Megválasztották a megye új főjegyzőjét

Zárt ülésen megválasztotta tegnap a Csongrád Megyei Közgyűlés az önkormányzat új főjegyzőjét.

Zárt ülésen megválasztotta tegnap a Csongrád Megyei Közgyűlés az önkormányzat új főjegyzőjét. A döntést követően Magyar Annától, a közgyűlés elnökétől megtudtuk: a jelenlévők négy pályázó közül, ellenszavazat nélkül Csonkáné Balda Ilonát (képünkön), a közigazgatási hivatal eddigi főosztályvezetőjét választották meg főjegyzőnek.
Ismeretes: azért kellett új főjegyzőt választani, mert a régi, Siket Judit május elsejével a regionális közigazgatási hivatalt vezeti.

Névjegy
Csonkáné Balda Ilona
1975-ben szerzett diplomát a JATE jogi karán.
1975-től a szegedi járás tisztviselője.
1979-től a megyetanács tisztviselője.
1991-től a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi ellenőrzési főosztályának vezetője.
2007. június 1-jétől a Csongrád megyei önkormányzat főjegyzője.

A testület ellenszavazat nélkül fogadta el a szakosított szociális ellátások esetén kérhető díjcsökkentéseket. A képviselők hozzájárultak továbbá, hogy a megyei nemzetiségi báziskönyvtárat a Somogyi-könyvtár fiókhálózatába integrálják, ennek fenntartásához 2007-re 20,5 millió forintos támogatást adtak.

Több megyei önkormányzati intézmény létszámleépítéséről is határoztak a képviselők. Az álláshelyek megszüntetéséről szóló javaslatot az intézmények vezetői tették, akik több, nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő közalkalmazott pozíciójának redukálásával, illetve betöltetlen álláshelyek összevonásával összesen húsz státuszt szüntettek meg. A legnagyobb karcsúsítás a derekegyházi ápolóotthont érte, itt néggyel csökkentették a hivatalosan nyilvántartott létszámot, de az ülés előtt a Móra Ferenc Múzeum is felajánlott három álláshelyet. A megyei fenntartású intézményekben négyezer ember dolgozik.