ÉRTÉKELÉS

 

ANGOL OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉS KVÍZ ÉRTÉKELÉSE

 

Kvíz pontszáma

Közös európai referenciakeret szint

Szöveges értékelés

26-30 pont

C2

Az írott nyelv szinte minden változatát meg tudja érteni, és kritikusan tudja értelmezni, beleértve az elvont, szerkezetileg összetett vagy nagymértékben köznyelvi, irodalmi és nem irodalmi szövegeket.

Hosszú és összetett szövegek széles skáláját meg tudja érteni, felismeri a finom stílusbeli különbségeket, valamint a burkolt és kifejtett jelentéstartalmakat.

21-25 pont

C1

Meg tud érteni hosszú, összetett szövegeket minden részletükben, akár kapcsolódnak szakterületéhez, akár nem, amennyiben újraolvashatja a nehéz részeket.

16-20 pont

 

 

B2

Magas fokú önállósággal olvas, a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően változtatja olvasási stílusát és sebességét, és szelektíven használja a megfelelő referenciaforrásokat. Széles körű aktív olvasási szókinccsel rendelkezik, de ritkán előforduló idiómák esetében nehézségekbe ütközhet.

11-15 pont

 

B1

Kielégítő szinten meg tud érteni a szakterületéhez vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó lényegre törő tényszerű szövegeket.

6-10 pont

A2

Számára ismerős témákban meg tud érteni olyan rövid, egyszerű, konkrét szövegeket, amelyek gyakran használt mindennapi vagy foglalkozással kapcsolatos nyelvezetet, valamint nemzetközileg használt szavakat tartalmaznak.

1-5 pont

A1

Egyes fordulatokra lebontva meg tud érteni nagyon rövid, egyszerű szövegeket, ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok felismerésével és szükség szerint újraolvasásával.

 

Európa Tanács KER alapján