ÉRTÉKELÉS

 

ANGOL „PHRASAL VERBS” KVÍZ ÉRTÉKELÉSE

 

 

Kvíz pontszáma

Közös európai referenciakeret szint

Szöveges értékelés

26-30 pont

C2

Jól használja nagyon széles körű szókincsét, köztük idiomatikus kifejezéseket és kollokvializmusokat; tudatában van a jelentés konnotációs szintjeinek. A szókincset következetesen helyesen és megfelelően használja.

21-25 pont

C1

Jól használja széles körű szókincsét, az esetleges hiányokat körülírásokkal könnyedén áthidalja; ritkán kell keresgélnie a kifejezéseket vagy elkerülési stratégiát alkalmaznia. Jól tudja használni az idiomatikus kifejezéseket és kollokvializmusokat. Alkalmanként kisebb, de nem jelentős szóhasználati hiba előfordulhat.

16-20 pont

 

 

B2

Saját szakterületén és a legtöbb általános témában jó szókinccsel rendelkezik. Variálni tudja a megfogalmazás módját a gyakori ismétlések elkerülés céljából, de a lexikai hiányok miatt néha tétovázásra és körülírásra kényszerül. Lexikai pontossága általában magas szintű, bár egy kis zavar és helytelen szóhasználat előfordul anélkül, hogy gátolná a kommunikációt.

11-15 pont

 

B1

Elegendő szókincse van ahhoz, hogy némi körülírással ki tudja magát fejezni a legtöbb olyan témában, amely összefügg saját mindennapi életével, mint például a család, a hobbi és az érdeklődési kör, a munka, az utazás és az aktuális események. Elemi szókincsét jól alkalmazza, de nagyobb hibák még előfordulnak, amikor bonyolultabb gondolatok kifejezésére vagy ismeretlen témák és helyzetek kezelésére kerül sor.

6-10 pont

A2

Elegendő szókincse van ahhoz, hogy le tudjon bonyolítani ismerős helyzeteket és témákat illető begyakorolt, mindennapi tranzakciókat. Elegendő szókincse van alapvető kommunikációs szükségletek kifejezésére. Elegendő szókincse van ahhoz, hogy boldoguljon egyszerű szükséghelyzetekben. Szókincsét alkalmazni tudja a konkrét mindennapi szükségletek terén.

1-5 pont

A1

Alapvető szókincse van, amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó különálló szavakból és fordulatokból áll.

 

Európa Tanács KER alapján