Iskolakezdés a Rábaközben

Az önkormányzatok anyagi erejétől függ, hogy segítik-e, s egyáltalán miként segítik az iskolakezdést. Van, ahol tankönyvet vesznek a diákoknak, másutt segélyt adnak, de az is előfordul, hogy e célra nem jut pénz.

Bősárkányban az utóbbi két évben – de vélhetően így lesz az idén is – az általános iskolásoknak az önkormányzat vásárolta meg a tankönyvet, a középiskolások hatezer forint támogatást kaptak az iskolakezdéshez. Páliban csak az állam által biztosított támogatást kapják a diákok, az önkormányzat saját forrásból nem tud további segítséget nyújtani. Az önkormányzat Farádon sem képes átfogó támogatást megvalósítani. Ugyanakkor egyéni elbírálás nyomán részben a családsegítő, részben a képviselők jelzése alapján korábban is adtak segítséget a rászorulóknak. Csornán az önkormányzat az arra jogosultak számára átmeneti segélyt biztosít. Barbacson is csak az államilag biztosított támogatást kapják a diákok, az önkormányzat nem tud pénzt költeni erre a célra. Rábakecölben az általános iskolások ingyen kapják a tankönyvet, a középiskolások ötezer forint támogatásban részesülnek. A főiskolá-

sok, egyetemisták, akárcsak Bősárkányban, a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázaton vehetnek részt.