Délmagyar logó

2017. 08. 22. kedd - Menyhért, Mirjam 14°C | 24°C Még több cikk.

Radnóti barátokra talált Szegeden

Szeged - Egy lapunkban megjelent cikk, hatvannál több költemény, legalább nyolcvan levél. Ez is hozzátartozik Radnóti Miklós Szegeden töltött hat éve mérlegéhez.
Ma lenne 100 éves a modern magyar irodalom kiemelkedő lírikusa. Az ünnepen a szegedi Radnóti gimnázium küldöttsége emléket állít a szerbiai Bor melletti egykori munkatáborban, ahonnan elindult az erőltetett menet – Radnóti Miklós útja a halálba.

Glatter Miklós néven kell keresni a szegedi egyetem 1930-as első évfolyama képzeletbeli névsorában a ma 100 éve született Radnóti Miklóst.

Először 1930. szeptember 11-én gyámja és nagybátyja, Grosz Dezső társaságában érkezett Szegedre. A fiatal árvát a zsidó származásúakat sújtó numerus clausus miatt nem vették föl a pesti egyetemre bölcsésznek. Nagybátyja viszont – Péter László irodalomtörténész sem tudja, miként – elintézte, hogy beiratkozhatott a Szegedi Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karán a magyar-francia szakra. Itt a katolikus tudós-költő Sík Sándor egyik legkedvesebb tanítványa lett.

Péter László irodalomtörténész kezében saját kötetével, melyben Radnóti Miklósról született írásait válogatta össze. Fotó: Karnok Csaba
Péter László irodalomtörténész kezében saját kötetével, melyben Radnóti Miklósról született írásait válogatta össze.
Fotó: Karnok Csaba

– Eleinte vissza akart térni a fővárosba. Menyasszonyának, Gyarmati Fanninak, Fifinek gyakran panaszkodott a városra, tervezgette, hogy mihelyt lehet, itt hagyja – mondja az irodalomtörténész professzor. Ám az 1927 februárja óta Radnóti néven publikáló költő hamarosan megtalálta baráti társaságát a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumában: Ortutay Gyulához, Tolnai Gáborhoz, Baróti Dezsőhöz, Buday Györgyhöz különösen kötődött. Bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának életébe: falukutató utakon, a munkásotthon kulturális életében vett részt, kapcsolatba került az illegális kommunista párttal is.

Szegedi éveinek sok-sok mozzanatát őrzi az ebben az időszakban született több mint hatvan költemény, illetve a Fanninak írt közel nyolcvan levél.

Első lakásaként a Jerney-házban, a Széchenyi tér 8-ban bérelt szobát Radnóti. Ugyanezen az emeleten volt a belvárosi leányiskola. Fanninak levélben panaszolta: „a gyerekek minden tízpercben levonulnak az udvarra a tanító nénivel, és összefogózva éneklik, hogy kis kácsa fürdik fekete tóban..." A bosszúságból megszületett első szegedi költeménye, az erotikus töltetű Kiskácsa fürdik című versike.

Radnóti cikke lapunk 1931. augusztus 23-i számában. Péter László irodalomtörténész bukkant rá. Fotó: Karnok Csaba
Radnóti cikke lapunk 1931. augusztus 23-i számában. Péter László
irodalomtörténész bukkant rá. Fotó: Karnok Csaba

Leghosszabb ideig a Zrínyi utca 8-ban lakott a diák Radnóti, de eddig nem tudtuk szállásadói nevét. Ám Apró Ferenc ügyvéd, helytörténész föltárta, s a centenáriumra megjelent tanulmányában közreadta, hogy itt Vastagné Kónya Erzsébettel és Kónya Józseffel élt szűk két évig egy födél alatt Radnóti.

Sajtótörténeti fölfedezés, hogy első prózai írását is Szegeden, méghozzá a Délmagyarországban publikálta. Ennek jelentőségéről Péter László írja: „Radnóti Miklóst is lapunk egykori munkatársai között említhetjük". A Tam-tam, Monsieur Coty és egy kávéskanálnyi Spengler Párisban címmel 1931. augusztus 23-án napvilágot látott cikkében első párizsi útja legtermékenyítőbb élményéről, a gyarmati kiállításról tudósítja olvasóinkat.

Neves költőként érkezett a Tisza-parti városba Radnóti, de az itteni élmények (például a tápai „falukutatós" kirándulások), az egyetemi évek hatottak sorsára is. Egyetemista, mikor megjelent második kötete, az Újmódi pásztorok éneke, amelyet „vallásgyalázás és szemérem elleni vétség" miatt elkobzott az ügyészség és vádat is emeltek ellene. Ekkor – József Attilához hasonlóan – Horger Antal el akarta távolíttatni az egyetemről, de más professzorok ezt megakadályozták. Így Radnóti eljuthatott az utolsó vizsgáig 1936. szeptember 26-án, s középiskolai tanári oklevelet kapott – Szegeden.

A költő visszaszól

Radnóti irodalmi előadásáról is beszámolunk a Délmagyarországban. Például 1933. február 21-én, kedden arról, hogy „a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma vasárnap délután tartotta meg vitaestjét. Ez alkalommal Radnóti Miklós tartott előadást az 'Új magyar költészet s irodalmi problémák' címmel. Rámutatott azokra az összefüggésekre, amelyek az irodalom és az ezt kitermelő társadalom között vannak és kereste annak okait, hogy a mai közönség miért áll távol a művészetektől, de különösen a lírától? A feleletet szociális és gazdasági okokban találta meg."

Radnóti Miklós a Tam-tam, Monsieur Coty és egy kávéskanálnyi Spengler Párisban című cikke a Délmagyarország 1931. augusztus 23-i számában jelent meg. Fotó: Somogyi-könyvtár
Radnóti Miklós a Tam-tam, Monsieur Coty és egy kávéskanálnyi Spengler Párisban című cikke a Délmagyarország 1931. augusztus 23-i számában jelent meg. Fotó: Somogyi-könyvtár, helyismereti gyűjtemény

„Vannak írók, akik teljesen kiszolgáltatják magukat az átlagközönség ízlésének és szórakoztató árucikké süllyesztik az irodalmat. Azok az írók pedig, akik a mai, átalakuló, tehát megnyilvánulásaiban sokszor zavaros kor lelkét fejezik ki, sokszor a közönség idegenkedésével találkoznak" – mondta Radnóti. „Áttekinthető és világos képet adott az új magyar költőkről és ezeknek törekvéseiről. Az új magyar költészet szoros kapcsolatban áll a mai élettel és ennek problémáival és határozott világnézeti alapot keres, mely nem individualista, mint az előző korszaké volt, hanem a közösség felé fordul."

Az előadást hosszas vita követte: Ligeti Magda, Buday György, Baróti Dezső, Németh László, Tolnai Gábor, Lusztig Sándor, Tabán Gyula és Ortutay Gyula szólalt fel. Micsoda névsor!

Utolsó szegedi út. Radnóti Miklós költeményei már életében is felcsendültek a Tisza-parton. Itt jelent meg 1933-ban harmadik kötetete, a Lábadozó szél. Itt datálódott első rímes verse, a Pipacs, amelyet 1933. december 17-én ő maga olvasott föl a Városháza dísztermében. 1934-ben ledoktorált, Kaffka Margitról írta disszertációját. Verseivel szerepelt a Dugonics Társaság Sík Sándort köszöntő fölolvasóülésén is, 1939. február 5-én a Torony alatt – utolsó szegedi útján.

Emléktábla nem kell." – Nem tervezzük, hogy Zrínyi utcai irodaépületünk falán emléktáblával jeleznénk: e helyen lakott Radnóti Miklós – jelenti ki Dózsa Gábor. A Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója úgy véli: a városban sok a Radnóti-emlékhely, számukat nem kell növelni. Amúgy – úgy is mint a Radnóti gimnázium egykori diákja – ismeri és kedveli költészetét. – Versei és sorsa miatt is tisztelem – fogalmazott, s „legszívbemarkolóbb" versként idézett a Razglednicákból: „Tarkólövés. – Így végzed hát te is, – ... Sárral kevert vér száradt fülemen."

Radnótisok a bori munkatáborban

Radnóti Miklós, iskolájuk névadója utolsó útjának állomásait már korábban is fölkeresték a szegedi gimnazisták és tanáraik. Legutóbb, tavaly őszi kirándulásukon végre rábukkantak a szerbiai Bor melletti egykori munkatábor nyomaira is. – Az interneten olvastam arról, hogy Bor és Zagubica között, a Mority nevű gazda tanyájával szemben lehetett a tábor – mesélte Csányi Sándor. A fizika-kémia szakos tanár azonban nem csak elvezette az iskola küldöttségét a helyre, ahonnan 1944-ben élete utolsó útjára indult a harmincöt éves Radnóti Miklós. Azt is szorgalmazta, hogy ott állítsanak emléket. Ennek egyik következményeként az iskola negyven fős küldöttséggel vesz részt a ma Borban rendezett Radnóti-megemlékezésen.

Radnótisok a bori munkatáborban. Fotó: DM/DV
A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium küldöttsége emlékfát vitt a szerbiai Borba - Csányi Sándor tanár és Gál Béla igazgató vezetésével. Fotó: DM/DV

1944 májusában került a szerbiai Bor melletti lágerbe. Előtte többször behívták munkaszolgálatra – például Szamosveresmartonba, szolgált Margittán, Királyhágón, Élesden, közben hosszabb-rövidebb időt otthon tölthetett. A bori lágerből indították utolsó útjára 1944 szeptemberében. Gyalogmenetben hajtották a Győr melletti Abdáig, ahol a már járóképtelen költőt november 9-én a keretlegények agyonlőtték. Utolsó verseit tartalmazó noteszát, a Bori noteszt, exhumálásakor kabátjának zsebében találták meg...

Ma, Radnóti Miklós századik születésnapján Borban közös műsort adnak a szabadkai Kosztolányi gimnázium diákjaival – tudtuk meg Gál Béla igazgatótól. A szegedi delegáció megkoszorúzza a költő bori szobrát, majd a hajdani Heidenau Tábor területén elülteti a Tisza-partról származó emlékfát. Fölavatja az ajándékba kapott márványtömbön most elhelyezett emléktáblát is, melynek szerb-magyar szövege: „...példakép, erős fa legyen..." Ezen a helyen tartották fogva – több ezer társával – 1944 nyarán Radnóti Miklós (1909-1944) magyar költőt. Születésének centenáriumán állíttatta a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium".

Radnóti emlékév

Szeged és egyeteme az egykori diákra, Radnóti Miklósra, a költőre emlékezik születésének századik évfordulója alkalmából – több mint félszáz programmal, illetve több kiadvánnyal.

KIÁLLÍTÁSOK:
 • A több mint félszáz rendezvény-sor a József Attila Tanulmányi és Információs Központ átriumában április 17-én megnyílt kiállítással indult. Az Egyetemi Könyvtár Radnóti Miklós Szegeden című, június 26-ig megtekinthető tárlatát Olasz Sándor egyetemi tanár ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

 • A szegedi Somogyi-könyvtár aulájában május 20-áig várja látogatóit Tajtékos év – 100 éve született Radnóti Miklós (1909–1944) kiállítás, az I. emeleti folyóirat-olvasó teremben.

PROGRAMOK:

05.05., KEDD:

Szeged:

Millenniumi klub (Dugonics tér 12.), 10.00-22.00: Radnóti tíztől tízig – egész napos versmondás.

Nemzeti emlékcsarnok (Dóm tér), 14.00: Koszorúzás és megemlékezés Radnóti Miklós domborműves emléktáblájánál. Közreműködik: a Szegedi Egyetemi Énekkar. Vezényel: Száz Krisztina.

Bokor utca 2., 14.45: Koszorúzás Radnóti Miklós egykori lakóhelyén elhelyezett emléktáblánál.

SZTE BTK (Egyetem u. 2.), 15.30: Koszorúzás a BTK falán lévő emléktáblánál.

Bálint Sándor Művelődési Ház, 18.00: „A La Recherche" Radnóti Miklós est. Közreműködik: Babos Ágnes, Kiss Ernő (vers), dr. Pukánszky Béla gordonka.

Millenniumi klub (Dugonics tér 12.), 19.00: Nem tudhatom. Radnóti-est a költő születésének 100. évfordulója alkalmából. A SZESZ Egyetemi Színház előadása. Szereplők: Hajdú Péter, Manga Dániel, Erlauer Balázs, Eller Éva. Trabalka Cecília, Galkó Janka. Összeállította és rendezte: Czene Zoltán.

Bor:

Radnóti Miklós tér, 11.00: Koszorúzás Radnóti Miklós szobránál (Varga Imre alkotása) – a belgrádi Magyar nagykövetség és a Bori Önkormányzat, valamint a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, a bori és a szabadkai gimnázium műsora. A teret most Radnóti Miklós térnek nevezik el. Beszédet mond: Papp Sándor, magyarország belgrádi nagykövete.

Bor mellett, a hajdani Heidenau Tábor területe, 15.00: Emlékhely avatása.

Bori városi könyvtár, 17.00: A kétnyelvű Radnóti-Kią Bori notesz új kiadásának bemutatója – közreműködik: Németh Ferenc, az újvidéki Fórum Könyvkiadó igazgatója, az utószót Bányai János újvidéki irodalomtörténész professzor írta. A Radnóti kiállítás megnyitása – előadók: Szita Szabolcs történész, Sava Babic irodalmár. Dokumentumfilm bemutató Borról és Abdáról. Milica Paranosic New Yorkban élő belgrádi zeneszerző művének ősbemutatója: Radnóti Razglednicáit zenésített meg kórusra, ütőhangszerre, gordonkára, fagottra.

(A belgrádi magyar nagykövetség és Bor város önkormányzata közös rendezvény-sorozata.)

Hódmezővásárhely:

Németh László Városi Könyvtár olvasóterme, 16.00: Szavalóverseny Radnóti Miklós tiszteletére a nyugdíjasszövetség tagjainak részvételével; 18.00: A tragikus sorsú költő születésének 100. évfordulója alkalmából bemutatják Péter László Radnóti Miklós című könyvét. Az est vendégei: Péter László irodalomtörténész, Fenyvesi Félix Lajos író, költő és Majzik István, a Bába Kiadó ügyvezető igazgatója. Közreműködik Havasi Judit előadó- és Zsigmond Zoltán zongoraművész.

05.06., SZERDA:

Szeged:

Móra Ferenc Kollégium (Középfasor 31-33.), 20.00: „Oly korban éltem én..." Válogatás Radnóti Miklós verseiből és prózai írásaiból. Simon Aladár (volt JATE-s diák) estje.

05.07., CSÜTÖRTÖK:

Szeged:

Katolikus Ház díszterme (Dugonics tér 12.), 19.00: Radnóti Miklós és Szeged. Filmbemutató. Dokumentumfilm a TiszaPart Televízió szerkesztésében. A filmbemutatót követően beszélgetés dr. Péter László irodalomtörténésszel.

JATE Klub (Toldi u. 2.), 20.00: Both Miklós és a Napra zenekar lemezbemutató koncertje.

05.08., PÉNTEK:

Szeged:

Petőfi Sándor Művelődési Ház (Negyvenbyolcas u. 12.), 17.00: Radnóti Miklós emlékest. Közreműködik a Dorozsmai Versmondók Baráti Köre.

05.09., SZOMBAT:

Szeged:

Heller Ödön Művelődési Ház (Budai Nagy Antal u. 20.), 18.00: Emlékműsor Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából. Közreműködnek: Lengyel András irodalomtörténész, Patyi Zsófia gimnáziumi tanuló, László Anna grafikusművész, a Kelemen László Színitanoda hallgatói.

05. 11., HÉTFŐ:

Szeged:

SZTE BTK (Egyetem u. 2.), 14.00: Radnóti Miklós emlékkonferencia.

Katolikus Ház (Szeged, Dugonics tér 12.), 19.00: Bálint András Kossuth-díjas érdemes művész, a Radnóti Színház igazgatójának Radnóti-estje, rendező: Deák Krisztina.

05.12., KEDD:

Szeged:

SZTE BTK (Egyetem u. 2.), 14.00: Radnóti Miklós emlékkonferencia.

Grand Café (Szeged, Deák Ferenc u. 18.), 17.00: A la Radnóti – A szegedi évek jellemző tevékenységeinek megidézése; koncert, kiállítás, előadások, 19.00: Felolvasóest – kortárs írók Radnótiról, felolvasnak: Borbély Szilárd, Darvasi László, Garaczi László, Kukorelly Endre, Németh Gábor, Szijj Ferenc, Szilasi László, Závada Pál, Zeke Gyula, 21.00: Napló – Radnóti Miklós, filmvetítés; a programok szüneteiben a Grand Café Radnóti verseit sugározza kihangosítva Kaszás Attila előadásában.

05.13., SZERDA:

Szeged:

SZTE JATIK (Ady tér 10.), 15.00: Radnóti nyomában – irodalmi séta a költő szegedi emlékhelyein.

05.29., PÉNTEK:

Szeged:

Tömörkény István Művelődési Ház (Magyar u.14.): Radnóti szavalóverseny.

KIADVÁNYOK

 • A Radnóti-emlékév szegedi eseményei közül kiemelkedik a Péter László nyugalmazott egyetemi tanár Radnóti Miklós – válogatott írások című könyve. A 36 hosszabb-rövidebb tanulmányt tartalmazó kötetben olvashatunk – többek között – Radnóti szegedi éveiről, az első itteni vers születéséről, sajtótörténeti szenzációtól, a költő hitéről, de néhány verse értelmezéséről is.

 • A Szegedi Műhely című Várostörténeti szemle 2009/2 száma is megemlékezik arról, hogy száz éve született Radnóti Miklós. Itt Beke József „Széljárta sziklaszál" - Radnóti költői nyelvének egyik sajátos eszközéről címmel közöl tanulmányt; Apró Ferenc Radnóti Miklós szegedi lakásairól szolgál újabb adalékokkal. Bíró-Balogh Tamás: Levelek Schilling Klárának, Péter László: A szegedi barát: Kun Miklós, Nyilas Péter: Tsidóverések a szegedi egyetemen című írása mellett közreadja Radnóti Miklós szegedi éveinek kronológiáját is.

 • Kiemelkedő centenáriumi esemény a Tiszatáj Radnóti-különszáma.

ŐSSZEL folytatódik az emlékezés Radnóti Miklósra, aki a huszadik század a huszadik századi magyar irodalom egyik legeredetibb, legszebb, legfájdalmasabb költészetét hagyta ránk.

Olvasóink írták

 • 3. Agáta 2010. április 26. 18:20
  „A nagy épületrombolási hullám idején sok szép ház tünt el és nőtt ki a földből a ronda! A Mérey utcában is ez történt. Dózsa Gábornak azt üzenem, hogy nem lehet elég emléktábla - még ha 100 is van - Radnóti tartózkodásának megemlítésére. Azon kevés nagy költőink egyike ő, akinek tollából olyan csodálatos versek születtek, amit mindenki szeret. A származása miatt elszenvedett igazságtalan, kegyetlen bánásmód és a halála miatt is még sokkal több tisztelet illeti meg, mint másokat.
  Édesapám is ´30-ban kezdte itt az egyetemet, a jogon. Tőle tudom, hogy annyi zsidó származású diákot vettek itt fel, amennyit csak lehetett. Mivel a létszám korlátozva volt, több jó képességű diák kapott keresztlevelet azért, hogy felvételt nyerhessen.”
 • 2. apátfalvifaszagyerek 2009. május 06. 02:40
  „Radnóti hová tűnt, kedves holokauszt tagadók? o.O´”
 • 1. Logaritmus 2009. május 05. 19:10
  „Dózsa Gábor már megint "okosat" szólt. Nem kell emléktábla, már van elég. Húúúúú....”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Sápadtság, bordal az érettségin

Szeged - Csak a csokijukat és a kezüket tördelő maturandusoké volt tegnap reggel a szegedi Tömörkény-gimnázium. A magyarírásbeli idejére az iskola telefonjait is kikapcsolták. Tovább olvasom