Délmagyar logó

2019. 05. 27. hétfő - Hella Még több cikk.

Aszálykár, területfejlesztés, Rózsa Sándor hamvai: ülésezett Csongrád megye közgyűlése

Csongrád megye – A kukorica és a szőlő jelentős része megsemmisült, a kalászosok megúszták az aszályt. Az erdőknek idén lábvíz sem jutott. Nógrádi Zoltán a területfejlesztéssel kapcsolatban beszélt, Toroczkai Rózsa Sándorért állt ki.

Két komoly napirendi pontja volt a pénteki Csongrád megye közgyűlésnek: Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Mórahalom polgármestere a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokról tájékoztatta a közgyűlést. Többször hangsúlyozta, félre kell tenni a pártérdekeket, össze kell fogni a képviselőknek, mert amit a képviselők ebben a kérdésben leraknak most az asztalra, az határozza meg a következő uniós költségvetési időszakot. Ennek megfelelően aktívak is voltak a képviselők, csakúgy mint az aszálykárokkal kapcsolatos vízügyi, mezőgazdasági és erdészeti tájékoztatók meghallgatás után. Utána mára csak az igen gombot nyomkodták.
Ha újraolvasná a közvetítést, tekerjen az oldal aljára és haladjon fölfelé!


* * *

11:43 Magyar Anna mielőtt berekeszti az ülést gratulál Zakar Péternek a magas állami kitüntetéséhez. Az alelnök Magyar Állami Érdemrend Lovagkeresztet kapott augusztus 20-án. De Magyar Anna gratulált Kligl Sándor szobrászművész kitüntetéséhez is. A közgyűlés ezzel véget ért.

11:41 A kilences napirendi pontot is simán tudomásul vették. Nem vacakoltak az utolsó napirendi ponttal sem: elfogadták azt is.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)


11:40 A külügyi eseményeket veszik sorra. Ezt egy vajdasági úti beszámolóval egészíti ki az elnök, a jégverést elhárító rakétákkal kapcsolatos tapasztalatokról tájékozódott Palicson. Megszavazva.

11:39 A hetes napirendi pont, a kedvencünk, jön, át kell vezetni a mai közgyűlést mára, Magyar Anna szerint ez pusztán technikai kérdést, így gyorsan el is fogadta mindenki.

11:38 A hatos napirendi pontban Orbán Imrét delegálják. El is fogadták.

11:36 Magyar Anna lezárta a vitát, szavaztak a képviselők: 14 igen 1 tartózkodás, ellenszavazat nincs. A kapcsolódó rendelettervezetet ugyanilyen arányban fogadták el.

11:31 Vízhányó Ferenc (Fidesz) nosztalgiázik: diákkorában ő is dolgozott a kendergyárban. Tóth Péter azt jegyzi meg Szegeden egy multi bezúzta a kendergyárat, így a megyeszékhely nem lesz vetélytársa a megyei településeknek a kendertermelésben. Ozgyin képviselő a növény remek tulajdonságait sorolja.

11:26 Piri József azt jegyzi meg, azt, októberre kerüljön eléjük egy anyag arról, a megyében más helyeken hol, hogyan termelték és dolgozták fel korábban a növényt.
Gémes László azt feleli Pirinek, hogy még most is megvan a településen a szakértelem, a Szentes környéki gazdálkodók kenderét dolgozták fel a faluban.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

11:23 Felgyorsultak az események, az ötös napirendi pontnál járnak: kendertermesztést, feldolgozást támogatna a megye Szegváron.

11:22 Senki nem szól hozzá, így egyből szavaznak: 15 igen, egyhangú volt.

11:21 A közgyűlés elfogadta a beszámolókat, a négyes napirendi pont következik.

11:17 Vass Sándor a közmunkásokról beszél: 233 fő közmunkást foglalkoztathatnak, ennyi munkásuk van is. Elsősorban gazolással, cserjeneveléssel foglalkoznak. Teljesítménybérezést nem tudják megoldani, nem lehet ilyet csinálni. Toroczkai László kérdésére válaszolva Vass azt mondja, a törvényi szabályozás egyértelmű, viszont meg is köti a kezüket. Fenyő nem ültethetnek, ezért próbálnak olyan lombos fát ültetni, ami megmaradhat. - Az 5-8 éves szürke nyár tejesen kiszáradtak, ezt kellett ültetnünk, pénzkidobás volt, de nem tudtunk mit tenni - mondta Vass Sándor.

11:15 Kozák Péter áll újra a mikrofon előtt: a vízgazdálkodási társulatok szabályázásról szól törvény is átalakult. A megye vízgazdálkodási társualatai megfelelnek ennek. Kozák bízik abban, hogy hamarosan átadható a mórhalmi vízpótló rendszer.

11:07 Futó Tamás felel az őt érintő kérdésekre: a jelenlegi földtörvény alapján a vis maior igazolással a földbérleti díj enyhíthető. Ha vis maior érte a termelőt, akkor mentesül a fedezeti vásárlás alól is.

11:03 Toroczkai László kérdez: A klímaváltozással kapcsolatban van okunk aggódni. Az elsivatagosodás, szárazodás jelenlévő, komoly problémák. Az erdészetet kérdezném: a megye jelentős részén futóhomok van, amit erdősítéssel korábban megkötöttek. Azt tapasztalom, hogy a korábbi jó szárazságtűrő növények helyére olyan például ültetnek, ami nem bírja a szárazságot. Azzal is szembenézhetünk, hogy a futóhomok megindul.

11:00 Csányi László azt jegyzi meg, a Homokhátság talán az a terület az országban, amely leginkább megérzi az aszályt.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

10:54 Ozgyin Mihály (Fidesz) is köszöni a szakhatósági tájékoztatókat. Szerinte az egész Kárpát-medencében rendkívül súlyos az aszályhelyzet.
- Az elmúlt 22 év rossz agrárpolitikai döntéseiről most mond ítéletet a meteorológia. Rendkívül parlamenti vitanapot kellene tartani ebben a kérdésben. Nagyon magasak az árak, a földbérleti díjat sem nagyon tudják a gazdák fizetni. Nincs helye ebben a kérdésben politikai ideológiának. Helyre kell tenni végre a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart! - mondta a képviselő.

10:49 Bedő Tamás (MSZP) is köszönetet mond a gyors, pontos aszálykárok felvételéről.
A szőlőszüret kapcsán Bedő megjegyzi két fagykár és aszálykár érte a térséget, katasztrofális a helyzet, 20 százalékos a termés mindössze. - Senki nem emlékszik arra, hogy szeptember 10-ére korábban bármikor is befejeződött volna a szüret...

10:46 Gémes László a falugazdászok nevében mond köszönetet Futó Tamás kollégáinak. A vízügyért azért mond köszönetet, mert a korábbi évekkel ellentétben is mindig volt víz a főbb öntözőcsatornákban.

10:41 Végül Vass Sándor, a Dalerd Zrt. beszámolóját hallgatják a képviselők.
Négy év epizódnak is kevés az erdő életében, mi egy kicsit tovább szoktunk gondolkozni - mondta Vass Sándor. 2010-ben 400 hektár hullámtéri erdő pusztult bele a vízbe. Ennek a törvényi előírások, zöld szervezetek követelései is oka voltak - tette hozzá az igazgató.
Idén viszont kiszáradtak az erdőink, mert a vízügy egy "kis lábvizet sem tudott csinálni" a fáinknak - mondta Vass Sándor.

10:36 Kozák Péter vízügyi igazgató következik, a megküldött és nálunk is a lap "alján" elérhető pdf fájlt egészíti ki a vízügyi szakember. - A vízkészletek egyre mélyebbre húzódtak vissza, a növények számára az már nem elérhető, szivattyúzni is nagyon drága. 70 millió köbméter vizet emeltünk át a folyókból az öntözőrendszerekbe - mondta az igazgató.

10:26 A hármas napirendi pontot tárgyalják. A megyei földművelésügyi igazgatóság tájékoztatóját hallgatják a képviselők a megyei aszálykárokról. A május eső végül megmentette a kalászosokat, addig nagyon nagy volt a baj - mondta Futó Tamás igazgató. A kukoricát és a kapásnövényeket viszont gyakorlatilag teljes egészében elvitte az aszály. Tavaly 305 ezer, idén 140 tonna kukorica takarítható be a megyei földekről. Csak a megyében több mint 11 milliárd forint a kukorica aszálykára. Azonban nem a növénytermesztés az igazai vesztese az aszálynak, hanem az állattenyésztés.

10:25 Egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatokat, miután meghallgatták Nógrádi Zoltán válaszait, és nem volt további kérdés.

10:12 Nógrádi Zoltán reagál a kérdésekre, hozzászólásokra.
Gémes Lászlónak azt feleli, valóban oldani kell a korábbi merev rendszert. - Az első lépések már megvalósultak ezen a területen.
Tóth Péterrel teljesen egyetért, a kizárólagos ágazati szemlélte nagyon káros lehet, ugyanakkor a mostani feltárás is ágazati volt... - Ember legyen a talpán, aki ebből a helyzetfeltárásból mindenre tud választ adni.Területi szempontból a jövőben határozattan meg kell erősíteni ezt a mostani munkaanyagot.
Egyetért Pap Gabriellával is. - Amit eddig csináltunk, tanítani kellene abszurditásból. Eddig gyakorlatilag csak pénzosztogatásról szólt az uniós pénzek lehívása - minden kormány alatt.
Az energetikával azt jegyzi meg az országgyűlési képviselő, hogy már most formálódnak különböző programok. - Újat nem kell kitalálni, ami ennek a megyének a jövő, az már most is benne van. Szervezési feladatként kellene ezeket kezelni. Orbán Imre felszólalásával kapcsolatban azt tenném hozzá, a most rosszul működő leader közösség lehet minta. Ezek lehetnek a projektközösségek. Itt lesznek óriási szerepük a civil szervezeteknek.
Piri Józsefnek azt feleli, programköltségvetésből fogjuk finanszírozni magunkat.
Szirbik képviselővel egyetért abban, őrültség a mostani Natura 2000. Ádók János kérdéseire pedig azt válaszolta Nógrádi, a teljes árfolyamgaranciát, önerőt át kell gondolni.
Egyetért Csányi Lászlóval a határmenti együttműködések fontosságával kapcsolatban.

10:11 Magyar Anna megköszöni a hivatal és partnereinek lelkiismeretes munkáját a munkaanyaggal kapcsolatban.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

10:10 Tóth Péter kiegészíti korábbi hozzászólását: - Nagy segítség volna egy minél pontosabb területfejlesztési koncepció elkészítéséhez, hogy a szereplők is prognosztizálják, mit szeretnének.

10:09 Csányi László (Fidesz) a termálvízkészletekkel kapcsolatban szól hozzá: - A DKMT-nek is hangsúlyos szerepet kell kapnia ezeknek a kérdéseknek a tárgyalásakor. Messzebb kell látnunk a megyehatárnál. A határ menti együttműködéseknek komoly szerepet kellene kapniuk.

10:04 Ádók János (Fidesz) egy az anyagon túlmutató kérdést tesz fel: - Arról lenne szó, hogy a legtökéletesebb ötletek ellenére is elbukhatunk. Konkrétan arról lenne szó, lát-e azokon a területeken előrehaladást, amelyek úgy alakulnak ki, hogy projektelőkészítés, támogatási szerződés aláírása után a forint-euró, forint svájci frank árfolyam változása ellehetetleníti, tönkreteszi a projektet? Lehet-e állami segítségre számítani?
Nógrádi a hozzászólások után válaszol valamennyi kérdésre.

10:02 Szirbik Imre (MSZP) a következő hozzászóló: - Teljesen más, szabadabb gondolkodásra, nagyobb, komplexebb szervezőmunkára lesz ezután szükség véleményem szerint. Javaslom továbbá, hogy higgadtan elemezzük a 2007-2013-as ciklus eredményeit. Nem visszafelé mutogatásra gondolok, hanem arra, tanuljunk korábbi hibáinkból - mondta Szentes első embere.
Szirbik arra kéri a közgyűlést, most egyúttal gondolják át a Natura 2000 területeket.

10:00 Magyar Anna azt jegyzi most meg, hogy pályázatot adtak egy magyar-szerb közös határon túli együttműködésre. Számítanak még ÖNHIKI-forrásokra is, erre munkára ugyanis kell forrásokat átcsoportosítani.

09:57 Piri József (MSZP) azt teszi hozzá, hogy ismereti szerint a nyáron a hivatal nagyon komoly szervező munkát végzett, ennek az eredménye ez az előterjesztés. - Úgy gondolom, Nógrádi képviselő úr tájékoztatásával sokkal közelebb kerültünk a közös megoldáshoz. Érdekes ugyanakkor, amikor szemben ült velünk, mindig kerestük, hol, hogyan köthettünk bele a mondandójába. Most valamiért ez nem jutott eszünkbe... - mondta Algyő korábbi polgármestere.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

09:55 Magyar Anna megjegyzi, az előkészítő anyagot tárgyalta a megyei konzultációs fórum Szeged és Hódmezővásárhely képviselőivel.

09:52 Orbán Imre (Fidesz) is hozzászól: - Külön kiemelném a megyei önkormányzatnak azt a kezdeményezését, hogy már most bevonta a civil szervezeteket. A megye egyébként is erősnek mondható a civil szervezetekkel kapcsolatos összefogásban. Nagyon sok jó ötletet adtak már nekünk, élhetővé teszik a megyét a javaslataik - mondta Orbán.

09:49 Pap Gabriella (Fidesz) települési önkormányzati aspektusból vizsgálja a mostani kérdést. A szélerőművek kapacitásával kapcsolatos bővítések nem valósultak meg, a termálenergia felhasználásával kapcsolatban pedig a lapunk által is többször megírt visszasajtolási problémákról is beszélt.

09:46 Tóth Péter (Jobbik) is megköszönte a beszámolót. Elmondta, a települési és kistérségi szint még néha keveredik, fontos dolog volna, ha a két szint jobb elkülönülne egymástól.
Az önkormányzati képviselő szerint fontos volna, ha többek között az ágazati, területi dolgokat még jobban össze lehetne egyeztetni. - Számos olyan előremutató dolgot kell még elvégeznünk, ahogy Nógrádi Zoltán is elmondta, nem mindegy hogyan zajlanak ezek a fejlesztések. Fontos számunkra, hogy minél több pénzt hozzunk el Brüsszelből.

09:41 Magyar Anna megköszönte Mórahalom polgármesterének expozéját. A közgyűlés kérdezheti az országgyűlési képviselőt, elsőnek Gémes László (Fidesz) szól hozzá.
A vidékfejlesztési pályázatok kapcsán azt jegyzi meg Szegvár polgármestere, hogy most nagyon bonyolult a pályázati rendszer.

09:39 A versenyt Nógrádi Zoltán szerint a közszektorból ki kellene majd szorítani, és csak a versenyszférában pályázók között lehetne megengedni.
- Egy nagyon komoly területpolitikai munkát kezdhetnek el, pártpolitikától függetlenül. aki az elképzeléseit bele tudja tenni ebbe a dokumentumba, az felelősen viselkedik. Ameddig viszont nincsenek források, konkrét programok, addig ki kell iktatni a pártpolitikát. Összmegyei érdekről van szó - húzta alá Nógrádi Zoltán.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

09:20 Nógrádi azt mondja el, mivel szakítanak hamarosan: a Nemzeti Fejlesztési Tervet elfogadták Brüsszelben, ehhez ragaszkodni kell a források lehívásához. - Ez egy nagyon rugalmatlan rendszer - jegyzi meg a mórahalmi polgármester.
- Ma mindenki arról beszél, hogy bármi áron hívjuk le az uniós pénzeket, mert sok szempontból rossz üzenete lehet, ha bennragadnak a támogatások. (...) Leírjuk a pályázatban, mit várunk tőle, de igazából senki nem foglalkozik vele még Brüsszelben sem, hogy hogyan valósult meg valójában - mondta Nógrádi.
- Jó néhány milliárdot használtunk már fel mi is eddig, mégsem mindig látszik, valójában mire költöttük fel a támogatást - jegyezte meg a polgármester. - A költségvetési tárgyalások most folynak a nettó befizetők és forrásfelhasználók között. Valószínűleg romlik majd Magyarország pozíciója. A kohéziós politika forrásai csökkennek, azaz kevesebb pénzt kapunk.
Nógrádi úgy látja, az új költségvetéssel megszűnik a korábbi kötöttség. Új szerződések jönnek létre az Unió és hazánk között, de e szerződésen kívül nem lesz semmilyen egyéb megállapodások. - Brüsszel biztosítja a pénzt, nekünk meg azt kell biztosítani, hogy be kell számolnunk a területi fejlesztések, munkahelyteremtések vállalt alakulásáról. Ha ezek nem teljesülnek, akkor vissza kell fizetnünk a támogatásokat - mondta Nógrádi Zoltán - a jelenleg jogszabálytervezetek alapján.

09:17 Újra nyílt az ülés. A zárt ülésen a közgyűlés a Csongrád Megyei Alkotói Díjat Matl Péter szobrászművésznek adományozta. A második napirendi pontot kezdik tárgyalni. Magyar Anna siet, jobban hadar a szokásosnál. A napirend tárgyalására meghívta Magyar Anna Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselőt, Mórahalom polgármesterét, aki megtartja tájékoztatóját.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

09:13 Magyar Anna emlékeztet: napirend előtti javaslatokat nem lehet megvitatni, de biztosítja, lesz még róla szó. Zárt ülés következik, az első napirendi pontot tárgyalják.

09:09: Toroczkai László napirend előtt nyári élményeiről beszél: azt hallgatja a t. közgyűlés, hogy a jobbikos politikus a Felvidéken járt és ott megdöbbenve látta, hogy egy Jánosik nevű betyárnak mekkora kultusza van, miközben mi nem "használjuk ki" Rózsa Sándort és tetteit. A jobb oldalon történelmi, a baloldalon inkább "mitikusnak" tekinthető Rózsa Sándor - Toroczkai szerint. Toroczkai azt javasolja a megyei önkormányzatnak, hogy a közgyűlés három pártja együtt támogassa Rózsa Sándor hamvainak hazahozatalát. Erre egy turisztikai zarándokhely is kialakítható. Toroczkai ehhez a hazahozatalhoz nem kért állami pénzt, közadakozásból, alapítványi támogatásból oldaná meg ezt a projektet.

09:07 Köszöntenek minket, kezdődik az első őszi rendes közgyűlés. 18-an vannak jelen a teremben Dobák Lászlóné és Buzás Péter nincs jelen. A napirendet megszavazták.

09:06 Magyar Anna elnök asszony a teremben, lassan tényleg elkezdődik a "munka".

08:59 Önök értik, mi értelme van a hetedik napirendi pontnak? Ma, 14-én megszavazzák azt, hogy az egyébként szeptember 7-ére kiírt és mára elhalasztott ülést ma tartsák meg...

08:57 Köszöntünk mindenkit, az első képviselők már megérkeztek a Csongrád terembe, jókedvű nevetgélés, sajnos picit messze ülünk ahhoz, hogy halljuk a poénokat.


Korábban írtuk:
Tíz napirendi pont, ebből egy zárt ülésen, egy kiegészítés és négy bizottsági ülési előterjesztés: alapesetben ennyi meló vár pénteken 9 órától Csongrád megye („dísz")közgyűlésére. A képviselők tájékoztatókat hallgatnak meg az aszálykárokról éppúgy mint a külügyi eseményekről, vagy hogy mi minden történt az előző ülés óta. Javaslat is elhangzik a megye Alkotói Díjának adományozására is – ezt mi „átlagemberek" csak később értesülhetünk, erről tanácskoznak ugyanis a zárt ülésen. Tartsanak velünk, mi például nagyon várjuk, hogy hivatalosan is megtudhassuk, ön valóban láthatta Magyar Annát, ha ott volt például május végén a hármashatár megnyitásán Kübekházán vagy a domaszéki falunap megnyitóján. És akkor még Zakar Péter programjairól szó sem esett! Oké, egyet elárulunk: folyamatosan megbeszéléseket folytatott a hivatal munkatársaival.

* * *

Tájékozódjon!

Csongrád megye közgyűlésének nyilvános napirendi pontjai, sürgősségi indítványai, előterjesztései:

2. Tájékoztató a területfejlesztéssel összefüggő aktuális feladatokról
A Csongrád Megyei területfejlesztési koncepció munkaanyaga
A munkaanyag mellékletei

3. Tájékoztatók az aszály okozta károkról (Előadók: az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság valamint a Dél-alföldi Erdészeti Zrt. képviselője)
A DALERD Zrt. közgyűlési tájékoztatója
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság tájékoztatója
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója

4. Beszámoló a 2012. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről

5. A Csongrád Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetést érintő egyéb rendeletek módosításáról szóló 4/2012. (II. 6.) m. ör. rendelet módosítása

6. Megyei fejlesztési és képzési bizottságba jelölés

7. A Csongrád Megyei Közgyűlés 2012. évi munkatervének módosítása

8. Tájékoztató külügyi eseményekről

9. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

10. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Kiegészítés az "5. Csongrád Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetést érintő egyéb rendeletek módosításáról szóló 4/2012. (II. 6.) m. ör. rendelet módosítása" tárgyú előterjesztéshez

Lengyel konzulátusnak irodahelyiség használatba adása

Olvasóink írták

21 hozzászólás
12
 • 21. Smerdis 2012. szeptember 19. 18:38
  „17. Queenmargareth 2012.09.15. 18:34

  igen, amit gép elszór, te hihetetlenül okos ember.”
 • 20. Pimpa42 2012. szeptember 19. 18:23
  „Érdekes, hogy ugyanazok akik visszaállítanák a halálbüntetést, egy visszaeső bűnözőt, többszörös gyilkost, rablót tekintenek példaképüknek.
  Az is érdekes, hogy épp azok szeretnének "műveltségi cenzust" bevezetni, akik képviselőjének érettségije sincs.
  Az már meg sem lepő, hogy bár a választások előtt hangoztatták: a szűnjön meg a mentelmi jog és a politikusoknak dupla büntetés járjon, egy esetben sem hallottuk, hogy magukra ezt kérték volna, vagy maguk vállalták volna.”
 • 19. dződvok 2012. szeptember 16. 16:21
  „17.: Úgy véled nem volt aszálykár?”
 • 18. alfoldi 2012. szeptember 16. 08:36
  „Mikor hozzák helyre nemrég elkövetett bűnüket?

  http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/mikor_epul_meg_szeged_harmadik_hidja/2297956/

  A következő ülésüket is Szegeden akarják tartani?”
 • 17. Queenmargareth 2012. szeptember 15. 18:34
  „nos, kukoricáról csak annyit, hogy annyira "rossz" volt a termés, hogy aratás után az emberek 10-húsz zsákkal szedik a földekről össze...”
 • 16. kumisz 2012. szeptember 15. 09:21
  „Ez a Toroczkai is igen hasznos tagja a társadalomnak a többivel egyetemben ( nagy tisztelet a kevés kivételnek )!!!
  Off.”
 • 15. macusnéni 2012. szeptember 14. 21:40
  „Ez a dolgunk,hogy az összes valaha volt rablókat hazahozzuk.Nincs itt más előre valóbb dolog.? A vasutat lendítsék fel a régi híd felépítésével.Hagyják már ott Szamosújváron nyugodni Rózsa Sándort. Tényleg aki nagyon szereti látogassa meg a börtön melletti temetőben találja meg a sírját.De újra temetni ez már valakinek a hóbortja az bíztos.Inkább azt az összeget adják oda valami iskolának,ott is van sok szegény gyerek,az értelmesebb lenne.Akik ezeket felvetik azok vizsgálatra szorulnak,de mielőbb tegyék meg.”
 • 14. klj-54 2012. szeptember 14. 18:17
  „Ha már délmagyaron vagyunk:
  Horváth Dezső: A tizedik ember
  Egy szociológiai alaposságú írás Dezső bácsitól!”
 • 13. Lámpion 2012. szeptember 14. 17:40
  „12. kontrapista
  Átokháza nem falu, hanem tanyavilág.

  "Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa. Azon falvak nevei, amelyek az átokházi tanyavilágot határolják. Átokháza pedig az a hely, ahol Magyarországon a legmagasabb az öngyilkosságok száma."
  (Izing Antal 2000. 01. 15.)
  "Átokháza, a szegedi tanyavilág kis települése a helyszín, ahol az örökké pipázó Rieger Pál, becenevén Pipás Pista tanyáról-tanyára járt, szállást kért, cserébe segített a ház körül, betegségeket gyógyított - a lakók nagy megelégedésére. 1932 márciusában a szegedi ügyészségre egy névtelen feljelentés érkezett arról, hogy az Átokházán és környékén történt sok titokzatos öngyilkosság nem mind öngyilkosság, hanem gyilkosság, amit melyeket Pipás Pista családi megrendelésre a ,,tanyavilág ítéletvégrehajtójaként" követett el...
  ...Az életfogytiglanra ítélt Pipás Pista, eredeti nevén - mint az a tárgyalások során kiderült - Rieger Pálné született Földi Piroska (!) 1940 októberében gyűjtőfogházban halt meg."
  (KI 2010.)”
 • 12. kontrapista 2012. szeptember 14. 15:32
  „Miért nem lehetne Átokháza nevét ( ami értelmében is megalázó ) átkeresztelni Rózsasándorházára ???
  p.s.
  a hírhedt Janosíkról a Délbánságban egy szlovákok lakta falut neveztek el”
 • 11. szatyi 2012. szeptember 14. 13:53
  „Bravó!
  Igaz, hogy az aszály elvitte a termés nagy részét, tavaszra nem lesz elég ennivaló, -vagy nem bírjuk megfizetni-, de a fontos, hogy legyen Rózsa Sándornak kegyeleti-búcsújáró helye!
  Gratulálok ennek a gittegyletnek!”
 • 10. Emberségetavilágnak 2012. szeptember 14. 12:11
  „http://hofiklub.blogspot.hu/2011/09/hofi-rozsa-sandor-parodia-teljes.html”
 • 9. nickolett 2012. szeptember 14. 11:58
  „Kedveseim, nincs Matul Péter, én Matl Péter szobrászművészről hallottam, viszonylag ismert a neve, ha másért nem, mert az ő alkotása a Vereckei hágónál lévő honfoglalási emlékmű. Ez a tévedés egy újságírótól vérciki, utána kellett volna nézni.”
 • 8. alfoldi 2012. szeptember 14. 11:50
  „Nevetséges!

  Nem ezzel kellett volna ismét foglalkozniuk?

  http://szegedma.hu/hir/szeged/2012/09/az-ensz-tamogatna-a-szeged-nagykikinda-temesvar-vasutvonalat.html

  Megpróbálni helyrehozni a súlyos hibájukat?”
 • 7. csafe 2012. szeptember 14. 11:24
  „Most ez a divat! Gyilkosokat, rablógyilkosokat hősnek emelni!”
 • 6. klj-54 2012. szeptember 14. 11:19
  „Ez kell a népnek egy vezér ideál, akire hivatkozva el lehet kergetni a jelenlegi hatalmat!
  Persze van kis gond.
  Orbán nem ostoba, minden cselédje, csicskása be van betonozva törvényekkel!
  Tehát mi i kell?
  Forradalom, ahogy őszentsége első Viktátor megjósolta!”
 • 5. Queenmargareth 2012. szeptember 14. 11:14
  „:) én meg azt hallottam, hogy Németországban jobban élnek. Nem tennének ezügyben valamit, úgy napirend előtt.”
 • 4. info 2012. szeptember 14. 11:09
  „"hozzuk haza Rózsa Sándor hamvait!"-mi a fene van itt mindenkinek elgurult-eddig ugyan nem hiányzott senkinek sem, most mi is történt?”
 • 3. Lámpion 2012. szeptember 14. 10:47
  „Szegeden vagy Ópusztaszeren Rózsa Sándor Betyármúzeum?
  Engem nem érdekelne.
  Talán Átokházán a Pipás Pista Sírkert...
  Addig is:

  SZEGEDI BETYÁRLEVES

  15 dkg kockákra vágott szalonnát kiolvasztunk, finomra vágott vöröshagymát pirítunk rajta, majd megszórjuk őrölt pirospaprikával, és ráteszünk 60 dkg felkockázott, megmosott bárányhúst. Sóval, őrölt borssal, tört fokhagymával fűszerezzük, és rövid lében puhára pároljuk, apránként 2 dl vörösbort és vizet öntve alá. Ha a hús megpuhul, zsírjára pirítjuk, fél csokor finomra vágott petrezselyemzöldet teszünk rá, és felöntjük vízzel. Amikor felforr, szükség szerint utófűszerezzük, és lebbencstésztát főzünk bele.”
 • 2. Mozimasiniszta 2012. szeptember 14. 10:07
  „Nna...szerkeszteni tudni kell !... igaz DM ?
  mondjuk sokkal korrektebb lett volna ha már a főcímben oda teszik : Toroczkai javaslata ! mert jelen a formájában degradálja az egész közgyűlés munkáját, mintha ez lenne a legfőbb téma ! mindezen túl okos ötletnek tartom ... A tótok legjelentősebb történelmi és nemzeti nagyságától eltekintek, és inkább az erdélyi drakula kultuszra emlékeztetnék - és az idegenforgalmi jelentőségére.”
21 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Együtt ellenőrzik a veszélyes anyagot szállító járműveket

A veszélyhelyzetek megelőzése a célja annak a megállapodásnak, amelyet pénteken írt alá a kormányhivatal és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Tovább olvasom