A csecsemők szókincse is bővíthető?

A legtöbben úgy tartják, hogy a gyermekek nem tudnak megtanulni külön szavakat egyéves koruk előtt.

Jóllehet a legtöbb szülő, nevelő és kutató úgy tartja, hogy a gyermekek nem  tudnak megtanulni külön szavakat addig, amíg nem járnak már jócskán második életévükben, egy új kutatás szerint egyévesnél fiatalabb gyermekek valójában meg tudnak tanulni bizonyos szavakat olyan dolgokról, amelyekkel nem közvetlenül foglalkoznak. 
Az új kutatási eredmény a Child Development (Gyermekfejlődés) szakfolyóiratban jelent meg.  

Az angliai Reading városában működő egyetem filológiai  professzora, Graham Shafer által végzett kutatás eredményei azt  sugallják, hogy egy szó “formális” megtanulása jóval előbb  megkezdődik, mint amikor a gyermekek már beszélnek. Úgy tűnik, hogy  a fiatal gyermekek rugalmasabban érthetik meg a szó használatát,  mint ahogy a tudósok és a szülők korábban gondolták – állapította meg Dr. Shafer.  
Az új eredmények megkérdőjelezik azokat a korábbi vélekedéseket,  hogy a második életéve előtt a legtöbb gyermek csak azokat a szavakat tanulja meg, amelyek az őt érdeklő dolgokra vonatkoznak, vagy olyan rutinszerű dolgokhoz kapcsolódnak, mint a “fürdés”, az “autó” vagy a “macska”.  

Dr. Shafer megkérte 52 kilenchónapos gyermek szüleit, hogy használjanak 12 táblakönyvet és 48 képes kártyából álló készletet –  amelyek közönséges tárgyakat, kulcsokat, almákat, halakat és székeket mutatnak be – a gyermekeikkel folytatott egyszerű játékokban, méghozzá négyszer egy héten egyszerre 10 percig. Ezek a játékok a szülők által már otthon alkalmazott rutinra alapozódtak, megnevezésre és rámutatásra, csoportosításra, a különös kiválasztására. Az olvasást nem kívánták meg sem a szülőktől, sem a gyermekektől. 

Három hónap elteltével, amikor a gyermekek már egyévesek voltak, szóteszten vettek részt és páros képeket mutattak nekik, kérve, hogy  arra nézzenek, amit a kutató megnevezett. Például a kutató  mondhatta: “Hal, hal! Nézz a halra!” Dr. Shafer ezután felmérte,  hogy a gyermek a megfelelő képre néz-e.

Azok a gyermekek, akik átestek a tréningen a szüleikkel, a megfelelő képre néztek, míg a képzetlen gyermekek kontrollcsoportja nem. Ez figyelemreméltó volt, mert a tesztben a képek, a hangokés a  kontextusok mind újak voltak a gyermekek számára – hangsúlyozta  Dr. Shafer. Így az a következtetés vonható le, hogy azok a gyermekek, akik a szüleikkel részvettek a játékokban, megtanulták ezeket a szavakat, és nem csak speciális helyzetben értik őket – állapította meg a professzor.  

Mi ebben az üzenet a szülők számára? Tudniuk kell, hogy nincs alsó határa annak az életkornak, amelyben a gyermekeik új szavak  megtanulására képesek – mondta Dr. Shafer. A szülőknek határozottan beszélniük kell a fiatal gyermekeikhez, még többet, mint amennyit ezt már most teszik.