Meg­ré­mül­tek a né­me­tek, át­ír­ták a sza­va­zást