ÉRTÉKELÉS

 

 

ANGOL IGEIDŐK KVÍZ ÉRTÉKELÉSE

 

Kvíz pontszáma

Közös európai referenciakeret szint

Szöveges értékelés

26-30 pont

C2

Az összes igeidőt jelentéskülönbség kifejezésre is megfelelően képes használni, csakúgy, mint a kötőmód utáni igealakokat. A feltételes mondatok összes típusát, még a kevert feltételes mondatokat is tudja megfelelően használni.

21-25 pont

C1

Az A1-es, A2-es, B1-es, B2-es szint követelményein kívül:

Képes a folyamatos jelen idő beszédszándék szerinti jelentéskülönbségét felismerni és kifejezni.

Különbséget képes tenni a jövő idők között, beleértve a befejezett és a folyamatos jövő időt is.

Megfelelően használja a módbeli segédigék jelen, múlt és jövő időt kifejező alakjait.

16-20 pont

 

 

B2

Az A1-es, A2-es, B1-es szint követelményein kívül:

Az egyszerű és folyamatos jelen igeidőket kontrasztívan, egy összetett mondaton belül is képes használni.

Az egyszerű, a folyamatos múlt és előidejűséget kifejező régmúlt igeidőket kontrasztívan egy összetett mondatban is képes helyesen használni.

A befejezett egyszerű és folyamatos jelen igeidőket tudja használni.

Képes a feltételes mondatok megfelelő idejét igeidőkkel kifejezni.

Különbséget tud tenni a jövő igeidők (egyszerű jövő, folyamatos jövő, „going to” jövő) jelentéskülönbségei között.

11-15 pont

 

B1

Az A1-es és A2-es szint követelményein kívül:

Az egyszerű jelen időt általános tények, állandó igazságok kifejezésére is képes használni, megkülönböztetve más jelen idejű igeidő használattól. Felismeri  és megfelelően alkalmazza az ún. statikus  igéket.

A befejezett jelen időt kérdésben és tagadásban is megfelelően használja a jelen időből visszatekintve egy cselekvés megtörténtére vagy annak hiányára, élmény, tapasztalat kifejezésére, az esemény eredményének, tényének hangsúlyozására.

A „going to” jövő időt a jövőre vonatkozó olyan elhatározás, szándék kifejezésére képes használni, amelyet a beszéd ideje előtt döntöttünk el, megkülönböztetve ezt más jövő időtől.

6-10 pont

A2

Az A1-es szint követelményein kívül:

Az egyszerű jelen időt állapot, birtoklás kifejezésére gyakoriságot kifejező cselekvésekre képes használni,

A folyamatos jelen időt a beszéd pillanatában fennálló cselekvések leírására és jövő idejű programok, tervek kifejezésére is képes használni, és képes azt megkülönböztetni az egyszerű jelen idő használatától.

Az egyszerű múlt időt rendhagyó igékkel is tudja használni.

Az egyszerű jövő időt a beszéd pillanatában eldöntött elhatározás vagy szándék kifejezésére is tudja használni, megkülönböztetve ezt más jövő időtől.

1-5 pont

A1

Az egyszerű jelen igeidőt állapot és ismétlődő, gyakori cselekvések leírására képes használni. A létigét bármely személyben jelen időben a megfelelő formában képes alkalmazni.

Az egyszerű múlt időt, szabályos múlt idejű igékkel, múlt idejű időhatározóval együtt képes alkalmazni.

Az egyszerű jövő időt (will) általános jövő idejű események bekövetkezésére, jövő időre utaló időhatározó használata mellett képes használni.

 

Európa Tanács KER alapján

 

 

 

Kérjük a fenti kvíz értékelést vesse össze az alábbi, általános grammatikai helyességre vonatkozó szemléltető skálával.

 

GRAMMATIKAI HELYESSÉG VALAMENNYI NYELVRE ALKALMAZHATÓ SZINTEKRE LEBONTOTT SZEMLÉLTETŐ SKÁLÁJA

 

Közös európai referenciakeret szint

Grammatikai kompetencia szöveges leírása

C2

Következetes grammatikai helyességgel uralja komplex nyelvi eszköztárát, még olyankor is, amikor figyelmét más köti le (például mondanivalójának tervezése, mások reakcióinak figyelemmel követése)

 

C1

A grammatikai helyesség magas szintjét következetesen fenn tudja tartani; hibák ritkán fordulnak elő, és nehezen észrevehetőek.

 

 

 

B2

Jó grammatikai biztonság; időnként kisebb mondatszerkezeti hibák, nyelvbotlások vagy nem szisztematikus hibák még előfordulhatnak, de ezek ritkák, és utólag gyakran kijavíthatók.

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonsággal kezeli a nyelvet. Nem követ el olyan hibákat, amelyek félreértésekhez vezetnek.

 

B1

Ismerős kontextusokban elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál; általában jól alkalmazza tudását, bár észrevehető anyanyelvi hatások mutatkoznak. Hibák előfordulnak, de világos, hogy mit próbál kifejezni.

Az előreláthatóbb helyzetekkel kapcsolatos gyakran használt „begyakorlott mondatok” és minták készletét nyelvhelyességgel alkalmazza.

 

A2

Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat, például hajlamos összekeverni az igeidőket és megfeledkezni az egyeztetésről, azonban rendszerint világos, hogy mit próbál elmondani.

A1

Néhány egyszerű nyelvtani szerkezete és mondatfajta betanult készletét korlátozott mértékben alkalmazza.

 

 

Európa Tanács KER alapján