Délmagyar logó

2018. 05. 24. csütörtök - Eszter, Eliza 16°C | 26°C Még több cikk.

Tanácsköztársaság: 133 napon át tartó különös álom

Éppen kilenc évtizede, 1919. március 21-én kiáltották ki a zűrzavaros Magyarországon a Tanácsköztársaságot. Külügyi népbiztosa, egyúttal tényleges vezetője, Kun Béla az egyik legellentmondásosabb figurája a XX. századi magyar történelemnek.
A Horthy-korszakban halálos ellenség volt, a második világháború után misztifikálták, Kádár János alatt pedig a helyén próbálták kezelni. A rendszerváltás őt és a Tanácsköztársaság emlékét is végképp messzire sodorta.

A nyolcvanas években a forradalmi ifjúsági napok második állomásán, március 15-e után és április 4-e előtt arra illett, kellett emlékezni a Tanácsköztársaság kikiáltása kapcsán, hogy március 21-én Kun Béla vezetésével a munkások és a parasztok átvették a hatalmat Magyarországon, a gazdagokat jól megleckéztették, paraszt- és munkásgyerekek százai nyaralhattak életükben először a Balatonnál és mindenki boldog volt.

Utolsó nap az első (Nép)köztársaságban

A helyzet azonban nem volt ennyire egyszerű. Mint utóbb kiderült, az első Magyar (Nép)köztársaság fennállásának utolsó napján 1919. március 20-án a Berinkey Dénes vezette kormány megkapta a világháborút lezáró békeszerződés döntésének dokumentumait, a Vix-jegyzéket. Annak tartalmát – a román csapatok előrenyomulását és egy kelet-magyarországi semleges zóna kialakítását – Károlyi Mihály ideiglenes köztársasági elnök nem fogadta el, s más kiutat nem látva arra kérte a kormányt, mondjon le, s egyúttal kezdjen tárgyalásokat a kommunistákkal, akikkel közösön szociáldemokrata kabinetet alakítottak volna, s közben Károlyi is megtarthatta volna államfői tisztségét.

1919. március 21.: Garbai Sándor (kiemelkedik a tömeg közepén) kikiáltja a Tanácsköztársaságot. Archív fotó: DM/DV
1919. március 21.: Garbai Sándor (kiemelkedik a tömeg közepén) kikiáltja a Tanácsköztársaságot.Archív fotó: DM/DV

Egy különös „vállrándítás"

Március 21-én a Gyűjtőfogházban meg is kezdődtek a tárgyalások a bebörtönzött Kun Béláékkal. A szocdemek elfogadták a kommunisták programját, a két párt pedig Magyarországi Szocialista Párt néven egyesült. Károlyit telefonon értesítették, hogy a polgári demokratikus köztársaság megszűnt létezni. Tudatták vele továbbá, hogy az ő aláírásával, de előzetes hozzájárulása nélkül kiáltványt tettek közzé, amelyben bejelenti, hogy lemond, és „átadja a hatalmat a proletariátusnak". Károlyi mindezt tiltakozás nélkül tudomásul vette, és visszavonult a politikától. A Forradalmi Kormányzótanácsnak elnevezett kormány elnöke Garbai Sándor lett, tényleges vezetője azonban Kun Béla volt, aki a legfontosabbnak ítélt tisztséget, a külügyi népbiztosságot kapta.

Garbaiék azonnal rendeletet hoztak a Vörös Hadsereg felállításáról, forradalmi törvényszékek létesítéséről, a csendőrség és a rendőrség megszüntetéséről, a Vörös Őrség megszervezéséről – ennek egyik vezetője az ifjú Rákosi Mátyás lett. Átszervezték a gazdaságot, állami tulajdonba vették az üzemeket, bankokat, bányákat, iskolákat és a 100 katasztrális hold feletti földbirtokokat.

A legnagyobb rémtettek azonban a „Lenin-fiúkhoz" kötődnek. Az eredetileg cipészsegédként dolgozó Cserny József vezetésével Szamuely Tibor népbiztos egyetértésével egy körülbelül 200 fős különítmény alakult a fent említett néven. Páncélvonattal járták az országot, s mindenütt felléptek a tanácsköztársaságot „veszélyeztető" személyekkel szemben. A vörös terror idején a meggyilkolt ártatlanok száma máig sincs pontosan feltárva, egyes kutatók szerint az megközelíti az 500 főt.

A libás asszony szobra Szegeden. A tanácsköztársasági emlékmű egykor a Stefánián, a színházzal majdnem szemben állt. Archív fotó: Móra Ferenc Múzeum
A libás asszony szobra Szegeden. A tanácsköztársasági emlékmű egykor a Stefánián, a színházzal majdnem szemben állt. Archív fotó: Móra Ferenc Múzeum

Katonai sikerektől a bukásig

Ám az igazi veszélyt nem a Lenin-fiúk által meggyilkoltak jelentették a Tanácsköztársaságra, hanem a román hadsereg, amely az antant hallgatólagos támogatásával április 16-án átlépte a keleti országrészen meghúzott demarkációs vonalat, s mélyen benyomult az országba. A Vörös Hadsereg egészen a Tisza mögé vonult vissza. A válságos helyzetből a védelem gyors átalakítása, a tömeges mozgósítás hozott megoldást – munkás- és parasztszázadok alakításával a hadsereg 200 ezer fősre duzzadt. Stromfeld Aurél vezérkari főnök vezetésével május 20-án megindult az általános ellentámadás. A Kádár-korszak történelemkönyveiben dicsőséges északi hadjáratnak aposztrofált hadműveletben a magyar csapatok három hét alatt elfoglalták a Felvidéket a Nyitra–Zólyom–Kassa vonalig, továbbá elérték a lengyel határt Bártfánál. Fontos közjáték volt az is, hogy június 16-án közben Eperjesen kikiáltották a Szlovák Tanácsköztársaságot. Jól jellemzi a kort és a kommunista eszme túlzott követését, hogy a visszafoglalt városokra nem a magyar trikolór, hanem vörös zászló került.

Szegeden a helyzet

Szeged sajátos helyzetbe került az első világháború után. A Bánát és a Bánság miatt kialakult jugoszláv–román vita miatt ugyanis francia csapatok vonultak be, és városkormányzóságot alakítottak. A proletárdiktatúra alig érintette meg a csongrádi megyeszékhelyet, ehelyett egy polgári demokratikus viszonyok között zajló politikai élet folyt a városban egészen az 1920-as nemzetgyűlési választásokig.

A katonai sikereket látva Clemenceau francia miniszterelnök június közepén jegyzéket intézett Kun Béláékhoz, amelyben közölte Magyarország északi és keleti határait, és követelte, hogy a magyar csapatokat északon vonják vissza e határok mögé. Cserébe a románok ki fogják üríteni a Tiszántúlt. A proletárdiktatúra vezetői – hosszas vita után – elfogadták a javaslatot. Később kiderült, ez a döntés a bukásukba került. Június 30-án az antant követelésének eleget téve megkezdődött a Felvidékről való visszavonulás, ugyanakkor a románok nem mozdultak a Tisza mellől. Sőt offenzívát indítottak Budapest elfoglalására. Az addigi hadseregparancsnok Stromfeld lemondott, az új vezető, Julier Ferenc pedig látva a túlerőt, elárulta a néphatalmat, és a támadás terveit átadta a románoknak. Julier később egyébként a Horthy-hadsereg főtisztje lett. Augusztus 2-án a román királyi hadsereg előőrsei megérkeztek Budapest határába, két nappal később az antant tilalma ellenére bevonultak a fővárosba, és elkezdték lefegyverezni az ott állomásozó helyőrséget, munkászászlóaljakat, és a Vörös Őrséget. Augusztus 6-án pedig a Friedrich István nevével fémjelzett ellenforradalmi csoport lemondatta az akkor már Peidl Gyula vezette kabinetet, és átvette a civil kormányzást. A tanácsköztársaság 133 nap után így véget ért.

A külügyi népbiztos

Kun Béla köztisztviselői zsidó családban született Szilágycsehen 1886-ban. Zilahon és a kolozsvári kálvinista középiskolában végezte középfokú tanulmányait, majd a kolozsvári egyetem joghallgatója lett, ám 1904-ben félbeszakítva tanulmányait, újságíróskodni kezdett Kolozsvárott és Nagyváradon. 1906-ban magyarosította a nevét Kunra. Cikkei miatt többször állt bíróság előtt. 1907-ben fél éves fogházbüntetésre ítélték, amit a szegedi Csillag börtönben töltött le. Az I. világháború idején besorozták, 1916-ban orosz fogságba esett. Az oroszok egy uráli hadifogolytáborba küldték. Itt lett végleg kommunista. 1918. november 17-én tért haza Budapestre, november 24-én megalakította a Kommunisták Magyarországi Pártját, amely központi bizottságának elnöke lett. Három hónappal később egy utcai lövöldözés miatt letartóztatták, így került a Gyűjtőfogházba, ahol aztán később tárgyalt a szociáldemokratákkal. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált, ottani szociáldemokrata elvtársai egy elmegyógyintézetben bújtatták el; de a hatóságok felfedezték, és internálták; 1920 nyarán kiutasították Ausztriából. Szovjet-Oroszországban telepedett le – soha többé nem tért haza. Halálának időpontja kérdéses, 1938-ban vagy '39-ben a sztálini önkény áldozata lett, kivégezték.


A Forradalmi Kormányzótanács tablója

Fentről balról jobbra: Kun Béla, Pogán József, Garbai Sándor, Erdélyi Mór, Rákosi Mátyás, Varga Jenő, Landler Jenő, Kunfi Zsigmond, Böhm Vilmos, Szamuely Tibor, Kalmár Henrik, Lukács György, Ágoston Péter, Rabinovics József, Szántó Béla és Hevesi Gyula.

Olvasóink írták

65 hozzászólás
 • 65. lulu1919 2011. március 22. 07:53
  „Kun Béla kilopta az aranyat a Nemzeti Bankból, Rákosin látszik hogy max négy elemit tudna ma elvégezni, Szamuely pedig felköttette egyik rokonomat Szolnokon, mert nem adta át a lovait a komcsiknak. Gratulálok Szamuely, ha nem bántad meg most a pokolban vagy épp vagyis végleg. Én megbocsátottam neked.”
 • 64. emigrans 2009. december 25. 11:51
  „Ti kezdtétek! Ne hazudj! 1400 palesztin öltetek meg ! Na mindegy - hosszútávon biztos, hogy a palesztinok fogják befejezni a ,, GÁZA-PATHY"-t”
 • 63. klj_54 2009. május 25. 10:26
  „Mennyi történész van itt:)
  Komolyan mondom, hogy sokaknak nem ide kellene írni, hanem először elolvasni, megtanulni, mi is történt akkor! Nem lehet kiragadva egy részt az egészből az egészre konklúziót levonni.
  Fél és részinformációkból ne akarjatok senkit meggyőzni.”
 • 62. DÓZER 2009. március 29. 10:38
  „Egy korabeli pesti vicc szerint csak azért volt egy(!) fő nem zsidó az 1919-es forradalmi kormányzótanácsban, hogy sábesz idején is legyen valaki, aki aláírja a halálos ítéleteket.... A szomorú, hogy alapvetően ez nem volt vicc.
  Mocskos, nemtelen, nemzetietlen, igazán ordas eszmék vérgőzös gané emberei voltak azok, akik szétszaggattatták hazánkat a nyugati, megijedt hatalmakkal, akik rémülten vizionálták a bolsevizmus megállíthatatlan előretörését.
  A jellemzően zsidó vezetők által irányított 133 napig tartó ámokfutás és népirtás eleven emléke teljesen érthető módon motiválta a fasiszta eszmék könnyű elterjedését, az antiszemitizmust. El lehet képzelni, meg lehet érteni a magyar értelmiségiek, kisbirtokosok, gyárosok, parasztok együttműködési hajlandóságát, amikor segítettek begyűjteni Eichmannéknak a magyar zsidóságot. (a komcsi borzalmakról itt olvashat a kedves érdeklődő: http://www.kuruc.info/r/7/37378/
  Amit viszont magam sem értek: mi késztette az ebben "forradalomban" résztvevő zsidókat abban a korban arra, hogy etnikumuk jellemző foglalkozásaival tök ellentétes ideológiát és rendszert akartak bevezetni...
  Szívesen venném az erre vonatkozó teóriákat.”
 • 61. achilleus 2009. március 24. 09:52
  „MNO (Udvary László): /részlet/

  Kizárjuk-e vagy sem magunkat a történelmünkből, az még a jövő kérdése; a múlt megmásíthatatlan. Kun Béláék sunyi hatalomátvételével 1919. március 21-én, melynek forgatókönyve kísértetiesen megegyezik a bolsevikok oroszországi puccsával 1917 novemberében, hazánk addigi történelmének legtragikusabb korszaka, legvéresebb diktatúrája vette kezdetét.

  A teljes polgár nem vonogatná a vállát, ha belegondolna, hogy a hazánkat hetedik éve kormányzó politikai erő nyíltan felvállalja Kun Béla örökségét. Március 21-e után nem március 22-e következett, hanem véget ért addigi történelmünk. Melynek során, lett légyen itt osztrák, török, vagy tatár, nem fordulhatott elő, ilyen mélyrepülés, hogy egy sikkasztó banktisztviselő (Kun) vezesse az országot, a Népszava újságírója (Szamuely Tibor) vezetésével zsebmetszőkből és betörőkből terrorkommandók alakuljanak (Lenin-fiúk, őket állította elégikus hangnemben piedesztálra a mi közpénzeinkből iszonyatos herdálással elkészült filmjei seregében Jancsó Miklós), s megostromolják a magyar vidéket, a fákra aggatva az ezer éves társadalmat megtartó földművest, földbirtokost, bírót, csendőrt, lelkészt. S nehézfegyverrel lőve a rémuralom ellen fölkelt magyar községet, Dunapatajt.

  Sikkasztó banktisztviselő a történelem szemétdombjára vetett ország élén. De a teljes polgár ezt nem kiálthatja el közterein. Rabló hordák fosztogatják az országot. De a teljes polgár nem foghat fegyvert, hogy megvédje magát, és terein nem beszélhet ellenük. A történet, ugye, senkinek nem ismerős.”
 • 60. FűzfaVessző 2009. március 23. 20:21
  „flexsnake/34/!
  Harminc perccel később rendőrbírókról, utcai főbelövésről vizionál, Ön valószínűleg Forradalmi Kormányzótanács unokája.
  F.V.”
 • 59. aranka2 2009. március 23. 15:57
  „Achilleus, nekem a címmel sincs sok bajom, csak 3 betű maradt ki belőle: 133 napon át tartó különleges rémálom lett volna a helyes.
  Károlyi is szépít visszaemlékezéseiben, meg a több is, hiszen mindenki csak fényezi magát az utókor előtt. Az is igaz viszont, hogy Károlyi később vörös grófnak neveztette magát - nem túl biztató jelző.”
 • 58. aranka2 2009. március 23. 15:16
  „Kilenceske, én nem osztom az észt, csak elmondom a véleményem. Abban persze igazad van, hogy mind félnek a revíziótól, egyik sem tudott felülemelkedni kisebbségi érzésén, és ennélfogva szemét módon bánnak a hozzájuk került magyarokkal, de bármi is lesz a jövő (elgondolni sem tudjuk, annyira sokféle lehet) a Kárpátok koszorúzta Magyarország sajnos nem térhet vissza. Belenyugodni persze semmibe sem kell, a reménytelenségbe sem.”
 • 57. flexsnake 2009. március 23. 15:12
  „55. hozzászólás 9-es 2009.03.23. 15:09
  Na a másik agyonmagyar :D”
 • 56. flexsnake 2009. március 23. 15:10
  „49. hozzászólás Mathiasking 2009.03.23. 11:11
  Akit pedig jogerősen elítéltek az bűnöző, volt elítélt és az is marad. Ugye-ugye?
  Inkább vedd kisebbre a szád...”
 • 55. 9-es 2009. március 23. 15:09
  „Oké Arányka,mostmár tudjuk,hogy vásárhelyi vagy,és útálod a Lázár-fiúkat.
  Olvass utána,nincs még lejátszva véglegesen Trianon!
  Szerinted a tótok,meg a románok,a rácokról már nem is beszélve,nem félnek a határrevíziótól?
  Országuk sem volt,nemhogy fővárusuk-Pozsony.....sic-,Te meg osztod az észt,hogy nyugodjunk bele!
  Annyi mindenbe belenyugodtunk az elmúlt 100 évben,hogy ennyi belenyugvásból a frankok 300 éves történelmet tudnának alkotni!
  Nyugodj Te bele a korodba,meg abba,hogy itt nem lehet semmit megváltoztatni,csak a gyerekeidet néha engedd utcára-hátha hallanak valami értelmeset is a történelmünkről,meg a magyarságunkról!
  És nem haragszok Rád,csak sajnállak.”
 • 54. achilleus 2009. március 23. 15:02
  „53. hozzászólás aranka2 2009.03.23. 14:49
  Ha már így összejöttünk, a cikkről annyit jegyeznék meg, hogy mértéktartónak tartom, legfeljebb a címet provokatívnak, erre sokan ugrottak. Én mindaddig, amíg be nem következett az, ami várható volt, nem tettem ezt szóvá. A Tanácsköztársaság története valójában nincs még feldolgozva, maga a kommunista hatalomátvétel minden körülménye is tisztázatlan. E tekintetben Károlyi abszolút megbízhatatlan, hiszen még Rákosi idejében is megfigyelhető a "népi" hatalomhoz való törleszkedése, és mint Faludy György is megírta (A pokol tornácán) Rákosi figyeltette is. Többek szerint Kunék azzal zsarolták meg Károlyit, hogy ellenkezése esetén ágyúzzák Pestet. Én inkább ezt tartom valószínűnek, semmint valamiféle önkéntes, belátáson alapuló hatalomátadást.”
 • 53. aranka2 2009. március 23. 14:49
  „Bocs, Achi, tényleg Bálintot írtam. Micsoda véletlen. VOlt Vásárhelyen egy hegedűtanár, akit Kun Bálintnak hívtak. Kedves, a légynek sem ártó ember volt.
  Másik megjegyzésed meg: Kicsit tágabban vettem a kort, hiszen a fehér banditák sem a Kommün idején gyilkoltak. Függetlenség kicsit korábban, a korszak vége kicsit későbben, az egész 1918-1920 volt az egyik legizgalmasabb, legváltozatosabb, legtöbb szörnyűséget hozó korszak történelmünkben.”
 • 52. achilleus 2009. március 23. 14:45
  „51. hozzászólás aranka2 2009.03.23. 14:31
  Nem Bálint, hanem Béla.
  Magyarország pedig már Károlyival "elnyerte" függetlenségét.”
 • 51. aranka2 2009. március 23. 14:31
  „Mérhetetlenül sötét banda mocskolódik ám itt (tisztelet a kivételnek)!
  Az az időszak óriási változásokat hozott. Véglegesen és visszavonhatatlanul megszűnt az ezer éves Magyarország. Felvidék, Erdély, Délvidék azóta idegen országokhoz tartozik, és sajnos ott is marad, hiszen ma már idegen lakosságuk túlnyomó többsége is. Ugyanakkor megszűnt az ötszáz éves együttélés Ausztriával, vitathatatlanul önálló és független lett hazánk. Stromfeld diadalmas hadjárata felszabadította a Felvidéket, az antant mocskos árulása ezt elvette, a románok sz.rtak még saját szövetségeseikre is. Terrorista bandák (előbb vörösök, azután fehérek) gyilkoltak eszetlenül, egy időre megszűnt az erkölcsi világrend (azóta se sok tért vissza belőle)
  És ennek a sok baromnak csak a mocskos zsidózáson jár az esze?
  Valaki itt nem ismerte Kun Bálint leszármazottait. Nos, unokája Kun Miklós szélsőjobbos történész, pillanatnyilag a fidesz üdvöskéje.”
 • 50. horvathi 2009. március 23. 13:34
  „Istenem, ennyi zárójeles nevű gazembert!

  De az is gazember, aki "különös álom"-nak meri nevezni a zárójeles nevűek 1919-es magyarirtásait.

  Ajánlott irodalom:

  Tormay Cecile: Bujdosókönyv

  Arnaldo Fraccaroli-Lauro Mainardi: Hullaszag van mindenütt”
 • 49. Mathiasking 2009. március 23. 11:11
  „45. hozzászólás flexsnake 2009.03.22. 21:37

  Aki előítéletes és hülye, az az is marad!”
 • 48. achilleus 2009. március 23. 10:20
  „44. hozzászólás gszlaszlo 2009.03.22. 19:56
  "Az ok nagyon egyszerű, Conquer:
  Neked a hozzád hasonló gyökereknek nincs elég tapasztalatuk ahhoz, hogy békében éljen nemcsak a zsidókkal, hanem minden más néppel is. Ezért nem is vagy magyar sem, például."

  Uram! Nem gondolja, hogy ezzel a kijelentésével túl messzire ment? Csendesen figyeltem a hozzászólásokat. Az elején beidéztem Kun Béla lemondóbeszédét. Nem értek egyet a gátlástalan zsidózással, de soha nem vontam kétségbe a zsidóknak a magyarsághoz való tartozását még akkor sem, ha egyes zsidók írásban és idézhetően önmagukat határolják el a magyarságtól. Biztos maga abban, hogy egy ilyen kijelentés a "békességben" élést" szolgálja? Nem véletlenül azt a kirekesztést, ami ellen állítólag közdenek???

  Kun Béla pedig ezt mondta a Tanácsköztársaságról:
  Kun Béla beszéde a budapesti Munkás- és Katonatanács 1919. augusztus 1-jei ülésén
  "T. elvtársak! Hangom nincsen már, csak a hitem van meg, hogy az a proletáriátus (Élénk felkiáltások: Éljen Kun Béla!), amely úgy cserbenhagyott engem; nem a vezérét, hanem cserbenhagyta önmagát (Úgy van!), az a proletáriátus mégsem hibás, mert a kapitalizmusból, ebből a mocskos, ebből a ronda kapitalizmusból nem lehetett mást csinálni, mint ezt a mocskos és ronda rendszert, amely ebben az országban van. (...)

  Tehát, ha Kun Béla "mocskos és ronda" rendszerről beszél, maga hiába nyálazza "különös álommá".”
 • 47. IVY 2009. március 23. 10:09
  „Még emlékszem, mit tanultunk huszonéve a Tanácsköztársaságról.
  Nem semmi volt elolvasni szombati DM-ban az iskolás tananyag tökéletes cáfolatát.

  (A "libásasszony" szobra tény s való, ocsmány volt. Kiskoromban féltem arra sétálni anyukámmal, mert riasztó volt a sárkány a munkásasszony talpa alatt.....:)”
 • 46. Petibácsi 2009. március 23. 10:03
  „Megdöbbentőnek találom, hogy a ma már tisztázott történelmi tények ismeretében "különös álomnak" titulálja a szerző a Kommünt; legföljebb rémálomnak mondható. Az az állítás is elképesztő szerintem, hogy "a Kádár-rendszer helyén kezelte" a Tanácsköztársaságot, valamint, hogy a Lenin-fiúk " aTanácsköztársaságra veszélyes személyekkel szemben léptek föl". A Kádár-rendszer mint elődjére tekintett a Kommünre, az 56-os megtorlásban vállalva annak a módszereit is.
  Kun Béláék parancsára ártatlan emberek százait gyilkolták le, kínozták, alázták meg a terrorista kommandók. Teljesen természetes reakció fogadta vidéken az agresszív fellépésüket, hiszen a parasztok jogosan védték, amijük maradt a háború utáni ínséges időkben.
  Azt hiszem, ideje volna már leszokni a kettős mércéről, aszerint, hogy történelmünk önkényuralmai milyen oldalúak, jobb- vagy baloldaliak voltak.
  Akármennyire baloldali is valaki, nem vállalhat közösséget ártatlanok legyilkolásával, az ország erőszakos megszálllásával, emberek ezreinek a kifosztásával. A terror az terror, és azt jobb tisztán kimondani. Nem gondolom, hogy tisztességes baloldali emberek ma azonosulnának a szovjet típusú rémuralom módszereivel.”
65 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Az egykori modell után nyomoz a rendőrség

David Miliband brit külügyminisztert azzal vádolják, nem tett meg mindent azért, hogy kiderüljön: az állatszerető Eva Rhodes egykori modellt meggyilkolták Magyarországon. Tovább olvasom