ANGOL ÁLTALÁNOS SZÓBELI INTERAKCIÓ ÉRTÉKELÉSE

 

 

Kvíz pontszáma

Közös európai referenciakeret szint

Szöveges értékelés

26-30 pont

C2

Jól ismeri az idiomatikus és köznyelvi kifejezéseket, és tudatában van a jelentés konnotációs szintjeinek. Pontosan ki tudja fejezni a jelentés finomabb árnyalatait a módosító eszközök széles körének meglehetősen helyes használatával. Olyan gördülékenyen ki tudja kerülni a nehézséget és át tudja fogalmazni mondanivalóját, hogy azt beszélgetőpartnere alig veszi észre.

21-25 pont

C1

Folyékonyan, természetes módon, majdnem erőfeszítés nélkül tudja kifejezni magát. Széles körű szókinccsel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a hiányokat körülírással pótolja. Ritkán keresgéli észrevehetően a szavakat vagy használ elkerülő stratégiákat; csupán egy gondolati szempontból nehéz téma akadályozhatja a természetes, gördülékeny nyelvhasználatban.

16-20 pont

 

 

B2

Olyan folyékony és természetes interakcióra képes, ami lehetővé teszi a hosszabb kommunikációs kapcsolat fenntartását akár anyanyelvű beszélőkkel, anélkül, hogy az bármelyik fél számára megerőltető lenne. Ki tudja fejezni események és élmények személyes jelentőségét, világosan meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit, megfelelő magyarázatot és érveket szolgáltatva.

11-15 pont

 

B1

Az egyszerű nyelvezet széles skáláját ki tudja aknázni az utazás közben esetlegesen felmerülő helyzetek többségében. Felkészületlenül is részt tud venni ismerős témákról szóló társalgásban, ki tudja fejezni véleményét, és le tud bonyolítani információcserét ismerős, az érdeklődési köréhez tartozó vagy a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos témákban (pld. család, hobbi, munka, utazás és aktuális események)

6-10 pont

A2

Strukturált szituációk és rövid társalgás esetén meglehetősen könnyedén tud részt venni az interakcióban, amennyiben a másik fél szükség esetén segít. Nagy erőfeszítés nélkül tud részt venni egyszerű, begyakorolt beszélgetésekben; kiszámítható, mindennapi helyzetekben fel tud tenni és meg tud válaszolni kérdéseket, gondolatokat, és információt cserél ismerős témákban.

1-5 pont

A1

Részt tud venni egyszerű interakcióban, de a kommunikáció teljesen a lassabb ismétlésen, körülíráson és módosításon múlik. A közvetlen szükségletek vagy nagyon ismerős témák területén fel tud tenni és meg tud válaszolni egyszerű kérdéseket, tud egyszerű állításokat kezdeményezni, illetve azokra reagálni.

 

Európa Tanács KER alapján