Hárs József első díjban részesült

Hárs József soproni helytörténész első díjat érdemelt ki pályamunkájával a megyei Szülőföldünk honismereti, helytörténeti és néprajzi pályázatán.

Az idén nyolcvanegy esztendős Hárs József már több mint huszadszor vehette át a helytörténeti kategória első díját a Szülőföldünk Megyei Honismereti Egyesület pályázatán, amely idén a harmincegyedik volt.
– A 2006-os kiírásra „A gróf és a szegények” címmel Pejacsevich Károly soproni jó cselekedeteiről, illetve végrendeletéről készítettem értekezést – mondta érdeklődésünkre Hárs József. – Munkámhoz a latin nyelven írott végakaratot magyarra fordítottam. A horvát nemzetiségű főúr – aki 1794–1815-ig élt Sopronban – messze földön ismert volt karitatív szellemiségéről. Például végrendeletében is ezer forintot adományozott a szegényeknek. Ez az összeg akkoriban mintegy ezer jó ebédnek felelt meg. Pejacsevich gróf jótéteményeit és emberségét ma már emléktábla, illetve a róla elnevezett köz hirdeti az utókor számára Sopronban.