Délmagyar logó

2019. 03. 20. szerda - Klaudia 4°C | 13°C Még több cikk.

Értékelték az egészségügyi integrációt

Szeged - A város és az egyetem vezetői is sikeresnek tartják a szegedi egészségügyi integráció eddigi eredményeit. Az egy éve kezdődött folyamatból minden résztvevő más-más pozitívumot emelt ki. Pál Attila azonban szólt a nehézségekről is.
– Megnyugtatónak látom az integrációt mind orvosszakmai, mind gazdasági szempontból – jelentette ki Szabó Gábor, az SZTE rektora azon a sajtótájékoztatón, amelyen a szegedi egészségügyi összevonás eredményeit értékelte a város és a klinikai központ vezetőivel közösen.

A szegedi önkormányzat – a városi ellenzék heves támadásai mellett – tavaly októberben működtetésre átadta a város egészségügyi intézményeit az egyetemnek. A cél a párhuzamosságok felszámolása, a gazdaságosabb intézményrendszer kialakítása és a városi kórházak és rendelőintézetek munkájának színvonalemelése volt. A rektor elmondta: az elmúlt egy évben stabilizálódott a klinikai központ gazdálkodása, a humánusan végrehajtott leépítések nem okoztak megrázkódtatást a betegellátásban. Az integráció révén felszabaduló városi tulajdonú ingatlanok eladásából további egészségügyi fejlesztések valósulhatnak meg.

Szabó Gábor, az SZTE rektora
Szabó Gábor, az SZTE rektora

Pál Attila, a klinikai központ elnöke elmondta: egységesítették az informatikai rendszert, új szakmai profilként létrejött az arc- és állcsontsebészeti klinika, a gyermekgyógyászat kevesebb telephellyel, de több szakellátással működik, októbertől pedig felújított helyére – a volt sportorvosiba – költözhet a gyermekpszichiátria. Tavaly októbertől a női klinikán végzik a teljes szegedi szülészeti és nőgyógyászati ellátást, traumatológiai ügyeletet már csak az új klinikán kell fenntartani, minden fogorvosi ellátás beköltözött a fogklinikára, a képalkotó diagnosztikát egységesítették, a pszichiátriai gondozót pedig a felújított Vasas Szent Péter utcai rendelőbe költöztették. Botka László is sikeresnek tartja az integrációt. Mint mondta, egy év alatt annyi fejlődés ment végbe, mint máskor tíz alatt. Az integráció révén a szegedi egészségügyi rendszert „politikamentesítették", a döntéseket a legjobb szakemberek hozzák meg.
Pozitív-negatív

Pál Attilát arra kértük, mondja el az integráció három legfőbb pozitívumát. Egységes szakmai protokollok alapján azonos színvonalú ellátást kapnak a betegek mindenhol, diagnosztikai fejlesztéseket, jelentős felújításokat, átalakításokat tudtak elvégezni, a leépítések során pedig senkit sem kellett elküldeni a betegágyak mellől – sorolta. Integrációs negatívumot nem tudott említeni, azt azonban elismerte, hogy hiába próbálnak toborozni, nincs elég szakdolgozó, illetve orvos, és több ellátásból is nagyon hosszú a várólista. Ezek a problémák viszont nem az integráció következményei. Más forrásból úgy tudjuk, emellett az elmúlt fél évben több mint 230 millió forinttal nőtt a klinikai központ adóssága.

Licit indul

A polgármester tegnap bejelentette: felfüggesztik a korábbi közgyűlési döntést, és miután a város megvásárolja az egyetemtől a Pulz utcai pszichiátriai részleg területét, azt a szomszédos I-es kórházéval együtt hirdetik meg eladásra. A licit 1,2 milliárdról indul, ebből 500 milliót kap az SZTE, 700 millióból pedig közművesítik a jövendő klinikai tömb telkét.

Olvasóink írták

 • 7. Macs 2008. szeptember 06. 20:45
  „Hát nem igazán értem a dolgot. A gyógyítás egyre drágább, Mindenki csak pénzt akar, de végre mondja meg valaki honnan, kitől?
  Néha arra gondolok, hogy az a pénz, amit zsebbe dugunk hivatalosan kerülne a rendszerbe, sokat segítene.”
 • 6. Domokos István 2008. szeptember 06. 09:52
  „Tisztelt Olvasók !

  A MOK Csm TESZ részéről csak ismételni tudjuk véleményeinket ,hiszen szervezetünkhöz mind a mai napig érdemi megkeresés nem érkezett semilyen felelős döntéshozói szintről.

  Tisztelettel üdvözli Önöket gyógyító orvosaik nevében ;

  Dr. Domokos István ,
  a MOK Csm TESZ elnöke  --------------------------------------------------------------------------------

  Magyar Orvosi Kamara
  Csongrád Megyei Területi Szervezete
  Cím: 6722 Szeged, Somogyi utca 3.
  Tel/Fax: 06-62-421- 301, e-mail: csmokorvos@vnet.hu

  Elnök: Dr. Domokos István Alelnökök: Dr. Ágoston Zsuzsanna Titkár Dr. Ferencsik Mária
  Dr.Lipták Attila


  Ikt. szám: 21-35/2007.

  Tárgy:
  A MOK CSm TESZ elnökségének véleménye
  a szegedi egészségügyi ellátórendszer átalakításáról.
  Dr. Botka László

  Szeged Megyei Jogú Város
  Polgármestere

  6745 Szeged, Pf. 473.  Tisztelt Polgármester Úr !


  Az ,, Egészségügyi ellátási-vagyonkezelési szerződés tárgyában kiírt pályázatról döntés ,, tárgyú előterjesztés 2007.július 2-án és 2007.augusztus 30.-án kelt ,,verzióit ,, köszönettel megkaptam ,a MOK Csm TESZ elnökeként, véleményezés céljából.

  Külön köszönettel vesszük az e témában későbbiekben tartandó Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésre ígért meghívót is.

  A MOK Csm TESZ elnökségének testületi véleménye:

  Az elnökség az eddig megismert hivatalos történések és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a szegedi egészségügyi ellátórendszer átalakításának önkormányzati törekvéseit és lépéseit jelenlegi formájában - szakmai, szervezési, vagyongazdálkodási szempontokat figyelembe véve - nem tudja támogatni!.

  A betegekért felelőséget érző és vállaló orvosokat, mint a gyógyítás kulcsfontosságú szereplőit, komoly aggodalommal tölti el az a tény, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövőben közvetlenül nem tud és nem óhajt eleget tenni a törvényben előírt egyik nagyon fontos közfeladatának illetve kötelességének, a szegedi egészségügy működtetésének !

  Az egészségügyi feladatellátás és az egészségügyi intézmények működtetésének teljes felelősségét, olyan szintre kívánja kiszervezni, átadni, - nevezetesen a Szegedi Tudományegyetem számára - mely ,,intézmény-komplexumnak" elsősorban köztudottan nincs az önkormányzati felelősségvállalást helyettesítő törvényi kötelezettsége a szegedi egészségügy működtetése tekintetében.

  A feladatok átadása - eddigi ismereteink szerint - elsősorban gazdaságossági -gazdasági - pénzügyi okokkal indokolva történnének, szakmai indokok, ha el is hangzanak, a tervezett átalakítás biztonságos betegellátás szempontjából fontos részleteire vonatkozóan megalapozatlanok, s így ezt a tervezett formában orvostársaink és betegeink nevében méltatlannak, igazságtalannak tartjuk és elutasítjuk, annál is inkább, mert az átszervezés irányába eddig megtett intézkedések és lépések szakszerűtlenségének és előkészítetlenségének negatív következményei máris nyilvánvalóak.

  Nem támogatjuk az átalakítás tervezett módját azért sem, mert az Önkormányzat hagyja szétesni, szétzilálni az egészségügy zavartalan működését biztosító szakszerűen és gondosan kiépített fekvőbeteg ellátás és járóbeteg szakellátás közfeladatait ellátó rendszert.

  Hagyja széthullani ezt a rendszert, mind szakmai /pl. szakorvosi ellátási szintek megszüntetése/, mind szervezeti - szerkezeti - szervezési /pl. a szakellátások lakosság közeli elérhetőségének romlása, új várólisták megjelenése, a várólistán szereplő betegek számának növekedése/, mind infrastrukturális-vagyoni /pl. összességében több száz millió forint értékű ,lista szerinti közvagyoni elemek folyamatban lévő és tervezett eladásai/ szempontjait figyelembe véve.
  Nem veszi figyelembe, hogy az átalakításnak jelentős negatív hatása lehet a Szeged környéki betegellátás, szakellátás vonatkozásában is.

  Megoldatlan és nyugtalanító tény, hogy az átalakítások eddigi lépései és a jövőre vonatkozó tervezés is a gyógyítást végző szakorvosok és szakdolgozók aktív bevonása nélkül zajlanak. Úgy tűnik hogy átalakításban érintett egészségügyi dolgozók nem gyakorolhatják az Őket törvényileg megillető véleményezési jogaikat, kénytelenek passzív szereplőként szemlélni szakmájukat, munkakörülményeiket, munkabiztonságukat, megélhetésüket befolyásoló változásokat, miközben a közvetlen szakmai felelősséget nekik kell vállalni annak következményeiért!
  A dolgozókat folyamatos érdeksérelem éri az átalakítás folyamatában (pl. az érvényes kollektív szerződések hiánya, az érdekegyeztetés elmaradása miatt stb.)  A Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei TESZ elnökségének az SZMJVÖ-SZTE un. ,,Egészségügyi Ellátási - Vagyonkezelési" tervezetével kapcsolatos
  összefoglaló állásfoglalása

  1./ A tervezett intézkedés nem kellően előkészített és egyeztetett sem szakmai, sem szervezeti, sem gazdasági-gazdálkodási szempontból. Nincsenek nyilvánosságra hozott hatástanulmányok, nem voltak szakmai egyeztetések.

  2./ Az átalakítás kiszámíthatatlan hatású, nemcsak Szeged, hanem a környező települések egészségügyi intézményeinek működésére is, rontja a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését, nem teszi differenciálttá az ellátási szinteket, egyúttal bizonytalanná teszi a legmagasabb szintű ellátáshoz való jog elvének érvényesülését

  3./ Nem időszerű, mivel országosan megtörtént az ágyszám leépítés, és szükségtelen a szakorvosi kapacitás indokolatlan további csökkentése.

  4./ Ellentétes a járóbeteg szakellátás kapacitást bővíteni kívánó Kormány-programmal, így a járóbeteg szakellátás színvonala, hozzáférhetősége-elérhetősége, vagyis kínálata a lakosság számára nemhogy nőne, hanem tovább csökken.

  5./ A jelenlegi kapacitás /szakellátási szintek/ és infrastruktúra adottak, nem elavultak! Az egy-két éve hatalmas ráfordítással korszerűsített szegedi ellátórendszer a kor követelményének megfelelő színvonalra emelhető, így nehezen belátható a tervezett, bizonytalan pályázati pénzekre alapozott új egészségügyi intézmény létjogosultsága.

  6./ Közvagyont él fel /fertőző kórház eladása, az I. sz. Kórház, a II. sz. Rendelőintézet, a Nővérszálló tervezett eladása/ és miközben a gazdaságossági érvek alapján párhuzamosságokat kíván kiküszöbölni, magában foglalja közvagyonnal és a humánerővel való nagyvonalú pazarlást.

  A fentiek alapján a MOK Csongrád megyei TESZ elnöksége jelenlegi formájában nem támogatja az,,Egészségügyi Ellátási - Vagyonkezelői" átadás tervezetet.

  Végezetül , de nem utolsó sorban nyomatékkal felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a MOK az eddigiekben is minden lehetőséggel élt ,hogy a szegedi egészségügyi átalakítást illető állásfoglalását megismertesse és közzétegye/ pl. fórumok, sajtó, hivatalos és nem hivatalos megnyilvánulások/ a lakosság és a hivatalos szervek irányába.


  Tisztelt Polgármester Úr !


  Bár sajnos egyenlőre úgy tűnik, hogy a megoldási javaslataink számos pontban alapvetően eltérnek egymástól, a MOK Csm TESZ elnöksége ezúttal is természetesen készséggel felajánlja szakértői segítségét az általunk említett kifogásaink közös megoldása érdekében, mind szakmai-szervezési, mind gazdasági-gazdálkodási vonatkozásokban, hiszen a célunk közös;

  egy minden vonatkozásban hatékonyabb szegedi egészségügy működtetése

  A jövőben is mindenkor állunk rendelkezésre álláspontjaink egyeztetésére, a közös megoldás érdekében !

  Szeged 2007-09-01
  Tisztelettel :

  Dr. Domokos István sk.

  a MOK Csm. TESZ elnöke,
  a MOK Csm TESZ elnöksége nevében

  Ui.:
  E levelünket megküldjük a döntéshozók ,a társérdekvédelmi szervezeteink és civilfórumok részére is, tájékoztatás céljából.

  -----------------------------------------------------------------------------------


  Prof. Dr. Pál Attila elnök

  Szegedi Tudományegyetem
  Klinikai Központ
  Szeged, Dugonics tér 13.


  Tisztelt Elnök Úr!  Városunk egészségügyi ellátórendszerének működtetése új szakaszhoz ért a Szegedi Tudományegyetem és a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött egészségügyi feladat- és a kapcsolódó vagyonkezelés átadási szerződés aláírásával.
  Az előzetesen hozzánk eljutott dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a szerződés kialakítása elsősorban gazdasági szempontok mentén jött létre, miközben szakmai szempontból alig érinti Szeged város és vonzáskörzete lakosságának jövőbeni teljes körű egészségügyi ellátását .
  Sajnálatos tény - elsősorban az Önkormányzat Kamarát érintő tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása miatt - hogy mind a mai napig nem ismert számunkra a szakmai előkészítettség állapota!

  A MOK Csm TESZ elnökségének kamarai törvényben foglalt joga és kötelezettsége véleményezni a Szeged egészségügyének átalakításával kapcsolatos terveket és dokumentumokat. Korábban felajánlottuk az Önkormányzatnak szakmai szakértői segítségünket, de sajnos erre a döntést előkészítők és döntéshozók egyáltalán nem tartottak igényt!

  Tisztelt Elnök Úr!

  Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy az átalakítás során felmerülő szervezési, szakmai kérdések tekintetében, a MOK Csm-i TESZ élni tudjon a kamarai törvényben előírt véleményezési jogával, az átalakítás folyamatával kapcsolatos intézkedéseket a döntés előtt véleményezésre, a Kamara részére ésszerű határidők betartásával szíveskedjék elküldeni.

  Az előzőek alapján kérjük Önt, hogy tegye lehetővé számunkra a szakmai egyeztetéseket a MOK Csm TESZ érdemi bevonásával és közreműködésével !

  A szakmánkban felelőséggel gondolkodó és dolgozó Kollégáink és a jövőben e rendszerben ellátandó Betegeink érdekében, az átalakítás folyamatával kapcsolatban szeretnénk az egészségügy szereplőinek, döntéshozóinak véleményét minél szélesebb körben megismerni és megismertetni, s ezek alapján mindenkor aktívan véleményt nyilvánítani.


  Szeged 2007-09-22. Tisztelettel :


  Dr. Domokos István
  a MOK Csm TESZ elnöke”
 • 5. che 2008. szeptember 05. 21:17
  „Helyesb: népnak-népnek.”
 • 4. che 2008. szeptember 05. 21:15
  „Ilyen már volt az 50-es évbekben...padlóra küldjük az egészségügyet aztán (pár év múlva) minden kissebb javulás egy csodának fog kinézni és az jót tesz a vezérkarnak és a népnak is !”
 • 3. a valóság 2008. szeptember 05. 19:13
  „marhaságot beszélsz doktorandusz.igen,elindult az egészségügy lefelé a lejtőn! finanszirozás csökkentése,volumenkorlát,leépitések,kórházbezárások!!!!!betegek kivül maradnak a gyógyitásból! hogy a nem egészségügyben dolgozók is értsék:nem lehet naponta csak egy bizonyos számú beteget ellátni.meg van határozva pl.egy recept felirása vagy egy beutaló megirása 10 perc! egy beteg vizsgálata 20 perc! egy injektio beadása 10 perc! tehát az orvos 2-4 jobb esetben 6 órás munkidejéből l már elfogyott 40 perc! és ilyen meghatározott időkorlátok köztött ki lehet számolni hány beteget láthat el egy orvos napi munkaideje alatt,mert elláthat többet is de az OEP nem finanszirozza neki a ráforditott időt és az esetlegesen elhasznált gyógyszert, kötszert,anyagot, költségeket!! és tessék hozzáolvasni a 2.számú dolgozó hozzászólást! csak hogy tessenek érteni miért kell 2 hónapot 6 hónapot öt évet 10 évet várni ha beteg lesz az ember!! mert hát talán addig meg is hal!!! az lenne a jó az OEP nek!!!”
 • 2. dolgozo 2008. szeptember 05. 13:39
  „"Pál Attilát arra kértük...: a leépítések során pedig senkit sem kellett elküldeni a betegágyak mellől - sorolta. Integrációs negatívumot nem tudott említeni, azt azonban elismerte, hogy hiába próbálnak toborozni, nincs elég szakdolgozó, illetve orvos"

  Elsírom magam. Most azért inkább szó szerint ideírom az "Intézkedési terv a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ likviditásának javítására" című terv 1. pontját, mely a "Humánerőforrás gazdálkodással összefüggő intézkedések" címet viseli:
  1.1 Pótlékok csökkentése. visszavonása
  Valamennyi gazdálkodó egység dolgozóit érintő - kari tanácsi határozattal, kollektív szerződés és vezetői döntés alapján - kifizetésre kerülő pótlék csökkentése, visszavonása (aneszteziológiai, intenzív, határozott idejű, keresett (sic!) kiegészítés, illetménykiegészítés, műszaki és munkahelyi pótlék).
  Felelős: Prof. Dr. Pál Attila elnök, Resch József gazdasági igazgató. Határidő: 2008.12.31.

  1.2 Státuszok zárolása
  ...
  1.3. Létszámleépítés
  Valamennyi gazdálkodó egységnél a nyugdíjas és részmunkaidős dolgozói létszám felülvizsgálata és a feladat ellátás fenntartása mellett leépítés.
  Felelős: Prof. Dr. Pál Attila elnök, Resch József gazdasági igazgató. Határidő: 2008.12.31.

  Van még szó dologi kiadások mérsékléséről, egyéb pénzügyi egyensúlyt javító intézkedésekről.


  Szóval így nehéz lesz toborozni, a mézesmadzagon mi lesz?”
 • 1. doktorandus 2008. szeptember 05. 07:04
  „Természetesen biztosan sok érdeket sért és hibás döntések is történhettek de legalább elindult valami az eü.területén”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Széles szakkörválasztékkal készülnek az iskolák

Szeged - Vannak olyan foglalkozások, amelyek még a legkrónikusabb iskolaundorban szenvedő gyereket… Tovább olvasom