˝CSOBBANJON A DÉLMAGYARORSZÁGGAL!˝ elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

,,CSOBBANJON A DÉLMAGYARORSZÁGGAL!" elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata. 2019. június 12. és 2019. június 14. között meghirdetett nyereményjáték a delmagyar.hu olvasóinak körében

1. A játék szervezője

A játék szervezője a Lapcom Zrt.

Telephely: 6729 Szeged, Szabadkai út 20; cégjegyzékszám: 08-10-001860; adószám: 11932642-2-08; a továbbiakban: Szervező.

A promócióhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Lapcom Zrt. végzi.

2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

A játékban vészt vesz minden, kizárólag magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki (vagy családtagja) a beküldési határidőig visszaküldi a helyes választ a delmagyar.hu oldalon megtalálható játékfelhívásnál feltüntetett kérdésre, kivéve a Szervező, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztviselői, alkalmazottai és mind ezek közeli hozzátartozói (ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja).

A játékszabályok elfogadásával minden játékos tudomásul veszi, hogy neve (pontos cím nélkül) megjelenik a delmagyar.hu oldalon.

3. A játék időtartama

A játék 2019. június 12. és 2019. június 14. között tart.

4. A játék leírása

A játék során a Szervező a tevékenységét népszerűsíti és a delmagyar.hu olvasóit jutalmazza.

A játék beharangozásra kerülhet a Lapcom Zrt. gondozásában megjelenő Délmagyarország kiadványában, a delmagyar.hu oldalon. A játékosoknak nincs más dolguk, mint, hogy helyesen válaszolják meg a delmagyar.hu oldalon megtalálható játékfelhívásnál feltüntetett kérdést a megjelölt beküldési határidőig.

A Lapcom Zrt. munkatársai jogosultak ellenőrizni az adatok valódiságát.

A játékosok egyszer vesznek részt a sorsoláson.

Sorsolás időpontja: 2019. június 14. 12:00

A sorsoláskor 10 Nyertest sorsol ki a Szervező.

5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

A szervező 10 db ingyenes családi belépőt sorsol ki (2 felnőtt + 2 gyerek), amit a Szentesi Sport- és Üdülőközpontban lehet beváltani.

Sorsolás módja: a beküldött megfejtések közül véletlenszerű kézi sorsolás.

Nyeremény átvétele: a Szervező a nyereményeket a játékossal történő egyeztetés után a megjelölt címen és időpontban adja át a Nyerteseknek, átvételi elismervény ellenében.

A sorsolásról sorsolási jegyzőkönyv készül. Amennyiben a kisorsolt játékos nem felel meg a 3. és 4. pontban leírt követelményeknek, tehát érvénytelen, úgy póthúzásra kerül sor. Sorsolásonként 10 póthúzás lehetséges. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a nyertes által megadott adatok esetleges hibáiból, hiányosságaiból származik.

5.1. Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

5.2. A szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.3. A nyertesek által megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A szervező legfeljebb 3 alkalommal kíséreli meg felvenni a kapcsolatot a Nyertessel a nyerés tényéről számított 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes 5 napon belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, akkor a Nyertesnek az 5 napot követő 3 munkanapon belül van még lehetősége a Szervezőt a megadott elérhetőségeken megkeresni. Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget, így a nyeremény időben

való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a Játékszabályzatban meghatározott ideig biztosítani tudja, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő. A Nyertes a nyereményét 2019. december 31-ig tudja igénybe venni a Szentesi Sport- és Üdülőközpontban (6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.)

5.4. A Nyertes előzetes beleegyezésével a nyeremények átvételével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Lapcom Zrt. által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

6. Adatvédelem

A Nyertes (a játékban való részvétellel) tudomásul veszi azt, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

6.1. A Szervező, mint adatkezelő a személyes adatait a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt és a nyereménykiosztás céljából történő kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

6.2. A Nyertes nevét és a lakcímében foglalt településnevet a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.3. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

6.4. Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a www.delmagyar.hu oldalon.

6.5. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a Nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.

A Szervező fizikai címe: 6729 Szeged, Szabadkai út 20., e-mail-címe: [email protected]

6.6. Ezen kívül a Nyertest megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nyertes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

6.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes nevét és hozzájárulás esetén fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben.

6.8. A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Nyertes tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) a kiadványokban megjelenik.

7. Adózás

A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

8. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntarthatja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. Szervező a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.delmagyar.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos részvételi- és játékszabályt.

A játékkal kapcsolatban a 06-62/567-825-ös telefonszámon, munkanapokon 9-16 óráig érdeklődhetnek.

Csalók egymilliárd dollárral rövidíthették meg Kalifornia államot
Fegyencek adatainak felhasználásával nyújtottak be hamis munkanélkülisegély-igényléseket, amelyeket ki is fizettek.
Banán közé rejtett kokaint foglalt le a holland vámhatóság
Az Ecuadorból érkező konténernél szabálytalanságokat talált a hatóság, ezért vizsgálták át a rakományt.
Simán nyert Kijevben a Barcelona, ezzel továbbjutott
A katalán csapat bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
Leesett az állunk! Bugyiban és combcsizmában fotózták Curtis feleségét 
Elképesztően szexire sikerült Kriszti legújabb képe.
Hosszabbításban kapott ki az FTC Torinóban
Az FTC rosszabb gólkülönbsége miatt a Dinamo Kijev mögött maradt a G csoportban.
Nagyon ritka, de feltűnő rágcsálót fényképezett le egy apuka
Albínó mókusból, talán ha ötven példány él az Egyesült Királyságban.