Öregedő, elmagányosodó magyar népesség, frissülő GDP

Három kérdést tettünk fel Vukovich Gabriellának, a KSH elnökének a hivatal 2013-as évet lezáró központi rendezvényén. Egyet a GDP számításának változásáról, kettőt a népszámlálásról – utóbbiból kiderül, öregszünk, fogyunk és minden harmadik háztartásban csak egy személy él.

– Hol tartanak a népszámlálás feldolgozásával, az internetnek köszönhetően mennyivel kevesebb papír-alapú kötet születik, mint 10 évvel ezelőtt?

A 2011. évi népszámlálást követően a 11,4 millió személyi és lakás papír kérdőív feldolgozása 18 hónapot vett igénybe. Ez volt az első népszámlálás, amikor lehetőség volt az interneten történő kitöltésére, csaknem minden ötödik háztartás élt a lehetőséggel. Ennek köszönhetően a legutóbbi népszámláláshoz képest fél évvel korábban, az idei év márciusában tudtuk megjelentetni a területi eredményeket, közel 4800 megyei és településsoros táblázatot, amelyeket folyamatosan követnek a különböző szakterületek adatai. Megjelent – egyebek között – a népesség részletes demográfiai jellemzőit ismertető gyűjtemény, a háztartások és a családok adatai, közzé tettük az országgyűlési választókerületek legfontosabb adatai. Hamarosan elérhetőek lesznek a részletes foglalkoztatottsági mutatók, valamint a korábbi közléseknél bővebb tartalmú nemzetiségi, vallási és fogyatékossági adatközlések. A legfontosabb kiadványokból továbbra is készül nyomtatott változat, ami a tíz évvel korábbi közel harminc papír kiadvány helyett tizenkét kötetet jelent. Ma már az internet az elsődleges csatorna, a nyomtatott kiadványok adatai is bővebb tartalommal érhetők el elektronikus formában.

– Melyek voltak a legmeglepőbb adatok, illetve azok, amelyek nagyon eltértek a 10 éves továbbvezetés nyomán vártaktól?

Vukovich Gabriella
Vukovich Gabriella

Az adatok sajnos megerősítették a folyamatos statisztikák eredményeit a népességfogyás és az öregedés tekintetében. Egy nagyvárosnyival, 261 ezer fővel lettünk kevesebben tíz év alatt, és az ország minden tizedik lakosa hetven éves vagy idősebb. Mértékében meglepő, és szintén nem örömteli eredmény az egyedülállók számának további emelkedése, 2011-ben minden harmadik háztartásban csak egy személy élt. Az egész országra vonatkozóan a népszámlálás a továbbvezetett népességadatoktól alig eltérő eredményt hozott, de egyes településeken mutatkoztak különbségek. A népszámlálás mindenkit az életvitelszerűen használt lakcímén írt össze, a továbbvezetés azonban a bejelentettség szerint beérkező adatok alapján történik. A bejelentett lakóhely viszont, jól tudjuk, nem feltétlenül egyezik meg a ténylegessel, ebből adódik bizonyos mértékű eltérés településszinten.

– Módszertanában is változik, finomodik a GDP számítása, hamarabb is kell produkálni az adatokat, mit emelne ki ebből az átlag olvasónak?

A nemzeti számla összeállítás nemzetközi módszertanát rendszeresen, általában 15 évente felülvizsgálják, alkalmazkodva a gazdasági környezetben bekövetkezett változásokhoz. Az új módszertant, mely a nemzeti számlák lényegét nem érintő, apróbb finomításokat tartalmaz, 2014-ben vezetik be az EU-ban. A váltás miatt nagyobb számszaki változások nem várhatóak. Új, korszerű GDP összeállítási technológiát alakított ki a KSH. A több éves fejlesztés révén az éves GDP összeállítása gyorsabb, átláthatóbb lett és az adatok az EU-s ellenőrzések keretrendszerében állnak elő. Hangsúlyozom, fejlesztésnek nincs hatása az adatok szintjére.