Szeged és környéke

2010.10.24. 14:28

Szentmise és ünnepi műsor a dóm 80. születésnapján

Szeged - Ünnepi szentmisével emlékeztek meg a dómban annak 80 évvel ezelőtti felszenteléséről. Az eseményen számos egyházi vezető és közéleti személyiség is részt vett. Itt volt Schmitt Pál köztársasági elnök is.

Garai Szakács László

19:07 Vége az ünnepi műsornak.

19:04 Koltay Gábort, a műsor rendezőjét köszöntötték, majd közösen énekeljük a Himnuszt.

18:57 Az ünnepség zárásaként a ">Kitörő örömre lelj végre, Magyarország! című számot énekli közösen valamennyi fellépő. Ezután Varga Miklós legnagyobb slágere, az Európa szól.

18:47 Varga Miklós a Kormoránnal a megzenésített Mi atyánkot énekli. Ezután a Himnusztöredék című szám szól. Az ének alatt a szegedi egyesített tánckar táncolt a színpadon.

18:45 Rékasi Károly Wass Albert Volt egyszer egy ember című írását mondja el.

18:40 Miller Zoltán énekel. Székely Áron imáját adja elő.

18:30 Kiss-Rigó László püspök mondja el ünnepi beszédét, amelynek végén imára szólította az egyházmegye tagjait.

Ünnepi műsor a Dóm téren. Fotó: Schmidt Andrea (galéria)


18:27 Pitti Katalin operaénekes lép a színpadra.

18:26 Adjon Isten jó éjszakát! - énekli a 60 tagú színpadi kórus.

18:16 [namelink name="Réthelyi Miklós"], a nemzeti erőforrás minisztere a kormány nevében mondja el ünnepi beszédét. Az eső közben szerencsére elállt. "Szeged a magyar kultúra és művelődés hatalmas támasza. (...) A haza mi vagyunk: templomainkkal, egyetemeinkkel, tereinkkel. (...) Amikor a hazát önzetlenül szeretjük, akkor (...) ismerős és ismeretlen honfitársainkat szolgáljuk. (...) Klebelsberg tudta, a kulturális és vallási intézmények ugyanazt a szerepet játsszák, mint a generátorok az iparban: áramot szolgáltatnak a testnek, a szellemnek" - mondta beszédében Réthelyi.

18:10 Ki szívét osztja szét - énekli a Kormorán.

Kormorán: Ki szívét osztja szét
18:02 Szabó Gábor rektor mondja ünnepi beszédét. "Nagyon fontosak a kövek, de a dóm sem az épület miatt fontos. A Dóm tér sem a kövek miatt fontos az egyetem számára. Klebersberg tudta ezt" - mondta a rektor. "Itt az ideje egy negyedik újjászületés felé elindulni. Szeged lehetne a világ tudományos életének egyik központja, s prosperáló nagyvárosa. Úgy gondolom, erre megvannak az esélyeink. (...) 'Nem akarunk mindig félárnyékban ülni (...) pusztulni és tengődni' " - idézte beszéde végén Klebelsberget a rektor.

18:00 Kivételesen nem harangoztak.

17:57 Reményik Sándor Templom és iskola című versét hallgatjuk, miközben egyre jobban esik az eső.

17:52 A Kormorán együttes Én istenem című számát játssza.

Kormorán: Én istenem

17:45
Ezután a dóm történetét, építésének előzményeit adják elő szegedi egyetemisták és határon túli magyar színészek. A szegedi színházat [namelink name="Pataki Ferenc"] képviseli. Feltűnik a színpadon Rékasi Károly is, aki Kós Károly Kiáltó szó című művéből mond részleteket.

17:40 Kinyílt a dóm kapuja, kivonultak rajta a műsor főszereplői. Csanád egyházmegye 1030-as megalakulásának történetéről hallhatunk ismertetőt.

17:38 Harangszó jelzi a műsor kezdetét. Archív felvételről Latinovits Zoltán szavalja a Szózatot.

Szózat - ahogy Latinovits mondja
17:35 Az eredetileg 17 órára tervezett ünnepi műsor jelentősen csúszik - érthető okokból. Mindenki türelmesen vár arra, hogy elkezdődjön a műsor

17:30 Tele a Dóm tér. A hívek a fogadalmi templomnak minden ajtaja nyitva, mégsem ürült még ki teljesen a dóm. Sajnos csepereg az eső, ez egyelőre nem zavarja a közönséget.

17:17 Orgonaszó mellett, lassan hömpölyögve hagyják el a hívek a dómot.

17:10 A papság kivonulásával véget ért a szentmise. Előtte még Kiss-Rigó László bejelenti, hogy a jövő vasárnap minden katolikus templomban a kolontári iszapkatasztrófa áldozatainak gyűjtenek.

17:04 Újra könyörögnek a hívek. Kiss-Rigó László megkéri Kozma Gábort, a hittudományi főiskola rektorát, hogy adja át a főiskola díjait és elismeréseit. [namelink name="Bolbericz Pál"] kapja a főiskola Gál Ferenc-díját. A Glattfelder Gyula-díj [namelink name="Anton Konyecsnyij"] veheti át. Címzetes egyetemi tanári címet adományozott Kifer Istvánnak.

16:55 A papok egyesével ostyát vesznek. Majd a híveknek is megkezdik az ostya osztását.

16:52 Az Isten bárányát éneklik a hívek.

16:51 A Miatyánkat mondják a hívek.

16:47 Kenyérszentelés.

16:45 Imádkozásra szólítja fel a híveket Kiss-Rigó László. - Ide várod jóságos atyai szívvel a zarándoklatát folytató híveket!

Ünnepi mise a dómban. Fotó: Schmidt Andrea (galéria)


16:42 Adakoznak a hívek.

16:37 A kolontári iszapkataszrófa áldozataiért könyörögnek a hívek.

16:35 A Hiszekegyet mondják a hívek.

16:27 Újra Kiss-Rigó László beszél. Elmondta, hamarosan hallani fogják a hívek Dohnányi Ernő, a dóm felszentelésére írt művének részleteit. - Valahogy a mi fülünk számára kevésbé csiklandósak Jézus azon szavai, amelyek szerint, aki felmagasztalja magát, azt megalázzák - kezdte beszédét Kiss-Rigó. A megyés püspök történelmi szemponntból közelít az alázathoz. - Októbert, mi, magyarok, nyugodtan nevezhetjük a vértanúk

Ünnepi mise a dómban. Fotó: Schmidt Andrea (galéria)


hónapjának. (...) Akik egy közösség érdekében vállalnak alázatot, azokat előbb-utóbb felmagasztalják. Gondoljunk például az aradi vértanúkra, akik (...) hősiesen vállaták a halált. (...) vagy gondoljunk 1956 hőseire, akik haláluk után is nagyon sok megaláztatást viseltek el, de ma már nyilvánosan feltekinthetünk rájuk. (...) Ilyen megközelítésből valóban igaznak tűnik Jézus mondása, hogy (...) "előbb-utóbb megdicsőül az, aki a társaiért áldozatot hoz." (...) de nemcsak vértanúink vannak, hanem "fehér" tanúk is. Elég, ha csak végigtekintünk az elmúlt 80 évre. Gondoljunk egy Széchenyi, egy Rákóczira, Mindszenty bíborosra vagy éppen Klebelsbergre, (...) akik mindnyájan értékeket hoztak létre - mondta a megyés püspök.

16:25 Evangélium Szent Lukács könyvéből. "Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. (...) Istenem légy irgalmas nekem bűnösnek! Mondom nektek ez (a vámos - a szerk.) megigazulva ment haza. (...) ezek az evangélium igéi."

16:23 Szent Pál apostol Timóteusnak írt második leveléből hallgatnak szent leckét a hívek. "Első védekezésem alkalmával senki nem állt pártomra, mindenki cserben hagyott (...) Megmenekültem az oroszlán torkából, őt az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselekvéstől (...) Ez az Isten igéje." Halleluja! - éneklik felállva a hívek.

Ünnepi mise a dómban. Fotó: Schmidt Andrea (galéria)


16:21 A dóm kórusáé és az orgonistáé a főszerep: csodálatosan adják elő az egyházi énekeket.

16:17 Majd egy olvasmányt hallgatnak meg a hívek Sirák fia könyvéből. "A nyomorgók jajszava áthatol a felhőkön és nem csendesül, míg el nem éri célját" - hallgatták a hívek.

16:16 Kiss-Rigó újra könyörgésre szólítja fel a híveket.

16:12 A megyés püspök könyörgése után az Uram irgalmazz!-t éneklik a hívek.

16:09 A református egyház üdvözletét Kiss-Rigó László olvassa föl, mert [namelink name="Bölcskei Gusztáv"] nem tudott eljönni. "Boldog az az ember, aki benned bízik!" - üzente Bölcskei, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke.

16:08 [namelink name="Kurtág György"], a bács-kiskuni és csongrádi evangélikus nevében köszönti a megjelenteket. Mint mondta, Isten oda önti áldását, ahol vágynak rá. Majd Pál apostolt idézte.

Ünnepi mise a dómban. Fotó: Schmidt Andrea (galéria)


16:04 Kiss-Rigó László menete, lassan, méltóságteljesen vonult be a dómba. "Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében!" Ámen! - válaszolta a tömeg Kiss-Rigónak, aki ezután köszöntötte az államfőt és valamennyi megjelent állami és önkormányzati szerv vezetőjét, képviselőjét, a testvéregyházak képviselőit.

16:03 Kezdődik a 80 éves dóm tiszteletére celebrált ünnepi mise.

15:57 Szórványos taps köszönti Szeged polgármesterét, Botka Lászlót és az egyetem rektorát, Szabó Gábort. Természetesen a városi közgyűlés valamennyi pártja képviselteti magát, de itt van [namelink name="Schmitt Pál"] köztársasági elnök is.

15:55 Talpig hófehérben vonulnak be a papok a főoltár elé.

15:51 Csak jönnek és jönnek a hívők. Pedig amikor fél négy körül megérkeztem már akkor is tele volt a fogadalmi templom. Hozzám hasonlóan mások is felfedezték, hogy a kegytárgyboltnál még van hely, és viszonlyag jó a "kilátás" is. Minden szabad ülőalkalmatosság elkelt.

15:45 A zsúfolásig telt szegedi dómból köszöntöm önöket! A Szent Demeter Kegytárgybolt mellől egy püspöki székben ülve közvetítem az eseményeket. Mindenki lélegzetvisszafojtva várja Kiss-Rigó László megyés psüpök miséjét.

Korábban írtuk:

A dóm felszentelésének jubileumán, vasárnap délután 4 órakor ünnepi misét celebrál [namelink name="Kiss Rigó László"] szeged-csanádi megyés püspök. Utána 5 órakor a téren emlékműsor kezdődik Emeld föl szívedet, nemzetem! címmel. [namelink name="Koltay Gábor"] rendezésében a műsor a székesegyház és az ország történelméből elevenít fel pillanatokat neves előadóművészek – [namelink name="Pitti Katalin"], [namelink name="Miller Zoltán"], [namelink name="Rékasi Károly"], [namelink name="Varga Miklós"], hangfelvételről Latinovits Zoltán –, határon túli színészek, a Kormorán együttes, 60 tagú kórus, 80 tagú tánckar és 100 szegedi egyetemista közreműködésével.

Fotó: delmagyar.hu

Misét és emlékműsort kap ajándékba
a 80 éve felszentelt fogadalmi templom. Fotó: delmagyar.hu

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!