HELLO UGAR! elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

HELLO UGAR! elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata. 2019. június 20. és 2019. június 24. között meghirdetett nyereményjáték a Délmagyarországnapilap olvasóinak körében

1. A játék szervezője

A játék szervezője a Lapcom Zrt.

Telephely: 6729 Szeged, Szabadkai út 20; cégjegyzékszám: 08-10-001860; adószám: 11932642-2-08; a továbbiakban: Szervező.

A promócióhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Lapcom Zrt. végzi.

2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

A játékban vészt vesz minden, kizárólag magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki (vagy családtagja) a beküldési határidőig visszaküldi a játékszelvényt és a sorsolás pillanatában érvényes Délmagyarország napilap-előfizetéssel rendelkezik, kivéve a Szervező, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztviselői, alkalmazottai és mind ezek közeli hozzátartozói (ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja).

A játékszabályok elfogadásával minden játékos tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) megjelenhet a Délmagyarország napilapban.

3. A játék időtartama

A játék 2019. június 20-tól 2019. június 24-ig.

4. A játék leírása

A játék során a Szervező a tevékenységét népszerűsíti és a Délmagyarország napilap olvasóit jutalmazza.

A játék beharangozásra kerül a Lapcom Zrt. gondozásában megjelenő Délmagyarország kiadványában. A játékosoknak nincs más dolguk, mint, hogy visszaküldjék a lapban megjelenő játékszelvényt a helyes megfejtéssel a beharangozás során megjelölt beküldési határidőig.

A Lapcom Zrt. munkatársai jogosultak ellenőrizni az adatok valódiságát.

A játékosok egyszer vesznek részt a sorsoláson.

Sorsolás időpontja: 2019. június 25.

A sorsoláskor 5 Nyertest sorsol ki a Szervező.

5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

A szervező 5 db ingyenes páros bérletet sorsol ki a HELLO UGAR! 2019 elnevezésű fesztiválra.

Sorsolás módja: a beküldött megfejtések közül véletlenszerű kézi sorsolás.

Nyeremény átvétele: a Szervező a nyereményeket az előfizetővel történő egyeztetés után a megjelölt címen és időpontban adja át a Nyerteseknek, átvételi elismervény ellenében.

A sorsolásról sorsolási jegyzőkönyv készül. Amennyiben a kisorsolt játékos nem felel meg a 4. pontban leírt követelményeknek, tehát érvénytelen, úgy póthúzásra kerül sor. Sorsolásonként 10 póthúzás lehetséges. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a nyertes által megadott adatok esetleges hibáiból, hiányosságaiból származik.

5.1. Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

5.2. A szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.3. A nyertesek által megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A szervező legfeljebb 3 alkalommal kíséreli meg felvenni a kapcsolatot a Nyertessel a nyerés tényéről számított 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes 5 napon belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, akkor a Nyertesnek az 5 napot követő 3 munkanapon belül van még lehetősége a Szervezőt a megadott elérhetőségeken megkeresni. Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget, így a nyeremény időben

való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a Játékszabályzatban meghatározott ideig biztosítani tudja, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő. A Nyertes a nyereményét 2019. július 3. és 2019. július 6. között tudja igénybe venni a fesztivál helyszínén (Ópusztaszeri Akhal Ménes, 6767).

5.4. A Nyertes előzetes beleegyezésével a nyeremények átvételével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Lapcom Zrt. által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

6. Adatvédelem

A Nyertes (a játékban való részvétellel) tudomásul veszi azt, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

6.1. A Szervező, mint adatkezelő a személyes adatait a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt és a nyereménykiosztás céljából történő kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

6.2. A Nyertes nevét és a lakcímében foglalt településnevet a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.3. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

6.4. Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a www.delmagyar.hu oldalon.

6.5. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a Nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.

A Szervező fizikai címe: 6729 Szeged, Szabadkai út 20., e-mail-címe: [email protected]

6.6. Ezen kívül a Nyertest megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nyertes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

6.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes nevét és hozzájárulás esetén fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben.

6.8. A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Nyertes tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) a kiadványokban megjelenik.

7. Adózás

A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

8. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntarthatja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. Szervező a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.delmagyar.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos részvételi- és játékszabályt.

A játékkal kapcsolatban a 06-62/567-825-ös telefonszámon, munkanapokon 9-16 óráig érdeklődhetnek.

szponzorált tartalom
Hangolódjunk az őszre – káros szokásoktól mentesen
Vereség után nehezen kicsikart győzelemmel folytatta az MU
A 100. percben szerzett góllal harcolta ki a győzelmet a Manchester United a Brighton otthonában az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában.
Vasárnap már több lesz a napsütés
De estére megérkezik az eső.
Szőlőpréseléssel és mustkóstolással ünnepelték a Mihály-napot
Mesterségek bemutatói, bábelőadások, Honfoglalás-kori lovasbemutató, lovaskocsizás, valamint interaktív játszóház és néptáncbemutató várta a családok apraja nagyját Borszűrő Szent Mihály ünnepén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban szombaton.
Orosz Nagydíj: Hamilton nagy fölénnyel a pole pozícióban
A vb-pontversenyben is vezető 35 éves pilótának ez az idei hetedik és pályafutása 96. pole pozíciója.
Megszerezte első győzelmét a Szegedi VE
Szombat délelőtt a KSI otthonában játszott az E.OB férfi vízilabda OB I-ben a Szegedi VE csapata.
La Liga: gól nélküli döntetlennel kezdődött a forduló
Az Alavés csapott össze a Getaféval.