Gyorsított eljárás a kisebb perértékű ügyekben?

Gyorsított eljárást vezetne be az igazságügyi tárca az egymillió forint alatti perértékű ügyekben. Ma könnyen előfordulhat ugyanis, hogy az eljárás és bizonyítás elhúzódása miatt a néhány tízezer forintos jogvita többe kerülhet az adófizetőknek, mint amennyit a felperes nyerhet.

Ugyancsak egyszerűsödne az eljárás a klasszikus tyúkperekben, azaz a szomszédok közti kisebb birtokvitákban, a lakás vagy más bérlemény használatával kapcsolatos ügyekben. Hasonlóképpen ilyen sommás eljárást alkalmaznának akkor is, ha a pénzkövetelés egyértelműen bizonyítható.

A javaslat szerint az ilyek perekben a bíróságnak az első tárgyalást a keresetlevél benyújtásától számított 60 napon belül ki kell tűznie, és a tanúkat is akkor kell meghallgatnia. Időhúzásra sem játszhatnak majd a pereskedők, mert a bizonyítási indítványok beterjesztésére is csak az első napon lesz lehetőség. Az ügyeket legkésőbb a megindításuktól számított négy hónapon belül le kell majd zárni. A polgári perrendtartás más szabályait is érintő törvénymódosítás egyeztetése megkezdődött, és a javaslat jövőre hatályba is léphet.