Délmagyar logó

2019. 06. 26. szerda - János, Pál 20°C | 32°C Még több cikk.

Holokauszt: nemzetközi emléknap az áldozatokért

Szeged - Hat évvel ezelőtt az ENSZ közgyűlése az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját (január 27.) a holokauszt mintegy hatmillió áldozatának nemzetközi emléknapjává nyilvánította.
Január 27-e a holokauszt nemzetközi emléknapja. 2005-ben az ENSZ közgyűlése egyhangú határozattal az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját a holokauszt mintegy hatmillió áldozatának nemzetközi emléknapjává nyilvánította - olvasható a wikipedián.

A holokauszt a náci Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított népirtás neve, amelynek körülbelül hatmillió európai zsidó esett áldozatául.

A náci rendszer más csoportokat is üldözött vagy próbált megsemmisíteni: a cigányokat (Porajmos), az oroszokat (különösen a hadifoglyokat), a lengyeleket (Generalplan Ost), a fogyatékosokat (Aktion T4), a homoszexuálisokat és a politikai vagy vallási ellenállókat, például a szocialistákat, kommunistákat vagy Jehova Tanúit. Sok kutató nem veszi
A szó jelentése

A holokauszt a görög holokautóma szóból ered, jelentése: "teljesen elégetett", vagyis égőáldozat. A szó a Szeptuagintából ered és a héber ólá-nak ("ami felmegy"), azaz a "teljesen elégő áldozat"-nak a tükörfordítása. Zsidó terminusa azonban nem ez, hanem a Soa vagy Soá, ami a teljes pusztulást, kiirtást jelenti.

bele ezen csoportokat a holokauszt definíciójába, hanem a zsidók elleni népirtásként határozza azt meg. A nácik minden áldozatát figyelembe véve a halottak száma jóval nagyobb, a legtöbb becslés 9 és 11 millió közé teszi.

Az üldözés és népirtás több lépésben valósult meg. A zsidókat a civil társadalomból kizáró nürnbergi törvények évekkel megelőzték a második világháborút. Koncentrációs táborokat létesítettek, ahol kényszermunkát végeztettek a foglyokkal, amíg azok bele nem pusztultak a kimerültségbe vagy valamilyen betegségbe. A Harmadik Birodalom által újonnan meghódított keleti területeken Einsatzgruppéknak nevezett speciális alakulatok tömegesen kivégezték a zsidókat és a nácik politikai ellenségeit. A zsidókat és a cigányokat gettókba zárták, ahonnan tehervagonokkal szállították őket a több száz kilométernyire fekvő haláltáborokba; akik túlélték az utazást, azok nagy részével gázkamrákban végeztek. A német bürokrácia minden ága részt vett a tömeggyilkosságok megszervezésében, az ország - egy holokausztkutató szavaival élve - "népirtó állammá" vált.

Kertész Imre: Sorstalanság. Rendezte: Koltai Lajos. Forrás: YouTube

A zsidó holokauszt

Hitler nem titkolta zsidók iránti ellenérzését; az 1925-ben kiadott Mein Kampfban Németország és az árja faj elleni világméretű összeesküvés szervezőiként írta le őket, akiket ki kell űzni az ország politikai és szellemi életéből. A kiirtásukról nem írt, de visszaemlékezések szerint négyszemközt már beszélt róla: Joseph Hell újságíró visszaemlékezései szerint 1922-ben ezt mondta neki:

"Ha hatalomra jutok, legelső dolgom a zsidók megsemmisítése lesz. Amint meglesz hozzá a hatalmam, akasztófasorokat fogok állítani - például a müncheni Marienplatzon -, amennyit csak a forgalom enged. Oda lesznek a zsidók felakasztva, kivétel nélkül; és addig lógnak ott, amíg bűzleni nem kezdenek; addig lógnak, amíg a higiénia szabályai engedik. Amint levágják őket, jön a következő adag, és így tovább, amíg
A holokauszt kezdete

A holokauszt kezdetét gyakran a Kristallnachttól, 1938. november 9-től számítják. Néhány nappal korábban egy Franciaországba emigrált zsidó - Herschel Grynszpan - tiltakozásul lelőtt egy német diplomatát - Ernst Eduard von Rath-ot. Válaszul Németországban betiltották a zsidó lapokat, és kitiltották a zsidókat a német oktatási intézményekből. 9-én este civilruhás rohamosztagosok zsidóellenes zavargásokat szítottak, közel száz zsidót megöltek, több mint ezer zsinagógát és sok ezer zsidó lakást és boltot kiraboltak és felgyújtottak, és mintegy 30 ezer embert koncentrációs táborokba vittek. Hasonló események zajlottak Ausztriában is.

csak marad zsidó Münchenben. Más városok követni fogják a példát, amíg Németország teljesen meg nem tisztul a zsidóktól."

Az 1930-as években a zsidók jogi, gazdasági és társadalmi mozgásterét egyre jobban leszűkítették. 1933-ban kitiltották őket a közszférából, eltiltották a jogászi, orvosi és mezőgazdasági pályától. 1935-ben a nürnbergi törvények megfosztották őket állampolgárságuktól és megtiltották a nem zsidókkal való házasságukat.

A háború kitörésével a német zsidópolitika második szakaszába lépett, melynek célja a zsidók területi elkülönítése volt. 1939 őszén a németek megszállták a mintegy kétmillió zsidó lakta Nyugat-Lengyelországot. Reinhard Heydrich, a Reichssicherheitshauptamt feje azt javasolta, hogy gyűjtsék a lengyelországi zsidóságot néhány vasúti csomóponton fekvő nagyvárosban létesítendő gettóba, ahol kényszermunkát végeztethetnek velük, és a vasút megkönnyíti "további lépések" megvalósítását. (Adolf Eichmann 1961-es vallatása során azt állította, hogy a "további lépések" kifejezés alatt fizikai megsemmisítést értettek.) Ez meg is történt; a gettókban sok ezer zsidót meggyilkoltak, és még többen haltak meg éhségtől, betegségtől vagy a kimerültségtől, de szisztematikus kiirtásra ekkor még nem történt kísérlet.

Zsidóüldözés Olaszországban. Az élet szép. Rendezte: Roberto Benigni.
Forrás: YouTube

1940–43 között Németországból, Ausztriából és a későbbi Csehszlovákia területéről Eichmann vezetése alatt Lengyelországba deportálták a zsidókat. (Korábban Hitler azt tervezte, hogy a teljes európai zsidóságot Madagaszkár szigetére telepítik ki, ahol politikai túszként használhatják őket, a Madagaszkár-terv azonban logisztikailag kivitelezhetetlennek bizonyult.) Egy részüket a gettókba
Szegeden

A megyeszékhelyen április 16-án és június 25-28-án emlékeznek meg a holokauszt áldozatairól. Április 16-a a magyar kormány által jóváhagyott emléknap, ekkor iskolásoknak tartanak rendhagyó történelemórákat Szegeden - tudta meg a delmagyar.hu Markovics Zsolt rabbitól. Júniusban indultak a transzportok Szegedről, ekkor koszorúzást és mártír megemlékezést tartanak az áldozatok emlékére a városban.

telepítették, másokat koncentrációs táborokba zártak. A koncentrációs táborokat hatalomra kerülésük után hozták létre a nácik politikai ellenfeleik (a kommunisták és a szociáldemokraták) számára; az első, a dachaui koncentrációs tábor 1933 márciusában kezdte meg működését. Kezdetben alig voltak többek egy-egy pincénél vagy raktárépületnél, de némelyik idővel hatalmas, a városon kívül elhelyezkedő táborrá nőtt. 1942-re hat ilyen nagy tábor volt Lengyelországban. A foglyok napi 12-14 órát dolgoztak a német hadiipar számára; sokan belehaltak az éhségbe, az őrök kegyetlenkedéseibe vagy az embertelen körülményekbe.

A végső megoldás

Az antiszemitizmus valamennyi hagyományos eszköze (rémhírek terjesztése, gettók felállítása, a zsidók jogi és emberi diszkriminációja, gazdasági szerepük teljes megszüntetése) mellett iparszerű és tervszerű megsemmisítésükre törekedett. A nemzetiszocialista cinizmus ezt a "zsidókérdés végső megoldásának" (németül: Endlösung der Judenfrage) nevezte. 1942 januárjában tartották Berlin mellett az ún. wannseei konferenciát, ahol tervezték a "végső megoldást". Legkésőbb 1941 szeptemberében el volt döntve a zsidók meggyilkolása. A megszállt lengyel és szovjet területeken az első naptól fogva tömeggyilkosságokat hajtottak végre.

Forrás: http://www.jewishjournal.com/jews_and_mormons/item/auschwitz_god_and_piotr_39101107/
Gyerekek Auschwitzban.
Forrás: http://www.jewishjournal.com

Magyarországon a zsidók deportálása az Adolf Eichmann által vezetett Judenkommando irányításával és a magyar közigazgatás és csendőrség aktív támogatásával történt meg. Közel félmillió magyar zsidó került Auschwitzba.

Akiket nem öltek meg azonnal a gázkamrákban, azok munkatáborokba – mint Auschwitz-Birkenau – kerültek. De a munkatáborokba csak azok kerültek, akiket munkára alkalmasnak találtak. Akiket nem, azokat egyből elgázosították. Az Auschwitz melletti erdős területen levetkőztették őket, és azt mondták nekik: zuhanyozni mennek. Amikor a gáz az utolsó emberrel is végzett, a Sonderkommando (magyarul Különleges Egység: a gázkamrában és a táborban megöltek holttesteit elégető, főleg zsidókból álló munkacsapat) tagjai a holttesteket vagy tömegsírokba, vagy a krematóriumba vitték.

Magyarországon az 1941–45-ös határokon belül a háború előtt mintegy 900 ezer zsidó élt, a háború végére 255 ezren maradtak.

Olvasóink írták

124 hozzászólás
 • 124. Apátfalvi** 2011. január 28. 08:31
  „122. Nem értetted, hogy mit akartam mondani:

  Egyrészt nem én neveztem "holokausztnak" a Don-kanyart, hanem egy másik hozzászóló hozta fel. Másrészt pedig a nácik által elhurcolt, zsidónak minősített emberek között is rengeteg magyar volt, tehát ez is MAGYAR holokauszt volt. Nem értem, hogy ezen mit nem lehet érteni. A GULAG-ra hurcolt szerencsétleneknek is van emléknapjuk különben.”
 • 123. novaklaszlo56 2011. január 28. 04:21
  „Meglehet, hogy igazad van a gulágokat illetően, Zoltankis, még, ha ezek névleg nem is megsemmisítő táborként működtek, de ebbe inkább nem kotyogok bele, mert meglehetősen felszínesek, és nem megbízhatóak az ismereteim.
  A népesség fogyásáról meg csak annyit, hogy nem az ember az egyetlen (állat)faj a bolygón, amelyik nem szívesen szaporodik fogságban, meg általában olyan körülmények között, amelyek közepette félelmek gyötrik. Az ember esetében ilyen félelmek forrása a szükségletei (ezek az ember esetében messze nem csak anyagi természetűek) kielégítésének a bizonytalansága, a stabil, tervezhető jövőkép hiánya: a perspektívátlanság is, amely millió módon, testileg és lelkileg is megbetegíti, kivált, ha ezek a félelmek hosszú távon hatnak rá, és sajnos ez a folyamat az ember kisebb és nagyobb közösségeit is lezülleszti, szétforgácsolja. Ez történik velünk is, és egyre rosszabbul, egyre meggondolatlanabbul, mondhatni, ostobán reagálunk, fent is, lent is, folyamatosan tovább rontva a helyzetet. De a hatalom mindenkor tudta ezt, és tudja ma is... Hogy mit jelent ez, miért mondtam? Azt ma már nem biztos, hogy itt elmondhatom, mert félek, azzal a médiahatóság villámainak a kiszámíthatatlan (!) csapásait kockáztatnám. :)
  De abban teljesen egyetértek veled, hogy nincs "kis holokauszt", meg "nagy holokauszt", mert minden, emberiség elleni cselekmény egyformán súlyos gaztett, akkor is, ha "csak" néhány áldozata van, vagy az egyiknek kevesebb, a másiknak több. A lényeget illetően nincs, és nem is lehet különbség ezek között. Nagyon figyelnünk kell magunkra napjainkban is, mert ma is zajlanak olyan folyamatok a társadalmunkban, amelyek arra figyelmeztetnek bennünket, hogy könnyen és gyorsan elfelejtjük még a legtragikusabb leckéket is, és félő, hogy újra elkövetjük ugyanazokat a "hibákat". Ne tegyük! Soha! Maradjunk éberek, és ne hagyjuk egymást se elandalodni, vagy elhülyülni, senki, semmi kedvéért, érdekéért se, mert az a vesztünket jelenti! Ha jól meggondoljuk, az embereket sokkal több minden (elemi érdekek!) köti össze, mint amennyi dologban különböznek, s még ezek a különbségek is értékes erőforrássá változtathatók... S mi nem eszt tesszük ma sem. E hazában sem. Miért is vagyunk mi ennyire ostobák? :O :)”
 • 122. zoltankis 2011. január 28. 03:01
  „.. a GULAG szigetvilág több száz MEGSEMMISÍTŐ TÁBORÁNAK .. (5. hsz, Conquer)
  A GULAG csak Szolzsenyicin regényének címében "sziget", valójában az egész Uniót behálózó kényszermunkatáborok hálózata. (oroszul: ?????: ??????? ?????????? ?????????????-???????? ??????? [Glavnoje upralevnyije iszpravitelno-trudovih lagerej], azaz ´Javítómunka-táborok Főigazgatósága´)
  113. hozzászólás Apátfalvi** : Magyar holokauszton nem a doni csatában elvesztett 200 ezres hadseregünket értjük, hanem a fenti műintézményben eltűnt félmillió honfitársunkat gyászolhatnánk, ha lenne emléknapjuk.
  Legújabb kori magyar holokauszt meg az a tény, hogy 30 évvel ezelőtt 10.7 millióan voltunk, ma meg - a születési és halálozási KSH adatok alapján több, mint százezerrel tízmillió alatt. Békeidőben. Elfogyott 800 ezer magyar 30 év alatt. A föld lakossága pedig megduplázódott.
  Gulag dokumentumok erős idegzetűeknek: http://www.gulag.hu/”
 • 121. novaklaszlo56 2011. január 27. 23:10
  „Meg. :)
  Jó éjt! :D”
 • 120. jozko 2011. január 27. 23:09
  „Atyavilág!!
  120-nál tartotok?

  Hiába.
  Nagy ünnep, sok megemlékező!
  Mi okosat tudnék már mondani?

  Esetleg holnap...
  Jó éjszakát!”
 • 119. CID 2011. január 27. 22:53
  „moderálva személyeskedő”
 • 118. CID 2011. január 27. 22:51
  „Most hallottam fél füllel ( így lehet baromságot írok ), valami film lecsúszik az Oscar ezüstről, mert hogy a benne szereplő VI. ( dadogós ) György megakadályozta zsidók, Palesztinába jutását. Akkor ez most hogy is ?”
 • 117. antikos 2011. január 27. 22:33
  „Élveztem végig olvasni a beírásokat. A moderátor meg még ünnepel???”
 • 116. novaklaszlo56 2011. január 27. 22:25
  „Miért támadt az az érzésem, hozzászólók - nem mindenki, de dermesztően sokan -, hogy nem rajtatok múlik, hogy megismétlődjön valami hasonló tragédia?
  A technológia változik, az ember nem... :(
  Nagyon lehangoló ez. Rám támadhattok nyugodtan, nem szólok, mert már nincs mit...
  Zsidók... Egyáltalán tudjátok, mit jelent a szó? A világot uraló bankárokat? :S A világ irányítását a kezükben tartókat? :O :S Jézusom! Vagy a "cigány"? Esetleg a "muzulmán"? Vagy a "keresztény"? A keresztényi (erősen kirekesztő) szeretetről nem is beszélve... Úgyszintén nem szólva egy sor emberről és csoportjaikról, akiket, mint a kopasz nyakú tyúkot a többi ("bosnyák tyúk" - ismerős? Persze, hisz magyar fordulat, egy nép nevéből, igaz?), módszeresen kifaragtok magatok közül a perifériára, és ideológiát gyártotok mindehhez, néhol némi segítséggel (pl. egyházi dogmák...), holott a szerencsétleneknek csak annyi a bűnük, mint nektek, magatoknak: léteznek... :( Ha ez bűn, nem pedig kollektíve hasznosítható érték, akkor ti tényleg reménytelenek vagytok. ;(”
 • 115. magyarock1 2011. január 27. 21:37
  „Néha az az érzésem, hogy Szegeden nem a Gutenberg utcában, hanem a Szabadkai úti DM székházban van a zsinagóga... :)”
 • 114. keiner 2011. január 27. 21:37
  „111. Lacusch69, miböl gondolsz, hogy nem értünk mire akártal kilyukadni?
  De ez csak feltételesség, bizonyitó nem.
  Nem egyszer, többször is elöfordult németbe, hogy halottnak nyilványitottak valakit, nyugdij nukku, stb és késöbb kiderült ugyan olyan névvel rendekezö szémély, születésihély stb egy városban volt aki valoban meghalt.”
 • 113. Apátfalvi** 2011. január 27. 21:30
  „106.

  Ez a hozzászólás fizikai fájdalommal járó sokkhatást vált ki a tanult emberből, úgyhogy csak óvatosan az agymenéseiddel. :D

  "Miért utálnak KOLLEKTÍVAN MINDENKIT a ZSIDÓK ????? "

  Zsidók? Pontosan kik közülük? Súlyos vádról van szó, ezért ne általánosíts, hanem név szerint nevezz meg embereket, és miután ezt megtetted, azután őket gyűlöld, ne az egész zsidóságot.

  A doni magyarokra is emlékeznünk kell (tesszük is), de azért remélem az világos, hogy ők nem népirtás, hanem egy elcseszett politika, egy irtani való eszme, illetve az azt kiszolgálni akaró politikusaink áldozatai lettek. Nem felsőbb-vagy alsóbbrendűek a zsidóknál, csupán áldozatuk más. De abban ugyanolyanok, hogy ártatlanok voltak ők is.

  "Lassan eljutunk abba az abszurd helyzetben hogy törvényt hoznak arra hogy az iskolába kötelezö lesdz a zsidók történelmét tanulni majd késöbb a talmund lesz a kötelezö olvasmány MIKSZÁTH, PETÖFI, JÓKAI, helyett."

  Helyesírásodból, illetve gondolataid torz mivoltából ítélve te nem olvastál túl sok Mikszáthot, Petőfit, vagy Jókait. A Radnótit vagy a Karinthyt szándékosan hagytad ki amúgy? :P

  CID:

  "hogy miért kellene szeretni őket,"

  Ki a fene mondta, hogy szeretni kell itt akármilyen népcsoportot is kollektíven? Ez lehetetlen, mint ahogyan kollektíven utálni is. Csak egyes embereket lehet szeretni, vagy utálni. Ha te izraeli katona lennél, és kinyírtad volna valamelyik szülőmet, akkor rajtad akarnék bosszút állni, és nem a családodon, vagy esetleg olyanokon, akiket nem is ismersz, pusztán csak honfitársaid. Remélem érted, mire akarok kilyukadni...

  De ha már a szeretnél tartunk, akkor azért jegyezzük meg azt, hogy számos kiváló MAGYAR tudós, művész, sportoló került ki a zsidó magyarok közül. Több, mint a tömeggyilkos, zsidó származású, de meggyőződéses ateista. Ezt a tényt különben egyik kohnbélázó antiszemita sem tudja megcáfolni. A forradalmi kormányzótanács, a lenin-fiúk, illetve a későbbi ávh-s terrorlegények szörnyű tetteit valóban zsidók követték el, de ad.1.) tudtommal a zsidó vallású emberek ezen állatokkal nem vállalnak közösséget, ad.2.) a pozitív megítélésű zsidó magyarok többen vannak/voltak történelmünkben.

  Elhiszitek-e ezt, tisztelt antiszemiták, vagy kezdjünk el neveket gyűjteni a ´Jó´ és a ´Rossz´ táblázat oszlopaiba...?”
 • 112. dodó 2011. január 27. 21:25
  „2011-01-27. 18:24
  Még szorosabbra fűzi kapcsolatait a nemzetközi zsidósággal a "forradalmi kormány"

  Ezentúl gyakrabban és rendszeresebben egyeztet a kormány hazai és a nemzetközi zsidó közösségekkel - derült ki a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. A találkozókra negyedévente lehetőséget biztosít a kabinet.
  Nagy Anna kormányszóvivő bejelentette: a kormány szerdai ülésének döntése értelmében "a jövőben több résztvevővel, szélesebb témakörben, gyakrabban és rugalmasabban egyeztet a kabinet a zsidó közösségekkel".
  Az egyeztetéseken a kormányt Gál András Levente, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára képviseli, aki legalább negyedévente egyszer konzultál a hazai és nemzetközi zsidószervezetek képviselőivel - húzta alá a szóvivő.
  Emlékeztetett: létezett egy tárcaközi bizottság e feladatkörrel, de ez gyakran évekig nem találkozott a zsidó szervezetek képviselőivel. A kormány azt szeretné elérni - fűzte hozzá -, hogy valódi párbeszéd alakuljon ki.
  A lehetséges témákról azt mondta: a megbeszéléseken a pénzügyi kérdések mellett szó lehet az oktatásról is és a holokauszttal kapcsolatos témákról. (MTI)”
 • 111. Lacusch69 2011. január 27. 21:20
  „Keiner, Macs: Qrvára nem értitek a dolgot...

  Esetleg azért került fel a listára, hogy "ki legyen a létszám"?
  Megkérdezhetném angolul, németül, oroszul és magyarul is (bp-i zsidó szervezettől ment át az infó), de akkor levennék a listáról, és nem tudnám bizonyítani.
  Magánvélemény: az "urak" fogták magukat, megkeresték a magyar halottak listájában azt, akiknek "kétesélyes betűkombináció" van a nevében, és nincs élő leszármazottja. Aztán benyomták a listába. (Pl. Schwartz lehet német is, zsidó is)
  Ismétlem, magánvélemény.
  Egyébként nagyapám bátyjáról van szó, nem nagyapámról. (Ennyire figyelmesen olvastok?)
  A család származásáról annyit, hogy nagyapám unokatestvéréről az az utolsó hír, hogy "Volksdeutsch"-ként beállt SS páncélgránátos önkéntesnek...”
 • 110. magyarock1 2011. január 27. 21:13
  „Az antiszemita az a gój, aki visszakérdez. Ezt egy zsidótól hallottam.”
 • 109. CID 2011. január 27. 21:02
  „Apátfalvi : Én nem azt mondtam utálni kellene valakinek, pusztán kérdeztem , hogy miért kellene szeretni őket, amikor itt vérnyákolnak és sajnáltatják magukat egy több évtizede történt, kicsit feltupírozott eseményért ( melynek sem az áldozatai, sem az elkövetői nem nagyon élnek már), miközben ebben a szent pillanatban is irtják a palesztinokat fegyverrel. Persze, mint mindenben itt is vannak kivételek.”
 • 108. queenmargareth 2011. január 27. 20:59
  „Tényleg, itt már gyűlöletkeltés van!Abbahagyni, mert tényleg kiírtjuk magunkat!”
 • 107. keiner 2011. január 27. 20:49
  „http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1243834/Zoni-Weisz-erinnert-an-Holocaust-Opfer#/beitrag/video/1243834/Zoni-Weisz-erinnert-an-Holocaust-Opfer
  http://www.sueddeutsche.de/politik/gedenktag-zum-holocaust-sinti-und-roma-die-geschichte-wiederholt-sich-1.1051802
  A felsö link a Bundestag ünnepléseröl, ezzen beszél egy romá, aki mint gyerek német táborban volt. Zino Weiß a neve, kiírnak.
  Mondjatok, miért beilleszkedtek, kinészésböl is, nálunk és nálatok nem?

  103. Köszönöm achilleus, nagyon érdekes volt. Szeretem ezt a fájta irást.
  104. macs, amire válaszoltal nem volt nekem érdemes válaszra. Annyira paranoijás!
  válaszod logikus....nekem......., de egy szüklátónak nem.
  :-))) Hirtelen akártam neki irni, hogy, pérsze készülnek Israél és Németország MO megsemmisítésre. Húsvet és karacsonyt nem tartanak, mert akkor valami nagyon ködes burkolatosat tesznek és kisgyerekeket esznek ilyenkor.
  Nem tedtem, még elhiszí!”
 • 106. W666W 2011. január 27. 20:38
  „" 98. hozzászólás Apátfalvi** 2011.01.27. 18:16
  Hogyan lehet egy népet kollektíven utálni, mint azt CID kívánná Keinertől? "

  Miért utálnak KOLLEKTÍVAN MINDENKIT a ZSIDÓK ?????
  A Zsidó lehet magyar , német Izraeli, USA vagy a világ bármelyik részén Élö zsidó a zsidó csak zsidó marad..<moderálva>..Nem véletelen az hogy a Világ pénzügyi piacának 4/5 ét a zsidó banok uralják és azt hiszem az sem véletlen amit a zsidó állam elsö embere mondott pár éve kelet és Közép europa megvásárlásáról.....Mindamelett kicsit tulzásokba esik a világ a zsidókkal kapcsolatban..Lassan a csapból is az folyik hogy szegény zsidókkal mit csináltak azok a hitvány németek, de mi van a szegény Palesztínokkal ????? Mi van a Doni magyarokkal akiket a szovjetek lemészároltak ?? Mi van azokkal akiket 1945 és 1989 között Öltek meg deportáltak stb stb ????? Ök le vannak ejtve ???
  Lassan eljutunk abba az abszurd helyzetben hogy törvényt hoznak arra hogy az iskolába kötelezö lesdz a zsidók történelmét tanulni majd késöbb a talmund lesz a kötelezö olvasmány MIKSZÁTH, PETÖFI, JÓKAI, helyett.”
 • 105. macs 2011. január 27. 20:35
  „Lacusch69,
  nézd, azt teszel, gondolsz, amit jónak látsz. Szíved joga, bocs, hogy belekotyogtam a problémádba.
  Egyébként én, már kíváncsiságból is irnék nekik, mondják meg, miért szerepel a nagyapád neve a nyilvántartásban. Ennyi, és nem több. Szóval bocs.”
124 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Tömegelnek a honosítást kérők a megyei anyakönyvvezetőknél

Szeged - Csak hónapokkal későbbi időpontot tudnak adni a hivatalok Romániában és Szerbiában a magyar… Tovább olvasom