Délmagyar logó

2017. 09. 23. szombat - Tekla 11°C | 19°C Még több cikk.

Alkotmányban rögzítenék a hallgatói szerződés lehetőségét

A Fidesz-KDNP az ezt tartalmazó alaptörvény-módosítási javaslatát pénteken benyújtotta a parlamentnek.
Az alaptörvényben rögzítené a Fidesz-KDNP a hallgatói szerződés lehetőségét. Bekerülne az alkotmányba az is, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) az alaptörvény értelmezése során nem vehetné figyelembe az alaptörvény hatálybalépése előtt hozott Ab-határozatokat és indoklásukat.

A parlamentnek pénteken benyújtott alaptörvény-módosítási javaslat alapján a felsőoktatási tanulmányok állami finanszírozásának törvényi feltétele lehet a későbbi magyarországi munkavállalás. Azt, hogy a felsőfokú tanulmányok támogatásáért cserébe milyen hosszú ideig kellene Magyarországon dolgozni, törvény állapíthatná meg.

Ugyancsak a felsőoktatást érintő változás, hogy míg jelenleg azt mondja az alkotmány, a főiskolák, egyetemek gazdálkodását törvény szabályozza, addig a módosítás szerint az intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a kormány határozza meg, és felügyeli is a gazdálkodást.

Az előterjesztés az alkotmánynak a családdal kapcsolatos cikkelyét is kiegészítené, rögzítve, hogy a családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.

Változhat a véleménynyilvánításról szóló rész: egyértelművé tennék, hogy a véleményszabadság gyakorlása nem sértheti más emberek, a magyar nemzet, valamint nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságát. Hozzáteszik, hogy az ilyen közösségekhez tartozó embereknek - törvényben meghatározottak szerint - joguk van a méltóságuk megsértése miatti igényüket bíróság előtt érvényesíteni. Az indoklásban megjegyzik: az Ab korábbi gyakorlata világossá tette, hogy törvényi szinten nem biztosítható hatékony fellépés a gyűlöletbeszéddel szemben, ezért azt az alkotmány módosításával indokolt megalapozni.

Az alkotmánymódosítás több olyan passzust is tartalmaz, amely korábban az átmeneti rendelkezésekben szerepelt, de egy részüket az Alkotmánybíróság megsemmisítette. A Fidesz-KDNP ezért az alaptörvényben javasolja rögzíteni e kérdések döntő többségét.

Ilyen például a kommunizmus elítéléséről szóló nyilatkozat, amely - mint azt a fideszes Gulyás Gergely péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta - rövidített formában, és az MSZP nevének említése nélkül lehet az alaptörvény része.

Hasonló a helyzet az egyházak elismerésével, valamint a nemzetiségekre vonatkozó részletes szabályok sarkalatosságával.

Bekerülhet továbbá az alaptörvénybe az, hogy az országgyűlési választás és az európai parlamenti voksolás előtt az induló szervezeteknek a közmédiában egyenlő feltételek mellett és ingyenesen kell biztosítani a megjelenés lehetőségét, a kereskedelmi médiumokban ugyanakkor korlátozhatók a politikai hirdetések.

A hajléktalanok ügyét is alkotmányos szintre emelné a Fidesz. Gulyás Gergely erről azt mondta, szeretnék egyértelművé tenni: az államnak az a feladata, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetőség szerint mindenkinek biztosítsa. Ezért azt javasolják, hogy az alaptörvény rögzítse: az államnak és az önkormányzatoknak törekedniük kell a hajléktalanok elszállásolásának biztosítására, de azt is kimondanák, hogy törvény vagy helyi önkormányzati rendelet - a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében - megtilthatja a az életvitelszerű tartózkodást közterületen. Az Ab novemberben alkotmányellenesnek nyilvánította a hajléktalanok közterületen élésének törvényi tiltását, és megsemmisítette a szabálysértési törvénynek az erre vonatkozó rendelkezését.

A kormánypárti képviselők javaslata tartalmazza, hogy a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész is kérhet alkotmányossági vizsgálatot az Ab-tól. Rögzítenék azt is, hogy a testület az alaptörvény értelmezése során nem vehetné figyelembe az alaptörvény hatálybalépése előtt hozott Ab-határozatokat és indoklásukat. Gulyás Gergely szerint mindez teljes körű szabadságot biztosít az Ab-nak, amely így nem lesz kötve a korábbi alkotmány alapján meghozott határozataihoz.

Alkotmányba foglalnák, hogy az Ab a jogszabály felülvizsgálni nem kért rendelkezését csak akkor vizsgálhatja és semmisítheti meg, ha az a felülvizsgálni kért rendelkezéssel szoros tartalmi összefüggésben áll. Az Országgyűlés kimondhatja továbbá, hogy az Ab csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül az alkotmányt. A kormányoldal előterjesztése az alkotmányban biztosítana lehetőséget arra, hogy az Ab nyilvános eljárásban kérje ki a jogalkotó, a törvény kezdeményezője vagy képviselője véleményét, ha az ügy a személyek széles körét érinti.

A korábbi átmeneti rendelkezések közül bekerül az alkotmányba, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke az általános illetékességű bíróságtól eltérő, azonos hatáskörű bíróságot jelölhet ki sarkalatos törvényben meghatározott ügyek tárgyalására az ésszerű határidőn belüli bírói döntéshez való alapjog érvényesülése és a kiegyensúlyozott ügyterhelés érdekében. Hasonló indokból a legfőbb ügyész az általános illetékességű bíróságtól eltérő, azonos hatáskörű bíróság előtti vádemelésre adhat utasítást sarkalatos törvényben meghatározott ügyekben.

A Fidesz-KDNP javaslata a bírók nyugdíjazására nem tér ki, ugyanakkor kimondja, hogy az ügyész szolgálati jogviszonya - a legfőbb ügyész kivételével - az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn.

Az alkotmányban mondanák ki azt is, hogy április 25. az alaptörvény napja, a 2011-es kihirdetésének emlékére.

HÖOK: "gyáva és hazug" a hallgatói szerződés beemelése az alaptörvénybe

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) szerint "gyáva és hazug" a hallgatói szerződés beemelése az alaptörvénybe.

A parlamentnek pénteken benyújtott alaptörvény-módosítási javaslat alapján a felsőoktatási tanulmányok állami finanszírozásának törvényi feltétele lehet a későbbi magyarországi munkavállalás.

Azt, hogy a felsőfokú tanulmányok támogatásáért cserébe milyen hosszú ideig kellene Magyarországon dolgozni, törvény állapíthatná meg az alkotmánymódosító javaslat indoklása szerint.

Nagy Dávid, a szervezet elnöke péntek este azt mondta az MTI-nek, hogy ezt a lépést nem tudja mire vélni, és bár nem alkotmányjogász, nem tudja, hasonlót foglalnak-e alkotmányba bárhol a világon.

A HÖOK vezetője hozzátette: eltekintve attól, hogy a hallgatói szerződésről van szó, méltatlan egy vitatott társadalmi kérdést ily módon elintézni.

Megjegyezte: innentől megkérdőjelezhető, hogy Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének milyen súlya van a kormányban, mert ilyen intézkedésről az egyeztetéseken nem esett szó.

Balog Zoltán a felsőoktatási kerekasztal január 31-i megalakulása után azt jelentette be, hogy három munkacsoportot hoznak létre, és ezek közül az egyikben, a hallgatói felelősség munkacsoportban elsősorban a hallgatói szerződésekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak majd.

Kiss Dávid, a HÖOK elnökségi tagja akkor a hallgatói szerződésről azt mondta, hajlandóak tárgyalni, de szeretnék látni a kormány válaszát az ügyben az unió által folytatott próbaeljárásra. Hozzáfűzte: erre ígéretet is kaptak a tárca vezetőjétől.

Olvasóink írták

 • 11. tucat 2013. február 09. 11:48
  „10. NP1
  Erre automatikusan jöhet a válasz, akár egy szerver is generálhatná, hogy asszongya: a szabadságharcos, rendszerváltó, forradalmi, keresztény, stb. átalakulás természetesen sok problémát és megoldandó feladatot hoz felszínre, amelyek megoldása nem megy egyik napról a másikra.
  De nem baj, csak foltozgassák, legalább könnyebb lesz majd beláttatni az istenadtával, hogy hová való az egész, úgy, ahogy van. De hát nincs is mit csodálkozni ezen, hisz nem az országról, nem az istenadtáról szól, az csak eszköze (és tárgya) az elérendő célnak, bár olykor éltre kel, és kellemetlenkedik kicsit. Annyi baj legyen, ki nem ... le, ugye?”
 • 10. NP1 2013. február 09. 10:58
  „Az USA alkotmánya 1787-óta 27 módosítást tartalmaz.
  Közben volt egy polgárháború, két világháború, gazdasági válság, polgárjogi mozgalmak stb. stb.
  Természetesen nem mérhető ez a mi gránitszilárdságú Alaptörvényünkkel.
  A miénknek asztala és asztalszolgája van - az amerikainak tisztelete.
  Mindösszesen ennyi a különbség a két ország politikai kultúrája között.”
 • 9. kumisz 2013. február 09. 10:19
  „Akkor most alkotmányunk van vagy alaptörvényünk?
  Egyébként erről a bagázsról ( az elmúlt 22 évről beszélek ) egy Abraham Lincoln-nak tulajdonított bölcsesség jut az eszembe:
  "Ha meg akarod ismerni egy ember jellemét, adj a kezébe hatalmat"
  Off.”
 • 8. Együgyű 2013. február 09. 09:56
  „,,Alkotmányban rögzítenék a hallgatói szerződés lehetőségét"
  A nép által a 2010-es választásokkor kikövetelt gránit szilárdságú új alkotmányunkat az alábbiak szerint módosítanám a Magyar Nép 2/3-a által követeltek szerint! Az alkotmányt a mindenkori Fidesz-KDNP vallásos, atyai, anyai pártszövetsége a mindenkori óhajuk szerint módosíthatnák azonnal a nemzeti, vallásos, egységes népük érdekében! A gránit szilárdságú alkotmányunkat ünnepi, díszegyenruhában kellene mindenhol őrizni két TEK-es és két Köztársasági Őrezred katonájának a terrorista támadások elhárítása végett! Ezeken a helyeken díszes őrségváltást is kötelezővé tenném! Az ifjúságnak! (Húszéves korig.) mindenkori módosításoknál ezeket a helyek látogatását kötelezővé tenném, hogy a változásokat követhessék! Vélelmezem, ez által a külföldre kitántorgók visszatántorognának a jobb élet reményében!”
 • 7. tucat 2013. február 09. 09:33
  „4. panelnyugger
  Persze, Orwell bácsi, egy roppant fejlett idegrendszer értelmi képességei szolgálják ki az állatokéval lényegében megegyező agytörzs primitív, ön- és fajfenntartási késztetéseit, rendkívül gyenge intellektuális (ne értelmezzük most e fogalmat) kontrollal. Nagyon régóta értem, és foglalkozom a részleteivel, de kezdek belefáradni is. Nem annyira a földi élet természetének a faggatásába, mint inkább abba, hogy nem sikerül e fajt intelligensebbé tenni - a saját érdekében. Márpedig, ha nem lesz lényegi, globális változás, akkor egyre biztosabb vagyok benne, hogy nem is lesz képes túlélni - önmagát, bár még jó ideig fogja csikorgatni a fogát az univerzumban, talán a naprendszeren kívüli helyeket is megfertőzve a szörnyeteg természetével.
  Önnek, aki nyilván érti Orwellt, s így a saját emberi lényegét is, azt hiszem, ennyit is elég mondanom, érteni fogja.

  Az a páratlanul hatalmas értelmi erő, amely ma a kíméletlen önzés rabszolgája, akár intellektuális erővé is konvertálható lenne, vagy legalább az "értelmes önzés" szintjére emelhető, és..., de ezek már jézusi dimenziók, amelyeket éppen azok értenek a legkevésbé, akik prédikálnak róla, és éppen köztük vannak a legálszentebb gazfickók, akik sejtik a lényeget, és..., igen: az önzésük szolgálatába állítják, sakkban tartva az embereket a rafináltan manipulált, ősi félelmeiken keresztül. Nem kell most megnevezni őket, azért sem, mert potenciálisan minden született ember ilyen, s épp e globális törekvés teszi pokollá a bolygónkat. Szép és érdekes pokol, igaz. De pokol.
  Így működik. Így működünk. Lehetne máshogy is, még mindig hinni szeretném, hogy e borzalmasan viselkedő, önmagát naponta keresztre feszítő fajban megvan a lehetősége ennek is. Mindehhez sietve hozzáteszem: nem vagyok istenfélő gyerek, s Önnek talán azt sem kell elmagyaráznom, miért e kiegészítés.
  Nem túl derűlátó szöveg, ugye? De félek, szinkronban van a realitásokkal. Egyelőre.

  3. CsImre
  Nem. Talán a fenti sorok mögül elővillan a magyarázat is. :) Szóval:
  Zengjen a harsona, zúgjon a szél!
  Lengjen a zászló, vár csatatér!
  Hulljon a székely, s mind, ki magyar!
  Tépje a húsát önnön-agyar! (- Bocs a morfológiai otrombaságért;
  Nyelvvizsgán ez bukta lehetne,
  Fájóbb gondunk bár sose lenne!)

  Derűs, fehér fényű napot! :)”
 • 6. X_Y 2013. február 09. 09:16
  „Esetleg tegyék bele a Tákolmányba hogy Orban<moderálva> örökké miniszterelnök, sőt Magyarisztán királya.

  "5. csmano 2013.02.09. 06:36
  Valaki még számolja, hogy az elmúlt 2 év folyamán hányszor módosították az alaptörvényt?"

  Mint a dél-amerikai banánköztársaságokban: ceruzával írják az alkotmányt.”
 • 5. csmano 2013. február 09. 06:36
  „Valaki még számolja, hogy az elmúlt 2 év folyamán hányszor módosították az alaptörvényt?”
 • 4. panelnyugger 2013. február 09. 04:56
  „"A Párt teljes mértékben saját maga miatt törekszik a hatalomra. Bennünket nem érdekel mások java; kizárólag a hatalom érdekel. Nem a gazdagság, a fényűzés, a hosszú élet vagy a boldogság; csak a hatalom, a tiszta hatalom. Hogy mit jelent a tiszta hatalom, mindjárt meg fogod érteni. Mi a múlt valamennyi oligarchiájától különbözünk abban, hogy tudjuk, mit csinálunk. A többi, még azok is, amelyek hasonlítanak hozzánk, mind gyáva és képmutató volt. A német nácik és az orosz kommunisták nagyon megközelítettek minket módszereikben, de sohasem volt bátorságuk felismerni saját indítékaikat. Azt állították, sőt talán hitték is, hogy nem készakarva ragadták magukhoz a hatalmat, s akkor is csak meghatározott időre, s a következő sarkon már ott van valamiféle paradicsom, amelyben az emberek szabadok és egyenlők lesznek. Mi nem ilyenek vagyunk. Mi tudjuk, hogy soha senki sem ragadja magához a hatalmat azzal a szándékkal, hogy lemondjon róla. A hatalom nem eszköz; a hatalom cél. Nem azért csinál az ember diktatúrát, hogy megoltalmazzon egy forradalmat, hanem azért csinál forradalmat, hogy diktatúrát csinálhasson. Az üldözés célja az üldözés. A kínzás célja a kínzás. A hatalom célja a hatalom. Kezded érteni?"
  Orwell 1984-2013 orbán<moderálva>”
 • 3. CsImre 2013. február 09. 00:25
  „A köztisztviselők uzsonnaszünetének hosszát, és az utcán szotyizással kapcsolatos erkölcsi aggályaikat nem akarják alaptörvényben rögzíteni? Pedig kéne...”
 • 2. tucat 2013. február 08. 22:35
  „A lényeg: mindent a kormány határoz meg, irányít és ellenőriz, egy emberként. :P Mondom: :P, :D - teszem még hozzá, kockáztatva, hogy lenyomozzák a személyemet, és tanúként kényszerítenek igazmondásra - csak tudnám, hogy e honban mit jelent e fogalom (igazság, igazmondás, erkölcs...).
  Az arcátlan - hogy finom legyek - részletekbe nem is megyek bele. A lényeg, hogy lassan kiteljesedik a magyar jogállamiság, és ránk szakad a totalitá..., bocsánat: totális jogbiztonság acélos állandósága.
  Hogy a hatóság dolga könnyebb legyen egy kicsit, az IP cím, amelyről a kommentet beküldtem: 79.120.171.165. Magyar érzelmű és állampolgárságú vagyok. Sajnálom és szégyellem. Talán nem lesz mindig így. Semmi se tart örökké. Én sem.
  A király közben hírleveleket küld a külhoniaknak, hogy velük együtt kormányozhassa az országot. Ő mondta. Így. Én már semmit, sehogy. Minek? Ébren vagyok egyáltalán? Nem? Akkor jó. Mikor lesz már reggel? Még pár ilyen álom, és cserélhetem, moshatom a lepedőt. Nem érdemes? Szokjam meg inkább a mocskomat? Nehéz lenne, és nem is akarom. A Kölyköknek könnyebb, ők csomagolnak már. Én maradok. A mocskomban. Én döntöttem így. Többségi, x/3-os akarattal. Lehet, hogy végérvényesen.

  De tényleg, könyörgöm! Valaki rázzon már fel! Elegem van a lidércekből! Szóljon már az a nyamvadt kakas! Keljen már fel a nap!

  Gulyás, miért tereled szakadékba a barmaidat?!”
 • 1. deszkás 2013. február 08. 21:13
  „Nem kell szerződés? Nem .Akkor nesze.”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Bajnai: van remény, ha van összefogás

A volt miniszterelnök pénteken Veresegyházon tartott lakossági fórumot. Tovább olvasom