Délmagyar logó

2018. 06. 22. péntek - Paulina 15°C | 27°C Még több cikk.

Aláírásgyűjtéstbe kezdett a Jobbik

Csütörtökön délelőtt megkezdte a devizahitelesek ügyében bejelentett aláírásgyűjtő akcióját a Jobbik Budapesten a Nyugati téri aluljáróban.
Vona Gábor pártelnök a helyszínen elmondta: százezres nagyságrendű aláírás összegyűjtését tervezik és petíció formájában akarják átadni a kormánynak.

Az íveken arra a kérdésre vár választ a Jobbik: "Egyetért-e azzal, hogy a devizahitelek kapcsán a felvétel időpontjában lévő árfolyamon történjen meg a forintosítás és ennek a terheit a bankszektor viselje?".

Vona Gábor leszögezte, hogy a devizahitelesek kialakult helyzetének négy felelőse van: a kereskedelmi bankok, amelyek nem tájékoztatták megfelelően az embereket; a jegybank, amely a magas alapkamattal belekényszerítette az embereket a devizahitelekbe; a szocialista kormányok, amelyek ideje alatt elterjedt a devizahitelezés és nem tettek ellene semmit; illetve a jelenlegi Orbán-kormány, amely az elmúlt másfél évben "semmilyen érdemleges megoldást nem tudott kínálni erre a problémára".

Az ellenzéki pártelnök az MTI kérdésére elmondta: nem tűztek ki időpontot, hogy meddig gyűjtik az aláírást, a céljuk a probléma megoldása. Terveik szerint ha addig a kormány nem tesz semmit, akkor az október 23-i nagygyűlésük nem a Deák téren lesz, hanem egy bankszékház, vagy bankfiók előtt "kimentek a tankok, bejöttek a bankok" jelszóval.

Olvasóink írták

 • 1. Ropi 2011. szeptember 11. 09:09
  „Alapító nyilatkozat

  Mi, a mai napon, azaz 2011. március 24.-én, magyar állampolgárok, alkotmányos jogainkkal élve, egybehangzóan közös akaratunkat kinyilvánítva megalakítjuk a Nemzeti Értékelvű Pártot (rövidített neve NÉP).

  Alulírottak kijelentik, hogy a Nemzeti Értékelvű Párt a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a pártokról szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján működő politikai párt, ezen törvények előírásait a párt, és annak alapítótagjai magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

  A Párt neve: A Nemzeti Értékelvű Párt
  A Párt nevének rövidítése: NÉP
  meghatározása: Néppárt

  A Nemzeti Értékelvű Párt keresztény, konzervatív értékelvű párt, amely emberi méltóságot tiszteletben tartó társadalom megvalósítására törekszik, melynek védett és támogatott alapsejtje a család.
  A Nemzeti Értékelvű Párt a nemzet egészét kívánja képviselni.

  A Nemzeti Értékelvű Párt céljai:

  a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata a konzervatív erkölcs és értékek alapján a politikai életben, és az európai népek közösségében együttműködő, a szabad és független Magyarország fejlődésének előmozdítása, hogy az ország szellemiekben és anyagiakban, népességében és erkölcsében egyaránt gyarapodjék.

  A népakarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtson.

  Részt vesz a demokratikus, többpártrendszerű magyar jogállam működésében, elősegíti az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán alapuló, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában meghatározott emberi és politikai jogok érvényesülését.

  Megvalósítani törekszik az egyéni és közéleti erkölcsökről, a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életről, a szociális igazságosságról szóló konzervatív felfogásnak a magyar közéletben való érvényre juttatását, és erősíti az állampolgárokban a társadalmi felelősségérzetet és nemzeti tudatot.

  A Nemzeti Értékelvű Párt keresztény értékelvű párt, vagyis minden szavához, tettéhez, működése minden eleméhez az Isteni törvényekbe és az egyetemes emberi értékekbe vetett hit szolgál forrásul.
  Konzervatívként hisszük, hogy az emberi élet veleszületett méltósággal bír, és hogy minden tevékenység értelme és célja - így a politikáé is - ennek a méltóságnak a megőrzése és továbbadása.
  A mindennapi politizálásban szükséges kompromisszumkészségnek számunkra ezen értékelvűség szab határt.

  A Nemzeti Értékelvű Párt - néppárt, melynek tagsága nyitott a nemzet minden rétege előtt, olyan társadalom megvalósítására törekszik, amely kedvező feltételeket teremt minden ember, közösség, társadalmi réteg, foglalkozási ág számára.

  A Nemzeti Értékelvű Párt a nemzet egészét kívánja képviselni.
  Feladatunknak érezzük, hogy azokat az embereket is képviseljük, akik számára az átlagos életszínvonal és normális megélhetés csak ábránd, akiknek a munkabére, nyugdíja csak a mindennapi megélhetésük fedezésére elég, a fogyasztói társadalom kihívásainak egyre kevésbé képesek megfelelni.

  A párt elsősorban az emberek széles rétegének az érdekeinek képviseletét kívánja politikai tevékenysége során előtérbe helyezni.

  Jellemzően a ,,kisemberek", a bérből és fizetésből élők, és a magyar vállalkozások érdekeit szem előtt tartva kíván politizálni, politikájával segítve ezen társadalmi réteg európai színvonalú felzárkózását.

  A párt a nemzet érdekeivel összhangban elutasítja az erőszak, a fenyegetés, az osztályharc, a diktatúra és a hátrányos megkülönböztetés minden formáját.

  A párt tevékenységével a közjót, a szabadság, az igazságosság és a szolidaritás eszményeit szolgálja.

  A Nemzeti Értékelvű Párt a társadalmi igazságtalanságot nem fogadja el alapvető szükségszerűségnek, mert az ellen lehet és kell is küzdeni.

  A Nemzeti Értékelvű Párt kiemelten fontosnak tartja a személyi szabadságjogok és a magántulajdon védelmét.

  Tisztában vagyunk minden e világi, emberi alkotás tökéletlenségével, de valljuk, hogy a mostaninál igazságosabb társadalom építhető, amennyiben létezik hozzá valódi, hiteles politikai akarat és a megvalósításához szükséges következetesség.

  Mivel a társadalomban, mind az idősebb mind a fiatalabb generációban egyre nagyobb és erősebb az igény egy olyan tervezhető jövőkép kialakítására, ahol a tervek, az álmok, a tisztességes munka, a biztos jövőbe vetett hit és a családépítés fontos helyen szerepelnek.

  A Nemzeti Értékelvű Párt alapítóinak az volt a szándéka, hogy létrehozzanak egy olyan erkölcsi értékeken és a józan értelmen alapuló politikai szervezetet, amely felkarolja és összefogja a társadalom azon széles rétegeit, akik a globalizálódó világ hatásai, és ezzel együtt a nemzeti érdekek maximális figyelembevételével valós, makró- és mikró-gazdasági adatok alapján, felelős döntéseikkel, és ennek megfelelően közvetlen befolyásukkal szeretnék irányítani az életüket, az ország gazdasági fejlődését és politikáját.

  Az Nemzeti értékelvű Párt mindezen célok érdekében többek között lehetővé kívánja tenni Magyarország lakosságának és az országhatáron kívülre szakadt magyarság szélsőségektől mentes közös érdekeit megtestesítő Egységes Nemzeti Jövőkép kialakítását.

  Meggyőződésünk, hogy mind a szélsőségek, mind az (olykor demokrácia álcájába bújt) diktatórikus megnyilvánulások visszaszorításának egyetlen módja a mindenkori többségi elven működő döntéshozás, és a döntési folyamatok nyilvánossága, ezért a párt célja a közhatalom gyakorlásának a közvetlen demokrácia irányába való elmozdítása és kontrollálhatóvá tétele.

  Az Nemzeti Értékelvű Párt további céljai közé tartozik az is, hogy az eddigi demokratikus rendszerek hiányosságaiból tanulva egy hatékonyabb, az emberek mindenkori valós igényeinek megfelelően, gyorsabban változni képes politikai rendszert hozzon létre, amely a XXI. századi demokráciát egy magasabb szinten képes megvalósítani.

  Mindezen törekvések hatékony megvalósításának érdekében az Nemzeti Értékelvű Párt törekszik arra, hogy a közvetlen demokrácia lehetőségeivel élni kívánó állampolgárok élni tudjanak a demokratikus lehetőségeikkel.

  Ennek érdekében a párt hathatósan elő kívánja segíteni az állampolgárok körültekintő és egyben hiteles tájékoztatását a mindenkori politikai és gazdasági folyamatok tekintetében, segíteni kívánja az állampolgárok mindenkori politikai és gazdasági helyzetértékelését, elő kívánja segíteni egy olyan politikai infrastruktúra kialakulását, amely a kor technikai vívmányaira támaszkodva (internet, stb.), lehetővé teszi a választók aktuális kérdésekben történő azonnali véleménynyilvánítását, elő kívánja segíteni, hogy az egyre informáltabb és egyben felvilágosultabban gondolkodó állampolgároknak folyamatosan erősödő közvetlen beleszólási joga legyen az őket érintő mindenkori politikai és gazdasági döntésekbe.

  A párt mindezen célkitűzések elérésének érdekében aktívan részt kíván venni a közhatalom gyakorlásában, illetve megválasztott képviselőin keresztül a helyi önkormányzatok és a Parlament munkájában.  2011 március 24.  A Nemzeti Értékelvű Párt
  Alapító tagjai”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Megszűnik az önálló katonai ügyészség

A katonai ügyészség 2012. január 1-jétől a magyar ügyészség szerves részeként, attól nem elkülönülve végzi tovább munkáját. Tovább olvasom