Délmagyar logó

2018. 06. 19. kedd - Gyárfás 18°C | 27°C Még több cikk.

Parlamenti választások lapjainkban

Elfogadták a pártok megyei és városi elnökei, vezető politikusai a lapunk által kidolgozott 2006-os parlamenti választások etikai kódexét. A Délmagyarország és a Délvilág kilenc párt, illetve jelölőszervezet megyei vezetőjét, illetve képviselőjét látta vendégül tegnap Szegeden a szerkesztőségben.
Szetey András főszerkesztő (az asztal végén, szemben) etikus és objektív nyilvánossághoz hívta partnerül a pártok képviselőit. Fotó: Karnok Csaba
Elfogadták a pártok megyei és városi elnökei, vezető politikusai a lapunk által kidolgozott 2006-os parlamenti választások etikai kódexét. A Délmagyarország és a Délvilág kilenc párt, illetve jelölőszervezet megyei vezetőjét, illetve képviselőjét látta vendégül tegnap Szegeden a szerkesztőségben. Szetey András főszerkesztő bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy a Délmagyarország és a Délvilág nem politikai tényezőként, hanem objektív hírközlőként kíván részt venni a választási kampányban.

Elhangzott: az elkövetkező három hónapban többet foglalkozik majd az újság a megyei pártpolitikával, mert úgy gondoljuk, hogy ez most érdekli az embereket. V. Fekete Sándor főszerkesztő-helyettes elmondta: a pártatlan tájékoztatás és tárgyszerűség jegyében minden jelölőszervezetnek egyenlő esélyt biztosít lapunk. Ennek szellemében alkottuk meg etikai kódexünket, amit a jelenlévők támogattak és elfogadtak. A Délmagyarország és a Délvilág vállalásai szempontjából három időszakra osztotta a választási kampányt. Elhangzott: pártpolitikai töltetű olvasói leveleket a jelöltállításig, március 17-éig közlünk. Íme a Délmagyarország és a Délvilág választási etikai kódexe:

A Délmagyarország (DM) és a Délvilág (DV) törekvése az, hogy megismertesse olvasóit a 2006-os parlamenti választások politikai jelentőségével, a voksolás technikai lebonyolításának módjával. Feladatának tekinti, hogy bemutassa a jelölteket és a jelölteket állító szervezeteket – a hatályos jogszabályok és saját vállalásainak betartásával. A lap abban érdekelt, hogy az állampolgárok éljenek alkotmányos jogukkal.

Általános alapelvek

A DM és a DV a pártatlan tájékoztatás és a törvénytisztelő nyilvánosság híve. Fellép minden olyan jelenség ellen, amely sérti az alkotmányos rendet és az általános etikai normákat.

A lap minden pártnak, politikai szervezetnek és személynek egyenlő esélyt kínál. A politikai jellegű eseményekről annak hírértéke alapján közöl cikkeket. Az azonos jellegű és súlyú eseményeket azonos módon igyekszik megjeleníteni a lapban.

Írásaiban a lap megjelenési területére, elsősorban Csongrád megyére koncentrál. Az országos eseményekről döntően a Magyar Távirati Iroda tudósításait alapul véve tájékoztat.

A két lap tudósításaiban, cikkeiben a tárgyszerűségre törekszik, s ezt várja a megnyilatkozó politikusoktól is. A pártok, jelölőszervezetek és a jelöltek programját kívánja bemutatni – az olvasó, azaz a választópolgár életét közvetlenül érintő, konkrét ügyek, kérdések felvetésével. A DM és a DV nem közli az ellenérdekelt felet minősíti, s nem annak álláspontját kritizáló megjegyzéseket. Cikkeiben a megszólaló elgondolásaira, építő javaslataira, tárgyszerű véleményére fókuszál.

A lap nem engedi, hogy hasábjain a politikai szereplők vitája a mondanivalójuk, programjuk ismertetése helyett a magánéletről, személyeskedésről szóljon. A jelölt személyére vonatkozó információknak akkor ad teret, ha az jelentésen befolyásolja az illető közéleti szerepvállalásra való alkalmasságának megítélését. Az ilyen közlés nem sértheti a közízlést és a személyiségi jogokat.

Újságíró és politika

Munkatársaink újságíróként tartózkodnak minden olyan megnyilvánulástól, amely a választás eredményét befolyásolhatja, vagy a kampány eldurvulását válthatja ki. Tudósításaiknak mindig pártatlannak kell lenniük. Munkatársaink nem vállalhatnak aktív kampányszerepet a pártoknál. Ezzel együtt minden újságíró tagja, illetve tisztségviselője lehet bármely, érvényesen bejegyzett pártnak, és munkaidején túl politizálhat.
A lap újságírói véleménynek úgy ad helyet, hogy az megfogalmazásával és formájával is jól megkülönböztethető legyen a hírtől, tudósítástól.

Megkülönböztetett időszakok

A DM és a DV vállalásai szempontjából megkülönbözteti a kampány egyes időszakait, amelyek a törvényekből következnek. Ezek az időszakok:

– a kampány kezdetétől a jelölt-, illetve listaállításig (2006 I. 19-étől III. 17-éig)
– a jelöltállítástól a választás első fordulójáig (III. 17-étől IV. 9-éig)
– a két forduló között (IV. 9-étől IV. 23-áig).

A jelöltállításig

Az általános alapelvek a mérvadóak. Mindazokon túl a következő korlátozásokat, gyakorlati szabályokat követi a DM és a DV:

– Közöl pártpolitikai töltetű olvasói levelet és SMS-t a naponta jelentkező rovataiban. Ha egy témáról jelentős mennyiségű olvasói vélemény érkezik, akkor alkalmanként összeállítást közöl úgy, hogy megjelenítse az összes, egymástól markánsan eltérő álláspontot.
– Olyan, gyakorlati kérdést felvető olvasói észrevételt, melynek politikai hatása, következménye lehet, a megszólított politikus
reagálásával együtt közli (amennyiben az megoldható).
– Ha egy politikus nyilatkozata, tájékoztatója, közleménye egy másik pártra, illetve politikusra nézve kritikát fogalmaz meg, ez esetben is (amennyiben az megoldható) megkérdezi a másik felet, és a két véleményt együtt közli.
– Az országos jelentőségű híreket, tudósításokat a lap 2. oldalán közli, a Magyar Távirati Iroda hírei alapján.
– A megyei jelentőségű híreket, tudósításokat az 1., a 3., a 4. és az 5. oldalon közli.
– A helyi jelentőségű híreket, tudósításokat a megfelelő regionális oldalon (vásárhelyi, makói, szentesi, csongrádi) közli.
– Ha megyénkbe országos pártelnök látogat, arról fotós tudósítást, és lehetőség szerint rövid interjút közöl.

A DM és a DV a pártokkal a megyei vezetőjük által írásban felhatalmazott személyen keresztül tartja a napi kapcsolatot.

A lap előzetes hírt ad a megyei jelentőségű rendezvényekről az azt megelőző napon, amennyiben az erről szóló hivatalos közlést az esemény előtt legalább három nappal megkapja. Az előzetes hír a szervező csoport nevét, a rendezvény helyét és időpontját, az előadó(k) nevét, valamint a rendezvény jellegét tartalmazza. Az ilyen eseményekről a lap tudósítást is közöl, lehetőségei szerint másnapi számában. Megyei jelentőségű esemény egy párt megyei kampánynyitója, illetve minden olyan rendezvény, amelyen a párt első számú országos vezetője, illetve országos listavezetője vesz részt. Lapjaink számára egy szervezetnek minősülnek a közös listát állító pártok.

Vállaljuk továbbá, hogy minden pártnak hetente egy-egy megyei rendezvényéről tudósít. Az eseményt a szervező párt választja ki, s azt meghatalmazottja révén közli a szerkesztőséggel.

A listaállítás határideje előtt külön összeállításban számolunk be megyénk választáson induló pártjainak programjairól – előre meghatározott, azonos terjedelemben, betűrend szerinti sorrendben. A közlés feltétele, hogy a kért információk, írások, logók és fényképek az előre megadott módon, használható minőségben, határidőre a szerkesztőségbe érkezzenek.

Mindezeken túl a DM és a DV a történések hírértéke alapján közöl a választással kapcsolatos információkat, tudósításokat, a pártatlanság elvének betartásával. Ezek a feltételek vonatkoznak az olyan közéleti eseményekre is, amelyek nem részei a kampánynak, de szereplői indulnak a választáson.

Lapjaink általános gyakorlatát követve ebben az időszakban is közöljük a képviselői fogadóórák időpontjait.

Jelöltállítástól az első fordulóig

Ebben az időszakban a DM és a DV értelemszerűen a listákra felkerült jelöltekkel és szervezetekkel kíván foglalkozni. A lap vállalja mindazt, amit a jelöltállítást megelőzően (függetlenként induló jelölteknek összesen egy-egy eseményéről tudósít). Külön összeállításban bemutatja az egyéni jelölteket, azonos feltételekkel, azonos terjedelemben. Összeállítást jelentet meg továbbá a pártok egy-egy konkrét téma kapcsán megfogalmazott álláspontjairól.

A két forduló között

A DM és a DV a versenyben maradt jelöltekkel és pártjaikkal foglalkozik, ugyanazt vállalva, mint az első forduló előtt. Külön összeállításban az állva maradt egyéni jelöltek szerepelnek, konkrét témákban kifejtett álláspontjaikkal.

Fizetett politikai hirdetés

A Délmagyarország és a Délvilág a vállalt kötelezettségein túlmenő igények kielégítésére, közlemények és nyilatkozatok megjelentetésére csak fizetett hirdetések formájában vállalkozik. Idetartozik például a pártok, képviselőjelöltek kampányrendezvényeiről szóló előzetes híradás (amelyen nem vesz részt a párt országos vezetője, listavezetője). A politikai programok, választási felhívások szövegét szintén csak fizetett választási hirdetések formájában teszi közzé. Fizetett politikai hirdetést a lap mindenki számára egyenlő feltételekkel közöl. Ezeken a felületeken a két lap minden esetben elhelyezi a „Politikai hirdetés“ feliratot, és megkülönbözteti azokat a lap saját írásaitól. A politikai hirdetés tartalmáért a nem vállalunk felelősséget.

Nem közöl a lap ugyanakkor olyan hirdetéseket, amelyek térvénybe ütköznek, sértik a személyiségi jogokat vagy a kiadó üzleti érdekeit. Nem közöl továbbá olyan tartalmú hirdetést, amely a választásoktól való távolmaradásra szólít fel.

Politikai hirdetésben felvetett kérdésre csak politikai hirdetésben lehet válaszolni. A lap a kampánycsend előtti utolsó számban nem közöl olyan hirdetést, amely kifejezetten támad egy pártot vagy jelöltet, mert már nincs lehetőség a válaszadásra. (A hirdetési lehetőségekről a DM és a DV hirdetési tanácsadói adnak felvilágosítást.)

Záradék

A DM és a DV a választási etikai kódexét nyilvánosságra hozza a lap hasábjain, és írásban eljuttatja minden pártnak, jelöltet állító szervezetnek, amely azt igényli.


Jelenléti ív

Akik jelen voltak a megbeszélésen: Asbóth Ákos, az MDF megyei kampányfőnöke, Bakai Csaba, az Együtt Szegedért Egyesület szegedi elnöke, Beregszászi Sándor, az SZDSZ megyei elnöke, Bodó Imre, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje, Grezsa István, az MDF megyei elnöke, Kalmár Ferenc, a KDNP megyei elnöke, Kiss Tibor, a Centrum Párt megyei kampányfőnöke, Oláh János, a Fidesz szegedi elnöke, Pászti Ágnes, a Centrum Párt megyei gesztora, Solymos László, az MSZP megyei elnökének megbízottja, Tóth Sándorné, a MIÉP megyei kampányfőnöke, Zsiga Tamás, a Munkáspárt városi vezetőségi tagja. 

Olvasóink írták

  • 1. x 2013. január 08. 00:25
    „http://www.delmagyar.hu/forum/torvenyesen__etikusan_es_korrekten/32/2479/?action=kifejt”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Gregor rapült a színpadon

Két nagyszabású koncertet adott a Rapülők Budapesten. Geszti Péter zenekara közel százfős… Tovább olvasom