Délmagyar logó

2019. 01. 22. kedd - Vince, Artúr -4°C | -1°C Még több cikk.

Elevenbe talált a körlevél az új pogányságról

Szeged - Lezsidózzák a Magyar Katolikus Püspöki Kart a radikális internetes oldalakon megjelenő cikkek szerzői és a hozzászólók. A kar legutóbbi körlevele szerint ugyanis az új pogányság, az „ősmagyar szinkretizmus" ugyanolyan veszélyes, mint amilyen a régi pogányság megerősödése volt Szent István halála után.
"Mi, akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed. Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik" – hirdeti a legutóbbi püspökkari körlevél, amelyet múlt vasárnap minden szentmisén fölolvastak.

Szétkürtölték. Újraéled az ősmagyar vallás. Fotók: Schmidt Andrea
Szétkürtölték. Újraéled az ősmagyar vallás.
Fotók: Schmidt Andrea

A katolikus főpapság konkrétan fogalmaz: az „ősmagyar szinkretizmus" hirdetői megtévesztik a katolikus híveket – Jézus nem volt pártus herceg –, és szintén káros a püspökkar szerint „a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése".

Kiss-Rigó László megyés püspök szerint a gyalázkodó hozzászólókat szavaik minősítik. Fotó: Schmidt Andrea
Kiss-Rigó László megyés püspök szerint a gyalázkodó hozzászólókat szavaik minősítik.
Fotó: Schmidt Andrea

A MPK körleveléről és a „pogányhelyzetről" a vatikáni napilap, az Osservatore Romano is írt – és ahogyan várható volt, a megszólítottak is reagáltak. Siklósi András, aki régen Szegeden lakott, és lírai hangú verseket is írt, a hunhir.hu-n kijelentette: a „jelentős részben szemita származású" püspökkar levele „ahelyett, hogy az eredeti (hamisítatlan) jézusi út követésére buzdítana, valamint az egészséges nacionalista összetartásra és önvédelemre szólítaná fajtánkat, tulajdonképpen (burkoltan) a létünket aláaknázó globalizációt, az embertelen (sátáni?) cionizmust és neoliberalizmust szolgálja..."

Kiss-Rigó László megyés püspök szerint többet kell tenni a közélet egészségéért.Illusztráció: Karnok Csaba
Kiss-Rigó László megyés püspök szerint többet kell tenni a közélet egészségéért. Illusztráció: Karnok Csaba

A portálon vita indult a körlevélről. A Jövőnk Infón Tamási Attila írja: „A püspöki kar ismét kinyilatkoztatja hűségét a nemzetellenes, neoliberális, cionista gazdáik mellett a nemzeti oldal gyalázásával."

Az ópusztaszeri emlékpark ugyan rendezett íjásztalálkozót, a tudománytalan elméleteknek azonban nem ad teret. Illusztráció: Schmidt Andrea
Az ópusztaszeri emlékpark ugyan rendezett íjásztalálkozót, a tudománytalan elméleteknek azonban nem ad teret. Illusztráció: Schmidt Andrea

– Ezek a durva, olykor trágár reakciók a szerzőket, hozzászólókat minősítik, diagnózist adnak beteg társadalmunkról – mondta lapunk kérdésére Kiss-Rigó László megyés püspök. – A diagnózis ismerete nélkül nincs gyógyítás, gyógyulás, legfeljebb véletlenszerűen. Ezért, mivel úgy gondolom, hogy az említett reakciók nem feltétlenül gonoszságból vagy gyűlöletből, hanem sokkal inkább tudatlanságból, illetve érzelmi labilitásból fakadnak, azok miatt nem botránkozni, sopánkodni, netán tiltakozni kell, hanem még inkább bátorítást kell nyernünk arra, hogy többet tegyünk a társadalom és a közélet egészségéért.

Olvasóink írták

125 hozzászólás
 • 125. eleg 2009. október 20. 18:59
  „Alázat és gyalázat

  Gondolatok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2009. szeptember 20.-án fölolvasott körlevelére

  A ,,tiszta katolikus hit őreinek" Egyházon belüli joga az ,,elhajlás" ellen küzdeni. Ezt eddig is megtették, azért lángolt Európa-szerte annyi MÁGLYA. Ilyen belső elhajlás a körlevélben szinkretizmusnak nevezett jelenség, amikor is valódi vagy vélt magyar ,,ősvallások" elemeit keverik kereszténnyel. Elsősorban formalizmust formalizmussal, mert képtelenek gyerekkorukban rájuk csomózott szellemi béklyókat szétbogozni. Más jelenség azonban, amikor valaki elfogadja a krisztusi alapot, de az egyház spekulatív ,,felépítményét" elveti. A katolikus Egyház azonban nem meggyőződést vár el hanem hitet, és ez a gondolkodó ember számára megalázó. Az ilyen embert az Egyház ellenségnek kezeli. A két német vallásfilozófus Küng, ill. Drewann példája is bizonyítja, hogy a gondolkodást nem tűri, akkor sem, ha az Egyházat mentendő próbál logikát vinni a logikátlanságba, vagy az abszurd hihetetlent megpróbálja szimbólummá szelídíteni.

  Megint mások úgy látják, hogy a keresztény egyházak hitelüket veszítették, lejártak, mert mindig a hatalommal szövetkeztek, haszonrészesedés fejében. Ez a körlevél is egy kísérlet az új frigyre. A körlevél kicsengés ugyanis az, hogy ,,a pogánykodók" mind egy szálig szélsőjobboldali soviniszták volnának, a katolikus Egyház pedig a demokrácia őre volna. S mintha az Egyházat is támadnák!

  Egyébként nem csak pogánykodók építenek be valláskreációikba keresztény elemeket, hanem a római katolikus Egyház is átfunkcionál - nevezzük így - ,,pogány elemeket". Ilyen machináció ,,Boldogasszony" azonosítása a bibliai Szűz Mária alakjával, de ilyen a lourdes-i, vagy fatimai ,,Magna Mater"-nek kisajátítása is.

  A hivatalos római katolikus Egyház védőszárnyai alatt rakoncátlankodva is - előrenyomulóban vannak a fundamentalista jellegű csoportok, szervezetek. Ezek működése különösen ami az ifjúság körében kifejtett működésüket illeti, nem kívánatos.

  A magyar ifjúság ki van téve egyfelől a kereskedelmi TV-kben sugárzott pornófilmek ferdítő hatásának, másfelől egyházi szervezetek anitszexuális befolyásának. Nem csodálkoznék azon sem, ha mindkét mezőny mögött az Egyház állna. A középkorban például a nemi élvezetek ellen prédikáltak, miközben az Egyház monopolizálta a bordélyházakat.

  A katolikus Egyház védőszárnyai alatt működő érdekszövetségek mindenhová beépülnek...

  A katolikus Egyházat, de a többi keresztényt sem támadta senki - AZ EGYHÁZ TÁMADÁSNAK TEKINTI A MÁS UTAT: tehát azt, ha valaki nem veti magát alá az Egyház akaratának. Ez a körlevél üzenete!

  AZ EGYHÁZ TÁMAD - de nem föl, mert döglött lóra hiába vernek új patkót, az nem fog nyargalni! - de támad, mert pénzt akar, egyre több pénzt s ezért hajlandó bárkivel szövetkezni!

  Alázattal gyalázatosan!

  Máté Imre a ,,Yotengrit Egyház" főbácsája.”
 • 124. Celtis 2009. szeptember 30. 13:56
  „Kedves Rókarudi,
  a saját nevemben beszélve minden tiszteletem a munkájáért, rendszeresen olvasom a Tanyavilágot (sok kitartást kívánok a készítéshez!)

  Én katolikusként úgy látom, hogy a vallások terén különösen igaz a mondás, miszerint "ahol lószar van, ott veréb is van". A hagyománytisztelő, pozitív értékrendet közvetítő mozgalmak mellett vannak olyanok, is, amelyek kitalált szertartásokon, távol-keleti, afrikai, és még a Jóisten tudja, milyen hagyományokból összegyúrt elméleteken alapulnak, és alkalmasak az istenkereső emberek megtévesztésére, kizsákmányolására. Ezért a veszély még a Római Katolikus Egyházon kívül is reális.

  Jézus magyarságának elmélete pedig minden bizonyítékot nélkülöz, és nem alkalmas másra, csak a zsidóság elleni további gyűlöletkeltésre. Maga Jézus pedig azt tanította, hogy szeressük még az ellenségeinket is.

  Ám egy püspöki körlevél (sokadszor ismétlem és mások is) azt a célt szolgálja, hogy az egyház berkein belül az egyház vezetőinek üzenetét közvetítse az egyház hívei felé. A Püspöki Kamara megírta, és a papok az adott napon minden misén felolvasták.

  Jelen esetben ez az üzenet egy figyelmeztetés volt a fent említett veszélyre, és annak az álláspontnak a megerősítése, hogy az Egyház tanítása továbbra sem tartalmaz ilyen elemeket, aki ilyeneket tanít, azt nem teheti az Egyház nevében. Ez az egység megtartása érdekében elengedhetetlen, olyan, mint a Hiszekegy: lerögzíti a hittételek azon közös halmazát, amelyhez ha valaki tartja magát, az katolikus, aki nem, az hihet bármi mást is, de nem katolikus.”
 • 123. Rókarudi 2009. szeptember 30. 11:00
  „Tisztelt Délmagyarország!
  Ezúton szeretettel meghívom Önöket 2010 február 2-án tanyámra, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén rendezendő Szer tartásra és után a ház szentelésére. Szándékom ezzel, hogy megértsék, mit jelent napjainkban a magyar hitvilág megélése s hogy az ilyen rendezvényeken se nem zsidók, se nem más népek gyűlöletének még csírája sincs jelen. Sajnálom, hogy írásukban a fórumozók csak ilyen véleményeinek adtak hangot.
  Tiszteletel, Görgényi Gábor”
 • 122. Rókarudi 2009. szeptember 30. 10:52
  „Azok az emberek, akik fölelevenítvén az ősi - egyistenhitű - vallásunkat, annak szellemében élnek becsületesen, nevelik tisztességesen gyermekeiket. A Katolikus egyháznak, ha komolyan gondolja küldetését, inkább a kapcsolatot kéne keresnie. Akik járnak a szer tartásokra Napfordulólor, vagy Boldogasszony ünnepen, láthatják, hogy milyen tisztasággal történik. Istenkeresés - ezért nem bírálni, hanem együttműködni kell.
  Egy kérdés a püspöki karhoz: ugyan milyen veszélyt jelentett - mint írták - a pogányság István király korában?
  A másik: István előtt is volt magyarság.
  Tisztelettel, Görgényi Gábor”
 • 121. alex69 2009. szeptember 29. 22:07
  „Először is tisztázzuk az alapfogalmakat:

  A latin paganus szó, amiből később a pogányt levezették, a régi Rómában a parasztot, földművest, jelölte, aki hadi szolgálatot nem teljesített; és később hazánkban is a falusi, vidéken élő emberekre használták a kifejezést. A jelző tehát nem szégyellnivaló, és nem is egy valamilyen vallást gyakorló személyt jelöl. A katolikus jelző pedig egyetemest jelent, a Biblia tanítása alapján, tehát minden Krisztusban hívőre vonatkozik, egyháztagságtól függetlenül. Az ősi magyarok Kiszely István kutatásai szerint is egy Isten hitet vallottak, és csak a Világot teremtő Istent imádták!..miközben a nyugat sokistenhitű volt, és egymást vagdalta!  Nagyon fontos megértenünk, két dolgot:

  Elsőként azt, amit a protestáns teológia, és az ősi magyar hit is vall: létezik lelkiismereti alapon való üdvözülés is!

  Amikor bibliaiskolába jártam, többen megkérdezték a lelkészt, hogy mi lesz azokkal, akik például egy esőerdőben élnek életük végéig, és nem is hallanak Krisztusról? Elkárhoznak?

  A protestáns lelkész azt felelte, hogy Isten - bár Jézus Krisztusban biztosította az üdvözülés lehetőségét, - mégis üdvöt adhat annak, akinek a lelkiismerete tiszta, azaz felebarátai iránt szeretetettel viszonyult életében. Ezt a tanítást a katolikus egyházak nem vallják, hiszen az ő dogmáik szerint maguk a protestánsok is megtérítendő eltévelyedettek.

  Azok az ősmagyarok tehát, akik már évezredek óta itt éltek, és bár nem a később, a császárok által, hatalmi célokból megalakított római katolikus egyház hittételeit vallották: üdvözülhettek, pedig pogányok voltak!  A magas kultúrájú, erős törzsi szövetségben élő magyarság pejoratív, megkülönböztető pogányozására, és erőszakos megtérítésére azért volt szükség, amit az István király munkásságát kutató Györffy György leír könyvének 7-ik oldalán:

  ,,az uralom stabilizálására azonban a gazdasági előfeltételek nem voltak elegendőek, az uralmat ideológiailag is stabilizálni kellett, s erre a középkori Európában a Volgáig a kereszténység, azon túl az iszlám mutatkozott a legalkalmasabbnak. Közép-Kelet-Európában az Ottók megújított német-római birodalmának volt katalizátor szerepe e folyamatban. A birodalom terjeszkedésével szemben a határon túl lakó pogány népeknek egyetlen lehetőségük maradat a védekezésre: ha maguk is felveszik a kereszténységet."

  (Györffy Gyögy: István király emlékezete, 7.old.)  Ebből a rövid idézetből, és a katolikus egyház későbbi cselekedeteiből is kitűnik, hogy szembemenve a keresztény tanítással - Szeresd felebarátodat"...máshol: ,,Nem szolgálhattok két úrnak"... - a katolikus egyház, az Ottók, és István a kereszténységet hatalmi eszköznek használták, a saját hatalmuk érdekében, nem pedig arra, amire Isten rendelte, ti. hogy másoknak szolgáljunk vele.  Az Ottók, látva az erős törzsszövetségünket, féltették a birodalmukat, hiszen láthatták, hogy Árpád apánk a pozsonyi csatában hogyan verte vissza túlerőt is!! Látták a nyugatiak, hogy itt egy gazdag, kész írásbeliséggel, fejlett árucsere-kereskedelemmel, nagyszámú állatállománnyal, és katonasággal rendelkező egységes nép szaporodik, és ez rájuk veszélyt jelentett, ezért vagy elpusztítják, vagy behódoltatják a magyarokat. Mivel a háború költségesebb, és bizonytalan a kimenetele, ezért az ideológiai fegyverhez nyúltak: találtak egy személyt, Istvánt, aki hajlandó volt a magyarság ellen fordulni. István az idősebb, és bölcsebb, a nemzetségért aggódó törzsfőket, lázadónak minősítette, és levágatta! István a saját vérei ellen fordult, ami nem egyeztethető össze a Szeresd felebarátodat parancsolattal.

  Hogyan szerethetné a felebarátját, azaz bármely embertársát az, aki a saját nemzetségbeli vérei ellen fordul, és kivégezteti őket a nyugati hatalmak, és a pápa kérésére??  I. István királyságának erősödését nem a föld mennyiségében, hanem a nép számában látta. Ezért megnyitotta az ország határait a betelepítésre. Jöttek németek, olaszok, csehek, szerbek, oroszok, lengyelek és még sok más nemzetiség. Ugyanakkor, igazságtalanul, az egyház a testvérnépek betelepülését azzal az indokolással, hogy "pogányok" -- ilyenek voltak a kunok, besenyők --, kik tőlünk keletre éltek, nem engedték be az ország területére.

  Ebből látható, hogy mindjárt az ország átszervezése után, a legemberibb bánásmódban részesítettük az idegeneket, sajnos a saját magunk kárára is. A tiszttartók kevés kivétellel mind idegenek voltak. I. István adómentességet adott az idegen ,,vendégeknek", ugyanakkor a magyarokat megadóztatta, utakat, templomokat építtetett velük, és a papok eltartását is tőlük követelte meg.  Ezek után az addig egységes, és szapora, jómódban élő magyarság szolgai sorba jutott, amit csak fokozott a kívülről érkező hódítók támadásai. Nem volt már egységes törzsszövetség, nem volt Árpád, csak volt egy önző földesúri réteg, akik évszázadokon át egymással, és a királlyal marakodtak, és nem tudták megvédeni a Kárpát-medencei őshazát. A katolikus egyház és papjai persze híztak, és egyre több aranyra, és földbirtokra tettek szert, de a paganus nép az bizony sokszor éhezett, ami Árpád idejében, és előtte sem igen fordult elő!

  A katolikus és a református egyház - néhány igaz pap kivételétől eltekintve - mindig a világi, hatalmon lévőkhöz törleszkedett, a középkorban a királyokhoz, a németeknél a nácikhoz, kommunizmusban a kommunistákhoz, a kapitalizmusban a kapitalistákhoz, pedig meg van írva:

  ,,Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak." (Máté 6:24.)  Egy kiváló igehirdető,a XIX században élt Spurgeon, azt írja:

  A ,,keresztény világ" olyan iszonyatos, hogy a szentírás soha nem beszél róla. A világi keresztény pedig szellemileg beteg. Akik kiegyeznek Krisztus ellenségeivel, máris közéjük tartoznak." (C.H.SPURGEON: Isten ígéreteinek tárháza, 174.oldal)

  A történelmi egyházak, és az újabban alakult kisegyházak is kiegyeztek Krisztus szinte minden ellenségével, nem csak a zsidósággal. Ezzel eltértek az Isten által reájuk bízott krisztusi útról, és Spurgeon szavaival ,,az ellenség közé tartoznak".

  Ezt legmarkánsabban a svájci Karl Barth, a XX. század legnagyobb hatású, kálvinista teológusa vágta a magyar egyházi vezetők képébe: ,,Valóban nem képesek a magyarországi egyházak másra, mint arra, hogy a mindenkori uralkodó rezsimmel száz százalékig szövetségben legyenek"?( Karl Barth kérdése 1951-ben, Bereczki Albert református püspökhöz)  Barth prófétai kérdése nem volt alaptalan, hiszen a magyar egyházi vezetők, Mindszenthy-t, és néhány lelkészt kivéve így vélekedtek:

  ,,Keresztények, és marxisták a gyakorlatban, a forradalmi harc frontján találtak egymásra" (Tóth Károly püspök beszéde az 1974-es Nemzetközi Keresztény Békekonferencián)

  Az ily módon érvelő pásztor voltaképpen erkölcsileg átáll az ellenfél oldalára. Lehet talán dogmatikailag makulátlan hite, tetteinek mozgatórugója nem a szeretet, hanem a félelem. Pedig tudnia kéne: "A szeretetben nincs félelem." /1 Jn 4,18/ Mégis kiadja a parancsot: Engedelmeskedjetek a rablóknak, s a farkasoknak, különben ti lesztek a felelősek azért, ha azok mérgükben, bosszúból elpusztítják az egész nyájat!  Sajnos, ma sincs ez másképp, csak most nem a marxistákkal, hanem a liberálisokkal találtak egymásra az egyházi vezetőink:

  ,,bár a hatályos Alkotmány 60.-ik paragrafusa úgy rendelkezik, hogy ,,Az egyház az államtól elválasztva működik", a Fidesz növekvő költségvetési támogatásokkal, és egyéb eszközökkel, például egy 1993-as Alkotmánybírósági határozat alapján gazdasági előjogok biztosításával is segítette a történelmi egyházakat. 2001-től a vidéki papoknak még bérpótlékot is juttattak, összegéről nincs adat. Tették ezt annak tudatában, hogy a világi polgárokat ez zavarja, és hogy az egyházak még nem néztek őszintén szembe a kommunista rendszerbeli múltjukkal." (HVG 2002. feb. 23) Mint azt megállapították: ,,Az egyházaknak folyósított támogatás 12,9 milliárd forintról 23,5 milliárdra nőtt." (Egyházfórum c. folyóirat adatai.)

  Az egyházaknak jutó főbb állami támogatások (2003)

  Közoktatási célokra jutó összes állami támogatás: 45,439 milliárd forint

  Az egyházaknak átadásra nem került ingatlanok utáni járadék: 7,035 milliárd forint

  A korábbi egyházi ingatlanok tulajdonrendezése: 7,070 milliárd forint

  Vidéki lelkészek fizetés-kiegészítése: 1,424 milliárd forint

  Az egyszázalékok állami kiegészítése: 5,47 miliárd forint

  ÖSSZESEN 66,438 Milliárd forint

  Pedig, az egyház, mint ahogyan Kováts J. István 1946-ban már megvilágítja - ,,...a tiszta egyházalkotmányi felfogás szerint, egyházunk csak akkor lehet egy az állammal, ha az államban is Krisztus uralkodik. Ha nem Krisztus uralkodik ott is, az egyháznak semmi közössége nem lehet az államhatalommal: el kell szakadnia attól és nem szabad elfogadnia annak különösen anyagi támogatását." - nem is fogadhatná el az ateista, világi hatalom támogatását, különösen nem egy olyan hatalomét, amely immár nyíltan, diktatórikus eszközökkel a magyarság kipusztítására tör.  A Jobbik MMP, és a Magyar Gárda az ő, katolikus, és protestáns szemükben is szélsőség, fasizmus, de a cionista soviniszta Paul Wolfowitz Világbanki ukáza - ,,6 millió magyar kell, föléjük pedig kétmillió narrow minded" (2007 Bp, Soros Egyetem), - pedig nem szélsőség, és nem is sovinizmus.  A protestáns egyházfő, Bölcskei Gusztáv koncepciós pert indított ezen sovinizmus ellen tiltakozó Hegedűs Lóránt hazafi ellen is. Elmondhatom, kérdezhetem, amit Tormay Cecile a "Bujdosó könyv"- ében említ, hogy egy francia tábornok - Franchet d´ Espérey - megkérdezte a kommunista Károlyitól: "Önök valamennyien zsidók?" Majd hozzátette: "Nem hittem volna, hogy ennyire lesüllyedtek!"

  Igen, idáig süllyedtek a magyar történelmi egyházak, miközben a magyarság menekül a világba a nyomor elől, mert nincs állás, bezárják a kórházakat, a munkáért pedig éhbért fizetnek. Talán ezért fordulhatott elő, hogy valaki szarral kente be egy debreceni templom püspöki székét. Ezt egy ottani presbitertől tudom.

  Ne várjunk, mi magyarok tehát semmi jót az élősködő, lecsendesítő egyházaktól, hanem Árpád apánk példáján fogjunk össze, és segítsünk magunkon, mert mi többet érdemlünk, mint amit eddig a szolgaságban kaptunk.”
 • 120. IVY 2009. szeptember 29. 14:29
  „Hát inkább az ősmagyar vallás, mint cigányia.”
 • 119. maz 2009. szeptember 29. 13:45
  „penzehes nepseg keves az emeber aki odaadja a vagyonat vagy ismet legyen tized nekik biztos tetszene ha ok is minimal berbol tartananak fent egy hazat nam raznak magukat ugy egyebkent meg ok is emberek mi beleszolasuk van ki mit szeretne tenni hinni de megint ott tartunk ha nem oket valaztjuk nics akkora bevetel nem lehet akkora parikat tartani dehat degrszio van ezt ok miert nem kepesek fefogni vagy ha ojan joba vannak a fontiekkel akor miert nem fordulnak a szerencsejatekhoz”
 • 118. CID 2009. szeptember 27. 20:58
  „Jobbik, gárda, egyház ? Bájos ez a párhuzam, és találó :)”
 • 117. keiner 2009. szeptember 27. 20:13
  „117. hozzászólás CID 2009.09.27. 20:08,mikor ajobbik, a gardaról van szó, akkor mindig azt hangsúlyasztok, hogy szólás szabadság van nálatok. Ez az egyházra nem vonatkoszik?”
 • 116. CID 2009. szeptember 27. 20:08
  „Az azért tragédia, hogy 2009-ben, a katolikus egyháznak szava lehet, megjelenhet a véleménye a világi médiában, s embereket egymásnak ugraszthat.”
 • 115. CID 2009. szeptember 27. 20:04
  „"De akkoriban roma fenhatósága alatt" brrrrr, tedd oda azt az ékezetet flexi :) Szar lett volna a cigány fen"n"hatóság . :)”
 • 114. flexsnake 2009. szeptember 27. 19:18
  „jézust nem szabad belekeverni a dolgokba. A tekercsek meg sem említették, igazolt hogy később a keresztény alapoknál lett beleírva. Ekkor maradt ki belőle az angyalok földi tartózkodása mivel az már a zsidóknak is erős volt. Náluk például semmilyenm megváltó nem volt. A keresztényeknek meg nem lett volna elfogadható hogy jézus soha nem beszélt istenről és már előtte is számtalan vándor hozott keleti bölcseleteket. De akkoriban roma fenhatósága alatt őket rendszeresen elzavarták. Ezért volt annyira erős a régi zsidó közösség majd ezután erősödött meg a kereszténység. Miután rómával hazug módon egyesültek.”
 • 113. flexsnake 2009. szeptember 27. 19:14
  „111. ott voltam, mi bajod vele? :D
  A bibliából rengeteg dolgot kihagytak ami nem felelt meg a keresztényeknek. Ezek nagy része a zsidók számára is elfogadhatatlan. Fingod nincs mi az igazság :D
  <moderálva”
 • 112. CID 2009. szeptember 27. 16:23
  „"A ´fizikusok éjszakája´ miatt pénteken szegeden voltam a femilivel." Ez nagyon szép hozzászólás volt.................................”
 • 111. Zejko 2009. szeptember 27. 15:31
  „111.Hat erre en is kivancsi lennek amiket leirtal ez meg egy kiallitasnak is eros lenne egy Dom vagy templomba meg egyenesen semmi ertelmet nem latom.”
 • 110. comet 2009. szeptember 27. 15:27
  „110- egyetértek, az egyiptomi Hermész Triszmegisztosz, vagy akár a mezopotámiai Gilgames történetei visszaköszönnek a bibliában.

  Azért érdekelne, milyen szervezés keretében plakátolták ki a szegedi Dómot sátáni kézjelként, tartottak amúgy színvonalas koncertet pár betévedt embernek a dómban egy betonkeverő előtt, és figurázták ki istent zebra csíkos nőként és cserépmadarakként egy hátborzongató zene közepette a dóm alatti kazamaták urnái között.
  A szegedi dóm honlapját sajnos nem tudom elérni.”
 • 109. Zejko 2009. szeptember 27. 14:32
  „109.Az is valoszinu,hogy mindennek a vallasoknak egyiptom az alapja minden onnan eredhet.”
 • 108. comet 2009. szeptember 27. 13:54
  „108 Jézusnak nem a származásán van a hangsúly, hanem a tanításain. A keresztény vallásnak hivatalosan erre kellett volna épülnie. (valójában nem ez történt)
  A mohamedán, zsidó és keresztény vallás egy tőről szakad, Jahve, Isten vagy Allah ugyanazt a mindenható lényt jelöli. Köztük az ellentétet az értelmezésbeli különbségek jelentik, ill. hogy mindegyik alsóbbrendűnek tekinti a többieket. Jézust a mohamedánok prófétának, a buddhisták közül sokan buddhának, a zsidó vallásúak meg eretneknek tartják, nem a származása, hanem tanításai alapján.
  Buddha indiai volt, Mohamed meg arab - na és. Miért kéne ezekre gombokat varrni?”
 • 107. God_save_the_King 2009. szeptember 27. 13:03
  „hy there!
  Az egeszhez csak annyit szolnek hozza hogy egy zsido (azaz Jezus) elott vet keresztet az egesz katolikus vallas!! Na erre varjanak gombot az egesz vatinkanban meg a kereszteny vilagban!! Oszt eszt lehet am barmerrol is magyarazni!! :))))))))))”
 • 106. m.á. 2009. szeptember 27. 12:34
  „Zejko, :)))))))))))))))))”
125 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Tanulmányi kiránduláson a közgyűlés a fürdőben

A helyszínen tudták meg, hogy a Dóra-kúthoz közel új meleg vizes kutat fúratott a beruházó Hunguest Hotels Zrt. Tovább olvasom