Délmagyar logó

2019. 04. 25. csütörtök - Márk Még több cikk.

Átadták a Szeged-napi kitüntetéseket

Az eső miatt a városháza dísztermében adták át a Díszpolgári, a Pro Urbe, a Szegedért Emlékérem és a Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért kitüntetéseket. Az esemény előtt tüntettek is a csendrendelet ellen.

Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért emlékérmet vehetett át Eric Blin, Franciaország tiszteletbeli konzulja

Eric Blin 1969-ben született Franciaországban, ahol nyelvtudományi mesterképzésen szerzett diplomát. 1996-ben magyar szerelme kedvéért költözött Szegedre. Az Alliance Francaise Szegedi Francia Kulturális Egyesületnél és a tanárképző főiskolai karon lett vendégtanár, oktatja a francia üzleti és idegenforgalmi szaknyelvet. Számos egyetemi együttműködési projektben vett részt francia intézmények bevonásával, többek közt az Állam- és Jogtudományi Karon a magyar-francia képzés kialakításában. 2003-tól 2012-ig a francia és európai jogi képzés koordinátor-igazgatója volt, 2012 és 2014 közt pedig a Francia Szaknyelvi Képzési Központot és az Alliance Francaise-t is vezette. 2006-ban lett a Magyarországi Francia Nagykövetség tiszteletbeli konzulja. Moderátora és segítője volt a Szeged és Nizza közti nemzetközi kapcsolatok fejlődésének.

Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért emlékérmet kapott Lednitzky András, Izrael Állam tiszteletbeli konzulja

Lednitzky András a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett, közel 34 évig látta el az Általános Orvostudományi Kar dékáni hivatalvezetői teendőit, 2014-ben vonult nyugállományba. 1996 óta a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetőségi tagja. 2006 óta Izrael dél-magyarországi konzuli képviseletét vezeti tiszteletbeli konzulként. Szervezője a Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztiválnak, a tavaszi Zsidó Kulturális Napoknak, az Izraeli Vacsoraesteknek, a zsidó vallási életnek. Megalakította a Szeged Magyar-Izraeli Baráti Társaságot, amelynek jelenleg is elnöke. Aktívan részt vett a szegedi új zsinagóga tavaly lezárult külső rekonstrukciójában és biblikus kertje helyreállításában.

Szegedért emlékérem elismerést vehetett át Sztanó János, a SzegedFish Kft. ügyvezető igazgatója

Sztanó János 1951-ben, Dunaföldváron született. A Szegedi Állami Gazdaságban kezdett gyakornokként, tíz évvel később, 1983-ban igazgatóvá nevezték ki. Azóta, azaz 35 éve megszakítás nélkül vezeti a társaságot, amelynek dolgozói privatizációját is ő irányította. A SzegedFish Kft. működteti az ország második legnagyobb halastórendszerét, amely 88 évvel ezelőtt a város közreműködésével jött létre. A fehértói tógazdaságnak és az itt kitenyésztett, önálló fajtaként elismert szegedi tükrös pontynak sikerült itthon és külföldön is dicsőséget szerezni.

Szegedért emlékérem elismerésben részesült Papp Éva, az Országos Széchenyi Kör Szegedi szervezetének elnöke.

Papp Éva 50 éve, 1968-ban diplomázott a József Attila Tudományegyetemen: magyar nyelv és irodalom, illetve orosz nyelv és irodalom tanári oklevelet szerzett. 13 évig a Béketelepi Általános Iskolában tanított, majd 1981-től a Tisza-parti Gimnázium és Szakközépiskola pedagógusa lett. Így tanúja volt annak az erőfeszítésnek, amely során többszöri visszautasítás után 1983-ban az iskola felvehette Széchenyi István nevét.
Ekkor kezdődött ismerkedése a legnagyobb magyarral, a névadás óta kötelességének érezte, hogy minél többet tudjon meg Széchenyi életéről és munkásságáról. Belépett a Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Körébe, melynek célja Széchenyi emlékének ápolása, korának és munkásságának, a reformszellemnek a megismerése és terjesztése a magyar társadalomban. A társaság később az Országos Széchenyi Kör nevet vette fel. A szegedi tagcsoport 1989-ben alakult, Papp Éva országosan és helyben is egyre több szervezési feladatot vállalt és előadásokat tartott. Tevékenységét a kör többször oklevéllel ismerte el, és az elnökség tagjává választották.

Szegedért emlékérmet vehetett át Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója.

Palánkainé Sebők Zsuzsanna 1956-ban született Szegeden, majd az akkori Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-könyvtár szakán 1987-ben szerzett diplomát. Már 1979-ben elkezdett a Somogyi könyvtár fiókhálózatában dolgozni, később a gyermekkönyvtár vezetője lett. 2004-től három évig a Csongrád Megyei Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ munkatársaként országos tananyagfejlesztő programokban vett részt, majd 2007-ben visszatért a könyvtárba, melynek akkor választották igazgatójává. Négy évvel később könyvtárpedagógiai-tanárként egyetemi diplomát szerzett. Könyvtárszakmai körökben az intézmény minta, országosan elismert: Szegedhez kötődő hagyomány lett a képregényfesztivál, a Könyvkirály játék és speciális szolgáltatásaival a Hangoskönyvtár.

Szegedért emlékérmet kapott Szajbély Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár.

Szajbély Mihály 1952-ben született Budapesten, kisiskolás korában, édesapja munkája miatt került családja Szegedre. A jogi egyetemre iratkozott be, egy évvel később a bölcsészkarra ment át, ott diplomázott magyar szakos középiskolai tanárként 1977-ben. Azóta is a Szegedi Tudományegyetemen dolgozik. Szinte az egész életét ott töltötte, mindössze hat és fél évet volt távol: Bécsben és Berlinben oktatott. Szajbély Mihály 1992-től 2002-ig a Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszéket, 2002-től 2014-ig a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéket vezette, utóbbi létrejöttében, a kommunikáció szak megszervezésében hatalmas szerepet játszott a 90-es években. 2014-től három éven át a Bölcsészettudományi Kar dékánja volt, és kiemelten támogatta a város erőfeszítéseit szegedi munkahelyteremtő beruházások létrejötte érdekében. 1984 óta az irodalomtudományok kandidátusa, 2004-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

Szegedért emlékérmet vehet át Füzesi Kristóf sebészorvos.

A 80 éves Füzesi Kristóf 62 éve él Szegeden. Nevét az egész ország megismerte 1998-ban, amikor a kisperegi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoportot vezette. Szegeden végzett az orvostudományi egyetemen 1962-ben, sebészként 4 évvel később, gyermeksebészként pedig 1969-ben szakvizsgázott. 2007-ig, azaz 70 esztendős koráig aktív sebész volt, további három évig tartott még előadásokat az orvostanhallgatóknak. Nyugdíjba vonult ugyan, de a szakma országos vezetőségében és a szakorvos-képzésben részt vesz.

Pro Urbe díjat vehet át Takács Máté építész, Szeged egykori főépítésze.

Az 1937-ben született Takács Mátét 1964-ben hívták Szegedre városépítésznek. 1969-ben Szeged főépítésze lett. 17 évig töltötte be ezt a posztot, ez idő alatt az északról, északkeletről Szegedet övező panel karéj építését tervezte, szervezte, irányította. Ma is 60 ezer embernek ad otthont a városnak ez a része, amely jól illeszkedik a korábbi település-szerkezethez. Nevéhez fűződik többek közt a tarjáni városrész közterületeinek rehabilitációja és a nyugati logisztikai tengely fejlesztési koncepciója is. 22 társasházat és több mint 300 családi házat tervezett 45 év alatt.

Szeged idei díszpolgára Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Rektora.

Szabó Gábor 1954-ben született, az akkori József Attila Tudományegyetemen szerezte fizikus diplomáját. 2010-ben választották az SZTE rektorává. Az egyetem számos kutatási és ipari projektjében vett és vesz részt, a legjelentősebb mind közül a lézerközpont, az ELI-ALPS létrehozásában betöltött meghatározó szerepe. Az egyetem rektoraként és kutatójaként egyaránt kiemelten fontosnak tartja az ELI és az SZTE közti együttműködést, ennek eredményeként közös laboratórium létrehozásáról született megállapodás.
Szabó Gábor a szakma nemzetközi élvonalába tartozó kutatóhelyekkel tart kapcsolatot, Göttingenben, Houstonban, Jénában és Osakában is volt már vendégprofesszor. 2004-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2010-től pedig rendes tagja, 2007 óta vezeti a Magyar Innovációs Szövetséget is. 2013-ban a Magyar Rektori Konferencia alelnöke lett.

Botka: Szeged Magyarország legsikeresebb városa

Botka László ünnepi beszédében azt mondta, legalább három okunk van ünnepelni. Szeged függetlenségének napja mellett ma kezdődik a szegedi borfesztivál és a Szeged napja ünnepségsorozat, így Szeged tíz napra ünneplőben öltözik. Megköszöni a szegedieknek, hogy nagy számban vettek részt az április 8-i választásokon, ez azt mutatja, a szegediek elkötelezettek a demokrácia iránt, majd gratulál Szabó Sándor újraválasztásához, és B. Nagy László eredményéhez is gratulál. Hozzáteszi, a szegediek nem hagyták magukat megvezetni, nem ültek fel a hazugságoknak, Szeged megfontolt, józan döntést hozott. - Szeged arra szavazott, közös erővel juthatunk előre. Az együttműködésre és a jól elvégzett tisztességes munkára szavaztak az emberek - emelte ki Botka László. 

Hozzáteszi, Szeged mindig talpra állt a történelme során. A szegediek nem tűrik, ha mások mondják meg, mit és hogyan kell csinálnia. Szerinte ezt mutatják az áprilisi eredmények is. Az országban egyedülálló összetartó közösségnek definiálja Szegedet, ez teszi a várost erőssé. Szegednél nincs színesebb népességű város Magyarországon. Úgy folytatja, ezzel Szeged egyre inkább magára marad az országban, de ez nem azt jelenti, fel kellene adnia a küzdelmet. Minél nagyobb a szembeszél, annál jobban kell beleállni - emeli ki. Szeged a szabad vidéki Magyarország utolsó bástyája, ahogy az 1848-as szabadságharcosoknak is Szeged volt az utolsó menedéke. Szeged a végvári vitéz, aki kész megharcolni a sokszínű, független és európai Magyarországért, mert ismeri a szabadásg ízét, és nem akarja azt elveszíteni. Ehhez egyedülálló teljesítmény is párosul, Szeged tudásában és teljesítményében is egyedülálló. A vidéki városok közül Szegedre érkezett a legtöbb uniós támogatás - Botka László garantálja, hogy a továbbiakban is minden fillért a városra költenek. Megemlíti az ELI-t, valamint azt, hogy Szegeden a legalacsonyabb a munkanélküliség a régióban. 

A város elkezdte a rendelők és az iskolák felújítását, mert az emberek az oktatással és az egészségüggyel a legelégedetlenebbek. Növelik a zöldfelület területét, és kiemeli az uszoda-projektet is. A polgármester a legbüszkébb arra, hogy 600 önkormányzati lakást adtak át a rászorulóknak. Úgy véli, nincs még egy ilyen sikeres város az országban - ez pedig a szegediek kitartó munkájának és bölcsességének köszönhető. 

Abban, hogy az ELI Szegedre jöhetett, fontos szerepe volt Szabó Gábornak, az egyetem rektorának, aki olyat vitt véghez, amely évtizedekre meghatározza Szeged jövőjét, ezért örök hála illeti.

16.13 - Fekete Gizi mondja el József Attila: Levegőt című versét.

16.09 - Fanfárszóra vonul be Botka László polgármester és Szabó Gábor, aki hamarosan átveheti a díszpolgári címét. Magyar, majd EU-s himnusz.

16.07 - Zsúfolásig megtelt a városháza díszterme, ám egyelőre nem kezdődött el a program.

15.55 - Köszöntjük olvasóinkat a városháza díszterméből! Az eső elmosta a városháza előtti területre tervezett díszközgyűlést, bár a szervezők úgy készültek, meg tudják tartani a szabad ég alatt, a három órakor megérkezett égi áldás mindez keresztül húzta.

A díszközgyűlés előtt Szabó Bálint tartott sajtótájékoztatót a nemrégiben elfogadott csendrendelet kapcsán, akit egyetemisták kísértek a városháza elé. Elmondta, azt szeretnék kérni Botka Lászlótól, fejezze be az ámokfutást, és vonja vissza a csendrendeletet, hiszen ezzel Szeged jövőjét is veszélyezteti az által, hogy tovább csökkenhet a szegedi egyetemisták létszáma. Márpedig a hallgatók jelentős összegeket költenek el Szeged városában havonta, a csendrendelet következtében pedig komoly bevételkiesés érheti a szegedi vállalkozókat. Megjegyezte, bár nem ért egyet a rendelettel, de ha már elfogadták, akkor érthetetlennek tartja, az miért nem vonatkozik minden rendezvényre - azaz miért kivételek az önkormányzati rendezvények.

Hozzátette, nem kívánják megzavarni a díszközgyűlést, így az egyetemistákra bízza, ők részt vesznek-e a programon. Szabó Bálint megpróbált bejönni a terembe, ám már a városháza ajtajánál közölték vele: csak meghívott vendégek jöhetnek be.

Korábban írtuk:

A város díszpolgári címét idén Szabó Gábor egyetemi tanár, fizikus, akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora veheti át az ünnepi közgyűlésen Botka László polgármestertől pénteken délután.

Az érdeklődőket már 15 órától várják a Széchenyi térre, ahol fellép a Fricsay Ferenc Városi Koncertfúvószenekar és a Pavane Táncegyüttes. A 16 órakor kezdődő közgyűlésen a műsorban közreműködnek a Szegedi Nemzeti Színház művészei és kórusa, a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Szeged Táncegyüttes.

A közgyűlés februárban döntött arról is, hogy Pro Urbe díjban Takács Máté építész, Szeged város egykori főépítésze, valamint Pataki Ferenc festőművész részesül.

Szegedért emlékérem elismerést vehet át az ünnepségen Füzesi Kristóf sebészorvos, egyetemi tanár; Szajbély Mihály irodalomtörténész, egyetemi tanár; Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója; Papp Éva, az Országos Széchenyi Kör Szegedi Szervezetének elnöke, valamint Sztanó János, a SzegedFish Kft. ügyvezető igazgatója.

Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért emlékérem elismerésben részesül Lednitzky András, Izrael Állam tiszteletbeli konzulja és Eric Blin, Franciaország tiszteletbeli konzulja.
 

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Tesztelték a megyei rendőrök tudását

Tesztelték a megyei rendőrök tudását
A Csongrád megyei rendőrök tudását tesztelték pénteken Szegeden, akik több kategóriában mérettek meg. Tovább olvasom