A halálra szavaztak

"Helyesli-e a halálbüntetést? – tették föl a kérdést a tegnap esti Naplóban, a tv 2-n, miután hosszasan részletezték Pénzes Henrietta tragédiáját. Nem csoda, hogy az SMS-t beküldők 94,5 százaléka igennel szavazott."

Helyesli-e a halálbüntetést? – tették föl a kérdést a tegnap esti Naplóban, a tv 2-n, miután hosszasan részletezték Pénzes Henrietta tragédiáját. Nem csoda, hogy az SMS-t beküldők 94,5 százaléka igennel szavazott.
Azért egy kisebbfajta csoda mégis csak történt az estében. Alig 23 ezren, azaz az átlagosnál jóval kevesebben nyilvánítottak véleményt. Azaz: hiába volt a szükségképpen indulatokat is keltő tragédia a kérdés hátterében, a kétely mintha sokakat visszatartott volna attól, hogy állást foglaljanak. Úgy érzem, a nézők ezúttal – tartózkodásukkal – jobban vizsgáztak, mint a tévések.

Mert igaz ugyan – amint az a műsorban is elhangzott, mintegy magyarázkodásképpen –, hogy szerencsére nincs olyan kérdés, amelyet ne lehetne feltenni a ma Magyarországán. De az már a sajtó felelőssége, hogy mikor, milyen apropó kapcsán teszünk föl véleményét tudakoló kérdéseket az olvasónak, a hallgatónak. Akarjuk-e a közös gondolkodást segíteni, vagy csak indulatokat szabadítunk el az értelem kontrollja alól. Különösen egy fiatalkorú esetében.

És nem is csak arról van szó, hogy nem lehet az Európai Unió tagja az az ország, amelyben létezik még a halálbüntetés. Hanem arról az értékrendről, amely Európában munkanélkülivé tette a hóhérokat, amely az élet tiszteletét mindenek fölöttinek tartja.

Érvek sokasága szól a halálbüntetés ellen. Például a keresztény egyházaké, melyek túllépve az ószövetség „szemet szemért, fogat fogért” ősi törvényén, a krisztusi attitűdben nem tartják lehetségesnek, hogy az Úr által adott életet ember elvehesse. És a büntetőjogászok praktikus érve, miszerint ha akár egyetlen embert is ártatlanul végeznek ki, hibás ítélet alapján, máris abszurddá válik a visszafordíthatatlan, jóvátehetetlen büntetés. És ugyanők mondják, hogy a halálbüntetésnek bizonyítottan nincs visszatartó ereje, egyre jó csupán: a bosszúra. Az pedig nem igazságszolgáltatási kategória.

Mindenesetre elgondolkodtató, hogy éppen Magyarországon kiugróan magas a halálbüntetés híveinek száma. Ez ellentmond annak a múltnak, amit ez az ország képviselt Európában. Szent István törvényei például sok szempontból messze a legenyhébbek voltak a korabeli Európában. Igaz, a korhoz hűen drasztikus büntetéseket is előírtak, de számos lehetőséget adtak még súlyosabb esetekben is a halál megváltására. Arról nem is beszélve, hogy amíg Európa nagy részén egy alma vagy egy tyúk tolvaját még a XVI. században is halállal büntették, Magyarországon, a civil szférában, már a XI. században is csak kivételes esetben adtak munkát a hóhérnak.

Kérdés, mi lett volna a szavazás eredménye a műsorbeli előzmények nélkül. Lehet, hogy egészen más. És akkor tán más tükröt tarthattunk volna önmagunk elé.