alapkőletétel

1 éve
Hajó Edina
Hamarosan új helyre költözhet Ruzsán a gondozási központ. A jelenlegi intézményben 25 idős nappali ellátásáról gondoskodnak, emellett a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki feladatok is hozzájuk tartoznak.