni észre kellene végre venni két évtized hibáit, anomáliáit, amelyeket most ki lehetne javítani."

10:18 Piri József (MSZP): "Az állam elvonhatja az önkormányzati feladatokat, ezzel nincs gond. Ehhez azonban vagyont is kell szereznie, de az még nem látszik, ez utóbbit hogyan szerezné meg. Ezt a jogi bizottsági ülésen is elmondtam. (...) Két lehetőség van: a legeredetibb tulajdonszerzéssel, kormányhatározattal vagy parlamenti döntéssel, vagy az eredeti állapot helyreállításával, miszerint eredetileg minden állami tulajdon volt. Részt kellene vennünk ebben a döntésben, akárhogy is lesz."

10:14 Tóth Péter: "Polgári úton is lehet, hogy megtámadjuk ezt a megállapodást. De ami ennél fontosabb: ilyen intézkedések után Rákosi mind a tíz ujját megnyalta volna. Világosan látszik, a nonprofit kft.-kkel mi lesz, és hogy ezek az intézmények hódmezőlázárhelyhez kerülnek majd. Zakar elnöknek az felelném: nem feljelentési gyakorlatot kívánok bevezetni. Gémes Lászlónak azt felelném, ha tüntetés lesz e döntés miatt Szegváron fogunk kezdeni. (...) Itt egy modern rabszolgatartás lesz ezután! A hitem megdőlt abban, hogy az állam jó tulajdonos lesz, Matolcsy György asszisztálása mellett további brutális államosítás lesz majd!"

10:11 Gémes képviselő lejósozza Tóthot, "örül, hogy előre látja a dolgokat!" Szirbikbe is "beleharap": "eredetileg egy mondatot akart mondani képviselő úr, az tartott kétszer három percig. (...) Úgy érzem a megyei önkormányzat jelentős összeget fordított a szentesi épületek felújítására... (...) Nem értem az aggodalmakat. Az önkormányzati vagyon is állami vagyon. Megértem, hogy félnek az államtól, mint tulajdonostól, de higgyék el, hogy most nem lesz rossz gazda az állam!"

10:08 Zakar Péter alelnök is bekapcsolódik. "A szocialista kormányok is tisztában voltak azzal például, hogy át kell alakítani az egészségügyi rendszert, de nem tudták, vagy akarnák megtenni ezt." Majd megjegyezte, örül, hogy az ellenzék elkötelezett a demokratikus intézményrendszer iránt, majd Magyar Anna lekocogtatja.

Rendkívüli közgyűlés a megyeházán. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)


10:04 Szirbik ismét: kérdéseket sorol. "Tíz napja itt van az anyag a megyén, amit azóta titkolnak előttünk. Elvárom, hogy valamennyi kérdésemre válaszoljanak! Érdekes egyébként, hogy a Veszprém megyei megállapodás tervezet szó szerint megegyezik a Csongrád megyeivel - előbbit hamarabb láttam az interneten, mint a sajátunkat! (...) A bizottsági ülési meghívó tegnap délután került csak fel, az anyag még akkor sem, így világos, hogy csak a bólintásomra tartanak igényt, a véleményemre nem!"

10:02 Toroczkai újra aláhúzza, sok esetben úgy kénytelenek döntést hozni, hogy nem is biztos, hogy tudják, mire mondanak adott esetben igent. "Ami ennél fontosabb: a megyei Fidesz-frakció ukázt kapott a kormánytól erre a megállapodásra. (...) Többször is bebizonyosodott, a a Fidesz visszaél a kétharmados többségével, és úgy alakítja a törvényeket, ahogy neki tetszik. Deák idején is volt passzív ellenállás, a jelek szerint most is erre kell készülünk."

10:01 Magyar Anna nem ismer kegyelmet: Ádók is túllépi a három percet, így ő sem tudja befejezni.

09:58 Ádók János (Fidesz) is csatlakozik, elnézéssel kezdi a csapongásért: "Tóth képviselő elhibázottan tette feljelentést. A kormány nem jogi személy, így szerződést nem is köthetett. (...) A konszolidációval kapcsolatos döntést nem a kormány hozza, hanem a parlamentben fog eldőlni minden ezzel kapcsolatban. Szirbiknek azt feleli a Szentes és a megye közötti vagyon átadás-átvételekor meg kellett volna erről állapodni. Ebben elismerem, lehet, hogy mindketten hibáztunk."

09:57 Kovács János (Fidesz) ügyrendi kérdésként kéri a vita lezárását. Erről szavazni kell, elfogadták: 12 igen 6 nem és 1 tartózkodással.

09:55 Tóth Péter ismét: "Érdemi vitát kellene folytatni, nem személyeskedni! Annyi értelme van most részt venni a bizottsági üléseken, hogy egy órával hamarabb megkapjuk nyomtatva a közgyűlési anyagokat."

09:53 Mindenki hozzászól, Bedő Tamás (MSZP) is: "El tudom fogadni, hogy ez ez politikai megállapodás, de: a Sághy-szakközépiskola megyei tulajdonú tanműhelyét megvehetné-e adott esetben a város, ha így dönt?"

Rendkívüli közgyűlés a megyeházán. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)


09:50 Gonda János (Fidesz) kapott szót: "Ez egy politikai megállapodás, amit a miniszterelnök aláírt Magyar Annával! (...) Illene tisztázni azt is, hogyan jutottunk idáig. A 2006-os MSZP-SZDSZ-kormány meg akarta szüntetni a megyei önkormányzatokat! Akkor jogi eszközökkel nem tudták véghezvinni, politikai akarat meg nem volt hozzá. Az önkormányzatok mégis helyt álltak ekkor!"

09:48 Orbán Imre (Fidesz) is beszáll a nagy bizottsági ülési felkészülésesdibe: "Mindenképpen jelenjen meg a képviselők, azt javaslom. Aki nem jön el, az információt veszt, ami, mint tudjuk, hatalom! Itt új szempontokat vetünk fel, ezeket nem nevezném bohóckodásnak. Ha önök jelen lennének, sokkal nagyobb jelentőségűek lennének ezek az ülések.!"

09:46 Szirbiknek is lejár a három perce, Magyar Anna megvonta tőle a szót. Gémes újra, Toroczkainak válaszol: "Nélküled is határozatképes volt a bizottság." Majd Tóthnak ezt feleli: "Aki nem tudja felvenni ezt a tempót, az ne akarjon képviselő lenni!"

09:43 Szentes polgármestere, Szirbik Imre is hozzászól a bizottsági munkához. "Öregnek érzem magam a bizottsági bohóckodáshoz! Az anyagok jelentős része a bizottsági ülés előtti nap délutánján sem elérhető!" Szirbik azt is megjegyzi, olyan vagyonokról is tárgyaltak a szándéknyilatkozatban, ami Szentes vagyona. Ezzel kapcsolatban levelet írt Magyar Annának és B. Nagy László kormánymegbízottnak is. - Az elnök asszony nem válaszolt, a kormánymegbízott azt mondta, beszéljünk a megállapodás elfogadása után. Ez bizony diktatúra! - mondta Szirbik.

09:41 Újra Toroczkai kapott szót: "Titkolt privatizációról van szó, nincs már mit eladni az államnak, egyértelmű, hogy itt még van vagyon, és az államosítás után újra folytatható a privatizáció."

09:40 Simicz jelentősen túllépte a három percet, amit Magyar Anna mikrofonkocogtatással jelzett, de Deszk korábbi polgármesterét nem hatotta ez meg, végigmondta, amit akart.

09:36 Simicz József (MSZP) is hozzászól: "Ezt igenis tárgyalni köllött volna az aláírás előtt! EZ az önkormányzatiság sárba tiprása, az önkormányzat tagjait vette semmibe az elnök asszony. Ez a szándéknyilatkozat egyenértékű azzal, hogy január 1-től komoly megyei vagyon kerül állami tulajdonba. Semmi gondom a reformmal, azzal már igen, hogy így akarják véghezvinni. Közben folyamatosan visszamutogatnak az elmúlt nyolc évre. (...) Rákérdeztem néhány intézményvezetőnél arra, hogy mit szólnak ehhez az államosításhoz, többség hallgat, mert nem tudja mi lesz, lehet vele és az intézménnyel. Tudomásul vettük, hogy levegőnek nézik az ellenzéket, de az önök képviselőinek is tartoznak annyival, hogy megbeszélik velük."

09:35 Gazdag János (MSZP): "Annak ellenére, hogy szándéknyilatkozatnak hívják, ez bizony megállapodás. Ám ennél fontosabb, ha vagyont érint a szándéknyilatkozat, akkor is közgyűlési döntést kell hozni róla!"

09:32 Tóth úgy látja, ha ez szándéknyilatkozat, akkor nem kellene kötelezőnek venni a benne foglaltakat, és nem kellene dönteni róla. Gémesnek azt mondja, nincs értelme bizottsági üléseken részt venni, mert nem lehet rájuk rendesen felkészülni. (Gémes korábban ezt is megjegyezte Tóthnak és Toroczkainak, amikor arról volt szó, hogy mondjanak le a fizetésükről.) "Ilyen módon még a kommunizmusban sem tiporták sárba a jogokat" - vélekedett Tóth Péter.

09:31 Gémes László (Fidesz): "Alaposabban el kellett volna olvasni a szándéknyilatkozatot, és akkor nem kellene ilyen kijelentéseket tenniük!"

09:30 Tóth Péter újra felteszi a kérdését Magyar Annának, aki nem kíván újból válaszolni neki. Egyúttal azt is kérdezi a jegyzőtől, törvényes-e mindez. Kovalcsik Andrea azt mondta, ez egy szándéknyilatkozat, így nem kellett róla előzetesen dönteni.

09:29 Torozckai László (Jobbik): "Ha elfogadjuk ezt a napirendi pontot, akkor mondjunk le a fizetésünkről, hiszen nem lesz több a közgyűlés, mit színház! Nem baj, ha a Fidesz a diktatúrában hisz, csak mondja ki nyíltan!"

09:27 Az elnök megnyitja a vitát, először Tóth Péter (Jobbik) kap szót. Azt kérdezi Magyar Annától, mikor kapott erre az aláírásra felhatalmazást. "Ez egy egyszerű döntés, nem politikai jellegű szándéknyilatkozat" - mondta Tóth. Magyar Anna: "Ez szándéknyilatkozat, nem kellett hozzá közgyűlési felhatalmazás."

09:25 Bár többen is szerettek volna a napirendhez hozzászólni Magyar Anna határozottan kijelentette, ehhez most nem lehet, nincs rá lehetőség, majd ismerteti a napirend pont tartalmát. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, valamennyi tárgyalásra alkalmasnak találta.

09:23 Az első napirendi pont következik: Tájékoztató a Csongrád Megyei Önkormányzat feladatait érintő változásokról.

Mesterházy Tóth „mellé állt"

Törvényességi eljárást kezdeményezve a megyei kormányhivatalokhoz, hivatali visszaélés gyanúja miatt az ügyészséghez fordul az MSZP a megyei önkormányzatok vagyontárgyainak állami kézbe adása miatt - közölte Mesterházy Attila még tegnap, csütörtökön.

Az MSZP elnöke újságíróknak azt mondta: a megyei közgyűlési elnökök testületi felhatalmazás nélkül írták alá az erről szóló megállapodást a kormányfővel. Szavai szerint a döntés sérti az alkotmányt, ellentétes az államháztartási és az önkormányzati törvénnyel, aláássa az önkormányzatiságot, a megyék kifosztásaként értékelhető és intézmények összevonásához, bezárásához vezet.

Az MSZP ezért azt követeli, hogy a kormányhivatal semmisítse meg a megyei közgyűlési elnökök döntését, az ügyészség pedig vonja felelősségre az érintetteket, azokat, akik aláírtak a megállapodást, „és azokat is, akik utólag szavazatukkal támogatni kívánják ezt a törvénytelenséget" - jelentette ki.

Mesterházy Attila elmondta: képviselőik minden megyében törvényességi eljárást kezdeményeznek a kormányhivatalnál, míg az ügyészségtől hivatali visszaélés megállapítását kérik. A szocialisták emellett követelik, hogy a megyék ingó és ingatlan vagyonának értékbecslését nyilvános közbeszerzési eljárás után végezzék el, a megyei főjegyzőket pedig arra szólítják fel, nyilatkozzanak, hogy a megyei közgyűlési elnökök és a kormány közötti megállapodás álláspontjuk szerint törvényes volt-e.

Orbán Viktor - a megyei közgyűlési elnökökkel kötött megállapodás aláírása után - október 3-án jelentette be, hogy az állam átveszi a megyei önkormányzatok intézményeit és velük együtt a megyei közgyűléseknél eddig felhalmozódott mintegy 180 milliárd forint adósságot.

„Már a rendszerváltáskor hibásan történt az állam és önkormányzatok közti feladat- és forráselosztás meghatározása, és most jött el az ideje mindezek újragondolásának. (...) A megyei önkormányzatok a tervezett változások értelmében a jövőben elsősorban területfejlesztési, területrendezési és stratégiai feladatokat látnak el (...) Október első hetében a Kormány által végzett előkészítő munka olyan fázisába lépett, hogy egy politikai jellegű megállapodásban rögzíthetővé váltak a megyék strukturális reformjának és konszolidációjának legfontosabb alapelvei. Az előterjesztés mellékletét képező megállapodás meghatározza és rögzíti a bekövetkező változások irányvonalait, az intézmény és vagyonátadás megvalósítását, valamint az adósságállomány rendezését. (...) Az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a Kormány és a megyei önkormányzat szorosan együttműködve járnak el, amely együttműködés elsődleges fóruma (...) a megyei szintű előkészítő bizottság lesz, melynek vezetője a Csongrád Megyei Kormányhivatal megbízottja.

09:21 Az elnök ismerteti a napirendet, amelyre egy plusz napirendi pontot felvesznek: lengyel tiszteletbeli konzulátus megnyitását is tervezik. A napirendi pontokat elfogadták, előbb mindent nyílt ülésen, majd zárt ülésen fognak tárgyalni.

09:18 Magyar Anna köszönt mindenkit, megnyitja az ülést. 19-en vannak jelen, egyedül Makó polgármestere, Buzás Péter hiányzik.

09:14 Érkeznek a döntéshozók is, elhúzódtak a közgyűlés előtti bizottsági ülések.

09:05 Az ellenzékből gyakorlatilag már mindenki itt van, türelmesen várják, hogy megérkezzen a kormánypárti többség.

08:57 Köszöntünk mindenkit a Csongrád megyei közgyűlésből! Gyakorlatilag mindenki az első napirendi pont a megyei vagyon és az adósságállomány átadás-átvételének lázában ég. A Demokratikus Koalíció megyei szervezete sajtótájékoztatót is tartott már erről, és abban is bíznak, hogy a kérdéseiket itt, a közgyűlésben is feltehetik.


Korábban írtuk:
Október 3-i keltezésű az első napirendi pontnak az a része, amelynek végén Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Anna, Csongrád megye közgyűlésének elnöki aláírása található, s amelyben arról kötöttek megállapodást, milyen önkormányzati intézményeket és hogyan enged át az államnak, azaz gyakorlatilag nekünk. Ezzel kapcsolatban jelentette fel a fideszes politikust Tóth Péter megyei önkormányzati képviselő, mert hivatali visszaélést és hűtlen kezelést gyanít az ügyben.

Ezen kívül lesz még 11 napirendi pont, ezek közül az utolsó ötöt sürgősségi indítványként, kiegészítésként adták be, s közülük hármat zárt ülés keretében tárgyalnak, illetve megbeszélnek még három bizottsági ülési előterjesztést is, ezek közül egyet zárt ülés keretében.

Olvasóink írták

28 hozzászólás
12
 • 28. Neszemetelj! 2011. október 18. 23:10
  „Ezt tudjátok kinek köszönhetitek? Annak a 2,7 millió fülkeforradalmárnak...
  Azoknak a rózsaszín ködben úszó, nagyon anti-liberális polgároknak ---> köszönjük!
  Hajrá Magyarország!!!”
 • 27. deszkás 2011. október 17. 11:17
  „Nem baj az önkormányzatok jó része lapátra kerül de előtte bevezethetik a max(!) 3 %-os ingatlanadót! Napi(!) 400-1 200ft.Egy panelnél évi 150 000ft. Jó reggelt Magyarország én is mehetek a hid alá.”
 • 26. Power 2011. október 16. 21:30
  „25. studyfy 2011.10.15. 15:59

  A devizaalapú hiteleket mindenféle ügyes képviselő megszavazta, volt aki vett is fel közülük....no comment. Általános véleményem az egész devizaalapú hitelezésről:
  http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/tuntetesek_vilagszerte_a_politikusok_es_a_bankarok_ellen/2245142/
  "12. Power 2011.10.15. 22:29
  Nem elég, hogy a bankok a devizaalapú hitelekkel átverték ügyfeleiket, Magyarországon a szocialista-liberális kormányzat ezt támogatta. Sem a Nemzeti Banknál, sem a PSZÁF-nál nem volt egy egyenes gerincű ember, aki felkiáltott, vagy legalább hangosan felszisszent volna..."”
 • 25. balraat 2011. október 15. 17:54
  „21 macs
  Majd azt mondják, hogy az nem vették át, azt rendezze valaki más. Így a beszállítók jól hoppon maradnak!”
 • 24. studyfy 2011. október 15. 15:59
  „Power, Lázár vásárhelyi több milliárdos hiteléhez mit szólsz? Az is devizaalapú és ott is van jelzálog az önkormányzat épületein, csak a szentesinek többszöröse! Vagy az lehet, mert fideszes irányítású város? Ne legyél már ennyire elfogult, nyisd ki az ablakot, hadd menjen ki a narancsos köd!”
 • 23. TheAZ 2011. október 14. 22:41
  „Szídjuk a "komcsikat", aztán rohanunk Kínához. Persze közben mindent visszaállamosítunk és az emberek megtakarított pénzét elvesszük.

  Mi lesz ebből?”
 • 22. harsona2011 2011. október 14. 21:44
  „Ezt módszert még Kun Béla is irigyelné !Kínai befektetők ? Sikoltozva futnak vissza Kínába ! Azért ők sem teljesen hülyék, hogy hová teszik a pénzüket. A Mai Magyarországon büntetlenül és pofátlanul el lehet lopni a nyugdíjakat, a magánnyugdíjpénztárak által kezelt pénzeket, akkor megyei vagyon is lehet lopni ! Lassan bővíteni kellene a börtönöket, hogy a következő elszámoltatásnál legyen hely minden tolvaj szemétládának.”
 • 21. Rozsdás 2011. október 14. 21:31
  „Bárki bármit is mond mond "politikus" már nem hiszem el !
  20 éve a szélhámosság magas fokának vagyunk szenvedői tisztelet a kivételnek!

  20 év számokban Ez a "fejlődés" megdöbbentő!

  20 év számokban, avagy a magyar kapitalizmus diszkrét bája.

  Magyarország népessége.
  1989-ben: 10 millió 374 ezer fő
  2009-ben: 10 millió 016 ezer fő

  Magyarország külső adóssága (bruttó).
  1989-ben: 21 milliárd USD
  2009-ben: 225 milliárd USD

  Nyilvántartott munkanélküliek száma.
  1989-ben: mintegy 30 ezer fő
  2009-ben: mintegy 470 ezer fő

  Létminimum alatt élők száma.
  1989-ben: mintegy 900 ezer fő
  2009-ben: mintegy 3 millió 300 ezer fő

  Hajléktalanok száma (becsült adat).
  1989-ben: 5-10 ezer fő
  2009-ben: 50-70 ezer fő

  Újépítésű lakások száma.
  1989-ben: 51 ezer 500 db.
  2009-ben: 28 ezer 400 db.

  Házasságkötések száma.
  1989-ben: mintegy 70 ezer
  2009-ben: mintegy 42 ezer

  Válások száma.
  1980-as évek: 1000 házasságkötésre 350 válás
  2000-es évek: 1000 házasságkötésre 590 válás

  Élve születések száma.
  1989-ben: mintegy 127 ezer
  2009-ben: mintegy 96 ezer

  Házasságon kívül született gyermekek száma.
  1980-as évek: minden nyolcadik gyermek született házasságon kívül
  2000-es évek: minden harmadik gyermek született házasságon kívül

  Összes bűncselekmények száma:
  1989-ben: mintegy 225 ezer bűneset
  2009-ben: mintegy 410 ezer bűneset

  Befejezésül még egy jelzésértékű számadat:
  Bogár László közgazdász professzor szerint.
  A jelenlegi átlagos 120-130 ezer forintos havi fizetés vásárlóértékét tekintve ("folyó áron") annyit ér, mint az 1978-as átlagos munkabér, vagyis 3600 forint!

  Hozzáteszem:
  Míg 1978-ban egy egyedül élő az átlagos keresetéből a lakása rezsijére 20%-ot költött, addig ma, ez 80%!

  Döbbenetes!”
 • 20. macs 2011. október 14. 21:22
  „Az állam átveszi az intézményeket a felhalmozott adóssággal együtt? Miből fogja kifizetni a beszállítókat, szolgáltatókat?”
 • 19. Power 2011. október 14. 19:59
  „"Szirbikbe is "beleharap": "eredetileg egy mondatot akart mondani képviselő úr, az tartott kétszer három percig. (...) Úgy érzem a megyei önkormányzat jelentős összeget fordított a szentesi épületek felújítására... (...) Nem értem az aggodalmakat. Az önkormányzati vagyon is állami vagyon."
  Szirbik és párttársai az állami és önkormányzati vagyont összekeverték a magántulajdonnal. A szentesi önkormányzat ingatlanjait már több éve banki (Raiffeisen Bank) jelzálog terheli, mert devizaalapú hitelt vett fel a város. A város devizahitelek miatti vesztesége már így is több százmillióra rúg.”
 • 18. kilo 2011. október 14. 19:29
  „cyt: ezt a 3 hirt hogyan kommentalod akkor?

  1) http://index.hu/belfold/2011/10/14/antidemokratikus_bohockodas_miatt_figyelmeztetne_orbant_az_amerikai_nagykovet/
  2) http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/10/14/kinatol_lessuk_el_az_allami_szerepvallalast/
  3) http://www.privatvagyonkezeles.hu/alapblog/37-zentuccio/435-az-adossagleepites-a-megszoritasok-sikerehez-eloszor-az-allamnak-kell-visszafognia-magat”
 • 17. varadipal 2011. október 14. 18:15
  „Napoleon sem tűrte az ellentmondást. Korzika tőlünk messzebb van?”
 • 16. samy 2011. október 14. 16:47
  „13. cyt 2011.10.14. 15:20

  En nagyon sajnalatosnak tartom azt, hogy a megszolalok tobbsege nem erti, nem latja, hogy mi a LENYEG. Persze a legtobbje NEM IS AKARJA erteni es latni, hanem "csipobol" replikazik, es egy szemellenzos szoclib szoveget kantal; az allam a legrosszabb tulajdonos (illetve ennek szinonimait). Bizony nagy kar, hogy szamos dologban NEM tortent meg a rendszervaltas 1990-ben. Kulonosen kar, hogy a politikai szferaban nem tortent meg a rendszervaltas. Ennek a levet isszuk most -- mert ennek a kovetkezmenye volt a szoclibes politikai orjonges az elmult 2 kormanyzati ciklusban. Eppen itt az ideje -- szvsz --, hogy MINDEN normalizalodjon, hogy MINDEN valoban kozelitsen a sokak szamara alomi-nyugati formakhoz es szinvonalakhoz. Erdekes, hogy ilyen osszehasonlitasokat egyre kevesebbet lehet hallani, olvasni, latni. Itt csak a "szemetdombon valo kiabalas" hallhato, olvashato, lathato. Ez is a MI mediank egyik szegenysegi bizonyitvanya.

  Szerintem nem ártana egy ékezetes klavi neked, de az sem palástolná hovatartozásod, de megfogsz gyógyulni amikor csak tapsolni fogsz és egy önálló gondolatod sem lesz ( habár ez már látszik) csak akkor késő lesz...sajnálom a mai fiatalokat, mert a történelem kereke nem hogy előre haladna, hanem vissza az ötvenes évekbe...gátlástalan emberek gyülekezete..8 évig erre készültek és nem arra hogy a kis embereknek jó legyen...
  nagyon meleg télnek nézünk elébe sokak szerint...”
 • 15. Ebgondolat 2011. október 14. 16:23
  „Ahogy valaki írta, elég egyértelmű, hogy itt arról van szó, hogy az önkormányzati vagyont újra felossza (mivel állami már nincs) a kínai és arab "befektetők" között!
  Mert, ahogy látjuk, orbánnal már csak a kínaiak és egyes diktatórikus arab államok vezetői állnak szóba, európai vezetők messze elkerülik! Én már látom magam előtt orbán és lukasenko meleg, baráti kézfogását...”
 • 14. picipest 2011. október 14. 15:52
  „Két ember -Magyar és Orbán - mindenféle egyeztetés nélkül egész egyszerűen átadja az államnak az intézményeket. Csodálatos...Ki a ... ez a Magyar Anna???már rég seggbe kellett vna rúgni, ehelyett odaadja a megyei vagyont az államnak..pofátlan szemét banda..”
 • 13. N.P. 2011. október 14. 15:31
  „cyt

  A kiválóan, átláthatóan, gazdaságosan működő állami vállalatokra ékes példa pld.: a MÁV, a BKV, a Posta.....az állam tényleg nagyon rossz tulajdonos, mert a gazdasági racionalitást felülírja a politika.”
 • 12. cyt 2011. október 14. 15:20
  „En nagyon sajnalatosnak tartom azt, hogy a megszolalok tobbsege nem erti, nem latja, hogy mi a LENYEG. Persze a legtobbje NEM IS AKARJA erteni es latni, hanem "csipobol" replikazik, es egy szemellenzos szoclib szoveget kantal; az allam a legrosszabb tulajdonos (illetve ennek szinonimait). Bizony nagy kar, hogy szamos dologban NEM tortent meg a rendszervaltas 1990-ben. Kulonosen kar, hogy a politikai szferaban nem tortent meg a rendszervaltas. Ennek a levet isszuk most -- mert ennek a kovetkezmenye volt a szoclibes politikai orjonges az elmult 2 kormanyzati ciklusban. Eppen itt az ideje -- szvsz --, hogy MINDEN normalizalodjon, hogy MINDEN valoban kozelitsen a sokak szamara alomi-nyugati formakhoz es szinvonalakhoz. Erdekes, hogy ilyen osszehasonlitasokat egyre kevesebbet lehet hallani, olvasni, latni. Itt csak a "szemetdombon valo kiabalas" hallhato, olvashato, lathato. Ez is a MI mediank egyik szegenysegi bizonyitvanya.”
 • 11. vélemény 2011. október 14. 12:08
  „"Titkolt privatizációról van szó, nincs már mit eladni az államnak, egyértelmű, hogy itt még van vagyon, és az államosítás után újra folytatható a privatizáció."
  Lehet, hogy a kínai befektetőknek kellenek?
  "Meg is duplázódhat a hazánkba érkező kínai befektetések összege, mert jelentősen nőtt a távol- keleti ország vállalkozóinak érdeklődése hazánk iránt - adta hírül a Gazdasag.hu. Szakértők igen eltérő nagyságú - hatszázmillió és másfél milliárd dollár közötti - kínai tőkéről beszélnek, ami várhatóan dinamikusan bővül majd az elkövetkező években."
  Ez a megjósolt sárga veszedelem? A kínaiak elfoglalják az országot?
  Nekik kedvez az új Mt. tervezet is. :(”
 • 10. Ebgondolat 2011. október 14. 11:54
  „Az államosítás megkezdődött! Aki beszélhetne, az nem beszél, mert fél. Aki beszél, mert (még) nem fél, azt nem hallják meg!
  Az olyanoknak, mint nekem (azaz, akiknek szülei az 50-es években még csak gyerekek voltak), ez egyfajta utazás a történelembe, Magyarország egyik legsötétebb korszakába, az 50-es évekbe.”
 • 9. JajjNe 2011. október 14. 11:33
  „pajzanko : A vezetők munkája”
28 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Felgyorsítják a bírók pályáztatását

A hónap végéig kell meghatározni az ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság, valamint a megyei bíróságok elnökeinek: a bírói álláshelyek betöltésére milyen ügyszakban kell pályázatot kiírni. Tovább olvasom