Délmagyar logó

2016. 10. 23. vasárnap - Gyöngyi 6°C | 16°C

Igyekezz, az égbolt zár! - Halálának 75. évfordulóján József Attilára emlékezünk

„Ime, hát megleltem hazámat, / a földet, ahol nevemet / hibátlanul irják fölébem, / ha eltemet, ki eltemet" – hangzanak József Attila talán utolsó versének szavai. A költő halálának 75. évfordulója december 3-ára esett, munkásságára és életére szegedi irodalmárokkal emlékeztünk.

Varga Imre szobra József Attiláról 1964 óta áll ez egyetem Dugonics téri épülete előtt. (Fotó: Gémes Sándor)
Varga Imre szobra József Attiláról 1964 óta áll ez egyetem Dugonics téri épülete előtt. (Fotó: Gémes Sándor)
"Ne mumifi káljuk" egykori szerzőinket

Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, magyar–francia-filozófia szak, Juhász Gyula, a Szeged című lap, Tiszta szívvel és Horger Antal – olyan kulcspontok ezek József Attila Tisza-parti éveiben, amelyek mindenkinek egyből eszébe jutnak neve hallatán. Azonban a költő halálának 75. évfordulójára nem a történetírást hívjuk segítségül emléke felelevenítésére.

A mai Szegedi Tudományegyetem (SZTE) egyik elődintézménye 1962 és 1999 között József Attila nevét viselte – amelyet ma a Tanulmányi és Információs Központ őriz –, így az universitas egy-egy, a költőhöz valamilyen módon kötődő alakját kérdeztük hagyományőrzésről, emlékezésről és a mai kortárs magyar költészetről.

– Ahhoz, hogy ne mumifi káljuk egykorvolt szerzőinket, kellenek olyan ötletek is, amelyek a hagyományok újragondolására késztetnek – véli Gaborják Ádám, a József Attila Kör (JAK) elnöke, aki az SZTE-n is számos előadást tartott. – Ebből a szempontból fontosnak
tartom például az április 11-i rendezvényeket, ahol már látható módon keresik a határokat, s akár ki is viszik az utcára a költészetet, vagy a makói önkormányzat Makói Medáliák Díját, amit minden évben egy tehetséges, elsőkötetes szerzőnek osztanak ki, ezzel is felhívva a kortárs fiatal költőkre a figyelmet. Említhetném emellett mondjuk azt a programot, ami Petőfi hez és a Nemzeti Dalhoz kapcsolódott a március 14-i Pilvaker nevű, slam-poetry-rendezvényén. A pozitív, a fiatalok számára is befogadható, az újraolvasásra késztető képre mindenképpen szükség van – állapította meg az irodalomszervező, aki szerint a József Attila Kör is ilyen aktív szerepet vállal
a kortárs kultúrában. Így mindig új tehetségekkel, tendenciákkal, gondolkodásmódokkal ismerkedik meg a különböző művészeti területeken.
– Azt hiszem, ez utóbbi a legizgalmasabb része az egésznek – vallja Gaborják Ádám.

 JAK: „A jó irodalom legfiatalabb helye"

A József Attila Kör Irodalmi Egyesület 350 fi atal írót és tiszteletbelitagot tömörítő, országos hatókörű szakmai és érdekvédelmi szervezet, működési formáját tekintve közhasznú egyesület. Profi lja a kortárs magyar irodalom és kulturális élet érdekében végzett közhasznú tevékenység, amely magában foglalja az irodalmi élet szervezését, a kortárs irodalom népszerűsítését, a fiatal írók menedzselését, pályakezdésük segítését, bemutatkozási és publikálási lehetőségek teremtését, a kortárs irodalom tanulmányozását, valamint külföldi megismertetésének elősegítését, a kortárs magyar és a kortárs külföldi irodalom párbeszédének fejlesztését és a fiatal írók érdekképviseletének ellátását.
Egyéni és közösségi trauma

József Attila munkásságáról számtalan könyv és tanulmány született már, de Zelena András – aki doktori szigorlatát 2010 decemberében abszolválta – nem fi lológiai vagy történeti szempontból vizsgálta az életpályát. Egyetemünk Irodalomtudományi Doktori Iskolájának egykori hallgatója interdiszciplináris környezetbe helyezte a költő korai műveit; művészetbölcseleti és poétikai szempontokat figyelembe véve a pszichológia, a fi lozófi a s a történettudomány vizsgálati módszereit fölhasználva készítette el doktori értekezését néhai Olasz Sándor professzor és Virág Zoltán tanszékvezető témavezetésével.

Az egyéni és közösségi trauma került a disszertáció középpontjába, amely József Attila szövegeiben is szétválasztható Zelena András szerint. – Fő megállapításom, hogy a versszubjektum szintjén az életrajzi tényektől elvonatkoztatva a trauma közösségi vonását figyelembe véve a korszakra vonatkozó traumafogalom (a közösségi trauma fogalma) is bevezethető, a kor fiatal értelmiségének, a közösségnek a problémáit is vizsgálni kell a versszubjektum mellett. Közösségi trauma lehet a nélkülözés, a csonka család vagy az értelmiségi lét nehézségeinek jelensége. A lírai alany konstruálásának vizsgálatát végeztem el Danto művészetértelmezését földolgozva, valamint az egyéni traumával és a történelmi traumával kapcsolatban lebontottam a hagyományosnak mondható, az életkörülményeket figyelembe vevő, pszichoanalitikus vizsgálatot, és más kontextusba helyeztem mind az egyéni, mind a kulturális/történelmi trauma fogalmát – ismertette doktori értekezésének főbb pontjait.

– Ha megnézzük, hány politikai diskurzus választott ki József Attila szövegeiből bizonyos szemelvényeket, s ezzel sajátította ki ideológiáinak bizonyságára a költő szövegeit, be kell látnunk: zseniális életműről beszélünk. Mert ha teljesen eltérő ideológiák így ki tudják sajátítani a József Attila munkásságának egy-egy elemét, az azt mutatja, hogy költészetének valamely részét mindenki magáévá tudja tenni – összegezte a költő jelentőségét Zelena András.

A Szegedi Egyetemi Színház is szívesen merít József Attila munkásságából.
A Szegedi Egyetemi Színház is szívesen merít József Attila munkásságából.

SZESZ: „Nagyon romantikus" szabad ötletek

Verset ötvöz zenével a Szegedi Egyetemi Színház (SZESZ) „Nagyon romantikus" szabad ötletek című estjén. Ugyan a produkció olyan magyar költők szövegeit vonultatja fel, mint Ady Endre, Károlyi Amy, Radnóti Miklós,
Nézze meg a Szegedi Egyetem Magazin 2012. decemberi számát!
Nézze meg a Szegedi Egyetem Magazin 2012. decemberi számát!
Gulyás Pál, Illyés Gyula, Hervay Gizella, Kányádi Sándor vagy Paudits Zoltán, tagadhatatlanul József Attilához kötődik.

– A költő Szabad Ötletek Jegyzéke című, asszociációkra épülő szövegére utalva azért hoztuk létre a zenés előadást, mert mi nem akarjuk fekete öltönyös uraknak és hölgyeknek öltözve fekete mappából verseket olvasni – emlékezett vissza Varga Norbert az előadás születésére, amelyet idén, a költészet napján mutattak be. A társulat vezetője a december 21-én a Szegedi Pinceszínházban megtekinthető „Nagyon romantikus" szabad ötletekről elmondta, a 20 órakor kezdődő esten felvonultatott művek felidézhetik romantikus fiatalságunkat, romantikus hazaszeretetünket, romantikus egyedüllétünket, magányunkat, romantikus szeretetéhségünket, romantikus szerelmeinket.

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Csúcstechnológia várja a hallgatókat az SZTE Informatoriumában

Screen Wall, Kütyüfarm, disszeminációs térés high-tech berendezések – ezek a szegedi universitas új egységének hívószavai. Tovább olvasom