Visszatáncol az önkormányzat

Táncház helyett idősek klubháza lehet az évek óta üresen álló, Fő utcai volt kollégium – ha a csongrádi testület így foglal állást pénteki ülésén. A táncházterv módosítására azért lenne szükség, mert a szociális feladatokat ellátó Bem utcai épület majdhogynem életveszélyes. Az ügy érdekessége, hogy 2003-ban már szóba került ez a vita, de akkor a táncházverzió nyert.
Ez a ház volt már gőzfürdő, nyaraló, csendőriskola, kollégium, és majdnem táncház is – most az idősek klubja következik a sorban. Fotó: Bíró Dániel

Ismét napirendre került az évek óta üresen álló, Fő utca 64. alatti ingatlan hasznosításának ügye, és ismét terítékre kerül az a javaslat, amit bő két éve a képviselő-testület elvetett. Az 1904-ben gőzfürdőnek épült, később csendőriskolaként is használt épület közel hetven évig kollégiumként funkcionált, az ezredforduló után költöztették ki lakóit. Hasznosításáról 2003 decemberében úgy határozott a választott grémium, hogy a csongrádi Alföld néptáncegyüttes székháza legyen. Az átalakítást pályázati forrásból fedezte volna az önkormányzat, mert a munkálatok költségei a tervezői becslés alapján megközelítették a 60 millió forintot.

Egy évvel később nyújtott is be pályázatot a város, de nem nyert, és azóta sem sikerült támogatást szerezni a táncházterv finanszírozására.
A városgazdasági bizottság februári ülésén vetődött fel, hogy a Bem utcai Idősek klubja helyzetét azonnal rendeznie kell a városvezetésnek, mert a nappali ellátást biztosító épület állapota majdhogynem életveszélyes. Bár a felújításról készült terv, a beavatkozás pénz hiányában évek óta várat magára. Ormos Gábor elnök szerint a járható út az ingatlan eladása lenne, a bevételből pedig fedezhetnék a Fő utca 64. szám alatt szükséges átépítések munkálatait. A városatya egyébként úgy emlékszik, 2003 decemberében is hasonló állapotban volt a Bem utcai klubház, a bizottság akkor is az átköltözés mellett érvelt, de akkor a képviselő-testület a volt kollégium táncházzá alakítását támogatta.

A művelődési bizottságot vezető Ternai László lapunknak úgy fogalmazott: óriási dilemma előtt áll a városvezetés, hiszen az országszerte híres néptánc együttesnek szüksége volna megfelelő otthonra. Mostoha körülmények között készülhetnek Csongrád jó hírét öregbítő táncosok. Számukra még jelenthet megoldást a felújításra váró ifjúsági ház, de az idősek klubháza, ahol húsz rászorulóra ügyelnek és 180 fő szociális étkeztetését bonyolítják le, nagyon lepusztult, ezért rövid időn belül végleges megoldást kell találni a klub áthelyezésére. Ternai szerint a feladat ellátására alkalmas lenne a Fő utcai épület. A néptáncosok szakmai munkáját irányító Forgó Editet nem lepte meg, hogy a város visszatáncolt a korábbi elképzelésétől, hiszen rengeteg pénz kellett volna a megvalósításhoz.

Megjegyezte: az elmúlt két évben akadt olyan szülő, aki annyira készpénznek vette a táncház létét, hogy odament gyermekéért, de – természetesen – a Fő utcai épületben nem talált senkit. Jelenlegi próbahelyük a Dohány soron – ahol naponta 130 óvodás, diák és felnőtt gyakorol – nem felel meg a higiéniai követelményeknek, a koreográfiák színpadra állításához pedig kicsi. Forgó Edit – amellett, hogy reméli, mielőbb megoldódik az együttes problémája – leszögezte: az ifjúsági házba nem tennék át székhelyüket.