Csorna klasszikusa

A közelmúltban, a Kossuth rádió irodalmi műsorában hangzottak el Horváth Elemér versei. A 73 éves, csornai születésű, ma Amerikában élő József Attila-díjas költőnek, városunk díszpolgárának költeményeit Lukács Sándor színművész tolmácsolta.

A műsor szerkesztője, Reményi József Tamás a versek elhangzása előtt pár gondolatban méltatta a költőt. Elmondta, hogy az ’56-os menekültet a kor radírra ítélte.
Reményi megállapítását meg kell cáfolnom. A kommunista vezetés fénykorában is publikáltak az emigráns költőtől ismert irodalmi folyóiratokban. A kor irodalomtörténeti sorozata fölöleli a poéta akkori életművét.
A kritikus zárómondatában kiemeli, hogy Horváth Elemér Amerikában lett a kortárs magyar líra élő klasszikusa. A Kárpát-medencei s a nagyvilágba szóródott magyarság a csornai poéta Csillagos éj című versének tolmácsolásakor hallhatta városunk nevét is.
H. R., Csorna