ÉRTÉKELÉS

 

ANGOL ÁLTALÁNOS SZÓKINCS KVÍZ ÉRTÉKELÉSE

 

 

Kvíz pontszáma

Közös európai referenciakeret szint

Szöveges értékelés

26-30 pont

C2

Az írás helyesírási szempontból hibátlan.

 

21-25 pont

C1

A szöveg elrendezése, tagolása és központozása következetes, és elősegíti a megértést. Helyesírása jó, alkalmi „tollbotlásoktól” eltekintve.

16-20 pont

 

 

B2

Tud világosan érthető folyamatos szöveget írni, a szöveg elrendezésére és tagolására vonatkozó hagyományos normák figyelembevételével. A helyesírás és központozás elfogadhatóan helyes, de anyanyelvi hatás jeleit mutathatja.

11-15 pont

 

B1

Tud folyamatos szöveget írni, amely általában mindvégig érthető. A helyesírás, a központozás és a szöveg elrendezése elég helyes ahhoz, hogy túlnyomórészt követhető legyen.

6-10 pont

A2

Le tud másolni mindennapi témákra vonatkozó rövid mondatokat, pld. útbaigazításokat. Elfogadhatóan, bár nem kifogástalan helyesírással le tud írni olyan rövid szavakat, amelyek szóbeli szókincséhez tartoznak.

1-5 pont

A1

Le tud másolni ismert szavakat és rövid fordulatokat, pld. egyszerű jeleket vagy instrukciókat, mindennapi tárgyak és rendszeresen használt állandósult fordulatokat. Le tudja írni lakcímét, nemzetiségét és egyéb személyi adatait angolul.

 

Európa Tanács KER alapján