Délmagyar logó

2018. 04. 20. péntek - Tivadar 12°C | 21°C Még több cikk.

Rendkívüli megyegyűlés: rapid üzemmód

Szeged - Rendkívüli közgyűlést tartott Csongrád megye: mindent pillanatok alatt megszavaztak, egyedül az Egyebek napirendi pont okozott izgalmat: Dobákné és Toroczkai szópárbajához Simicz is csatlakozott.

Néma közönségként ülték végig Csongrád megye rendkívüli közgyűlését a képviselők egészen az utólag felvett, Egyebek napirendi pontig. Tíz perc alatt megtárgyalták az öt napirendi pontot – a harmadikat végül Magyar Anna elnök kérésére kivették –, majd jött a már említett Egyebek pont. Ebben Dobák Lászlóné Toroczkai László Magyar Szigeten tett kijelentésére reagálva kérte a megyei közgyűlés képviselőjét, vonja vissza az ott tett kijelentését, amire Toroczkai nem volt hajlandó. A szóváltásba az MSZP-s Simicz József is bekapcsolódott, aki azt hangsúlyozta, a közgyűlésnek nem tiszte az állásfoglalás ebben a kérdésben, és inkább a megyét érintő kérdésekkel kellene foglalkozni – pártpolitikamentesen.
Részletekért „tekerjen" az oldal aljára, s haladjon fölfelé!


9:46 Véget ért a közgyűlés.

9:44 - Nem vagyunk most abban a helyzetben, hogy ebben a kérdésben döntsünk - mondta Magyar Anna.

9:41 Toroczkai László most Mezőhegyes Csongrád megyéhez való csatlakozásáért "lobbizik". "Kérjük a kormányhivatalt, segítsen ebben! A környékbeli kistelepüléseknek ez lenne az érdeke." Szerinte itt, a Dél-Alföldön van egy "belső Trianon", amikor Csanád megyét megszüntették, kettévágták. "Azóta ez a térség hanyatlik, a lakosságszám folyamatosan csökken." Szerinte, ha már nem is lehet Csanád megyét "visszaállítani" legalább támogassuk azokat a településeket, amelyek vissza akarnak térni, "már csak praktikussági okokból."

9:40 Magyar Anna: Úgy gondolom a közgyűlés alapvetően hitet tehetne amellett, hogy csak törvényes eszközökkel dolgozzunk!

9:39 Toroczkai: A politikusoknak inkább a devizahitelesek problémáival kellene foglalkozniuk. (...) Szerintem az embereket valójában nem foglalkoztatja a kijelentésem.

9:35 Simicz József is hozzászól: Őt is nagyon sokan megkeresték a kijelentés miatt. "Mindenkinek azt feleltem, nem a mi tisztünk eldönteni, hogy kinek van igaza." Szerinte nagyon nehéz ebben igazságot tenni, erre egyébként is vannak megfelelő szervek, amelyek foglalkoznak ezzel. "Láncreakciót indíthatna el, ha felszólítanánk, hogy vonja vissza kijelentését! Én is felszólíthatnám, hogy vonja vissza bizonyos kijelentéseit! Úgy gondolom, a közgyűlés így is túlságosan átpolitizálódott. Sokkal fontosabb kérdésekkel kellene foglalkoznunk, lehetőleg pártpolitikamentesen, Csongrád megye érdekében."

9:34 Dobák Lászlóné: Legalább itt mondja ki, nem akarja meggyilkoltatni egyik miniszterelnököt sem!

9:30 Toroczkai László: Nem fogok saját magamtól elhatárolódni, óva intem Dobák Lászlónét attól, hogy Vadai Ágnes mellé felsorakozzon!
Toroczkai szerint szemen szedett hazugság, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor halálát kívánja. Ugyanakkor azt is megjegyezte, a magyar Sizgeten "más a hangulat" mint akár itt, a megyei közgyűlésen. Hangsúlyozta, számos pert indítottak emiatt.

9:28
Egyebek napirendi pont. Dobák Lászlóné (Fidesz) szól hozzá. Toroczkai László (Jobbik) Magyar Szigeten tett kijelentésére reagál. Szerinte megengedhetetlen, amit mondott, és arra kéri, vonja vissza a kijelentését és gyakoroljon önkritikát.

9:27 Ezt is elfogadták vita, hozzászólás nélkül.

9:27 A hatodik, utolsó napirendi pont követezik, előterjesztője ennek is Zakar Péter, de nem kíván hozzászólni: engedélyezett osztálylétszámtól való eltérés.
Közgyűlési határozat alapján „új osztály a törvényes átlaglétszám alatt nem indulhat, a szakiskolák esetében 25 fő, míg a gimnáziumok és szakközépiskolák esetén az induló 9. évfolyam osztálylétszáma 30 fő". Viszont a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola, valamint a Pápay Endre Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Klúg Péter Tagintézményben a 9. évfolyamon a szakiskolai osztályának (számítógépszerelő-karbantartó szak) létszáma a beiskolázás után 5 fő hallássérült (számított létszáma 5×3=15 fő) és 2 fő tanulásban akadályozott (számított létszáma 2×2=4 fő), összesen 7 fő (számított létszám 19 fő), így nem tesz eleget a szakiskolákra vonatkozó beiskolázási osztálylétszám közgyűlési határozatának.
Ugyanakkor a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével-oktatásával foglalkozó iskolák beiskolázási tevékenysége alapvetően eltér a többi iskolától. Az intézmények a fogyatékkal élő (hallássérült, értelmi fogyatékos, mozgássérült, halmozottan fogyatékos) tanulókkal foglalkoznak, speciális képzési programokkal, ezért szűk a beiskolázási lehetőségük.
Épp ezért Zakar alelnök arra kéri a közgyűlést, hogy engedélyezze az eltérést ezeknek az intézményeknek a fenti osztálylétszámoktól.

9:26 Ezt is vita nélkül elfogadták.

9:25 Az ötödik napirendi pontot tárgyalja a közgyűlés. Magyar Anna terjeszti elő: Csongrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 2011
Öttömös, Dóc és Pusztamérges Községek Önkormányzatai augusztus 24-én keresték meg Csongrád Megye Önkormányzatát azzal, hogy óvodai és általános iskolai feladataik ellátását átadják a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére, amelyről megszülettek a közoktatási megállapodások. Eszerint Öttömös, Dóc és Pusztamérges Községek Önkormányzatai óvodai és általános iskolai feladatai ellátását a Szent Ágoston Katolikus Óvoda és Általános Iskola látja el 2011. szeptember 1-jétől.
Ugyanabban az időben:
- Magyarcsanád önkormányzata jelezte, hogy a Makó-Belvárosi Református Egyházközség veszi át az óvodai és az általános iskolai feladatok ellátását a településen. Ehhez a Makó-Belvárosi Református Egyházközség megalapította a Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda elnevezésű közoktatási intézményt;
- Csongrád önkormányzata jelezte, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött közoktatási megállapodás alapján Csongrád Város Önkormányzatának általános iskolai feladatellátásába bekapcsolódik az Egyházmegye által alapított Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola, amely 6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 6. szám alatt lát el általános iskolai feladatokat;
- Zsombó önkormányzata jelezte, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött közoktatási megállapodás alapján Zsombó Község Önkormányzata óvodai és általános iskolai feladatellátását átveszi az Egyházmegye által fenntartott Nefelejcs Katolikus Óvoda és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola;
- Baks önkormányzata jelezte, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött közoktatási megállapodás alapján Baks Község Önkormányzata óvodai és általános iskolai feladatellátását átveszi az Egyházmegye által fenntartott Szent Miklós Katolikus Óvoda és Általános Iskola;
- Hódmezővásárhely önkormányzata jelezte, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött közoktatási megállapodás alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata óvodai és általános iskolai feladatellátásába bekapcsolódik az Egyházmegye által átvett – alapított Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5. A települések és az egyházi intézmények fenntartói kérték, hogy a változások legyenek feltüntetve a megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervbe.
Az előzőekben felsorolt települési önkormányzatok feladatellátásának átszervezése miatt szükséges a megyei fejlesztési tervet kiegészíteni ezekkel a változásokkal.

9:25 Ez a napirendi pont is kipipálva.

9:24 Következik a negyedik napirendi pont: a Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetést érintő egyéb rendeletek módosításáról szóló 4/2011. (II. 14.) rendelet módosítása, amelyet Vízhányó Ferenc terjeszt elő.
A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:
- az önkormányzat a költségvetési rendelet legutóbbi módosítását követően 10 millió 800 ezer forint összegű állami támogatás igénybevételére jogosult.
- a költségvetési szervek kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokhoz kérik a közgyűlés egyetértését, másrészt 96 millió 214 ezer forint összegű átvett pénzeszköz és támogatásértékű bevétel terhére kezdeményezett intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítás kerül átvezetésre.
- az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 4 millió 434 ezer forint összegben terveznek alapítványi pénzeszközt átvenni, amelyhez szükséges a közgyűlés jóváhagyása.

9:23 Hozzászólás nélkül egyhangúlag megszavazták.

9:22 A második napirendi pont következik: a Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek- és Felnőtt üdülőjének átszervezése. Ezt is Ádók János alelnök terjeszti elő.
A Csongrád Megyei Közgyűlés 2011. júliusi rendkívüli ülésén egyetértett azzal a koncepcióval, hogy a megyei önkormányzat fenntartásában működő Gyermek -és Felnőtt Üdülő feladatait a jövőben a Rendezvényház Nonprofit Kft. vegye át az érintett dolgozók továbbfoglalkoztatása mellett.
Csakhogy az átszervezés miatt az eddig közalkalmazotti státuszú dolgozók a jövőben a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók lennének. Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban köteles tájékoztatni erről a közalkalmazottat.
Emellett az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 96. §-a alapján a költségvetési szerv megszüntetéséről átalakító, megszüntető okiratban kell rendelkezni, amelyet legalább negyven nappal a megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni (közzé kell tenni). A megszüntetésről rendelkező okiratban rendelkezni kell a megszűnő költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátásáról, valamennyi jogáról és kötelezettségéről, ideértve a költségvetési szerv vagyoni jogait és előirányzatait is.
A fent meghatározott határidők alapján Ádók azt javasolja, hogy az intézmény megszüntetésének, és ezzel a feladatok átvételének időpontja 2011. november 1. legyen.
Mivel az üdülő feladatait a jövőben a Rendezvényház látná el kibővült telephelyeken, ezért a kft. társasági szerződését, valamint közhasznú szerződését is módosítani szükséges a kibővült feladatkörrel és telephelyekkel. Négy üdülőről van szó:
- a Balatonföldvár, Petőfi u. 10. szám alatti üdülő,
- a Balatonszárszó, Tábor u. 3. szám alatti gyermeküdülő,
- a Galyatető, Turista u. 15. szám alatti üdülő,
- a Mátrafüred, Bene patak gyermeküdülő.
A helyzetet picit bonyolítja, hogy a földvári üdülő „felesben" a Békés Megyei Önkormányzaté, így kell az ő hozzájárulásuk is a vagyonkezelésbe adáshoz. Egyúttal szükséges az igazgatónak, Talmácsi Györgynek az intézmény vezetésére adott magasabb vezetői megbízásának 2011. november 1-jei hatállyal való visszavonása. Az igazgató a jövőben a Rendezvényház Kft. keretein belül végezné majd intézményvezetői tevékenységét és a továbbiakban is ő irányítaná a megyei önkormányzati üdülőket.

9:20 Ádók János a napirendi pont előterjesztője apró változást javasol, amelyet a bizottságok egyhangúlag elfogadtak. A változás lényege, a kettes pontot szétválasztják. Egyhangúlag elfogadták.

9:17 Az első napirendi pontot máris tárgyalják: Kistelek Város Önkormányzatának a szegedi „Rendezvényház" Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrészének megvásárlása.
A szegedi „Rendezvényház" Csongrád Megyei Közművelődési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-nek két tagja van, Csongrád Megye Önkormányzata 4 millió 100 ezer forint névértékű üzletrésszel, amely az üzletrész 97,6 százaléka, és Kistelek Város Önkormányzata: 100 ezer forint névértékű üzletrésszel, azaz 2,4 százalékkal rendelkezik.
Magyar Anna épp ezért azt javasolja a megyei közgyűlésnek, hogy Kistelek Város Önkormányzatának üzletrészét névértéken, 100 ezer forintért vásárolja meg.
A közgyűlés pozitív döntése esetén szükséges Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértő határozata is, amelyben felhatalmazzák a Nagy Sándor polgármestert az üzletrész átruházásával kapcsolatos valamennyi tárgyalás lefolytatására, a nyilatkozat és a megállapodás megkötésére. Így egy egyszemélyes társaság jön létre úgy is, hogy a már működő társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi meg.
A közgyűlés dönt a Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek- és Felnőttüdülője feladatkörének, valamint a kezelésében lévő ingatlanok átadásáról a Rendezvényház Nkft. részére. Ilyen közgyűlési döntés esetén a Rendezvényház Nkft. épületüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenysége jelentősen bővülne. Magyar Anna szerint ezután célszerű a kapacitások jobb kihasználása, a párhuzamosságok elkerülése érdekében a hasonló tevékenységet jelenleg is végző Megyeszolgálat NKft. és a Rendezvényház Nkft.-nek az egyesítése. Az átalakulást követően a társaság közhasznú nonprofit kft. formájában működne tovább.
Erről a szeptemberi közgyűlésen lehetne dönteni, miután Kistelek képviselő-testülete is rábólintott mindenre.
Hogy mindenre legyen elégidő, az eredetileg szeptember 9-ére kiírt rendes közgyűlést szeptember 15-ére halasztatná Magyar Anna.

9:17 A módosított napirendet egyhangúlag elfogadták.

9:16 Az elnök asszony javasolja, hogy a harmadik napirendi pontot, a Nonprofit Kft. létrehozását vegyék le a napirendről, továbbá "Egyebek" napirendi pont alatt hozzászólhatnak a képviselők.

9:14 Magyar Anna megnyitja a rendkívüli közgyűlést. Az ellenzék meglehetősen foghíjas, mindössze 15 képviselő van jelen. Az ellenzéket a Jobbik képviseli teljes számban, illetve Simicz József MSZP-s képviselő. Magyar Anna ismerteti a napirendi pontokat.

9:11 Magyar Anna elnök a teremben, lassan valóban megérkezik az összes képviselő. Mindenki elfoglalja a helyét.

9:00 Még nem kezdődik!

8:53 A képviselők közül elsőnek Simicz József és Csányi László vette át az új beléptetőkártyáját. A megyeházára most már csak ezzel tudnak az itt dolgozók belépni. A vendégek a portán vendégkártyát kapnak.

8:44 Köszöntünk minden kedves olvasót! Becsöngettek, ugye, így mi is és a képviselők is újra beültünk a padokba. Magyar Anna elnök asszonnyal jöttem, őt Skoda Superb hozta sofőrrel, engem Schwinn Csepel Landrider, én tekertem... Azért ne vonjanak le ebből messzemenő következtetéseket.

Korábban írtuk:
Hat napirendi pont kerül terítékre reggel kilenc órától a megyeháza Csongrád termében. Ezek:

1. Kistelek Város Önkormányzatának a „Rendezvényház" Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrészének megvásárlása
2. A Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek- és Felnőtt üdülőjének átszervezése
3. Nonprofit Kft. létrehozása
4. A Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetést érintő egyéb rendeletek módosításáról szóló 4/2011. (II. 14.) rendelet módosítása
5. Csongrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 2011
6. Engedélyezett osztálylétszámtól való eltérés.

A közgyűlést percről percre tudósítjuk, tartson velünk ön is!

Olvasóink írták

 • 5. bánki 2011. augusztus 29. 18:43
  „Nem a szívem csücske Simicz Jóska, de ebben az estben nagyon igaza volt !”
 • 4. zongorista 2011. augusztus 29. 13:58
  „Horizontnak:
  Oktatási törvény, Létszámhatárokról szóló mellékletében az átlaglétszám 9.-10.o. -nál egyébként 23 fő.
  Ennyit a törvényességről.....”
 • 3. Horizont 2011. augusztus 29. 10:29
  „,,9:40 Magyar Anna: Úgy gondolom a közgyűlés alapvetően hitet tehetne amellett, hogy csak törvényes eszközökkel dolgozzunk!"

  Ez nem semmi! MERT DOLGOZNAK TÖRVÉNYTELEN ESZKÖZÖKKEL IS????”
 • 2. papika56 2011. augusztus 29. 10:26
  „Jó kis közgyűlés ! 32 perc munkaidő ? ??!!!!
  Gondolom a szavazás is fityesz.módszerekkel megy.Bunyós Panka megmondja, többi bírka módon megszavazza !
  Demokrácia ! ???
  Jó kis munkaidő , gondolom v. 12 órát elszámolnak + egyébb költséget !Sok léhűtő, élősködő !!!”
 • 1. Együgyű 2011. augusztus 29. 08:11
  „Rendkívüli megyegyűlés: tartson velünk!
  Szerintem a bányász ..... van a megyegyűlés.

  A hat napirendi pont is ezt tükrözi szerintem.

  Hetedik napirendi pontnak javaslóm felvenni: A felszámolásuk felvételét.

  Nyolcadik pont legyen: A felszámolásig a vezetés 50% bércsökkentését:

  Az agonizáció rövid és fájdalommentes lenne illetve az átmenet biztosítva!”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Határsértők és embercsempészek - a hétvégén is

Röszke - Ezen a hétvégén sem unatkoztak a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség munkatársai: a Röszke… Tovább olvasom