Szent helyek a térképeken

Ritkaságokat, egyedülálló alkotásokat bemutató térképtörténeti kiállítás nyílt Pannonhalmán.

Ritkaságokat, egyedülálló alkotásokat bemutató térképtörténeti kiállítás nyílt kedden Pannonhalmán, a bencések hagyományos Szent Benedek- ünnepén. Előtte a szerzetes- és a diákközösség közös szentmisén vett részt, amit Várszegi Asztrik főapát mutatott be.

Pannonhalmán minden tavasszal együtt emlékeznek meg a bencések a rend alapítójának ünnepéről. Szent Benedek – Európa patrónusa – Regulája határozza meg a közösség mindennapi életét, vagy ahogy Várszegi Asztrik a bazilikában tegnap tartott ünnepi szentmisén fogalmazott: „Az akkori keresztényeknek, meg most nekünk is mankó, kalauz akar lenni, amely az életre vezet. Maga mondja: »Az Úr jóságában megmutatja nekünk az élet útját.«”

A főapát hangsúlyozta: számos történelmi párhuzam fedezhető fel a másfél évezreddel ezelőtt élt Benedek kora és a jelen között. Így a hajdan megfogalmazott „útra vezérlő gondolatok” teljességgel érvényesek ma is.

Szentbeszédében a Regula utolsó előtti fejezetét idézte. Eszerint „vannak megkeseredett lelkű emberek, akik valamiképpen szerencsétlenek, mert életük elszakadt Istentől. Ezeken, az igazat megvallva, nem nagyon lehet segíteni, ezeket el kell viselnünk. És vannak olyanok, akikben jóra való buzgóság, készség van és vágyukkal, a bennük lévő szeretettel Istenhez, az örök életre jutnak.” Várszegi Asztrik a rendalapító szerzetes elődre hivatkozva felsorolta, melyek a „jólelkűség eszközei”, melyeket kell fáradhatatlanul gyakorolni. Így például az egymás iránti előzékeny tiszteletadást, egymás testi-lelki fogyatkozásainak türelmesebb elviselését, versengést az engedelmességben, az egymás iránti tiszta testvéri szeretetet.

– Íme az út: az Isten, a testvér szeretetének útja, az önkorlátozás, az önismeret útja, amely az életre vezet. Így juthatunk a szent bölcsességre és az erények magasabb fokára – hangsúlyozta a szentbeszéd végén a főapát.

A szentmise után a főapátság kiállítótermében dr. Barna Gábor tanszékvezető egyetemi tanár nyitotta meg a Szent helyek a térképeken című kiállítást. A jeles néprajzkutató elmondta: a különleges alkotások „térben állítanak emléket az időnek”. Szent helyeket örökítenek meg, így „szellemi zarándokútra hívják a látogatót”.

Európai ritkaságok

A számos ritkaságot bemutató kiállítás nagyobb részét a korábbi évszázadokban nyomtatott könyvekben megőrzött térképek és metszetek alkotják. Ezt egészítik ki a bécsi bencés apátságból kölcsönzöttek, ebből a gyűjteményből ugyanis nem hiányoznak a régi és ritka térképek: mintegy hatezer lap származik 1815 előttről, ezeket azonban itt is többnyire atlaszokba, könyvekbe kötve találjuk. A Török Zsolt földrajztudós által rendezett Szent helyek a térképeken című tárlat 2005. november 11-ig tekinthető meg a főapátság kiállítótermében.