PR cikk

2022.05.31. 00:00

Szerződéskötési kihívások a mai joggyakorlatban

delmagyar.hu

Az elmúlt években felgyorsult és átalakult a szerződéskötési gyakorlat. Az írásbeliséget egyre gyorsuló ütemben váltja fel az elektronikus úton történő szerződéskötés. A pandémia és a jelenlegi háborús helyzet számos kihívás elé állítja a vállalkozásokat, amelyekre igyekeznek a most kötendő szerződésekben megoldásokat találni. A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Szerződéskötési kihívások címmel szervezett tájékoztatót Szegeden és Szentesen, ahol dr. Horváth Péter Károly ügyvéd és kamarai tanácsadó tartott előadást, felhívva a figyelmet szerződésekkel összefüggő problémákra és bemutatva az egyre gyakrabban felmerülő kockázatcsökkentő megoldásokat. 

Papíron vagy e-mailben?

Egyre több alkalommal fordul elő, hogy elektronikus úton kötjük meg szerződéseinket. Bizonyos szerződések vagy szerződéses elemek esetében törvényi előírás az írásbeli forma (ilyen többek között az ingatlan-adásvételi szerződés, ingatlan bérleti szerződése, zálogszerződés, kezességi megállapodás, de ide tartozik még a kötbér kikötése vagy tulajdonjog-fenntartás kikötése).

Érdemes arra is figyelni, hogy az egyes gazdasági tevékenységgel kapcsolatos jogügyleteket az adóhatóság visszamenőlegesen is ellenőrizheti. Azt vizsgálják ilyenkor, hogy valós gazdasági eseményekről van-e szó, és elvárják, hogy az ezzel kapcsolatos iratokat adjuk át a vizsgálat során. Fontos ezért, hogy ezek az iratok visszaidézhető formában a rendelkezésünkre álljanak. 

A hatályos Ptk. technológiailag semleges módon határozza meg az az írásbeliség követelményét, azaz a következő követelményeknek kell megfelelni: ha az a tartalom változatlan visszaidézésére; a nyilatkozattevő személyének azonosítására és a nyilatkozat időpontjának azonosítására alkalmas. A kialakuló bírói gyakorlat szerint minden egyes esetet külön kell megvizsgálni, és a körülmények alapján kell megállapítani, hogy a fenti három követelmény fennáll-e.  Annak érdekében, hogy ezeknek az elvárásoknak minél jobban megfeleljünk, a következőket érdemes a szerződéskötési gyakorlat során figyelembe venni. 

Készítsünk keretszerződést! Ebben meghatározhatjuk, hogy az e-mailes kommunikációt mindkét fél elismeri írásos formaként, és rögzíthetjük a kapcsolattartók e-mail-címét is szerződésben.

Pdf-et küldjünk! A véglegesnek tekintett, aláírásra szánt szerződést pdf mellékletként csatolva (átalakítható Wordből közvetlenül, vagy nyomtatás után visszaszkennelhető) küldje el, és a kísérő e-mailben egyértelműen jelezze, hogy azt szerződéses ajánlatnak tekinti, melyet elfogadása esetén magára nézve is kötelezőnek ismer el.

Adjunk meg határidőt! Az ajánlat elfogadására tűzzünk ki határidőt. Jelöljük meg, hogy az ajánlati kötöttséget hány napig tartjuk fenn.

Világosan kommunikáljuk, hogy mit várunk el a másik féltől! A kísérő e-mailben javasolt jelezni, hogy milyen tartalmú és formában megtett nyilatkozatot fogadunk el a szerződés létrejöttéhez.

Jelezzünk vissza, hogy létrejött a szerződés! Ha megérkezett a válasz, akkor a válasz e-mailre viszontválaszul a szerződés létrejöttének tényét rögzítsük.

Figyeljünk rá, hogy az írás ténylegesen megmaradjon! Nem csak a nyomtatott dokumentumot szükséges megőrizni, az e-maileket – mellékletekkel együtt – menteni, archiválni szükséges.

Mikor hivatkozhatunk a vis maiorként a járványhelyzetre vagy a háborúra?

A vis maior kifejezés olyan természeti vagy emberi eredetű ellenállhatatlan erőt jelent, amely abszolút jellegű, az emberek számára elérhető eszközökkel el nem hárítható és amelynek eredményeképpen a szerződések teljesítése – akár részlegesen vagy időlegesen, akár teljesen vagy véglegesen – lehetetlenné válik. Ebbe a körbe esnek többek között a természeti katasztrófák, (földrengés, tűzvész, járvány stb.), bizonyos politikai-társadalmi események (háború, forradalom stb.), meghatározott állami-hatósági intézkedések (embargó, bojkott stb.).

Annak ellenére, hogy definíció szerint a járvány és a háború is vis maiornak minősül, az összes körülményt meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy valóban vis maior okok miatt nem teljesült a szerződés. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vis maiornak minősülő nyomatékos teljesítési akadályok felmerülésekor vis maior igazolást ad ki az erre hivatkozó fél jogérvényesítésének, bizonyításának alátámasztására. 

Mivel a vis maior fogalmát a Polgári Törvénykönyv nem ismeri, ezért érdemes egy vis maiorra vonatkozó klauzulát belefoglalni a szerződésbe.  Ez meghatározhatja, hogy mit értenek a felek vis maior alatt, és hogyan járnak el, ha a vis maior körébe tartozó esemény miatt nem teljesül a szerződés, és milyen elhárítási és kárenyhítési kötelezettsége van a vis maiorra hivatkozó félnek. Nem érdemes sablont használni, mert minden egyes esetben más veszélyforrások akadályozhatják meg a szerződés teljesülését. 

Ellehetetlenülés vagy szerződésszegés?

A vis maior hatását vizsgálva fontos megállapítani, hogy ellehetetlenülésről van-e szó, vagyis mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló okból hiúsul-e meg a teljesítés. Ebben az esetben egyik fél sem felelős, ha azonban szerződésszegés történt, akkor a felelősség megállapítása összetettebb feladat. Az egyik legtipikusabb szerződésszegés a késedelem, ebben az esetben a fennálló vis maior helyzet nem véglegesen, csak meghatározott ideig teszi lehetetlenné az adott szerződéses kötelezettség teljesítését. A szerződésszegésért való felelősség alól azonban lehet, bár nem egyszerűen, mentesülni. A szerződésszegő és ezzel kárt okozó fél kizárólag akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A fenti három kimentési feltételnek együttesen kell fennállnia ahhoz, hogy a vis maior következtében szerződésszegő fél a felelősség alól mentesüljön.

Az előadásról készült felvételen további részleteket és esettanulmányokat hallhatnak a témában.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában