Doborjáni: rendőri túlkapás?

Folytatás az 1. oldalról.

„ Bántalmazták a tanulókat”

– Nem mentek messze, csak az iskolán kívülre, hogy „elintézzék a dolgot”. Az erdei tábor közelében közölte Attilával, ha bármi történik a jövőben a fiával, elvágja a nyakát – folytatta Rákosi Lászlóné. – Ny. Attila a rendőrségen részletes vallomást tett, amelyet később, vélhetően az igazgató nyomására, visszavont. Tudomásom szerint az eset óta semmi érdemi változás nem történt az intézményben. Az ott lakók és a testvérem elmondása alapján több esetben – az igazgató is – bántalmazták a tanulókat. Az bizonyos, hogy áldatlan állapotok uralkodnak az iskolában.
– Sem öcsém, sem jómagam nem félünk semmitől – teszi hozzá határozottan Rákosi Lászlóné. – Úgy érezzük, hogy meg tudjuk védeni magunkat, és kiállunk az igazunk mellett. Telefonon bejelentést tettünk az intézmény fenntartójánál, de ők néhány nap múlva azt közölték, mindent rendben találtak. Az tény, márciusban szakemberek érkezett a Doborjániba, akik rövid idő alatt lefolytatták a vizsgálatot. Javulást az hozna, ha új vezetése lenne az iskolának. A korábbi igazgató irányítása alatt sosem fordultak elő ennyire kirívó és durva esetek.
Másként látja a helyzetet Szabó Miklós, a megyei önkormányzat oktatásért felelős alelnöke. – A verekedés és rendőri „intézkedés” valóban megtörtént – ismeri el az alelnök. – Azt viszont határozottan visszautasítom, hogy a Doborjáni-iskolában bántalmaznák a gyermekeket, valamint hogy igazgatói nyomásra vonta volna vissza a rendőrségi vallomását Ny. Attila. Hozzánk sem névtelen, sem más bejelentés nem érkezett még, a konkrét eset kapcsán nem tervezünk újabb belső ellenőrzést. Tény, még jóval az eset előtt elindult egy, a megye összes gyermekvédelmi intézményére kiterjedő vizsgálat. Azonban ez nincs összefüggésben a Sopronban történtekkel.

„ Le akarják járatni az iskolát”

Szabó Miklós szerint valóban nehéz a magatartás-zavaros gyermekekkel dolgozni. – Az pedig felháborító, hogy a megváltozott képességű tanulókat használják fel nemtelen célokra, az iskola lejáratására. Saját tapasztalatom, hogy a gyermekek mindig bizalommal fordulhattak, fordulhatnak az igazgatóhoz és a tantestülethez – zárta az alelnök.

Az igazgató visszautasítja a vádakat

– Visszautasítom az ellenem felhozott alaptalan vádat, miszerint a vallomás visszavonására és bocsánatkérésre kényszerítettük volna Ny. Attilát. Attila többször, a szülei előtt is, valamint az általa bántalmazott gyermek családjánál is kijelentette, hogy őszintén bánja a történteket és bocsánatkérését is önként, lelkiismerete megnyugtatásából teszi. Elmondása szerint a rendőri feljelentésre iskolán kívüli külső személyek biztatták – nyilatkozta a Kisalföldnek Csizovszki Sándor, a Doborjáni-iskola igazgatója. Azzal kapcsolatban, hogy az iskolában erőszakkal lépnének fel a tanulókkal szemben, az igazgató kifejtette:
– Határozottan visszautasítom, hogy az intézményen belül bárki is bántalmazná a tanulókat. Pedagógiai elveink alapja az emberi és gyermeki jogok maradéktalan tiszteletben tartása. Ez mindenkire, így az igazgatóra is kötelező. Ezen elvek szerint végzem elkötelezetten huszonöt éve gyógypedagógiai munkámat. Az intézményünk a külvilág felé nyitott, tevékenységünket látják és figyelemmel kísérik a szülők, civil szervezetek és más intézmények is. Iskolánkban akár a gyermekek, akár a felnőttek esetleges sérelmeinek orvoslására kidolgozott demokratikus rendszerek működnek. E fórumokra azonban semmiféle panasz nem érkezett. Szakmai munkánk minőségét minden részletre kiterjedően folyamatosan ellenőrzik, értékelik. Feladata ez a fenntartó megyei önkormányzatnak és a szakmai szervezeteknek, akik az itteni munkát igazgatóságom ideje alatt folyamatosan magas színvonalúnak ítélték meg. Az ő értékelésüket tekintem munkám tekintetében mérvadó nak – zárta az igazgató.