Délmagyar logó

2015. 10. 05. hétfő - Aurél 13°C | 22°C

Aszálykár, területfejlesztés, Rózsa Sándor hamvai: ülésezett Csongrád megye közgyűlése

Csongrád megye – A kukorica és a szőlő jelentős része megsemmisült, a kalászosok megúszták az aszályt. Az erdőknek idén lábvíz sem jutott. Nógrádi Zoltán a területfejlesztéssel kapcsolatban beszélt, Toroczkai Rózsa Sándorért állt ki.

Két komoly napirendi pontja volt a pénteki Csongrád megye közgyűlésnek: Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Mórahalom polgármestere a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokról tájékoztatta a közgyűlést. Többször hangsúlyozta, félre kell tenni a pártérdekeket, össze kell fogni a képviselőknek, mert amit a képviselők ebben a kérdésben leraknak most az asztalra, az határozza meg a következő uniós költségvetési időszakot. Ennek megfelelően aktívak is voltak a képviselők, csakúgy mint az aszálykárokkal kapcsolatos vízügyi, mezőgazdasági és erdészeti tájékoztatók meghallgatás után. Utána mára csak az igen gombot nyomkodták.
Ha újraolvasná a közvetítést, tekerjen az oldal aljára és haladjon fölfelé!


* * *

11:43 Magyar Anna mielőtt berekeszti az ülést gratulál Zakar Péternek a magas állami kitüntetéséhez. Az alelnök Magyar Állami Érdemrend Lovagkeresztet kapott augusztus 20-án. De Magyar Anna gratulált Kligl Sándor szobrászművész kitüntetéséhez is. A közgyűlés ezzel véget ért.

11:41 A kilences napirendi pontot is simán tudomásul vették. Nem vacakoltak az utolsó napirendi ponttal sem: elfogadták azt is.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)


11:40 A külügyi eseményeket veszik sorra. Ezt egy vajdasági úti beszámolóval egészíti ki az elnök, a jégverést elhárító rakétákkal kapcsolatos tapasztalatokról tájékozódott Palicson. Megszavazva.

11:39 A hetes napirendi pont, a kedvencünk, jön, át kell vezetni a mai közgyűlést mára, Magyar Anna szerint ez pusztán technikai kérdést, így gyorsan el is fogadta mindenki.

11:38 A hatos napirendi pontban Orbán Imrét delegálják. El is fogadták.

11:36 Magyar Anna lezárta a vitát, szavaztak a képviselők: 14 igen 1 tartózkodás, ellenszavazat nincs. A kapcsolódó rendelettervezetet ugyanilyen arányban fogadták el.

11:31 Vízhányó Ferenc (Fidesz) nosztalgiázik: diákkorában ő is dolgozott a kendergyárban. Tóth Péter azt jegyzi meg Szegeden egy multi bezúzta a kendergyárat, így a megyeszékhely nem lesz vetélytársa a megyei településeknek a kendertermelésben. Ozgyin képviselő a növény remek tulajdonságait sorolja.

11:26 Piri József azt jegyzi meg, azt, októberre kerüljön eléjük egy anyag arról, a megyében más helyeken hol, hogyan termelték és dolgozták fel korábban a növényt.
Gémes László azt feleli Pirinek, hogy még most is megvan a településen a szakértelem, a Szentes környéki gazdálkodók kenderét dolgozták fel a faluban.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

11:23 Felgyorsultak az események, az ötös napirendi pontnál járnak: kendertermesztést, feldolgozást támogatna a megye Szegváron.

11:22 Senki nem szól hozzá, így egyből szavaznak: 15 igen, egyhangú volt.

11:21 A közgyűlés elfogadta a beszámolókat, a négyes napirendi pont következik.

11:17 Vass Sándor a közmunkásokról beszél: 233 fő közmunkást foglalkoztathatnak, ennyi munkásuk van is. Elsősorban gazolással, cserjeneveléssel foglalkoznak. Teljesítménybérezést nem tudják megoldani, nem lehet ilyet csinálni. Toroczkai László kérdésére válaszolva Vass azt mondja, a törvényi szabályozás egyértelmű, viszont meg is köti a kezüket. Fenyő nem ültethetnek, ezért próbálnak olyan lombos fát ültetni, ami megmaradhat. - Az 5-8 éves szürke nyár tejesen kiszáradtak, ezt kellett ültetnünk, pénzkidobás volt, de nem tudtunk mit tenni - mondta Vass Sándor.

11:15 Kozák Péter áll újra a mikrofon előtt: a vízgazdálkodási társulatok szabályázásról szól törvény is átalakult. A megye vízgazdálkodási társualatai megfelelnek ennek. Kozák bízik abban, hogy hamarosan átadható a mórhalmi vízpótló rendszer.

11:07 Futó Tamás felel az őt érintő kérdésekre: a jelenlegi földtörvény alapján a vis maior igazolással a földbérleti díj enyhíthető. Ha vis maior érte a termelőt, akkor mentesül a fedezeti vásárlás alól is.

11:03 Toroczkai László kérdez: A klímaváltozással kapcsolatban van okunk aggódni. Az elsivatagosodás, szárazodás jelenlévő, komoly problémák. Az erdészetet kérdezném: a megye jelentős részén futóhomok van, amit erdősítéssel korábban megkötöttek. Azt tapasztalom, hogy a korábbi jó szárazságtűrő növények helyére olyan például ültetnek, ami nem bírja a szárazságot. Azzal is szembenézhetünk, hogy a futóhomok megindul.

11:00 Csányi László azt jegyzi meg, a Homokhátság talán az a terület az országban, amely leginkább megérzi az aszályt.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

10:54 Ozgyin Mihály (Fidesz) is köszöni a szakhatósági tájékoztatókat. Szerinte az egész Kárpát-medencében rendkívül súlyos az aszályhelyzet.
- Az elmúlt 22 év rossz agrárpolitikai döntéseiről most mond ítéletet a meteorológia. Rendkívül parlamenti vitanapot kellene tartani ebben a kérdésben. Nagyon magasak az árak, a földbérleti díjat sem nagyon tudják a gazdák fizetni. Nincs helye ebben a kérdésben politikai ideológiának. Helyre kell tenni végre a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart! - mondta a képviselő.

10:49 Bedő Tamás (MSZP) is köszönetet mond a gyors, pontos aszálykárok felvételéről.
A szőlőszüret kapcsán Bedő megjegyzi két fagykár és aszálykár érte a térséget, katasztrofális a helyzet, 20 százalékos a termés mindössze. - Senki nem emlékszik arra, hogy szeptember 10-ére korábban bármikor is befejeződött volna a szüret...

10:46 Gémes László a falugazdászok nevében mond köszönetet Futó Tamás kollégáinak. A vízügyért azért mond köszönetet, mert a korábbi évekkel ellentétben is mindig volt víz a főbb öntözőcsatornákban.

10:41 Végül Vass Sándor, a Dalerd Zrt. beszámolóját hallgatják a képviselők.
Négy év epizódnak is kevés az erdő életében, mi egy kicsit tovább szoktunk gondolkozni - mondta Vass Sándor. 2010-ben 400 hektár hullámtéri erdő pusztult bele a vízbe. Ennek a törvényi előírások, zöld szervezetek követelései is oka voltak - tette hozzá az igazgató.
Idén viszont kiszáradtak az erdőink, mert a vízügy egy "kis lábvizet sem tudott csinálni" a fáinknak - mondta Vass Sándor.

10:36 Kozák Péter vízügyi igazgató következik, a megküldött és nálunk is a lap "alján" elérhető pdf fájlt egészíti ki a vízügyi szakember. - A vízkészletek egyre mélyebbre húzódtak vissza, a növények számára az már nem elérhető, szivattyúzni is nagyon drága. 70 millió köbméter vizet emeltünk át a folyókból az öntözőrendszerekbe - mondta az igazgató.

10:26 A hármas napirendi pontot tárgyalják. A megyei földművelésügyi igazgatóság tájékoztatóját hallgatják a képviselők a megyei aszálykárokról. A május eső végül megmentette a kalászosokat, addig nagyon nagy volt a baj - mondta Futó Tamás igazgató. A kukoricát és a kapásnövényeket viszont gyakorlatilag teljes egészében elvitte az aszály. Tavaly 305 ezer, idén 140 tonna kukorica takarítható be a megyei földekről. Csak a megyében több mint 11 milliárd forint a kukorica aszálykára. Azonban nem a növénytermesztés az igazai vesztese az aszálynak, hanem az állattenyésztés.

10:25 Egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatokat, miután meghallgatták Nógrádi Zoltán válaszait, és nem volt további kérdés.

10:12 Nógrádi Zoltán reagál a kérdésekre, hozzászólásokra.
Gémes Lászlónak azt feleli, valóban oldani kell a korábbi merev rendszert. - Az első lépések már megvalósultak ezen a területen.
Tóth Péterrel teljesen egyetért, a kizárólagos ágazati szemlélte nagyon káros lehet, ugyanakkor a mostani feltárás is ágazati volt... - Ember legyen a talpán, aki ebből a helyzetfeltárásból mindenre tud választ adni.Területi szempontból a jövőben határozattan meg kell erősíteni ezt a mostani munkaanyagot.
Egyetért Pap Gabriellával is. - Amit eddig csináltunk, tanítani kellene abszurditásból. Eddig gyakorlatilag csak pénzosztogatásról szólt az uniós pénzek lehívása - minden kormány alatt.
Az energetikával azt jegyzi meg az országgyűlési képviselő, hogy már most formálódnak különböző programok. - Újat nem kell kitalálni, ami ennek a megyének a jövő, az már most is benne van. Szervezési feladatként kellene ezeket kezelni. Orbán Imre felszólalásával kapcsolatban azt tenném hozzá, a most rosszul működő leader közösség lehet minta. Ezek lehetnek a projektközösségek. Itt lesznek óriási szerepük a civil szervezeteknek.
Piri Józsefnek azt feleli, programköltségvetésből fogjuk finanszírozni magunkat.
Szirbik képviselővel egyetért abban, őrültség a mostani Natura 2000. Ádók János kérdéseire pedig azt válaszolta Nógrádi, a teljes árfolyamgaranciát, önerőt át kell gondolni.
Egyetért Csányi Lászlóval a határmenti együttműködések fontosságával kapcsolatban.

10:11 Magyar Anna megköszöni a hivatal és partnereinek lelkiismeretes munkáját a munkaanyaggal kapcsolatban.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

10:10 Tóth Péter kiegészíti korábbi hozzászólását: - Nagy segítség volna egy minél pontosabb területfejlesztési koncepció elkészítéséhez, hogy a szereplők is prognosztizálják, mit szeretnének.

10:09 Csányi László (Fidesz) a termálvízkészletekkel kapcsolatban szól hozzá: - A DKMT-nek is hangsúlyos szerepet kell kapnia ezeknek a kérdéseknek a tárgyalásakor. Messzebb kell látnunk a megyehatárnál. A határ menti együttműködéseknek komoly szerepet kellene kapniuk.

10:04 Ádók János (Fidesz) egy az anyagon túlmutató kérdést tesz fel: - Arról lenne szó, hogy a legtökéletesebb ötletek ellenére is elbukhatunk. Konkrétan arról lenne szó, lát-e azokon a területeken előrehaladást, amelyek úgy alakulnak ki, hogy projektelőkészítés, támogatási szerződés aláírása után a forint-euró, forint svájci frank árfolyam változása ellehetetleníti, tönkreteszi a projektet? Lehet-e állami segítségre számítani?
Nógrádi a hozzászólások után válaszol valamennyi kérdésre.

10:02 Szirbik Imre (MSZP) a következő hozzászóló: - Teljesen más, szabadabb gondolkodásra, nagyobb, komplexebb szervezőmunkára lesz ezután szükség véleményem szerint. Javaslom továbbá, hogy higgadtan elemezzük a 2007-2013-as ciklus eredményeit. Nem visszafelé mutogatásra gondolok, hanem arra, tanuljunk korábbi hibáinkból - mondta Szentes első embere.
Szirbik arra kéri a közgyűlést, most egyúttal gondolják át a Natura 2000 területeket.

10:00 Magyar Anna azt jegyzi most meg, hogy pályázatot adtak egy magyar-szerb közös határon túli együttműködésre. Számítanak még ÖNHIKI-forrásokra is, erre munkára ugyanis kell forrásokat átcsoportosítani.

09:57 Piri József (MSZP) azt teszi hozzá, hogy ismereti szerint a nyáron a hivatal nagyon komoly szervező munkát végzett, ennek az eredménye ez az előterjesztés. - Úgy gondolom, Nógrádi képviselő úr tájékoztatásával sokkal közelebb kerültünk a közös megoldáshoz. Érdekes ugyanakkor, amikor szemben ült velünk, mindig kerestük, hol, hogyan köthettünk bele a mondandójába. Most valamiért ez nem jutott eszünkbe... - mondta Algyő korábbi polgármestere.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

09:55 Magyar Anna megjegyzi, az előkészítő anyagot tárgyalta a megyei konzultációs fórum Szeged és Hódmezővásárhely képviselőivel.

09:52 Orbán Imre (Fidesz) is hozzászól: - Külön kiemelném a megyei önkormányzatnak azt a kezdeményezését, hogy már most bevonta a civil szervezeteket. A megye egyébként is erősnek mondható a civil szervezetekkel kapcsolatos összefogásban. Nagyon sok jó ötletet adtak már nekünk, élhetővé teszik a megyét a javaslataik - mondta Orbán.

09:49 Pap Gabriella (Fidesz) települési önkormányzati aspektusból vizsgálja a mostani kérdést. A szélerőművek kapacitásával kapcsolatos bővítések nem valósultak meg, a termálenergia felhasználásával kapcsolatban pedig a lapunk által is többször megírt visszasajtolási problémákról is beszélt.

09:46 Tóth Péter (Jobbik) is megköszönte a beszámolót. Elmondta, a települési és kistérségi szint még néha keveredik, fontos dolog volna, ha a két szint jobb elkülönülne egymástól.
Az önkormányzati képviselő szerint fontos volna, ha többek között az ágazati, területi dolgokat még jobban össze lehetne egyeztetni. - Számos olyan előremutató dolgot kell még elvégeznünk, ahogy Nógrádi Zoltán is elmondta, nem mindegy hogyan zajlanak ezek a fejlesztések. Fontos számunkra, hogy minél több pénzt hozzunk el Brüsszelből.

09:41 Magyar Anna megköszönte Mórahalom polgármesterének expozéját. A közgyűlés kérdezheti az országgyűlési képviselőt, elsőnek Gémes László (Fidesz) szól hozzá.
A vidékfejlesztési pályázatok kapcsán azt jegyzi meg Szegvár polgármestere, hogy most nagyon bonyolult a pályázati rendszer.

09:39 A versenyt Nógrádi Zoltán szerint a közszektorból ki kellene majd szorítani, és csak a versenyszférában pályázók között lehetne megengedni.
- Egy nagyon komoly területpolitikai munkát kezdhetnek el, pártpolitikától függetlenül. aki az elképzeléseit bele tudja tenni ebbe a dokumentumba, az felelősen viselkedik. Ameddig viszont nincsenek források, konkrét programok, addig ki kell iktatni a pártpolitikát. Összmegyei érdekről van szó - húzta alá Nógrádi Zoltán.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

09:20 Nógrádi azt mondja el, mivel szakítanak hamarosan: a Nemzeti Fejlesztési Tervet elfogadták Brüsszelben, ehhez ragaszkodni kell a források lehívásához. - Ez egy nagyon rugalmatlan rendszer - jegyzi meg a mórahalmi polgármester.
- Ma mindenki arról beszél, hogy bármi áron hívjuk le az uniós pénzeket, mert sok szempontból rossz üzenete lehet, ha bennragadnak a támogatások. (...) Leírjuk a pályázatban, mit várunk tőle, de igazából senki nem foglalkozik vele még Brüsszelben sem, hogy hogyan valósult meg valójában - mondta Nógrádi.
- Jó néhány milliárdot használtunk már fel mi is eddig, mégsem mindig látszik, valójában mire költöttük fel a támogatást - jegyezte meg a polgármester. - A költségvetési tárgyalások most folynak a nettó befizetők és forrásfelhasználók között. Valószínűleg romlik majd Magyarország pozíciója. A kohéziós politika forrásai csökkennek, azaz kevesebb pénzt kapunk.
Nógrádi úgy látja, az új költségvetéssel megszűnik a korábbi kötöttség. Új szerződések jönnek létre az Unió és hazánk között, de e szerződésen kívül nem lesz semmilyen egyéb megállapodások. - Brüsszel biztosítja a pénzt, nekünk meg azt kell biztosítani, hogy be kell számolnunk a területi fejlesztések, munkahelyteremtések vállalt alakulásáról. Ha ezek nem teljesülnek, akkor vissza kell fizetnünk a támogatásokat - mondta Nógrádi Zoltán - a jelenleg jogszabálytervezetek alapján.

09:17 Újra nyílt az ülés. A zárt ülésen a közgyűlés a Csongrád Megyei Alkotói Díjat Matl Péter szobrászművésznek adományozta. A második napirendi pontot kezdik tárgyalni. Magyar Anna siet, jobban hadar a szokásosnál. A napirend tárgyalására meghívta Magyar Anna Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselőt, Mórahalom polgármesterét, aki megtartja tájékoztatóját.

Ülésezik Csongrád megye közgyűlése. Fotó: Segesvári Csaba (galéria)

09:13 Magyar Anna emlékeztet: napirend előtti javaslatokat nem lehet megvitatni, de biztosítja, lesz még róla szó. Zárt ülés következik, az első napirendi pontot tárgyalják.

09:09: Toroczkai László napirend előtt nyári élményeiről beszél: azt hallgatja a t. közgyűlés, hogy a jobbikos politikus a Felvidéken járt és ott megdöbbenve látta, hogy egy Jánosik nevű betyárnak mekkora kultusza van, miközben mi nem "használjuk ki" Rózsa Sándort és tetteit. A jobb oldalon történelmi, a baloldalon inkább "mitikusnak" tekinthető Rózsa Sándor - Toroczkai szerint. Toroczkai azt javasolja a megyei önkormányzatnak, hogy a közgyűlés három pártja együtt támogassa Rózsa Sándor hamvainak hazahozatalát. Erre egy turisztikai zarándokhely is kialakítható. Toroczkai ehhez a hazahozatalhoz nem kért állami pénzt, közadakozásból, alapítványi támogatásból oldaná meg ezt a projektet.

09:07 Köszöntenek minket, kezdődik az első őszi rendes közgyűlés. 18-an vannak jelen a teremben Dobák Lászlóné és Buzás Péter nincs jelen. A napirendet megszavazták.

09:06 Magyar Anna elnök asszony a teremben, lassan tényleg elkezdődik a "munka".

08:59 Önök értik, mi értelme van a hetedik napirendi pontnak? Ma, 14-én megszavazzák azt, hogy az egyébként szeptember 7-ére kiírt és mára elhalasztott ülést ma tartsák meg...

08:57 Köszöntünk mindenkit, az első képviselők már megérkeztek a Csongrád terembe, jókedvű nevetgélés, sajnos picit messze ülünk ahhoz, hogy halljuk a poénokat.


Korábban írtuk:
Tíz napirendi pont, ebből egy zárt ülésen, egy kiegészítés és négy bizottsági ülési előterjesztés: alapesetben ennyi meló vár pénteken 9 órától Csongrád megye („dísz")közgyűlésére. A képviselők tájékoztatókat hallgatnak meg az aszálykárokról éppúgy mint a külügyi eseményekről, vagy hogy mi minden történt az előző ülés óta. Javaslat is elhangzik a megye Alkotói Díjának adományozására is – ezt mi „átlagemberek" csak később értesülhetünk, erről tanácskoznak ugyanis a zárt ülésen. Tartsanak velünk, mi például nagyon várjuk, hogy hivatalosan is megtudhassuk, ön valóban láthatta Magyar Annát, ha ott volt például május végén a hármashatár megnyitásán Kübekházán vagy a domaszéki falunap megnyitóján. És akkor még Zakar Péter programjairól szó sem esett! Oké, egyet elárulunk: folyamatosan megbeszéléseket folytatott a hivatal munkatársaival.

* * *

Tájékozódjon!

Csongrád megye közgyűlésének nyilvános napirendi pontjai, sürgősségi indítványai, előterjesztései:

2. Tájékoztató a területfejlesztéssel összefüggő aktuális feladatokról
A Csongrád Megyei területfejlesztési koncepció munkaanyaga
A munkaanyag mellékletei

3. Tájékoztatók az aszály okozta károkról (Előadók: az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság valamint a Dél-alföldi Erdészeti Zrt. képviselője)
A DALERD Zrt. közgyűlési tájékoztatója
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság tájékoztatója
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója

4. Beszámoló a 2012. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről

5. A Csongrád Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetést érintő egyéb rendeletek módosításáról szóló 4/2012. (II. 6.) m. ör. rendelet módosítása

6. Megyei fejlesztési és képzési bizottságba jelölés

7. A Csongrád Megyei Közgyűlés 2012. évi munkatervének módosítása

8. Tájékoztató külügyi eseményekről

9. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

10. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Kiegészítés az "5. Csongrád Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetést érintő egyéb rendeletek módosításáról szóló 4/2012. (II. 6.) m. ör. rendelet módosítása" tárgyú előterjesztéshez

Lengyel konzulátusnak irodahelyiség használatba adása

123 következő >> végére >>> 21 hozzászólás
Moderálásra küldöm 21. Smerdis 2012.09.19. 18:38

17. Queenmargareth 2012.09.15. 18:34

igen, amit gép elszór, te hihetetlenül okos ember.

Moderálásra küldöm 20. Pimpa42 2012.09.19. 18:23

Érdekes, hogy ugyanazok akik visszaállítanák a halálbüntetést, egy visszaeső bűnözőt, többszörös gyilkost, rablót tekintenek példaképüknek.
Az is érdekes, hogy épp azok szeretnének "műveltségi cenzust" bevezetni, akik képviselőjének érettségije sincs.
Az már meg sem lepő, hogy bár a választások előtt hangoztatták: a szűnjön meg a mentelmi jog és a politikusoknak dupla büntetés járjon, egy esetben sem hallottuk, hogy magukra ezt kérték volna, vagy maguk vállalták volna.

Moderálásra küldöm 19. dződvok 2012.09.16. 16:21

17.: Úgy véled nem volt aszálykár?

Moderálásra küldöm 18. alfoldi 2012.09.16. 08:36

Mikor hozzák helyre nemrég elkövetett bűnüket?

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/mikor_epul_meg_szeged_harmadik_hidja/2297956/

A következő ülésüket is Szegeden akarják tartani?

Moderálásra küldöm 17. Queenmargareth 2012.09.15. 18:34

nos, kukoricáról csak annyit, hogy annyira "rossz" volt a termés, hogy aratás után az emberek 10-húsz zsákkal szedik a földekről össze...

Moderálásra küldöm 16. kumisz 2012.09.15. 09:21

Ez a Toroczkai is igen hasznos tagja a társadalomnak a többivel egyetemben ( nagy tisztelet a kevés kivételnek )!!!
Off.

Moderálásra küldöm 15. macusnéni 2012.09.14. 21:40

Ez a dolgunk,hogy az összes valaha volt rablókat hazahozzuk.Nincs itt más előre valóbb dolog.? A vasutat lendítsék fel a régi híd felépítésével.Hagyják már ott Szamosújváron nyugodni Rózsa Sándort. Tényleg aki nagyon szereti látogassa meg a börtön melletti temetőben találja meg a sírját.De újra temetni ez már valakinek a hóbortja az bíztos.Inkább azt az összeget adják oda valami iskolának,ott is van sok szegény gyerek,az értelmesebb lenne.Akik ezeket felvetik azok vizsgálatra szorulnak,de mielőbb tegyék meg.

Moderálásra küldöm 14. klj-54 2012.09.14. 18:17

Ha már délmagyaron vagyunk:
Horváth Dezső: A tizedik ember
Egy szociológiai alaposságú írás Dezső bácsitól!

Moderálásra küldöm 13. Lámpion 2012.09.14. 17:40

12. kontrapista
Átokháza nem falu, hanem tanyavilág.

"Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa. Azon falvak nevei, amelyek az átokházi tanyavilágot határolják. Átokháza pedig az a hely, ahol Magyarországon a legmagasabb az öngyilkosságok száma."
(Izing Antal 2000. 01. 15.)
"Átokháza, a szegedi tanyavilág kis települése a helyszín, ahol az örökké pipázó Rieger Pál, becenevén Pipás Pista tanyáról-tanyára járt, szállást kért, cserébe segített a ház körül, betegségeket gyógyított - a lakók nagy megelégedésére. 1932 márciusában a szegedi ügyészségre egy névtelen feljelentés érkezett arról, hogy az Átokházán és környékén történt sok titokzatos öngyilkosság nem mind öngyilkosság, hanem gyilkosság, amit melyeket Pipás Pista családi megrendelésre a ,,tanyavilág ítéletvégrehajtójaként" követett el...
...Az életfogytiglanra ítélt Pipás Pista, eredeti nevén - mint az a tárgyalások során kiderült - Rieger Pálné született Földi Piroska (!) 1940 októberében gyűjtőfogházban halt… Tovább olvasom »

Moderálásra küldöm 12. kontrapista 2012.09.14. 15:32

Miért nem lehetne Átokháza nevét ( ami értelmében is megalázó ) átkeresztelni Rózsasándorházára ???
p.s.
a hírhedt Janosíkról a Délbánságban egy szlovákok lakta falut neveztek el


21 hozzászólás123 következő >> végére >>>

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Együtt ellenőrzik a veszélyes anyagot szállító járműveket

A következő cikk betöltéséhez görgessen lejjebb!