„ A gondolat erejével kívánunk hatni”

„ Aki nincs tisztában azzal, hogy Győrben egyetlen polgári értékrendet valló polgármesterjelöltnek kell lenni, és ennek nem rendeli alá egyéni érdekeit, az más érdekeket szolgál” – állítja Jungi Csaba, a Győri Deák Ferenc Társaság győri polgármesterjelöltje.

– A Deák-társaság júniusban Plutzer István volt mosonmagyar-

óvári polgármestert nevezte meg polgármesterjelöltnek, majd nemrégiben bejelentették, hogy helyette ön indul. Miért váltottak menet közben?
– Ahogy az ezt bejelentő sajtótájékoztatón mondtam, oka és értelme volt a cserének. Korábbi polgármesterjelöltünk, Plutzer István a feladatra való alkalmasság, felkészültség szempontjából vitathatatlanul az egyik legjobb jelölt volt. Ezt még vetélytársaink is elismerték. Ugyanakkor nagyon rövid időn belül észleltük, jelen helyzetben nem szakpolitikusra van szükség, nem erről szól a történet. Itt és most Győrben a pénz dominál. Ekkora összegek még soha egyetlen helyi önkormányzati választás során sem forogtak. A mostani helyzetben, amikor minden szinten értékvesztést tapasztalunk, egy civil szervezet, amely programjában kultúráról, oktatásról-nevelésről, a humán erőforrás fontosságáról beszél – és mindezt szilárd értékrend alapján –, látszólag kilátástalan helyzetben van. A Deák-társaság úgy gondolta, ebben a választási játszmában olyan, Győrben közismert polgármesterjelöltre van szükség, aki a városban a helyi politikát és annak szereplőit, a motivációkat mélyebben ismeri és az adódó helyzetre azonnali reagálásra képes. Ennek megvalósítására kaptam elnökségünktől maximális bizalmat és teljes körű felhatalmazást.
– Egyszer már otthagyta a politikát, amikor négy éve alpolgármesterként még képviselőnek sem jelöltette magát. Sokat gondolkodott azon, hogy újra beszálljon?
– Terveim között egyáltalán nem szerepelt a politikai szerepvállalás. A Deák-társaság iránt érzett felelősségem miatt változtattam eredeti szándékomon. A négy év amúgy nem úgy telt, hogy máshol voltam. Győrben élek, gazdasági menedzserként dolgozom, és kiemelt figyelemmel kísérem a politikát.
– Esélyeiket nem rontja a váltás a kampányidőszakban?
– Inkább javítja. Ma Magyarországon általánosságban, de Győrben ténylegesen is politikai válság van. A Balogh József utáni időszakra nem készültek fel kellő komolysággal a pártok sem a jobb-, sem a baloldalon. A kialakult vákuumban ezért van most nyolc polgármesterjelölt. Ez a válság ugyanakkor komoly lehetőséget teremtett a változtatásra, a progresszív erők megjelenésére, a civil kurázsi érvényesülésére. Nem véletlen tehát, hogy civil szervezetekben, szellemi műhelyekben – például a Deák-társaságban, a Fészek Klubban – születtek meg azok a gondolatok, amelyek új impulzusokat adnak, új irányt szabnak Győr fejlődésének. Helyi politikai szerepvállalásra – terveinktől eltérően – ez késztette a Deák-társaságot és személy szerint engem is.
– Hogyan állnak az ajánlószelvények gyűjtésével?
– Nekem is – mint a többi polgármesterjelöltnek – már rendelkezésre áll a szükséges számú ajánlószelvény. Természetesen az utolsó napig folytatom a személyes találkozást a választópolgárokkal, többek között Újvárosban, mert ennek a városrésznek egyéni képviselőjelöltje is leszek.
– A kampányt még nem kezdték el. Nem késtek el?
– Nem. A kampánynyitót a hétvégére tervezzük. Helyszínéről és formájáról időben tájékoztatást adunk. Ekkor mutatjuk be teljes körűen választási programunkat.
– Milyen terveik vannak Győrre a következő négy évre?
– Minden területre kész programunk van, amiből a teljesség igénye nélkül említek néhány pontot. A kulturális életben működő pályázati rendszer átalakításra szorul. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a rendelkezésre álló pénzeket ne elaprózva használjuk fel, és az utólagos monitoringra is. Készüljön mindegyik fesztiválról teljes körű pénzügyi hatásvizsgálat, beleértve a vendéglátóiparban, a szállodásoknál, a fürdőben lecsapódó hasznot is. Ennek fényében támogassa az önkormányzat a továbbiakban a város nagy rendezvényeit. A Sokoróval, a Szigetközzel, de a határ szlovákiai oldalával is közös turisztikai marketinget és információs rendszert kell létrehozni. Célszerű elősegíteni olcsó ifjúsági szállások létrehozását. És ami az egyik legfontosabb: az Európai Unió pályázataihoz saját forrás is kell. A következő gazdasági ciklus egyik legnagyobb problémája pontosan ennek hiánya lesz, aminek hatására intézmények, civil szervezetek, kis- és középvállalkozások esnek el a támogatásoktól. Az önkormányzat létrehozhatna egy olyan alapot, ahonnan az ígéretesnek tűnő, a város jövője szempontjából értékes pályázatok önrésze támogatható. A következő évben az országos megszorítások éreztetik hatásukat Győrben is. Érdekes módon erről eddig még egyik polgármesterjelölt sem beszélt. A város „piacosíthatná” magát azzal, hogy segítségül hívja a lakosság lokálpatriotizmusát. A másutt már sikerrel alkalmazott helyi kötvények kiadására gondolok. Ezek bevételéből olyan, másból csak nehezen finanszírozható fejlesztések vihetők végbe, vagy pénzalapok hozhatók létre, melyekre még nem volt példa Győrben.
– Mi a célja a Deák-társaságnak a választáson?
– Győzelemre készülünk, és ezért minden tőlünk telhetőt megteszünk. Számunkra a győzelmet a polgári értékrendet hitelesen megjelenítő képviselők többsége fogja jelenteni az önkormányzati testületben. Az új polgármester is csupán ebben az esetben tud politikai erőt felmutatni, ugyanis neki is csak egy szavazata van. Ezzel együtt olyan városvezetésre van szükség, amely reális alternatívaként jelenik meg, amelyről elhiszik a választópolgárok, hogy alkalmas és felkészült Győr irányítására. A mindenkori polgármesternek felül kell emelkedni a pártpolitikai érdekeken, meg kell őriznie politikai és emberi integritását. Minőséget kell előállítani önkormányzati szinten ugyanúgy, ahogy korábban a Rába, most pedig az Audi konstruktőrei tették, teszik. Új gondolatokra, impulzusokra, elitváltásra van szükség. A mai világban nem lehet a megkövesedett módszerekkel, kifáradt szakemberekkel dolgozni.
– Nem gondolja, hogy a jobboldal, vagy ahogyan ön mondja, a polgári értékrendet vallók túlságosan megosztottak, s ezzel a baloldal malmára hajtják a vizet?
– Egyfordulós a választás, éppen ezért szilárd meggyőződésem, hogy tisztává és átláthatóvá kell tenni a mostani helyzetet. Az azonos értékrenden állók képviseletében egy polgármesterjelöltnek szabad maradni, mert csak akkor van reális esély a győzelemre. Aki ezt nem hajlandó tudomásul venni, azt más szándékok vezérlik, más érdekek szolgálatában áll.
– Ezek szerint tárgyalásokra, visszalépésekre számít a következő hetekben. Adott esetben ön is visszalépne más javára?
– Még minden lehetséges. Nyitottak vagyunk a tárgyalásokra, mert nem érdekek alapján akarunk senkivel együttműködni, hanem értékek alapján. A polgári jelző alatt megjelennek egyes jelöltek, és valójában nem tudjuk, ki kinek az érdekében vállalta az indulást. Ezzel senkit nem gyanúsítok, de világossá akarom tenni: már a rajthoz állásnál eldől minden. Aki nincs tisztában azzal, hogy Győrben egyetlen polgári értékrendet valló polgármesterjelöltnek kell lenni, és ennek nem rendeli alá egyéni érdekeit, az más érdekeket szolgál.
– Felsorolná, kiket tart azonos értékrendűnek a nyolc polgármesterjelölt közül?
– Személyeket nem akarok mondani, majd ők azonosítják magukat. Alapelvünk ugyanis, hogy új politikai kultúrát szeretnénk meghonosítani. Nem minősítjük ellenfeleinket, személyében senkit nem támadunk. Érvelni fogunk; igenis, a gondolat erejével kívánunk hatni. Mondjuk a magunkét; ha csak egy képviselőnk lesz a közgyűlésben, akkor ő teszi ezt.
– Úgy gondolja, ha mind a nyolc jelölt neve fent lesz október 1-jén a szavazólapon – tehát senki nem lép vissza –, marad a baloldali városvezetés?
– Akkor a változtatásra nem sok remény van.